Grønn databehandling: Bærekraftig teknologiskift og urban mining

Hvorfor oss?
VIKTIGE KONKLUSJONER

Grønn databehandling og urban gruvedrift vinner oppmerksomhet som bærekraftige teknologipraksiser. Data viser økt fokus på IT-bærekraft, karbonreduksjon og selektivitet i partnervalg. Forbedringer i energieffektiviteten i datasentre og vekst i markedene for reparasjon og gjenbrukte telefoner indikerer en overgang til en sirkulær økonomi. Utfordringer eksisterer, men ved å omfavne disse praksisene tilbys miljømessige fordeler og forretningsmuligheter.

Teknologiindustrien møter økt granskning ettersom miljøutfordringene øker, og grønn databehandling og urban mining er to konsepter som vinner oppmerksomhet.

Grønn databehandling sikter mot minimal miljøpåvirkning i teknologiens livssyklus. Urban mining omdefinerer håndteringen av elektronisk avfall. Sammen former de en mer bærekraftig digital fremtid.

Denne artikkelen utforsker grønn databehandling og urban utvinning, og ser på statistikk og de utfordringene som møtes. Den viser hvordan disse strategiene håndterer miljøpåvirkninger, samt hvordan de åpner nye muligheter i teknologiindustrien og videre.

Mot en grønnere teknologiindustri: Å omfavne grønn databehandling

Ifølge data samlet inn av Statista i 2022, indikerte 69% av 2 900 globale respondenter (som var IT-beslutningstakere) at bærekraftighet i IT-infrastrukturen var en nøkkeldriver for deres selskap.

Samme andel av respondentene sa at deres selskap har en miljøpåvirkningshåndteringsplan med hensyn til økende databruk, og at deres organisasjon har forpliktet seg til vitenskapsbaserte mål for å redusere klimagassutslipp eller bli karbonnøytrale.

Kilde: Statista

Interessant nok oppfattet 68% av respondentene at deres kunder krevde en reduksjon i karbonfotavtrykket gjennom tiltak innen grønn databehandling.

Dessuten begynte 67% å måle og aktivt begrense sin IT-utstyr og infrastrukturs miljøpåvirkning. Oppmuntrende nok uttalte 65% at de kun ville engasjere seg med IT-partnere med fokus på karbonreduksjon.

Dette understreker bærekrafts økende betydning i digitale sektorengasjementer.

Optimalisering av energiforbruk på datasentre

Ett område der betydelig fremgang er gjort, er i optimalisering av energibruk i datasentre. Datasentre er beryktet for sine høye energikrav og miljøpåvirkning.

Som rapportert av Statista, hadde 669 IT- og datamanagere over hele verden et gjennomsnittlig årlig effektivitetsforhold for strømbruk (PUE) på 1,55 i deres største datasenter. I streben etter effektivitet, sikter datasenteroperatører mot å bringe deres PUE-forhold nært 1. Selv om forholdet fremdeles er 1,55, viser det en forbedring over årene, ned fra 2,50 i 2007 (-38%).

Denne forbedringen understreker vektleggingen på å optimalisere strømforbruk for å håndtere de høye energikravene til digitale teknologier som datasentre.

Kilde: Statista

Utforske muligheter: Urban mining som et nøkkelapsektved grønn databehandling

Reisen til digital bærekraft og grønn databehandling strekker seg utover IT-infrastruktur. For eksempel er reduksjon av det fysiske fotavtrykket til elektroniske enheter et viktig anliggende.

Et interessant konsept som har oppstått fra teknologiindustrien er ‘urban mining’ – utvinningen av edle metaller fra kasserte elektroniske enheter. Dette konseptet gjør våre hjem til skattekamre av uutnyttede ressurser.

Ifølge rapporten “Green ICT – digital devices in households”, oppbevarte nesten halvparten av personene i Den europeiske union (EU) i alderen 16 til 74 (49%) gamle smarttelefoner hjemme. Disse ubrukte enhetene, hvis de ikke blir resirkulert på riktig måte, representerer en betydelig miljøfare og potensielt ressurstap.

Kilde: Eurostat

I mellomtiden viser Statistas data fra 2022 at resirkulering av en million smarttelefoner kunne gjenvinne omtrent 35 274 pund kobber, 772 pund sølv, 75 pund gull og 33 pund palladium. Til tross for dette, sto EUs resirkuleringsrate for gamle mobiltelefoner på sørgelige 10% i 2022.

Dette understreker behovet for friske, innovative tilnærminger til e-avfall som stemmer overens med prinsippene for grønn databehandling.

Kilde: Statista

Å forme en bærekraftig fremtid: Oppkomsten av en sirkulær økonomi i grønn databehandling

Ettersom nye tilnærminger til e-avfall søkes, forventes markedene for elektronisk utstyrsreparasjonstjenester og renoverte mobiltelefoner å ekspandere. Disse prognosene indikerer en overgang mot en sirkulær økonomi, en grunnleggende komponent av grønn databehandling.

Ifølge Statista økte det globale markedet for reparasjonstjenester av elektronisk utstyr i 2022 sammenlignet med 2021 (fra $110,9 milliarder til $121,7 milliarder; +10%). Videre forventes det å nesten doble seg mellom 2022 og 2033 (+96%; fra $121,7 milliarder til $238,5 milliarder).

Denne trenden understreker drivkraften for å forlenge elektroniske enheters levetid, dermed redusere avfall og dempe nye produksjonskrav.

Kilde: Statista

Parallelt med denne utviklingen rapporterte Statista at det globale markedet for renoverte og brukte mobiltelefoner forventes å mer enn tredoble seg mellom 2022 og 2033 (fra $50,5 milliarder til $172,1 milliarder; +261%).

Kilde: Statista

Bunnlinjen: Bærekraft møter digital innovasjon

Den digitale verdens miljøpåvirkning driver behovet for bærekraftige teknologipraksiser som grønn databehandling og urban gruvedrift. Data fra Statista avslører en positiv trend i bærekraft for IT-infrastruktur, med beslutningstakere som prioriterer karbonreduksjon og søker miljøbevisste partnere. Energieffektivitetsforbedringer i datasentre bidrar ytterligere til digital bærekraft.

Reduksjon av de fysiske fotavtrykkene til elektroniske enheter er et kritisk aspekt der urban gruvedrift fremstår som et spennende konsept. Gjenvinning av edle metaller fra kasserte enheter tilbyr miljømessige fordeler, håndterer e-avfall og reduserer ressursbehovet. Voksende markeder for reparasjon og gjenbrukte telefoner tyder på en endring mot en sirkulær, grønn databehandlingøkonomi, til tross for utfordringer.

Teknologiindustriens reise mot bærekraft presenterer utfordringer, men også belønninger. Ved å omfavne grønn databehandling og urban gruvedrift, kan industrien omdanne miljøutfordringer til muligheter for en lysere fremtid. Å gripe disse mulighetene er avgjørende for både industriens og planetens velvære.

Related Articles

Maria Webb
Technology Journalist
Maria Webb
Teknologijournalist

Maria Webb er en dyktig innholdsspesialist med over 5 års erfaring innen journalistikk. Hun jobber for tiden som teknologijournalist for Business2Community og Techopedia, hvor hun spesialiserer seg på datadrevne artikler. Hun har en særlig interesse for kunstig intelligens og posthumanisme. Marias journalistiske reise inkluderer to år som statistisk journalist hos Eurostat, der hun skapte engasjerende datafokuserte nyhetsartikler, og tre år hos Newsbook.com.mt, der hun dekket lokale og internasjonale nyheter.