Hva er blockchain – En introduksjon

Hvorfor oss?

Blockchain teknologi fortsetter å utvikle seg og tilbyr ulike muligheter, samt noen utfordringer, for både bedrifter og enkeltpersoner. For eksempel er det flere som enda er forsiktige med å ta i bruk blokkjede teknologien på grunn av regulatoriske bekymringer og mangelen på sentralisert kontroll.
Det kan dermed fort virke som om fremtiden er noe usikker, og det er lett å se for seg at suksess fort avhenger av dens nytte og plass innenfor den digitale økonomien, der individuell autonomi spiller en viktig rolle.
Som en ser ved å gå gjennom hva blokchain-teknologi er, er det en rekke gode punkter ved denne teknologien.

Hva er en blokkjede?

Så, hva er blockchain? Eller på norsk blokkjede – vi blir til å benytte norsk og engelsk litt om hverandre i vår artikkel.

Vi kan definere dette temmelig kjapt, for en blokkjede enkelt forklart er ikke så mye vanskeligere enn at dette er en metode for datalagring som organiserer data i blokker som deretter kobles sammen i en kjede.

Etter hvert som nye data mottas, legges de inn i en ny blokk i stedet for å skrives over den gamle. På denne måten skaper blockchain en permanent, uforanderlig hovedbok over tidligere hendelser som kan vises i kronologisk rekkefølge.

Dette er mest kjent som drivkraften bak kryptovaluta og ble introdusert med Bitcoin.

Desentralisering – Hva betyr det?

Desentralisering betyr at kontroll og beslutningstaking er fordelt blant flere enheter eller lokasjoner, i stedet for å være konsentrert i en enkelt sentral enhet. I en desentralisert struktur er det ingen enkelt myndighet som har eksklusiv kontroll. 

Dette prinsippet er sentralt i blockchain-teknologi, hvor nettverket er spredt over mange noder, og hver node bidrar til validering og opprettholdelse av nettverket.

Er blokkjeder sikre?

For den som ikke kjenner så godt til blockchain teknologi , er det naturlig å stille spørsmålet om hva som hindrer noen fra å hacke seg inn i kjeden og endre tidligere blokker? 

– Mens de fleste digitale hovedbøker er sentralisert på én enkelt, sikret server, er blockchain desentralisert på mange, til og med tusenvis av servere. Selv om dette ved første øyekast kan virke som en sikkerhetssjefs mareritt, er det faktisk ganske genialt: 

Dette fordi; før en ny blokk kan legges til en kjede, sammenligner hver server sine egne oppføringer med de andre serverne. Hvis noe ikke stemmer, settes kjeden på vent, og transaksjonen avbrytes i påvente av ytterligere undersøkelser.

Så for å kunne endre en blokk på ulovlig vis, må en hacker bryte seg inn på tusenvis av servere og gjøre endringen samtidig – ikke umulig, men ekstremt vanskelig.

Fordelene med blockchain er velkjente på dette punktet. Uten en sentral myndighet som har herredømme over hovedboken, kan brukerne bruke den på en rekke ulike bruksområder.

BBCs Chris Baraniuk viser et scenario der en kunde ønsker å foreta et kjøp, men bankens nettverk er nede. Hvis banken bruker sin egen private hovedbok, er kunden uheldig. Hvis banken bruker blockchain, kan kunden bruke et kredittkort eller en annen mekanisme som har tilgang til brukerens blockchain. Dette er en av grunnene til at blockchain ble en favoritt blant digitale valutaer som bitcoin (BTC): Ingen sentral kontroll betyr at ingen kan undergrave utvekslingen av bitcoins til sine egne formål.

Men hvorfor har da ikke blockchain, som ble introdusert kommersielt for mer enn 10 år siden, fått en større andel av markedet for digitale hovedbøker? I tillegg til kryptovalutaene er de fleste organisasjoner fortsatt skeptiske til blockchain, og de begrenser det til en håndfull pilotprosjekter, men ønsker det ikke velkommen inn i kjernevirksomheten.

