60+ statistikker over Bitcoin-utvinning og energiforbruk i 2024 du bør kjenne til

Hvorfor oss?

I den fartsfylte verdenen av digitale valutaer har Bitcoin blitt et banebrytende fenomen som har fanget oppmerksomheten til investorer over hele verden. I hjertet av denne revolusjonerende kryptovalutaen ligger en prosess som kalles Bitcoin-mining, som driver driften av kryptovalutaen og har betydelige konsekvenser for hele blokkjedeøkosystemet. I denne artikkelen skal vi se nærmere på statistikk over energiforbruket ved utvinning av Bitcoin og hvorfor det er viktig både for Bitcoins vekst og for miljøet.
Merk at det meste av statistikken naturligvis stammer fra amerikansk og global utvinning av Bitcoin, som et resultat av hvor det er målt og også blir utvinnet mest.

Enten du er en erfaren investor eller ny i kryptovaluta-landskapet, er det viktig å vite alt om Bitcoin-gruvedrift for å forstå det virkelige potensialet i denne digitale valutaen. Så la oss dykke ned i den spennende verdenen av Bitcoin-mining og kaste lys over betydningen og den viktige informasjonen du trenger å vite.

Høydepunkter i statistikken for Bitcoin-utvinning

 • I mai 2023 var det årlige globale strømforbruket til Bitcoin-utvinning ca. 95,58 terawattimer.
 • Bitcoin anslås å stå for 60-77 % av det globale strømforbruket knyttet til kryptoaktiva.
 • Bitcoin mining har en samlet markedsverdi på 8,11 milliarder dollar.
 • Den daglige inntekten som genereres av Bitcoin-utvinnere er 27,70 millioner dollar.
 • USA er den største Bitcoin-utvinningsindustrien globalt, og står for over 38 % av det globale Bitcoin-nettverkets hashrate.

Statistikk over energiforbruket ved utvinning av bitcoin

Energiforbruket ved utvinning av bitcoin har blitt gjenstand for stor interesse og granskning. I takt med at Bitcoins popularitet og verdi har økt, har også energiforbruket som kreves for å utvinne nye mynter og vedlikeholde blokkjeden økt.

Ifølge New York Times bruker utvinning av bitcoin omtrent 0,5% av all energi som produseres på verdensbasis.

Det årlige strømforbruket i delstaten Washington tilsvarer over en tredjedel av den strømmen som årlig brukes til kjøling av boliger i hele USA.

I tillegg er strømforbruket til Bitcoin-utvinning over syv ganger høyere enn det samlede energiforbruket til Googles verdensomspennende virksomhet.

I Bitcoins barndom, da den hadde en begrenset tilhengerskare, kunne en enkelt stasjonær datamaskin utvinne kryptovalutaen på sekunder.

Den samme rapporten avslørte at det krever omtrent “9 år med vanlig husholdningsstrøm” for å utvinne én bitcoin.

I mai 2023 ble det anslått at Bitcoin-utvinning ville forbruke rundt 95,58 terawattimer strøm.

Det nådde sitt høyeste årlige strømforbruk i 2022, med en topp på 204,5 terawattimer, og overgikk dermed Finlands strømforbruk.

Bitcoin Mining and Energy Consumption Statistics Chart

I august 2022 ble det anslått at Bitcoin vil stå for 60-77 % av den globale strømforbruket knyttet til kryptoaktiva.

Ifølge en rapport fra Det hvite hus var det totale energiforbruket til Bitcoin-utvinning i 2022 på 50 milliarder kilowattimer, noe som viser hvor stort energiforbruket er.

Strømforbruket til Bitcoin-utvinning overstiger det samlede energiforbruket til alle operative datamaskiner i USA.

I tillegg ligger det innenfor landets samlede strømforbruk, selv for viktige behov som belysning.

U.S-Household-Electricity-Consumption

En enkelt bitcointransaksjon krever 1449 kWh, noe som tilsvarer strømforbruket til en gjennomsnittlig amerikansk husholdning i løpet av 50 dager.

