De største Nvidia-aksjonærene: Hvem eier flest NVDA-aksjer i 2024?

Hvorfor oss?

Semiconduter, på norsk halvleder, – selskapet Nvidia (NVDA) står i spissen for revolusjonen innen kunstig intelligens (AI) og dominerer ikke bare tilbudet av grafiske prosesseringsenheter (GPU-er) som brukes til å trene opp AI-modeller, men også den tilhørende programvaren.

I tillegg til kunstig intelligens leverer selskapet også produkter til spill-, høyytelses-, mobil- og bilindustrien.

Selskapet rapporterte en rekordomsetning på 60,9 milliarder USD i 2023, en økning på 126% fra året før.

NVDA-aksjekursen har steget med mer enn 200 % det siste året og 1 600 % de siste to årene, noe som plasserer selskapet blant de såkalte “Magnificent Seven”, de syv mest effektive teknologiaksjene.

Nvidia (NVDA)-aksjens 5-årige utvikling. Kilde: TradingView

Dersom du vurderer å investere i Nvidia, er det viktig å forstå aksjestrukturen og de største eierne, ettersom betydelige kjøp og salg av aksjer kan påvirke aksjekursen.

Hvem er interessentene i Nvidia som har tjent mest på den voldsomme kursoppgangen de siste årene? La oss se på hvem som eier mest NVDA-aksjer i dag.

Nøkkelpunkter

  • Verdens største kapitalforvaltere, inkludert Vanguard Group og BlackRock, investerer i Nvidia i sine ETF-er og andre indeksfond.
  • Nvidias medgrunnlegger og administrerende direktør Jen Hsun (Jensen) Huang er den innsideren i selskapet som eier flest aksjer i Nvidia.
  • Den skyhøye aksjekursen har gjort ham til en av verdens rikeste menn.
  • Blant selskapets fem største Nvidia-aksjonærer per april 2024 finner vi de institusjonelle investorene Vanguard Group, BlackRock, Fidelity (FMR), State Street og medstifter og administrerende direktør Jen Hsun Huang.

Hvem er Nvidias aksjonærer

Nvidia har et totalt antall utestående, eller sirkulerende, aksjer på 2,5 milliarder, ifølge selskapets siste kvartalsrapport.

Det er 5 894 institusjonelle Nvidia-aksjonærer som har sendt inn 13D/G- eller 13F-skjemaer til US Securities Exchange Commission (SEC), med en samlet beholdning på 1,8 milliarder aksjer, viser data fra Fintel.

Aksjen eies av 65.24% institusjonelle investorer, 30.38% private aksjonærer og 4.38% Nvidia-innsidere, ifølge data fra WallStreetZen.

Den historiske utviklingen i Nvidia-aksjen viser historien om selskapets suksess.

Per 10. april 2024 hadde Nvidia (NVDA)-aksjen steget med 32 897,11 %, ifølge split-justerte data fra Yahoo Finance.

Merk at tidligere resultater ikke er en indikasjon på fremtidige resultater.

Hvem eier flest Nvidia aksjer?

Blant de største Nvidia-aksjonærene finner vi verdens mest kjente kapitalforvaltningsselskaper og selskapets innsidere. De investerer vanligvis i Nvidia fordi det er et av de største selskapene i S&P 500-indeksen og en viktig teknologiaksje.

Selskapets fem største Nvidia-aksjonærer per april 2024 er:

  1. Vanguard Group
  2. BlackRock
  3. Fidelity (FMR)
  4. State Street
  5. Jen Hsun Huang
Toppledere og styremedlemmer i Nvidia er også blant Nvidias største aksjonærer, ettersom de har betydelige eierandeler i selskapet som en del av kompensasjonspakken.

De 5 største individuelle investorene

Jen Hsun Huang – 86 752 723 aksjer – 3,52%.

Nvidias visjonære medgrunnlegger, president og administrerende direktør, “Jensen” Huang, er selskapets fjerde største aksjonær med en eierandel på 3,5%. Huang var med på å grunnlegge Nvidia i 1993 og har ledet selskapet siden den gang, med en innovativ tilnærming til utvikling av dataspill- og designbrikker.

