Hvorfor oss?

Er vi inne i en resesjon? 7 analytikere diskuterer økonomiske krise i 2024

Vi lever i en økonomisk turbulent tid, og det er ett spørsmål som opptar investorene akkurat nå: Er vi inne i en resesjon?

Svaret avhenger av hvor de bor. Noen deler av verden gikk inn i en resesjon i fjor, mens andre sliter med å unngå økonomiske problemer.

Men hvordan ser analytikerne på de kommende månedene, og når vil økonomien ta seg opp igjen i de regionene som allerede er rammet?

Her ser vi nærmere på hvilke land som kan oppleve et økonomisk krakk, og om det blir resesjon i USA i løpet av de neste månedene.

Nøkkelpunkter

  • Både Storbritannia og Japan teknisk sett i resesjon etter to kvartaler på rad med negativ vekst.
  • Over halvparten av sjeføkonomene forventer at verdensøkonomien vil svekkes i 2024, ifølge World Economic Forum.
  • Ifølge en rapport fra Oxford Economics, som Techopedia har sett, tror stadig flere selskaper på en myk landing i verdensøkonomien.
  • Noen analytikere tror at Tyskland blir det neste landet som går inn i en resesjon.
  • Analytikere og fondsforvaltere insisterer på at det fortsatt er mulig å tjene penger i en resesjon.

Nyheter om lavkonjunktur: Hvordan står det til?

Mer enn halvparten av sjeføkonomene forventer at verdensøkonomien vil svekkes i 2024, ifølge en rapport fra World Economic Forum.

“Det er fortsatt usikkerhet som preger økonomien i 2024”, heter det i rapporten. “Noen økonomer mener at verdensøkonomien fortsatt ser usikker ut, og at den kan svekkes ytterligere i løpet av det neste året.”

I studien påpekes det at disse “usikkerhetsskyene” over de økonomiske utsiktene har vært et tilbakevendende tema det siste året. Og videre:

“Med fortsatt lav global økonomisk aktivitet, stramme finansielle forhold og økende geopolitiske spenninger er det sannsynlig at mye av volatiliteten vil vedvare i år.”

Økonomer er splittet over økonomien i 2024. Bilde / kilde: World Economic Forum

Er vi inne i en lavkonjunktur?

Noen land har allerede problemer

Men har den varslede økonomiske kollapsen allerede inntruffet i enkelte markeder? Er vi inne i en resesjon akkurat nå?

Svaret er ja hvis du bor i Storbritannia eller Japan, som begge har opplevd en økonomisk resesjon de siste månedene.

Ifølge offisielle tall falt Storbritannias bruttonasjonalprodukt (BNP) med 0,3% i fjerde kvartal (oktober til desember) i 2023, etter en nedgang på 0,1 % mellom juli og september.

Selv om to negative kvartaler på rad teknisk sett er en resesjon, er det vanskelig å ha en streng, formell definisjon, ifølge Darren Morgan, direktør for produksjon og analyse av økonomisk statistikk ved Storbritannias Office for National Statistics.

Han påpeker:

“Hvis en økonomi krymper med 0,1% i to kvartaler på rad, men vokser kraftig i de to påfølgende kvartalene, er det da virkelig en resesjon, eller er det kanskje bare mangel på BNP-vekst av spesielle årsaker?”

Japan gikk uventet inn i resesjon i slutten av 2023 da BNP krympet i to kvartaler på rad. Landet mistet dermed sin posisjon som verdens tredje største økonomi til Tyskland.

Fall i reelt bruttonasjonalprodukt (BNP) Storbritannia 2023
Kilde: Office of National Statistics

Er en resesjon på vei?

Hva tror bedriftene?

Ifølge Global Business Sentiment Index fra Oxford Economics tror bedriftene i økende grad på en myk landing.

Undersøkelsen viser at de forventer at den globale veksten vil holde seg relativt stabil det kommende året – i motsetning til hva de trodde for tre måneder siden i kjølvannet av Hamas-angrepet på Israel.

Jamie Thompson, leder for makroscenarier i Oxford Economics, sier at bedriftene er blitt mindre bekymret for nedsiderisikoen for verdensøkonomien.

“Respondentene ser i gjennomsnitt 7 % sannsynlighet for en global resesjon i 2024, ned fra 18 % i oktober”, skriver han. “De ser også bare en minimal sjanse – mindre enn 1 av 100 – for et økonomisk tilbakeslag av samme omfang som under den globale finanskrisen i 2009.”

De ser ut til å få støtte i statistikken: Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) forventes den globale veksten å ligge på 3,1% i 2024 og 3,2% i 2025.

Vekstprognoser internasjonal økonomi
Vekstprognoser i reelt BNP globalt
Kilde: Det internasjonale pengefondet

Hva tror analytikerne?

Men hva mener analytikere, økonomer og fondsforvaltere når de blir spurt om det blir resesjon i verden?

Spørsmålet er også om de forventer en full økonomisk kollaps eller en stille resesjon, det vil si når aksjemarkedet er stabilt, arbeidsledigheten er lav, men folk fortsatt sliter økonomisk.

Adam Vettese, markedsanalytiker hos eToro, mener at det at Japan og Storbritannia har gått inn i resesjon, har økt bekymringen for den globale veksten, samtidig som det er et “tveegget sverd” for investorene. Han sier:

“På den ene siden har vi fått en bekreftelse på det tøffe miljøet selskapene opererer i, men også økte forventninger om en løsere pengepolitikk.”