Med en gjennomsnittlig kostnad per kilowattime (kWh) i USA på 12 cent, vil en Bitcoin-utvinningstransaksjon føre til en strømregning på rundt 173 USD.

Dersom Bitcoinnettverkets energiforbruk ble behandlet som et land, ville det blitt rangert som 34. når det gjelder energiforbruk.Bitcoin Mining Energy Consumption vs Countries

Energiforbruket til én Bitcoin-transaksjon tilsvarer energiforbruket til nesten 100 000 Visa-transaksjoner.

I mai 2023 nådde Bitcoins energiforbruk per transaksjon 703,25 kWh, mens Visas forbruk var 148,63 kWh.

Visa-Transactions vs Bitcoin Mining

Hvordan beregne energiforbruket til Bitcoin-mining og -utvinning

Det er utfordrende å fastslå det nøyaktige energiforbruket ved Bitcoin-utvinning på grunn av en rekke faktorer, blant annet:

 • Bitcoin-utvinningens desentraliserte natur.
 • Mangel på standardiserte rapporteringskrav.
 • Dynamisk mining i stadig utvikling.
 • Ulike energikilder som brukes av miners.
 • Bitcoin mining sin private og konfidensielle natur.

Estimering av nøyaktig energiforbruk er ofte avhengig av antagelser, tilnærminger og statistiske modeller basert på tilgjengelige data.

En infografikk utgitt av Digiconomist belyser utfordringene med å fastslå energiforbruket til Bitcoin.

Siden strømkostnadene utgjør en betydelig del av de løpende utgiftene, er det totale strømforbruket i Bitcoin-nettverket nært knyttet til utvinnernes inntekter.

Process of Bitcoin Mining Energy Consumption

Data om amerikanske Bitcoin-utvinningsanlegg og energiforbruk

New York Times har identifisert 34 Bitcoin-mines – store virksomheter i USA som belaster energiforbruket betydelig.

Denne virksomheten genererer kostnader, som økte strømregninger og betydelige karbonutslipp, noe som påvirker enkeltpersoner i nærheten.

Hver av de 34 identifiserte virksomhetene bruker minst 30 000 ganger så mye strøm som et gjennomsnittlig amerikansk hjem.

Til sammen bruker disse virksomhetene over 3 900 megawatt strøm, noe som nesten tilsvarer strømforbruket til 3 millioner husstander i området.

U.S. Bitcoin Mining Farms

En Bitcoin-miningfarm i Kearney, Nebraska, bruker like mye strøm som 73 000 husstander i nærheten.

Samtidig bruker en virksomhet i Dalton, Georgia, strøm tilsvarende ca. 97 000 omkringliggende husstander.

The Riot Platform-gruven i Rockdale, Texas, er dessuten USAs mest strømkrevende Bitcoin-mine.
Den bruker like mye strøm som de nærmeste 300 000 husene rundt den.

The Riots mining operasjonen har et samlet strømforbruk som overgår energiforbruket til alle husholdninger i en radius på 40 kilometer.

Kryptovalutautvinnere i Texas har sikret seg langsiktige kontrakter som garanterer dem sterkt rabatterte strømpriser i opptil ti år.

Mining Bitcoin Farms in Texas

Klimaendringer vs. Bitcoin-utvinning og energiforbruk

Med en gjennomsnittlig utslippsfaktor på 557,76 gCO2/kWh og en estimert elektrisk etterspørsel på 13,39 GW for Bitcoin-nettverket per august 2021, kan Bitcoin-utvinning potensielt slippe ut rundt 65,4 megatonn CO2 årlig.

Klimaavtrykket fra Bitcoin-utvinning kan estimeres basert på strømkildene som brukes av utvinnerne.

Bildet nedenfor viser det omtrentlige globale karbonavtrykket fra Bitcoin utvinning, som tilsvarer utslippene til et land som Hellas (56,6 MtCO2 i 2019).

