Desentraliserte sosiale medier kan hjelpe markedsførere: Slik bruker du det i 2024

Hvorfor oss?

Desentraliserte sosiale medier gjør det mulig for brukerne å samhandle direkte med hverandre i stedet for gjennom sentrale myndigheter, noe som fremmer personvern og autonomi.

I tillegg er det brukerne, og ikke sentrale myndigheter eller selskaper som bestemmer reglene, retningslinjene og beslutningene som styrer desentraliserte sosiale medieplattformer.

Hva er desentraliserte sosiale medier?

Desentraliserte sosiale medieplattformer er nettbaserte nettverk som ikke lagrer brukerdata og innhold på sentrale servere som kontrolleres av én enkelt enhet. I stedet opererer de på distribuerte nettverk eller blokkjeder. Det gir brukerne mer kontroll over dataene sine og oppmuntrer til åpenhet.

Disse plattformene er utformet på en måte som gjør det vanskelig for en enkelt enhet eller myndighet å sensurere eller manipulere informasjonen eller samtalene som foregår på plattformene.

Hvordan kan disse plattformene hjelpe markedsførere med å forbedre strategiene sine og øke resultatene i den store mengden av nye verktøy for markedsføring?

I denne artikkelen ser vi nærmere på de beste desentraliserte sosiale medieplattformene og fordeler og ulemper ved å bruke dem til markedsføring.

Nøkkelpunkter

 • Desentraliserte sosiale medieplattformer opererer på distribuerte nettverk eller blokkjeder, noe som gir brukerne mer kontroll over dataene sine og oppmuntrer til åpenhet.
 • Desentraliserte sosiale medier gir markedsførere flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle sentraliserte plattformer.
 • Ved å eliminere mellomledd kan desentraliserte sosiale medier redusere annonseringskostnadene og muliggjøre direkte kontakt mellom merkevarer og publikum.
 • Skiftet fra en annonsedrevet modell til en skaperdrevet modell gjør det mulig for markedsførere å engasjere seg med publikum på mer autentiske og meningsfulle måter.
 • Til tross for den avanserte teknologien som ligger bak slike plattformer, er utbredelsen fortsatt i en tidlig fase.

Hvordan desentraliserte sosiale medier kan påvirke markedsførere

Desentraliserte sosiale medier gir markedsførere flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle sentraliserte plattformer.

For det første gir det forbedret personvern og sikkerhet, noe som beroliger brukere som er bekymret for bruken av deres personlige informasjon.

I tillegg har desentraliserte sosiale medieplattformer ofte transparente algoritmer, slik at markedsførere kan forstå hvordan innhold promoteres og engasjere seg med brukerne mer effektivt.

Ved å eliminere mellomledd kan desentraliserte sosiale medier redusere annonseringskostnadene og muliggjøre direkte kontakt mellom merkevarer og publikum.

Desentraliserte plattformer kan også fremme mer ekte, samfunnsdrevne interaksjoner. Det gir markedsførere muligheter til å bygge autentiske forbindelser og lojalitet med målgruppene sine.

Jordan Lintz, markedssjef i HighKey Agency og datterselskapet HighKey Clout Inc. sier til Techopedia:

“En viktig fordel med desentraliserte sosiale medieplattformer er eierskapet brukerne har over sine identiteter på nettet. [Desentraliserte sosiale medier] blockchain gir et nivå av suverenitet som ligner på det Bitcoin tilbyr for penger.”

I motsetning til tradisjonelle sosiale medieplattformer, der brukerdata kontrolleres av sentraliserte myndigheter, gir desentraliserte sosiale medier brukerne mulighet til å eie og kontrollere dataene sine på en sikker måte i blokkjeden, ifølge Lintz.

“Dette eierskapet gir markedsførere en direkte kanal til målgruppene sine. Det muliggjør mer målrettede og effektive markedsføringskampanjer”, legger han til.

 

“Desentraliserte sosiale medieplattformer opererer dessuten etter en modell som setter innholdsskaperne og deres publikum i sentrum, og som prioriterer innholdsskaperne og deres publikum fremfor annonsørene.”

Dette skiftet fra en annonsedrevet modell til en skaperdrevet modell gjør det mulig for markedsførere å engasjere seg med publikum på mer autentiske og meningsfulle måter, fortsetter han.

“Ved å gi brukerne mer kontroll over dataene sine og tilby rettferdig kompensasjon for innholdet, skaper desentraliserte sosiale medieplattformer et mer transparent og troverdig miljø for markedsførere som ønsker å komme i kontakt med målgruppene sine”, sier han.

Topp 5 desentraliserte sosiale medienettverk

Her er fem av de beste desentraliserte sosiale medienettverkene som markedsførere kan bruke til sine kampanjer.

