De 10 vanligste kryptovaluta-svindlene

Hvorfor oss?
VIKTIGE KONKLUSJONER

I takt med den økende utbredelsen av kryptovalutaer har det også vært en økning i type og mengde svindel knyttet til dette markedet. Vanlige svindelforsøk i forbindelse med kryptovaluta kan være alt fra "rug pulls" og "giveaway"-svindel til mer tradisjonelle svindelforsøk som pyramidespill og phishing.

Svindlere er stadig på utkikk etter nye måter å stjele kryptovaluta fra intetanende brukere på. De foretrekker spesielt kryptobransjen på grunn av dens desentraliserte natur, der ingen enkeltperson eller enhet eier, administrerer eller kontrollerer nettverket. 

Fraværet av banker eller sentraliserte myndigheter som kan flagge mistenkelige kryptotransaksjoner, kombinert med at kryptooverføringer er irreversible, gjør med andre ord bransjen enda mer sårbar for svindel.

I perioden januar 2021 til juni 2022 rapporterte mer enn 46 000 personer at de hadde tapt over 1 milliard USD i krypto på grunn av ulike former for svindel, ifølge Federal Trade Commission (FTC). Selv om tallet bare omfatter personer som frivillig har delt denne informasjonen med myndighetene, er det likevel alarmerende. 

For å beskytte verdiene sine må kryptoinvestorer kjenne til de ulike typene kryptosvindel. I denne artikkelen forklarer vi de 10 vanligste kryptosvindlene i 2024.

De 10 vanligste kryptosvindlene

10. Kryptosvindel på sosiale medier

En av de mest brukte formene for kryptosvindel er den som involverer sosiale medier. I disse svindelforsøkene bruker kriminelle aktører sosiale medier til å etterligne kjente merkevarer eller utgi seg for å være kjendiser og markedsføre sine uredelige opplegg.

Twitter, Instagram og TikTok er tre populære destinasjoner for slike svindelforsøk. Selv om disse plattformene allerede har iverksatt tiltak for å bekjempe kryptosvindel, er de fortsatt fulle av bot-svindel som markedsfører falske kryptovalutaprosjekter.

Tilbake i juni 2023 ga den europeiske forbrukerorganisasjonen (BEUC) til og med ut en rapport som anklaget sosiale medieplattformer for å muliggjøre svindel relatert til digitale eiendeler. I den 20 sider lange rapporten understreket vaktbikkja at sosiale medieplattformer som Instagram og TikTok har løse retningslinjer, noe som gjør det mulig for svindlere å angripe intetanende tenåringer.

Det gode er at det er ganske enkelt å beskytte seg mot kryptosvindel på sosiale medier. Brukerne må bare være ekstra forsiktige når de interagerer med kryptoprosjekter som trender på sosiale medier, og sørge for at de ikke blir offer for falske kontoer.

9. AI Kryptosvindel

Den eksponentielle veksten av kunstig intelligens (en. artificial intelligence – AI) har også gjort det mulig for svindlere å utvikle nye metoder for svindel og bedrag. Svindlere kan bruke AI-chatboter eller virtuelle assistenter til å komme i kontakt med enkeltpersoner, gi investeringsråd, markedsføre falske tokens og ICO-er (initial coin offerings) eller tilby falske investeringsmuligheter med høy avkastning.

Bruk av kunstig intelligens kan også utfordre “social proof-of-work”, som forutsetter at kryptoprosjekter med flere og mer lojale følgere på nettet må være legitime. Når kunstig intelligens gjør det enklere for prosjekter å svindle folk, må brukerne utvise forsiktighet og due diligence før de investerer i et prosjekt.

Ved å utnytte sosiale medier og AI-generert innhold kan svindlere i tillegg iscenesette forseggjorte “pump-and-dump”-opplegg der de kunstig blåser opp verdien av tokens og selger unna beholdningen med stor fortjeneste. Teknologien kan også gjøre det mulig for svindlere å automatisere og skalere bedragerske aktiviteter.

Det er imidlertid verdt å merke seg at AI også kan brukes til å bekjempe svindel på nettet. Forskere ved San Diego State University har for eksempel utviklet et AI-system for å oppdage og avsløre svindel med kryptovaluta på Twitter.

8. Falske støtteerklæringer fra kjendiser

Svindlere kan misbruke høyt profilerte personer uten at de vet om det for å lokke til seg fans, og bruke ansiktene deres til å promotere falske støtteordninger knyttet til kryptoprosjekter. Prins Harry og Meghan Markle, Bill Gates, Mark Zuckerberg og Sir Richard Branson er blant de kjente personlighetene som uforvarende har vært involvert i slike svindelforsøk.

En av de mest utspekulerte svindelforsøkene med falske kjendis-reklamevideoer var en dyp forfalskning av Elon Musk som reklamerte for et kryptosvindelprosjekt. I videoen sier den falske Musk at han lanserer et nytt kryptoprosjekt, og at deltakerne kan få 30 % avkastning på investeringen sin i løpet av tre måneder.

