Cybersikkerhet

Cybersikkerhet innebærer å beskytte datasystemer, nettverk og digital informasjon mot tyveri, skade, uautorisert tilgang og cyberangrep. Dette området innen informasjonsteknologi (IT) benytter ulike teknologier, prosesser og praksiser for å sikre digitale eiendeler og opprettholde konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for data.

Cybersikkerhet

Beskytt din smarttelefon: Viktige tips for å beskytte ditt digitale liv

Smarttelefoner er blitt en integrert del av hverdagen vår, og vi bruker dem til alt...

John Meah 6 måneder