Steemit

Steemit er en blockchain-basert plattform for sosiale medier som kombinerer sosiale nettverk, innholdsskaping og kryptovaluta -belønninger.

Steemit, som opererer på Steem-blokkjeden, gjør det mulig for brukere å tjene kryptovaluta-belønninger, kalt Steem. På den måten kan man skape og kuratere innhold. Brukerne kan legge ut bilder, videoer og artikler på Steemit, og andre brukere kan oppvurdere og kommentere innholdet.

Steemit belønner kuratorer og innholdsskapere med Steem-tokens basert på kvaliteten på bidragene deres og hvor populære bidragene er. Brukerne kan tjene Steem ved å legge ut innhold, oppvotes andres innhold og engasjere seg i plattformen.

Steemit blockchain-basert plattform for sosiale medier hjemmeside
Steemit blockchain-basert plattform for sosiale medier. Kilde: Steemit

Mastodon

Mastodon er en gratis sosial nettverksplattform med åpen kildekode som lar brukerne være vertskap for sine egne servere. Disse kalles for “instanser”, samtidig som de kan koble seg til og kommunisere med brukere på andre instanser. Den ligner på X.com ved at den tillater korte innlegg.

Mastodons sosiale medieplattform tilbyr funksjoner som ligner de som tilbys av tradisjonelle sosiale medieplattformer. Et eksempel er tidslinjer, profiler og muligheten til å følge og samhandle med andre brukere.

Alt i alt tilbyr Mastodon en desentralisert plattform for sosiale nettverk som prioriterer brukerkontroll, personvern og samfunnsengasjement.

Den fødererte modellen gjør det mulig å opprette ulike fellesskap, og den oppmuntrer til en følelse av eierskap og autonomi blant brukerne.

Mastodon åpen kildekode sosialtmedie hjemmeside
Mastodon – sosial nettverksplattform med åpen kildekode. Kilde: Mastodon

Diaspora

Diaspora er en desentralisert sosial medieplattform med åpen kildekode som fokuserer på brukernes personvern og kontroll. Diaspora tilbyr et alternativ til sentraliserte sosiale nettverk ved å la brukerne være vertskap for sine egne personlige servere. Disse heter “pods”, eller bli med i eksisterende pods som drives av andre.

Diaspora legger vekt på personvernfunksjoner, som sterk kryptering, eierskap til data og muligheten til å velge hvem som skal få se brukerens innlegg og personlige informasjon. Diaspora støtter også funksjoner som deling av innlegg. I tillegg kan man  følge andre brukere og å bli med i fellesskap som kalles “aspekter”.

Diaspora er populært blant brukere som verdsetter datasuverenitet og ønsker å komme i kontakt med andre i et sikrere og mer privat nettmiljø. Som regel på grunn av sitt engasjement for personvern og desentralisering.

Diaspora - desentralisert sosial medieplattform med åpen kildekode - hjemmeside
Diaspora – desentralisert sosial medieplattform med åpen kildekode. Kilde: Diaspora

LBRY

LBRY (uttales library) er ikke først og fremst et sosialt medienettverk. Det er snarere en desentralisert plattform for deling og publisering av innhold.

LBRY lar brukerne publisere, oppdage og få tilgang til et stort utvalg av digitalt innhold. Det inkluderer musikk, videoer, e-bøker og mye mer.

Selv om LBRY ikke er et tradisjonelt sosialt medienettverk, har det sosiale funksjoner som gjør det mulig for brukerne å samhandle med innholdsskapere og delta i diskusjoner. Brukerne kan følge kanaler, kommentere innhold og tipse innholdsskapere med LBRYs egen kryptovaluta kalt LBC (LBRY Credits).

LBRYs sosiale funksjoner gir brukerne en plattform der de kan engasjere seg med innholdsskapere og andre brukere, noe som fremmer en følelse av fellesskap rundt det delte innholdet.

LBRY - desentralisert plattform for deling og publisering av innhold hjemmeside
LBRY – desentralisert plattform for deling og publisering av innhold. Kilde: LBRY

Hive

Hive er en desentralisert plattform for sosiale medier som oppstod som en forgrening av Steem-blokkjeden. Den ble opprettet av et fellesskap av utviklere og brukere som ønsket å løse problemer knyttet til sentralisering og styring på Steem-plattformen.

Hive fungerer etter et lignende prinsipp som Steem. Brukerne kan skape og kuratere innhold og tjene kryptovaluta-belønninger. Hive har imidlertid som mål å tilby en mer desentralisert og fellesskapsdrevet opplevelse. Det gjør de ved å implementere en ny styringsmodell og distribuere makt blant brukerne.

Plattformen lar brukerne legge ut og engasjere seg i ulike typer innhold, inkludert artikler, bilder og videoer.