I tillegg står den for 0,19 % av de globale utslippene.

Carbon Footprint Bitcoin Mining

I mai 2021 hadde Bitcoin-utvinning generert ca. 31 000 tonn elektronisk avfall årlig.

I juni 2022 hadde dette tallet steget til 35 000 tonn per år, noe som tilsvarer Nederlands årlige produksjon av elektronisk avfall.

For eksempel genererer Greenidge LLC, et gasskraftverk i delstaten New York, et omtrentlig årlig utslipp på 88 440 tonn CO2-ekvivalenter i forbindelse med utvinning av Bitcoin.

Dersom kraftverket skulle gi hele 100% av produksjonskapasiteten sin til Bitcoin-utvinning, ville de årlige utslippene komme opp i 656 983 tonn CO2-ekvivalenter.

Omtrent 79% av de totale klimagassutslippene stammer fra produksjon av elektrisitet, noe som gjør det til den største bidragsyteren.

Ved maksimal kapasitet tilsvarer de årlige utslippene utslippene fra rundt 140 000 personbiler eller utslippene fra forbrenning av nær 300 millioner kilo kull.

Ligger det fordeler bak energiforbruket ved Bitcoin-utvinning?

For å motvirke de negative effektene av Bitcoin utvinning har Bitcoin Mining Council (BMC), et globalt forum bestående av miningselskaper, som representerer 48,4% av det globale Bitcoin-gruvenettverket, avslørt at fornybare energikilder sto for 58,9 % av strømmen som ble brukt i Bitcoin-gruvedrift i 4. kvartal 2022.

Dette er en bemerkelsesverdig økning fra de estimerte 36,8% som ble rapportert i 1. kvartal 2021.

I tillegg rapporterte en forskningsrapport utgitt av Bitcoin Clean Energy Initiative Memorandum at Bitcoin-minere er en ideell komplementær teknologi for fornybar energi og lagring.

Andre viktige høydepunkter som understreker fordelene ved Bitcoin-mining i forskningsrapporten er blant annet:

 • Bitcoin-utvinning kan fremskynde den globale overgangen til fornybar energi.
 • Bitcoin-gruvedrift kan oppmuntre til investeringer i solenergisystemer uten at strømkostnadene endres.

Markedsstørrelse og inntektsstatistikk for Bitcoin Mining

Bitcoin-mining, og prosessen med å validere transaksjoner og sikre nettverket, har utviklet seg til en konkurranseutsatt bransje. Dette har ført til at markedet og inntektene som genereres av har vokst eksponentielt.

Og, markedet har blitt svært lukrativt. Med flere aktører over hele verden, både enkeltstående miners og store mining-operasjoner.

Bitcoin nådde nye høyder i november 2021, med en pris på over 65 000 USD og en ny rekordhøyde for kryptovalutaen.

btc usd price chart

Denne betydelige prisøkningen har bidratt til Bitcoins betydelige markedsverdi på 597,8 milliarder USD per juni 2023.

Maksimumsbeholdningen av Bitcoin er satt til 21 millioner mynter.

Det sikrer knapphet og er et grunnleggende aspekt som bidrar til Bitcoins verditilbud.

I mars 2023 passerte antallet utvunnede bitcoins 19 millioner, og det gjenstår fortsatt ca. 2 millioner bitcoins.

Når denne terskelen er nådd, vil det ikke opprettes flere bitcoins, noe som betyr at den totale tilgjengelige mengden er oppbrukt.

Denne knappheten underbygger i sin tur den totale markedsverdien av Bitcoin-mining, som for øyeblikket ligger på 8,11 milliarder dollar.

Data om de største Bitcoin-mining selskapene

En liste utarbeidet av CompaniesMarketCap inkluderte verdsettelsen av de 16 største børsnoterte Bitcoin-mining selskapene.

Bitcoin-Largest-Mining-Companies-by-Market-Cap

Blant de viktigste aktørene i denne bransjen er Marathon Digital Holdings med en markedsverdi på 2,27 milliarder USD.