 

For å beskytte seg mot falsk kjendisreklame bør man gjøre omfattende undersøkelser før man går inn i et kryptovalutaprosjekt eller en investeringsmulighet. De må verifisere legitimiteten til prosjektet, teammedlemmene og eventuelle anbefalinger knyttet til det.

7. Romantiske svindler

Cryptocurrency romance scams are another particularly deceptive scheme that has found increasing popularity among scammers. In these scams, bad actors establish romantic connections with unsuspecting individuals with the ultimate goal of tricking them into handing over their valuable crypto assets. 

Romantikk-svindel med kryptovaluta er et annet spesielt villedende opplegg som har blitt stadig mer populært blant svindlere. I disse svindelforsøkene etablerer svindlerne romantiske forbindelser med intetanende personer med det endelige målet å lure dem til å gi fra seg sine verdifulle kryptoaktiva.

Disse falske relasjonene starter ofte på sosiale medier eller i datingapper, der de innleder samtaler. Svindlerne spiller tålmodig og langsiktig, og bruker dager, uker og noen ganger til og med måneder på å skape et emosjonelt bånd til målpersonene sine.

Ved å utnytte den oppkonstruerte romantiske forbindelsen prøver de kriminelle å manipulere ofrene til å enten sende dem kryptobetalinger eller investere i et falskt kryptoprosjekt. De kan hevde at de selv har investert i det falske prosjektet og håvet inn en betydelig gevinst.

Etter å ha mottatt betalingen kan svindlerne velge å forlenge spillet i et forsøk på å få ut mer penger. Alternativt kan de brått avslutte forholdet og forsvinne.

6. Investeringssvindel

Investment scams involve promises of massive returns in exchange for early investment in a relatively new crypto project. The scammers can assume different roles, such as investment managers, of the yet-to-be-launched project and make ill-founded promises about delivering huge returns.

These scams often begin with an unsolicited offer, typically to become a cryptocurrency investor, that lures users to a fraudulent website to learn more about the opportunity. The website, which might seem pretty legitimate, would then encourage users to begin investing and make money quickly.

Investeringssvindel innebærer løfter om massiv avkastning i bytte mot en tidlig investering i et relativt nytt kryptoprosjekt. Svindlerne kan påta seg ulike roller, for eksempel som investeringsforvaltere, i et prosjekt som ennå ikke er lansert, og komme med ubegrunnede løfter om enorm avkastning.

Svindelforsøkene begynner ofte med et uoppfordret tilbud om å bli investor i kryptovaluta, som lokker brukerne til en falsk nettside for å finne ut mer om muligheten. Nettstedet, som kan virke ganske legitimt, oppfordrer deretter brukerne til å begynne å investere og tjene penger raskt.

For å beskytte seg mot slike svindelforsøk må brukerne være forsiktige når de mottar uoppfordrede investeringsmuligheter eller kampanjetilbud via e-post, sosiale medier eller andre kommunikasjonskanaler.

Husk: Legitime investeringsmuligheter presenteres sjelden uoppfordret.

5. Falske børser

En annen vanlig kryptosvindel er bruk av falske kryptobørser, apper, lommebøker eller andre plattformer for å stjele brukernes penger. I slike svindelforsøk oppretter svindlere noen ganger falske nettsteder som vanligvis har domenenavn som er svært like dem de prøver å imitere, noe som gjør det vanskelig å skille dem fra hverandre.

Disse nettstedene oppfører seg normalt i begynnelsen, og kan til og med la brukerne ta ut en liten sum penger. Etter hvert som brukerne øker investeringene sine, kan nettstedet imidlertid stenge eller nekte uttak av meningsløse grunner.

For å beskytte seg mot falske kryptoplattformer må brukerne dobbeltsjekke nettstedets domenenavn for eventuelle feilstavinger eller variasjoner som kan tyde på at det dreier seg om en falsk enhet. De kan også sjekke om børsen er oppført på anerkjente regulatoriske nettsteder eller har sertifiseringer eller medlemskap i bransjeorganisasjoner.

4. Ponzi-ordninger “pyramidespill”

Kryptoponzi-ordninger er falske investeringsordninger der tidlige investorer får utbetalt avkastning ved hjelp av midler fra nye investorer i stedet for fra legitime overskudd eller investeringer. Ordningen kollapser når det ikke er nok nye investorer til å opprettholde utbetalingene, noe som resulterer i betydelige økonomiske tap for deltakerne.

Det er verdt å merke seg at det ikke alltid er like lett å identifisere pyramidespill med krypto. For eksempel regnes det nå nedlagte kryptoprosjektet Terra (LUNA) som et stort pyramidespill. Men før prosjektet kollapset i fjor, støttet til og med noen av de mest fremtredende investeringsselskapene det.

Man kan likevel se etter røde flagg i et prosjekt for å avgjøre om det er et pyramidespill eller ikke. Noen av de vanligste faresignalene er løfter om høy og garantert avkastning, mangel på åpenhet om den underliggende investeringsstrategien, press for å rekruttere nye investorer og fokus på vervebonuser eller markedsføring på flere nivåer.