Tregheten i forhold til å ta i bruk systemet i full skala kan ha sammenheng med eksisterende lovgivning om tillit, styring, risiko og etterlevelse. Ifølge Joseph Holbrooke, forfatter av Architecting Enterprise Blockchain Solutions:

“En blokkjedearkitekt vil sannsynligvis støte på en rekke problemer knyttet til personvernforordningen, Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, Sarbanes-Oxley Act of 2002, Know Your Customer, regler mot hvitvasking av penger og så videre.”

IIfølge Nathaniel Popper i The New York Times er det største ankepunktet mot blokkjeder at sentraliserte hovedbøker er mer effektive når det gjelder å lage pålitelig programvare for å reparere feil og lansere nye tjenester.

Selv om man kan klage over utviklingssyklusene til proprietær programvare, er det i det minste noen å ringe til når noe går galt. Med blokkjeder er det ingen som har ansvaret, og det er svært vanskelig for brukerne å implementere sine egne rettelser på tvers av legioner av desentraliserte servere som er sikret mot inntrenging.

Sentrale myndigheter er flinke til å bygge pålitelig programvare og fikse den når noe går i stykker. Med et desentralisert nettverk av datamaskiner og programmerere er det ingen sjef som sier at denne feilen må fikses på 20 minutter.

Er blockchain hinsides loven?

Denne typen demokratisering viser seg også å være problematisk når det gjelder politiarbeid. Terrorister, krigsherrer og andre lovbrytere kan effektivt stenges ute fra et sentralisert, regulert samfunn, men det er ikke like enkelt med den lederløse blokkjeden. Den dag i dag bruker tjenester som bruker Tor-programvaren og de utallige variantene av svartebørser som dukket opp etter at Silk Road Darknet ble stengt i 2014, fortsatt blockchain til en rekke lovlige og ulovlige formål.

Et annet viktig aspekt ved blokkjeder som ofte blir oversett, er at ikke alle blokkjeder er like. Wesley Crook, administrerende direktør i skyutvikleren FP Complete, skrev nylig i Forbes at blokkjedeprogramvarepakker finnes i en rekke ulike utforminger og implementeringsmetoder.

Det kanskje viktigste elementet er kryptografi, som ideelt sett bør inneholde de mest pålitelige irreversible hashalgoritmene og verktøy for signering og verifisering av offentlige nøkler.

Erfaringen har også vist at de fleste brudd på blokkjeder hittil har vært et resultat av feil som har oppstått på grunn av mangelfull implementering, i tillegg til angrep på nettverkslaget, sårbarheter knyttet til sosial manipulering og feil i minnesikkerheten.

Hva er det neste for blockchain teknologi?

For øyeblikket ser det altså ikke ut til å være noen klar enighet om hvor blokkjedeteknologien går videre. For noen er det fremtiden, for andre er det allerede en artefakt fra fortiden. Det kan være at grunnen til at det er så vanskelig å vurdere blockchainens fremtid, er at verdensøkonomien i seg selv er i så stor endring.

Enten det er på Wall Street, Main Street eller i næringslivet, ser det ut til at makten desentraliseres overalt i takt med at legioner av oppkoblede brukere slår seg sammen for å skrive sine egne regler for arbeid og økonomisk suksess.

Kanskje ligger problemet i at man prøver å tvinge blockchain inn i en rolle som er definert av den sentraliserte økonomien, der myndighetene og næringslivet i stor grad lager reglene, når det i virkeligheten er en teknologi som er mer egnet for den fremvoksende digitale økonomien, der enkeltpersoner, i hvert fall for øyeblikket, har større innflytelse på hvor, når og hvordan de håndterer sakene sine.

Relaterte begreper

Arthur Cole
Technology Writer
Arthur Cole
Teknologiskribent

Arthur Cole er en frilans teknologijournalist som har dekket IT og bedriftsutviklinger i mer enn 20 år. Han bidrar til et bredt utvalg av ledende teknologiwebsteder, inkludert IT Business Edge, Enterprise Networking Planet, Point B and Beyond og flere leverandørtjenester.