Det er verdt å merke seg at flere miningselskaper kan være børsnoterte, men ikke oppført på listen på grunn av deres mindre størrelse. I tillegg er mange kryptomining-selskaper privateide selskaper, slik at aksjene deres ikke omsettes på børser.

Canaan er det største børsnoterte Bitcoin-gruveselskapet målt i omsetning, med en rapportert omsetning på 650 millioner USD i 2022.

Det kinesiske selskapets inntekter kommer hovedsakelig fra salg av Bitcoin-mining maskiner.

Top-Bitcoin-Mining-companies-by-Revenue

I tillegg er Canaan det største børsnoterte Bitcoin-gruveselskapet målt etter inntjening, med en samlet inntjening på 92,33 millioner USD i alle de fire kvartalene i 2022.

I 2021 opplevde selskapet en betydelig vekst i inntjeningen og nådde 300 millioner USD, noe som var en forbedring sammenlignet med tapet på 31,2 millioner USD i 2020.

Data om inntekter fra Bitcoin-utvinning

Per 26. juni 2023 ligger de daglige inntektene som genereres av Bitcoin-utvinnere på 27,70 millioner USD, en vekst sammenlignet med de 18,20 millioner USD som ble registrert de foregående 12 månedene .

Dette representerer en betydelig økning på 52,20% fra tilsvarende periode året før.

I april 2021 oppnådde Bitcoin-utvinnere den høyeste daglige inntekten siden 2018, med en bemerkelsesverdig sum på 80,12 millioner USD.

Bitcoin Miners Revenue

Bitcoin-gruvearbeidere opplevde en eksepsjonelt høy vekslingsinteraksjon på 128 millioner dollar i en enkelt transaksjon 27. juni 2023, som rapportert av Glassnode.

Dette beløpet utgjør svimlende 315% av de daglige inntektene.

Bitcoin-Miner-Revenue-Sent-to-Exchange

Inntektskilder for utvinning av bitcoin

Utvinnere får inntekter fra to kilder, Bitcoin Block Rewards og transaksjonsgebyrer.

Bitcoin-belønninger oppnås av utvinnere som lykkes med å utvinne en blokk i blokkjedesystemet. For å gjøre krav på belønningen legger utvinneren den til i starten av blokken.

Omtrent hvert fjerde år halveres belønningen for vellykket utvinning av en blokk i Bitcoin-nettverket.

Da Bitcoin ble introdusert, var blokkbelønningen for utvinning 50 bitcoins.

Fra og med juni 2023 er utvinningsbelønningen for hver transaksjonsblokk 6,25 bitcoins, omtrent hvert 10. minutt. Den neste halveringen forventes rundt 2024. Det vil redusere blokkbelønningen til 3,125 BTC.

Dato Block

nummer

Block

Reward

BTC

Opprettet per dag

BTC

Startpris

3. januar 2009 Block 0 50 7200 N/A
28. november 2012 Block 210,000 25 3600 $12
9. juli 2016 Block 420,000 12.5 1800 $663
11. mai 2020 Block 630,000 6.25 900 $8740
TBD 2024 Block 840,000 3.125 450 N/A

Bitcoin-halveringer vil skje omtrent hver 210 000. blokk frem til rundt år 2140, da alle 21 millioner mynter vil ha blitt utvunnet.

Når blokkbelønningen når null, vil utvinnerne kun motta belønning i form av transaksjonsgebyrer knyttet til transaksjonene som inngår i blokken.

Transaksjonsavgifter betales av brukere til utvinnere for å inkludere transaksjonene deres i Bitcoins blokkjede.

De fungerer som et insentiv for utvinnere til å prioritere og inkludere transaksjoner i blokkene de utvinner.

Per 28. juni 2023 ligger det gjennomsnittlige transaksjonsgebyret for Bitcoin på 2,226 USD, opp fra 1,168 USD 12 måneder tidligere.