Tyskland “på vei mot resesjon”

James Yardley, senioranalytiker i FundCalibre, tror at flere land vil bli rammet av økonomiske problemer de neste månedene.

Det sier han til Techopedia:

“Tyskland er på vei mot en toårig resesjon. Europa som helhet unngikk med nød og neppe en resesjon, men har i hovedsak stagnert.”

Han påpekte også at Kina står overfor problemer.

“Selv om de kommer med aggressive vekstmål, vet alle at økonomien deres er svært svak for øyeblikket”, sa han.

Er USA inne i en resesjon?

Mange investorer har selvsagt stilt seg spørsmålet: Er USA inne i en resesjon – eller er det sannsynlig at landet vil oppleve en i løpet av de neste månedene? Ikke ifølge Ben Yearsley, direktør i Fairview Investing.

“Det virker som om USA helt har unngått resesjonen som så å si alle økonomer har spådd”, sier han. “Sysselsettingen er fortsatt sterk og markedene flyr, og det eneste spørsmålet er om Fed kommer til å holde renten for høy for lenge.”

Yearsley er avslappet når det gjelder de globale utsiktene.

“Ledighetstallene stiger ikke nevneverdig, så spørsmålet er om de høye rentene gjør noen skade – og det gjør de ikke for øyeblikket”, sier han. “Den største bekymringen i horisonten er de enorme offentlige utgiftene. Bør vi ha så store underskudd i en rimelig robust økonomi, spesielt i USA?”

Flytende aksjemarkeder

Aksjemarkedene holdt seg oppe i februar, påpekte Guy Wagner, Chief Investment Officer (CIO) hos kapitalforvalteren Banque de Luxembourg Investments.

“Fortsatt solide selskapsresultater, en robust amerikansk økonomi som demper frykten for resesjon, og den fortsatte hypen rundt kunstig intelligens etter Nvidias fantastiske resultater førte til nye rekordnoteringer for flere indekser og ledende aksjer”, sier han.

De beste teknologiaksjene, inkludert noen av “Magnificent Seven”-selskapene med Nvidia i spissen, har vist en solid utvikling de siste 12 månedene.

Teknologiaksjer 1-års utvikling. Kilde: TradingView

Ed Monk, associate director i Fidelity International, foreslår at investorene “ignorerer støyen” om hvorvidt vi er inne i en resesjon eller ikke. Han sier

“Historien viser at kortsiktige økonomiske opp- og nedturer har lite å gjøre med utviklingen i aksjemarkedet. Markedene har en tendens til å være fremoverskuende, og investorene vil allerede se tidligere data om den økonomiske utviklingen.”

Tjen penger i en lavkonjunktur

Den gode nyheten er imidlertid at investorer fortsatt kan tjene penger i nedgangstider, ifølge Danni Hewson, leder for finansiell analyse i AJ Bell.

“Å investere i selskaper av høy kvalitet med sterke balanser er en god start”, sier hun til Techopedia. “Disse selskapene vil være i en god posisjon til å utnytte svakere konkurrenter i en nedgangskonjunktur, enten ved å kapre markedsandeler eller gjennom smarte oppkjøp og fusjoner.”

Hun påpekte at de globale økonomiske utsiktene i beste fall var “grumsete”, og at investorene var bekymret for resesjon, potensielle politiske endringer og geopolitisk uro.

“Gode selskaper kan begynne å se billige ut, og investorer kan gjøre gode kjøp så lenge de tenker strategisk, har en plan og ikke bare følger en flokk som er drevet av følelser”, la hun til. “Husk at mange av de dårlige nyhetene allerede er priset inn.”

Fokuser på kvalitetsselskaper

Ifølge Craig Brown, senior investeringsspesialist i Rathbones, kan fokus på kvalitet bidra til at man unngår selskaper som kan komme under større press.

Han sier til Techopedia at slike problemer kan være høy gjeldsgrad, tynne marginer som ikke kan forsvares, eller produkter som det er lett for kundene å velge bort i tøffe tider.

“Vi vil ha selskaper som kan øke markedsandelene sine i en lavkonjunktur når de svakere konkurrentene vakler”, sier han. “Dette betyr ikke at høykvalitetsselskaper ikke vil oppleve kursfall i nedgangstider, men det gir større trygghet for at virksomheten er bedre posisjonert til å stå imot en økonomisk storm og komme styrket ut på den andre siden.”

Konkludert

Det er ikke enkelt å svare på spørsmålet om vi er inne i en resesjon. Det er for mange variabler som spiller inn.

Overskriftene skrek: “Resesjon 2023” i store deler av fjoråret, men de fleste av disse verst tenkelige scenariene har ikke slått til.

Så langt er det bare Storbritannia og Japan som har gått inn i en teknisk resesjon, det vil si minst to kvartaler på rad med negativ vekst.

Mange analytikere og fondsforvaltere ser imidlertid optimistisk på utsiktene og tror at eventuelle nedgangstider vil bli relativt kortvarige.

FAQ

Hvor lenge varer lavkonjunkturer?

Er vi inne i en lavkonjunktur nå?

Kommer økonomien til å krasje?

Når vil lavkonjunkturen ta slutt?

Relaterte begreper

Rob Griffin
Finansskribent

Rob jobbet i næringslivsredaksjonene til Yorkshire Post, The Guardian, Sunday Business og Sunday Express før han ble frilanser i 2002. Siden da har han jevnlig skrevet for nasjonale aviser, forbrukermagasiner, fagtidsskrifter og nettsteder. Han har blant annet skrevet for Mail on Sunday, Sunday Telegraph, Independent, Daily Express, Citywire og FT Adviser.