Datahåndtering

Datahåndtering er prosessen med å samle, lagre, organisere og vedlikeholde data på en strukturert og effektiv måte for å sikre nøyaktighet, sikkerhet og tilgjengelighet for ulike formål. Det innebærer en rekke aktiviteter og praksiser rettet mot håndtering av data gjennom hele livssyklusen, fra opprettelse eller ervervelse til avhending eller arkivering.

Lær deg et Datahåndtering begrep

Image for Marius Rafoshei
Marius Rafoshei
Casino & kryptoekspert
Image for Thomas Kinkaj-Grønvold
Thomas Kinkaj-Grønvold
Finans & casinoekspert
Se mer