De 6 best betalte jobbene innen cybersikkerhet i 2024 med lønninger

Hvorfor oss?
VIKTIGE KONKLUSJONER

Dette er det perfekte tidspunktet for å starte en karriere innen cybersikkerhet, eller for å ta en eksisterende karriere til neste nivå. For å hjelpe deg på vei har vi samlet informasjon om seks av de best betalte jobbene innen cybersikkerhet.

Ettersom kostnadene ved datainnbrudd fortsetter å øke, må organisasjoner ansette dyktige fagfolk innen cybersikkerhet for å beskytte sensitive bedriftsdata.

Likevel er disse selskapene fortsatt i faresonen fordi de sliter med å finne dyktige cybersikkerhetsfolk til kritiske stillinger.

Som du skjønner, er dette et ypperlig tidspunkt for å starte en karriere innen cybersikkerhet eller ta en eksisterende karriere til neste nivå. For å hjelpe deg på vei har vi samlet informasjon om de seks best betalte jobbene innen cybersikkerhet.
Merk at ettersom det er et fagfelt i stadig utvikling har vi hentet inn jobbtitler og lønn fra USA, der informasjonen er mer tilgjengelig. samt ofte utlyses stillinger også i Norge med engelsk stillingsnavn

De 6 best betalte jobbene innen cybersikkerhet

6. Cybersecurity Engineer

En cybersecurity engineer, også kalt “informasjonssikkerhet-ingeniør”, identifiserer og utbedrer sårbarheter og trusler i bedriftens datasystemer og nettverk. Cybersikkerhetsingeniøren implementerer sikkerhetsprosedyrer for å beskytte bedriftens data i tilfelle et cyberangrep. Vedkommende samarbeider med organisasjonens IT-team og rapporterer direkte til toppledelsen.

Den gjennomsnittlige årslønnen for en cybersikkerhetsingeniør i USA er 148 760 USD, men lønnsspennet ligger vanligvis mellom 134 446 og 165 229 USD, ifølge Salary.com. Talent.com rapporterer at den gjennomsnittlige årslønnen for cybersikkerhetsingeniører i USA ligger mellom 109 965 og 171 722 USD per år, med et gjennomsnitt på 130 000 USD.

Det er spennende å merke seg et mulig hopp i Norge, da Economic Research Institute viser at en Cyber Security Engineer i Norge tjener i gjennomsnitt 1 175 703 kr per år, med en typisk timelønn av 565 kr og gjennomsnittlig bonus på 56 551 kr.

En cybersikkerhetsingeniør bør som regel ha minst en bachelorgrad i systemteknikk, informatikk eller informasjonsteknologi. En kandidat til denne stillingen bør også ha erfaring med drift og vedlikehold av brannmurer og ulike former for endepunktsikkerhet, og beherske språk/verktøy som Java, Node, C++, Ruby, Python, Go og Power Shell.

5. Cybersecurity Architect

En cybersikkerhetsarkitekt (også kalt sikkerhetsarkitekt) er en ledende stilling som planlegger, designer, tester, implementerer og vedlikeholder virksomhetens infrastruktur for data- og nettverkssikkerhet. Stillingen krever omfattende kunnskap om virksomheten og teknologien som brukes i driften.

En cybersikkerhetsarkitekt må også kunne tenke som en hacker for å kunne forutse og forsvare virksomheten mot cybertrusler. En cybersikkerhetsarkitekt vurderer bedriftens systemer for å avdekke svakheter, og gjennomfører sårbarhetsvurderinger, penetrasjonstester og etisk hacking.

Den gjennomsnittlige årslønnen for sikkerhetsarkitekter i USA er 128 636 USD, ifølge Zippa.com. Lønningene varierer vanligvis mellom 92 000 og 179 000 USD. ZipRecruiter rapporterer at den gjennomsnittlige årslønnen for en cybersikkerhetsarkitekt er 132 623 USD, med en topplønn på 171 000 USD.

For å bli cybersikkerhetsarkitekt må du ha minst en bachelorgrad i informasjonsteknologi, cybersikkerhet, informatikk eller lignende. De fleste selskaper ser etter personer med fem til ti års IT-erfaring, inkludert arbeid med applikasjonsutvikling, systemanalyse og forretningsplanlegging, og tre til fem år med fokus på sikkerhet.

4. Cybersecurity Manager

En cybersikkerhetssjefs rolle er å beskytte organisasjonens informasjonssystemer, identifisere trusler mot disse systemene og reagere på trusler og cyberangrep. Det er også cybersikkerhetssjefens ansvar å utvikle en plan som organisasjonen kan iverksette i tilfelle et cyberangrep.

Personen i denne stillingen implementerer også prosedyrer for å beskytte selskapets data- og databaseinfrastruktur og kan bli bedt om å lære opp ansatte i disse sikkerhetstiltakene. Dermed vet de hvordan de skal bruke enhetene sine på en sikker måte. Ettersom dette er en stilling på ledelsesnivå, kan det hende at personen i denne rollen må føre tilsyn med andre sikkerhetseksperter.

Ifølge ZipRecruiter er den gjennomsnittlige årslønnen for en cybersecurity manager i USA på 128 870 USD. Lønnen varierer vanligvis fra 44 000 USD til 192 000 USD. Comparably.com rapporterer at gjennomsnittslønnen for denne stillingen er 117 580 USD, med en laveste lønn på 51 280 USD og en høyeste på 172 000 USD.