De gjennomsnittlige Bitcoin-transaksjonsgebyrene har potensial til å øke kraftig, slik som i april 2021 da de nådde en topp på nesten 62,79 USD.

Transaction Fees Bitcoin Mining

Bitcoin-transaksjonsgebyrer kan avhenge av flere faktorer:

 • Overbelastning i nettverket
 • Transaksjonsstørrelse
 • Ønsket bekreftelsestidspunkt.

Gebyrberegningene er vanligvis basert på transaksjonsstørrelsen i byte i stedet for transaksjonsbeløpet.

Per 28. juni 2023 var den gjennomsnittlige blokkstørrelsen 1,69 MB.

Utvinnere med høyere hash-rater har større sjanse for å motta blokkbelønningen og transaksjonsgebyrene som er forbundet med å legge til en ny blokk i blokkjeden.

Hash-rate, i forbindelse med Bitcoin-utvinning, refererer til beregningskraften eller hastigheten som en utvinningsenhet eller et nettverk kan bruke til å utføre kryptografiske beregninger, såkalt hashing.

Når de er drevet av profittmotiv og avkastning, baserer de vanligvis valget av mynter på økonomiske kriterier.

Dette kan omfatte faktorer som det daglige belønningsbeløpet eller prisene på ulike kryptoaktiva.

Hasher motives

Hash rate Index rapporterte i mai 2023 at den gjennomsnittlige hashprisen var 82,23 USD/PH/dag (tilsvarende 0,00298 BTC/PH/dag), noe som tilsvarer en økning på 5,6% sammenlignet med april måneds gjennomsnitt på 77,87 USD/PH/dag (0,00270 BTC/PH/dag).

Som referanse vises en tabell over hashhastighetsmålinger med hashhastighetsenheter nedenfor:
Hashrate-Measuring-System

Minerer akkumulerte totalt 33,365 BTC (tilsvarende 918.5 millioner USD), noe som markerer en økning på 20% fra 27,743 BTC (verdsatt til 800.8 millioner USD) opptjent i april.

Blant disse belønningene bidro transaksjonsgebyrene med 4 540 BTC (125,8 millioner USD) i mai, noe som tilsvarer en bemerkelsesverdig økning på 459% sammenlignet med de 812 BTC (23,5 millioner USD) som ble opptjent i april.

Bitcoin-utvinningsstatistikk etter land

Ulike nasjoner bidrar til det komplekse landskapet av Bitcoin-utvinning over hele verden, fra kraftplugger som Kina og USA til aktører som Kasakhstan og Russland.

Bitcoin-utvinning og energiforbruk ved bruk av vannkraft i Kina

Før forbudet mot Bitcoin-mining ble innført i juni 2021, var Kina den ubestridte lederen innen produksjon av hash-rate og strømforbruk, med nesten 50% av nettverkets hash-rate.

Forbudet hadde en betydelig innvirkning på hashprisen fra Kina, noe som resulterte i en betydelig nedgang.

Bitcoin-Mining-Countries-Hashrate- Network

I følge Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) var Kina på det meste verdens største knutepunkt for utvinning av kryptovaluta, med en global andel på mellom 65% og 75% av Bitcoin-nettverkets totale hashrate.

Kinas månedlige gjennomsnittlige globale hasjprosent falt fra 75,5% i september 2019 til 22,3% i september 2021, en betydelig nedgang på over 50%.

Global-Share-Evolution-of-Bitcoin-Mining.

I regntiden om sommeren i Kina er det rikelig med vannkraft tilgjengelig i visse regioner, noe som fører til lavere strømkostnader.

Miners utnyttet dette ved å flytte eller utvide virksomheten til regioner med store vannkraftressurser, som Sichuan.

Ved starten av regntiden i 2020 sto Sichuan for 14,9% av Kinas totale gruvekraft, men dette tallet steg til 61,1% på det meste.

Xinjiang, som hovedsakelig baserer seg på kullkraft, opplevde derimot en nedgang i hashandelen fra 55,1% i begynnelsen av regntiden til 9,6% på det laveste punktet i samme periode.