Hives desentraliserte natur og fellesskapsdrevne tilnærming har tiltrukket seg et bredt spekter av innholdsskapere og brukere. Felles for dem alle er at de verdsetter åpenhet, desentralisering og muligheten til å ha innflytelse på plattformens utvikling og styring.

Hive er en desentralisert plattform for sosiale medier, hjemmeside
Hive – desentralisert plattform for sosiale medier
Kilde: Hive

Fordeler og ulemper med desentraliserte sosiale medier

Fordeler pros

 • Brukerne kontrollerer sin identitet, sitt innhold og sine data på nettet på en sikker måte i blokkjeden.
 • Prioriterer innholdsskapere fremfor annonsører, noe som muliggjør direkte inntektsgenerering.
 • Vektlegger datasikkerhet og personvern gjennom blokkjedeteknologi.

Ulemper cons

 • Et begrenset antall brukere sammenlignet med tradisjonelle sosiale medier.
 • Utbredt adopsjon er fortsatt i en tidlig fase.
 • Desentraliserte plattformer har ennå ikke nådd brukerbasen til tradisjonelle sosiale medier.

Fordeler

Desentraliserte sosiale medieplattformer gir brukerne full kontroll over sin identitet på nettet, slik at de kan eie og administrere sine sosiale profiler, følgere, innhold og data på en sikker måte i blokkjeden, sier Lintz.

Dette eierskapet gir brukerne mer personvern, sikkerhet og åpenhet enn tradisjonelle sosiale medieplattformer.

“Desentraliserte sosiale medier opererer dessuten etter en modell som setter skaperen i sentrum, og prioriterer innholdsskapere fremfor annonsører”, sier han. “Ved å fjerne mellomledd og la skaperne tjene penger på innholdet sitt direkte, tilbyr disse plattformene brukerne nye inntektsstrømmer og større økonomisk selvstendighet, noe som fremmer et mer rettferdig og transparent digitalt økosystem.”

I tillegg til å gi brukerne eierskap til sin egen identitet på nettet. Ved å tilby en modell som setter skaperne i sentrum, prioriterer desentraliserte sosiale medieplattformer datasikkerhet og personvern, ifølge Lintz.

“Ved å utnytte blokkjedeteknologiens distribuerte hovedbokssystem, sørger disse plattformene for at brukerdataene er krypterte, manipuleringssikre og desentraliserte. Det minimerer risikoen for datainnbrudd og uautorisert tilgang”, sier han.

Ulemper

Selv om desentraliserte sosiale nettverk har mange fordeler, er det også noen ulemper å ta hensyn til, sier Lintz.

“Hovedutfordringen er det begrensede antallet brukere sammenlignet med tradisjonelle sosiale medier”, sier han. “Selv om teknologien bak desentraliserte sosiale nettverk er avansert, er utbredelsen fortsatt på et tidlig stadium.”

Derfor har brukerbasen til desentraliserte plattformer ennå ikke nådd samme nivå som tradisjonelle sosiale medier, ifølge Lintz. Etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg og bli stadig mer populær, forventes det imidlertid at denne begrensningen vil bli mindre med tiden.

Konklusjon

Ved å flytte makten fra sentraliserte sosiale medieplattformer til desentraliserte sosiale nettverk kan markedsførere dra nytte av økt åpenhet, dataeierskap og brukerengasjement.

I tillegg gjør desentraliserte sosiale medier det mulig for markedsførere å målrette mer effektivt mot spesifikke målgrupper, bygge autentiske relasjoner og skape personaliserte opplevelser.

Ved å omgå mellomledd og komme i direkte kontakt med forbrukerne kan markedsførere utnytte desentraliserte sosiale medier til å øke merkevarebevisstheten, lojaliteten og, til syvende og sist, veksten i virksomheten.

Hva er det beste desentraliserte sosiale mediet?

Er Instagram sentralisert eller desentralisert?

Hva er Web3 sosiale medier?

Relaterte begreper

Linda Rosencrance
Technology journalist
Linda Rosencrance
Teknologijournalist

Linda Rosencrance er en frilansskribent og redaktør basert i Boston-området. Hun har over 30 års erfaring som etterforskningsjournalist, og har jobbet for flere aviser i Boston-metroområdet. Hun har skrevet om informasjonsteknologi siden 1999. Hennes artikler har blitt publisert på MSDynamicsworld.com, TechTarget, TechBeacon, IoT World Today, Computerworld, CIO magazine og mange andre publikasjoner. Rosencrance var redaktør for et teknologinyhetsnettsted og styrte og redigerte en blogg fokusert på dataanalyse. Hun skriver også hvite papirer, casestudier, e-bøker og blogginnlegg for mange bedriftskunder.