Dersom du er interessert i en jobb som cybersecurity manager, trenger du vanligvis en bachelorgrad i informasjonsteknologi med fokus på cybersikkerhet, informatikk eller beslektede fagområder. I tillegg trenger du fem til ti års erfaring med nettverksadministrasjon eller datasikkerhet.

3. Application Security Engineer

En applikasjonssikkerhetsingeniør har som oppgave å sørge for at alle applikasjoner som kjøres i ulike miljøer, både lokalt og i skyen, er sikre. Disse fagpersonene identifiserer og reduserer sikkerhetsproblemer i applikasjonene som organisasjonen utvikler og distribuerer. De samarbeider med utviklingsteamene om å etablere sikkerhetskontroller gjennom hele livssyklusen for programvareutvikling og implementerer verktøy og teknikker for å beskytte apper som allerede er tatt i bruk.

Median årslønn for en applikasjonssikkerhetsingeniør i USA er 107 372 USD, med en topplønn på 139 991 USD, ifølge Salary.com. Indeed.com rapporterer at gjennomsnittslønnen for en applikasjonssikkerhetsingeniør er 138 010 USD. Lønningene varierer generelt fra 94 361 USDtil 201 851 USD.

For å bli applikasjonssikkerhetsingeniør må du først ta en bachelorgrad i informatikk, cybersikkerhet eller beslektede fagområder. Du bør også ha minst to til fire års erfaring på begynnernivå innen feltet.

2. Director of Information Security

I likhet med CISO er informasjonssikkerhetsdirektøren en overordnet rolle i bedriftens informasjonssikkerhetsfunksjon. Han eller hun spiller en nøkkelrolle når det gjelder å ivareta sikkerheten til bedriftens informasjonsressurser. Direktøren for informasjonssikkerhet administrerer den daglige driften av bedriftens informasjonssikkerhetsprogram, inkludert risikovurderinger, implementering og vedlikehold av sikkerhetskontroller og håndtering av cybersikkerhetshendelser.

Den gjennomsnittlige årslønnen for en direktør for informasjonssikkerhet i USA er 187 118 USD, mens lønnsspennet for denne stillingen vanligvis ligger mellom 168 731 og 207 599 USD, ifølge Salary.com. Mens Indeed.com anslår at den høyeste lønnen for denne stillingen er 255 624 USD.

Sett at målet ditt er å bli direktør for informasjonssikkerhet. I så fall må du ha minst en bachelorgrad i informatikk, IT-sikkerhet eller databaseadministrasjon og fem til ti års erfaring innen cybersikkerhet og administrasjon av informasjonsteknologi.

1. Chief Information Security Officer

Chief Information Security Officer (CISO) fører tilsyn med hele selskapets sikkerhetsarbeid for å sikre at kritiske data er beskyttet mot interne og eksterne trusler. Denne toppsjefen implementerer retningslinjer og prosedyrer for å unngå sikkerhetstrusler og redusere risikoen for datainnbrudd, samtidig som han eller hun bidrar til å nå virksomhetens mål.

Median årslønn for en CISO i USA er 239 136 USD, men lønnsspennet for en CISO ligger mellom 212 868 USDog 270 704 USD, ifølge Salary.com. Glassdoor anslår at gjennomsnittslønnen for en CISO ligger på 290 998 USD.

La oss si at du ønsker å jobbe som CISO. I så fall må du ha minst en bachelorgrad i informatikk, informasjonsteknologi, cybersikkerhet eller et beslektet fagfelt, minst fem års erfaring i en lederrolle, være kjent med en rekke teknologier for sikkerhetspraksis og forstå regelverket som påvirker bedriften og bransjen.

Summert

Som sett av statistikker som ligger mer åpent i USA er det en rekke stillinger, de er godt betalte og i dag er så absolutt organisasjoner i nesten alle bransjer mer enn noen gang på utkikk etter personer med cybersikkerhetskompetanse. Problemet er at det er få kvalifiserte søkere.

Det betyr at titusenvis av stillinger innen cybersikkerhet forblir ubesatt på grunn av mangel på kandidater med den nødvendige utdannelsen, opplæringen, kompetansen eller erfaringen.

Så uansett om du ønsker å starte en karriere innen cybersikkerhet eller ta din nåværende karriere til neste nivå, har du gode sjanser hvis du satser på deg selv, sikter mot stjernene og søker disse godt betalte jobbene.

 

Related Articles

Linda Rosencrance
Technology journalist
Linda Rosencrance
Teknologijournalist

Linda Rosencrance er en frilansskribent og redaktør basert i Boston-området. Hun har over 30 års erfaring som etterforskningsjournalist, og har jobbet for flere aviser i Boston-metroområdet. Hun har skrevet om informasjonsteknologi siden 1999. Hennes artikler har blitt publisert på MSDynamicsworld.com, TechTarget, TechBeacon, IoT World Today, Computerworld, CIO magazine og mange andre publikasjoner. Rosencrance var redaktør for et teknologinyhetsnettsted og styrte og redigerte en blogg fokusert på dataanalyse. Hun skriver også hvite papirer, casestudier, e-bøker og blogginnlegg for mange bedriftskunder.