China-Bitcoin-Mining-Regions

Amerikansk statistikk over bitcoin-utvinning

USA er den største Bitcoin-utvinningsindustrien globalt, og står for over 38% av det globale Bitcoin-nettverkets hashrate.

Fra januar 2020 til januar 2022 opplevde USA en betydelig økning i sin globale andel av Bitcoin-utvinningen, fra 4,5% til 37,8%.

Georgia hadde den høyeste hashratioen i USA, med 30,8 % i desember 2021.

Texas kom på andreplass med 11,2%, mens Kentucky sikret seg 10,9%, noe som gir et konkurransedyktig landskap for Bitcoin-utvinning i landet.

U.S.-Bitcoin-Mining-Percentage

Med en utvinningskostnad på 54 862,05 USD og et overskudd på -24 617,20 USD skiller Hawaii seg ut som den dyreste delstaten for utvinning av 1 bitcoin.

Diagrammet nedenfor viser de 10 dyreste statene for utvinning av én bitcoin.

Expensive Bitcoin-Mining-States

Louisiana er den rimeligste delstaten med en totalsum på 14 955,14 USD, med et overskudd på 15 289,71 USD.

American-States-cost-of-Mining-Bitcoin

Globale bevegelser i distribusjonen av Bitcoin-minedrift

Flyttingen av gruvekraft fra Kina endret den globale fordelingen av gruvedrift, noe som resulterte i at andre land, nemlig Kasakhstan og Russland, ble de primære mottakerne av den omfordelte hash-raten.

Basert på data fraWorld Population Review er de nåværende hash-ratene for de ledende landene innen Bitcoin-utvinning per 2023 som følger:

 • USA: 35.4%
 • Kasakhstan: 18,1
 • Russland: 11,23
 • Canada: 9.55%
 • Irland: 4.68%
 • Malaysia: 4.58%
 • Tyskland: 4,48
 • Iran: 3.1%

Mange kinesiske bitcoin-utvinnere flyttet virksomheten sin til Kasakhstan etter forbudet, på grunn av landets nærhet og naturlige overflod av fossilt brensel.

I 2019 sto fossilt brensel for 84% av elektrisitetsproduksjonen i Kasakhstan, mens vannkraft sto for 12% og sol- og vindkraftverk for mindre enn 2%. Kull, hovedsakelig fra de nordlige regionene, sto for over 70% av landets strømproduksjon.

Kasakhstans elektrisitet produseres av 155 kraftverk med ulike eierskapsmodeller.

Per 1. januar 2022 hadde kraftverkene i Kasakhstan en samlet installert kapasitet på 23 957 MW, med en tilgjengelig kapasitet på 19 004 MW.

Mellom september 2019 og september 2021 opplevde Kasakhstan en bemerkelsesverdig økning i sin andel av Bitcoin-utvinningen på verdensbasis, fra 1,3% til imponerende 24,3%.

Landets Bitcoin-gruvedrift blomstrer på grunn av kullets overkommelige pris og energieffektivitet. I tillegg følger Bitcoin-gruvearbeiderne i Kasakhstan en streng arbeidsplan og jobber 12-timers skift i to uker i strekk, helt til Bitcoin er utvunnet.

Ifølge en rapport fra det russiske mediet Kommersant fra april 2023 har Russland imidlertid blitt den nest største Bitcoin-gruvearbeideren i verden, etter USA .

Bitriver, Russlands største kryptogruveselskap, får sine datasentre drevet av Gazprom Neft, landets tredje største oljeprodusent. Petroleumsgass vil bli brukt som energikilde for å dekke strømbehovet til produksjon av digital valuta.

bitriver logo

Selv om USA fortsatt har en betydelig ledelse med en gruvekapasitet på 3-4 gigawatt, nådde Russlands produksjonskapasitet 1 gigawatt i januar-mars 2023.