Oppgangen i NVDA-aksjekursen har økt formuen hans betraktelig, og Huang er nå blant de 20 rikeste personene i verden med en anslått nettoformue på 75,1 milliarder dollar.

Huang eide mer enn 86 millioner aksjer per 20. mars 2024, viser en SEC-registrering.

Mark A. Stevens – 4 069 181 aksjer – 0,16%.

Stevens ble medlem av Nvidias styre i 2008 og har tidligere vært styremedlem fra selskapet ble grunnlagt i 1993 til 2006. Han er medlem av styrets revisjonskomité og nominasjons- og eierstyringskomité.

Stevens har vært managing partner i det private familieinvesteringsselskapet S-Cubed Capital siden 2012. Tidligere var han managing partner i risikokapitalinvesteringsselskapet Sequoia Capital fra 1993 til 2011, og han har hatt stillinger innen teknisk salg og markedsføring i Intel.

Stevens er den andre innsideren som eier Nvidia-aksjer. Per 5. april 2024 eide han mer enn 4 millioner aksjer i Nvidia, noe som tilsvarer en eierandel på 0,16% i selskapet.

Tench Coxe – 3 787 612 aksjer – 0,15%.

Coxe har vært medlem av Nvidias styre siden 1993 og er medlem av kompensasjonskomiteen. Han er også styremedlem i Artisan Partners Asset Management, et institusjonelt kapitalforvaltningsselskap.

Coxe var administrerende direktør i risikokapitalinvesteringsselskapet Sutter Hill Ventures fra 1989 til 2020, der han fokuserte på IT-investeringer. Før han begynte i Sutter Hill Ventures i 1987, var han markedsdirektør i Digital Communication Associates.

Coxe, som er en av de største enkeltaksjonærene i Nvidia, eide 3,8 millioner Nvidia-aksjer per 5. mars 2024, ifølge en SEC-melding.

Harvey C. Jones – 749 980 aksjer – 0,03%.

Jones ble medlem av Nvidias styre i 1993 og er medlem av Nominating and Corporate Governance Committee og Compensation Committee.

Jones er gründer, høyteknologileder og aktiv ventureinvestor, og har vært administrerende partner i det private investeringsselskapet Square Wave Ventures siden 2004.

Jones eide 749 980 aksjer i Nvidia per 23. februar 2024, ifølge en SEC-melding.

Collette Kress – 622 083 aksjer – 0,03%.

Colette Kress, konserndirektør og finansdirektør (CFO) i Nvidia, begynte i selskapet i september 2013, etter å ha hatt ulike økonomistillinger i store teknologiselskaper i løpet av 25 år.

Kress har tidligere jobbet i Ciscos Business Technology and Operations Finance-organisasjon og hatt ledende økonomistillinger i Microsoft og Texas Instruments.

Kress eide 622 083 Nvidia-aksjer ved sin siste SEC-registrering den 20. mars 2024.

Topp 5 institusjonelle investorer

Vanguard Group – 204 504 938 aksjer – 8,28%.

Vanguard er en av de tre store indeksfondsforvalterne, sammen med Blackrock og State Street, og gir investorer tilgang til porteføljer av aksjer eller obligasjoner som følger sammensetningen og utviklingen til en finansmarkedsindeks.

Vanguard er verdens største leverandør av aksjefond og den nest største leverandøren av børshandlede fond (ETF) etter BlackRock. Kapitalforvalteren er kjent for å fremme rimelige investeringsfond for privatpersoner, og selskapet har mer enn 30 millioner individuelle investorer. Ved utgangen av desember 2023 hadde Vanguard en forvaltningskapital på 8,9 billioner dollar.

Vanguard er den største eieren av Nvidia med en eierandel på 8,28%, ettersom de investerer i selskapet som en del av S&P 500, i tillegg til sine totale aksje- og teknologifond.

Ifølge en SEC-rapport fra februar som viser Vanguards beholdning ved utgangen av desember, eide selskapet 204 millioner Nvidia-aksjer, noe som tilsvarer en eierandel på over 8%.

Blackrock – 180 593 555 aksjer – 7,3%.

Blackrock er verdens største kapitalforvalter med en forvaltningskapital på 10 billioner dollar per 31. desember 2023, og det er derfor ingen overraskelse at Blackrock er en stor eier av Nvidia-aksjer.