3. Giveaway-svindel

Giveaway-svindel er når svindlere garanterer å matche eller mangedoble mengden krypto som sendes til dem. Disse svindelforsøkene har som mål å lure personer til å sende penger til svindlerne, noe som resulterer i økonomiske tap.

Nesten alle svindler som gir bort krypto, følger et lignende mønster der de utgir seg for å være en fremtredende person eller organisasjon før de ber intetanende brukere om å sende krypto til dem. Siden kryptotransaksjoner er irreversible, er kryptoen borte for alltid når den først er sendt til en “giveaway”-adresse.

Den beste måten å beskytte seg på, er å sette seg inn i og kunne identifisere denne typen kryptosvindel. Det er viktig å huske at legitime gaver eller kampanjer sjelden krever at du sender penger eller personlig informasjon på forhånd.

2. “Rug Pulls”

I kryptosammenheng refererer “rug pulls” til bedragerske aktiviteter der utviklere eller enkeltpersoner som er tilknyttet et prosjekt, brått og med vilje tømmer et desentralisert finansprosjekt (DeFi) for likviditet eller midler, slik at investorene sitter igjen med verdiløse eller betydelig devaluerte tokens.

Rug pulls forekommer ofte i prosjekter som er bygget på blokkjeder som Ethereum (ETH), der smartkontrakter styrer prosjektets drift. Svindlerne oppretter først et tilsynelatende legitimt prosjekt, tiltrekker seg investorer og oppfordrer dem til å investere penger eller kjøpe tokens.

Når en betydelig mengde penger eller likviditet er akkumulert, utnytter svindlerne imidlertid sårbarheter i smartkontrakten for å tømme prosjektet for penger. Sårbarhetene er vanligvis til stede fra starten av, men skjult i alle kodene.

Det er noen fellestrekk ved “rug pulls” som kan hjelpe deg med å identifisere disse svindelforsøkene og unngå å bli et offer. For det første mangler rug pull-prosjekter ofte åpenhet om identiteten til utviklerne eller teammedlemmene. De kan bruke pseudonymer eller gi begrenset informasjon om bakgrunnen deres.

Videre kan svindlere bruke falske eller overdrevne påstander om prosjektets potensial, partnerskap eller fremtidige utvikling for å tiltrekke seg investorer. Rug pull-prosjekter kan også ha symbolske trekk som i stor grad favoriserer utviklere eller tidlige investorer.

1. Phishing 

Phishing er en populær form for nettsvindel som retter seg mot brukere ved å sende dem en e-post som ser ut til å komme fra en etablert organisasjon som en bank, et kredittforetak eller et større selskap. Hovedformålet med slike svindelforsøk er å stjele brukerdata, inkludert påloggingsinformasjon og kredittkortnummer.

Phishing-svindel er utbredt over hele Internett, men har også blitt utbredt i kryptobransjen. Svindlere kan prøve å få tak i lommebokens private nøkler, som kan gi hvem som helst tilgang til pengene som er lagret i lommeboken.

Svindlerne sender e-poster med lenker til falske nettsteder og ber brukerne om å oppgi sine private nøkler. Når de har denne informasjonen, kan de stjele kryptovalutaen.

For å beskytte seg mot phishing-svindel må brukerne være ekstra forsiktige når de mottar uønskede e-poster, meldinger eller kommunikasjon, spesielt hvis de ber om personlig informasjon eller inneholder hasteforespørsler.

Brukere bør også unngå å klikke på lenker i e-poster eller meldinger med mindre de er sikre på at de er ekte.

Oppsummert

Med den økende utbredelsen av kryptovalutaer har det også vært en økning i typen og mengden svindel knyttet til dette markedet. Vanlige svindelforsøk med kryptovaluta kan være alt fra “rug pulls” og “giveaway”-svindel til mer tradisjonelle svindelforsøk som pyramidespill og phishing.

Selv om hver kryptosvindel har sine egne regler, har de alle som mål å lure intetanende investorer og stjele pengene deres. Derfor må kryptobrukere være proaktive og følge sikkerhetstiltakene sine.

Relaterte begreper

Related Articles

Ruholamin Haqshanas
Cryptocurrency journalist
Ruholamin Haqshanas
Kryptojournalist

Ruholamin Haqshanas er en kryptovaluta- og finansjournalist med over tre års erfaring i feltet. Han har en bachelorgrad i mekatronikk og en sterk interesse for FinTech. Han startet som frilans teknologiskribent, men gikk over til kryptovaluta da han fordypet seg i industrien i 2019. Ruholamin har vært omtalt i flere finansielle og kryptonyhetskanaler, inkludert Cryptonews, Investing.com, 24/7 Wall St, The Tokenist, Business2Community, ZyCrypto, EthereumPrice.org, Milk Road, for å nevne noen. Ruholamin har også jobbet med store krypto- og DeFi-prosjekter som innholdsprodusent, inkludert Midas Investments, BullPerks/GamesPad og Equalizer Finance.