Cybersikkerhet

Cybersikkerhet innebærer å beskytte datasystemer, nettverk og digital informasjon mot tyveri, skade, uautorisert tilgang og cyberangrep. Dette området innen informasjonsteknologi (IT) benytter ulike teknologier, prosesser og praksiser for å sikre digitale eiendeler og opprettholde konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for data.

Lær deg et Cybersikkerhet begrep

Image for Marius Rafoshei
Marius Rafoshei
Casino & kryptoekspert
Image for Thomas Kinkaj-Grønvold
Thomas Kinkaj-Grønvold
Finans & casinoekspert
Se mer