Blackrock tilbyr investerings-, rådgivnings- og risikostyringsløsninger til kunder i mer enn 100 land. Selskapet tilbyr en rekke fond og porteføljer som investerer i aktiva som aksjer, pengemarkedsinstrumenter og rentepapirer, og forvalter iShares-porteføljen av ETF-er, som genererer en stor andel av selskapets inntekter fra forvaltningshonorarer.

Blackrocks siste SEC-oppdatering av Nvidia-beholdningen i januar viste at selskapet hadde 180,6 millioner aksjer i selskapet ved utgangen av 2023, noe som tilsvarer en eierandel på 7,3%. Det var en økning fra 179,8 millioner aksjer året før.

Fidelity Investments (FMR) – 127 855 229 aksjer – 5,18%.

Fidelity Management & Research Company (FMR) fungerer som investeringsrådgiver for Fidelitys familie av verdipapirfond. FMR har tre fondsdivisjoner: Equity, High-Income og Fixed-Income. Selskapets porteføljeforvaltere, analytikere og tradere analyserer, kjøper og selger verdipapirer for Fidelitys investeringsfond.

Ifølge Fidelitys nettside hadde selskapet nesten 50 millioner individuelle investorer, 12,6 billioner dollar i forvaltningskapital og 4,9 billioner dollar i forvaltningskapital per 31. desember 2023.

En innlevering til SEC i januar viste at FMR eide 127,9 millioner Nvidia-aksjer, noe som tilsvarer en eierandel på 5,176% i selskapet. Det var en økning fra en innlevering et år tidligere som viste at FMR eide 138,7 millioner aksjer – noe som indikerer en reduksjon i eierandelen.

State Street – 91 661 188 aksjer – 3,7%.

State Street tilbyr finansielle tjenester, inkludert kapitalforvaltning, investeringsanalyse og -handel samt investeringsservice til institusjonelle investorer over hele verden. State Street er USAs nest eldste bank med kontinuerlig drift, ettersom forgjengeren Union Bank ble grunnlagt i 1792.

Selskapet er den tredje største ETF-leverandøren på det amerikanske aksjemarkedet gjennom State Street Global Advisors, selskapets kapitalforvaltningsavdeling.

I februar viste en SEC-arkivering at State Street eide 91,7 millioner Nvidia-aksjer, opp fra 88,7 millioner i en arkivering i november.

Geode Capital Management – 49 994 598 aksjer – 2%.

Geode Capital Management er en spin-off fra Fidelity Investments. Selskapet forvalter Fidelitys indeksfond som underrådgiver og forvalter også midler på vegne av Fidelity per 31. desember 2023.

Selskapet eide i underkant av 50 millioner aksjer i Nvidia per 31. desember 2023, ifølge den siste SEC-innleveringen, opp fra 48,5 millioner som ble oppgitt i en innlevering i november 2023.

Oppsummert

Blant Nvidias største aksjonærer finner vi verdens største kapitalforvaltningsselskaper, som Vanguard, Blackrock og Fidelity, samt ledere i selskapet, som administrerende direktør Jensen Huang og finansdirektør Colleen Kress.

Et selskaps største aksjonærer kan påvirke aksjekursutviklingen. Dette er imidlertid vanligvis ikke den viktigste driveren for verdien av en aksje. Hvis du vurderer å gjøre en investering, bør du vurdere andre faktorer før du tar en beslutning.

Vanlige spørsmål og svar

Hva er Nvidia?

Hvem eier Nvidia?

Er Nvidia et offentlig selskap?

Hvor mange NVDA-aksjer er det?

Hvor mange aksjonærer har Nvidia?

Relaterte begreper

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknologiskribent

Nicole Willing har to tiårs erfaring med å skrive og redigere innhold om teknologi og finans. Hun har utviklet ekspertise i å dekke råvare-, aksje- og kryptovalutamarkedene, samt de nyeste trendene i hele teknologisektoren, fra halvledere til elektriske kjøretøy. Hennes bakgrunn fra rapportering om utviklingen innen telekomnettverksutstyr og -tjenester og industriell metallproduksjon gir henne et unikt perspektiv på konvergensen mellom tingenes internett-teknologi og produksjon.