Denne endringen i Russlands rangering sammenfaller med at USA har iverksatt skatte- og reguleringstiltak for kryptogruvedrift på delstats- og føderalt nivå, noe som har skapt et mindre gunstig miljø for bransjen i USA.

Kostnader for Bitcoin-utvinning vs. andre ressurser

På grunn av skalerbarhetsutfordringene sammenlignes Bitcoin ofte med “digitalt gull” snarere enn et betalingssystem .

Derfor kan man sammenligne Bitcoin-mining med gullgruvedrift.

Årlig utvinnes det ca. 3 531 tonn gull, noe som gir et samlet utslippsvolum på 81 millioner tonn CO2.

Når man sammenligner karbonintensiteten ved utvinning av bitcoin med utvinning av fysisk gull, blir det tydelig at førstnevnte overgår sistnevnte.

Det er viktig å merke seg at denne beregningen omfatter mining-avgifter, som ikke eksisterer i forbindelse med fysisk gullutvinning.

Sammenligningen er dessuten feilaktig siden vi kan slutte å utvinne fysisk gull, mens aktiv utvinning er en forutsetning for Bitcoins eksistens.

Gold-vs-Bitcoin-Mining

Energikostnadene ved materialutvinning kan variere betydelig avhengig av det spesifikke materialet og utvinningsmetoden. For eksempel:

Ifølge United States Geological Survey (USGS) varierer energiforbruket ved kobberutvinning fra 0,2 til 1,5 gigajoule per tonn (GJ/t) produsert kobber .

Elektrisk bruk av kobber utgjør omtrent tre fjerdedeler av det totale kobberforbruket.

Det går med ca. 17 000 kilowattimer (kWh) strøm til å produsere ett tonn aluminium.

Den elektriske energien som kreves til aluminiumproduksjon, kommer vanligvis fra varmekraftverk, som vanligvis opererer med en maksimal virkningsgrad på rundt 30 %.

I 2021 brukteamerikanske kraftselskaper og uavhengige kraftprodusenter følgende gjennomsnittlige årlige mengder kull, naturgass og petroleumsbrensel for å produsere én kilowattime (kWh) elektrisitet:

 • Kull – 1,12 pund/kWh
 • Naturgass – 7,36 kubikkfot/kWh
 • Petroleumsvæsker – 0,08 liter/kWh
 • Petroleumskoks-0,82 pund/kWh

FAQ

Hvor mye energi bruker Bitcoin-utvinning?

Hva er markedsverdien for Bitcoin-mining?

Kilder

The New York Times
Statista
The White House
Digiconomist
U.S Energy Information Administration
Tech Transparency Project
Research Gate
The International Journal of Life Cycle Assessment
Bitcoin Mining Council
Bitcoin Clean Energy Initiative Memorandum
Crypto.com
Blockchain Council
Companies Market Cap
Canaan
YCharts
Glassnode
Technopedia
Blockchain Council
Global Crypto Asset Benchmarking Study
Hashrate Index Report
Blue Sky Capital
The Bitcoin Mining Network Report
Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
911 Metallurgist
World Population Review
International Trade Administration
Coal Price
Kommersant
NASDAQ
United States Geological Survey
Data, Statistics, and Useful Numbers for Environmental Sustainability

Related Articles

Nicole Kolesnikov
Redaktør

Nicole er en svært dyktig og innovativ tekstforfatter med en grad i journalistikk og en lidenskap for å skape engasjerende innhold. Hennes åtteårige erfaring som digital markedsfører, der hun har hjulpet små og mellomstore bedrifter over hele verden med å etablere en sterk online tilstedeværelse og koble seg til sitt målpublikum, understreker hennes ekspertise og fleksibilitet. Nicoles spesialitet ligger i webkopiskriving, hvor hun kombinerer sin kreative teft med strategisk tenkning for å levere overbevisende og engasjerende innhold som gir resultater. Enten det gjelder å lage fengende overskrifter, utvikle overbevisende produktbeskrivelser, eller optimalisere nettstedskopi for maksimal effekt, viser det seg at…