Gull pris prognose: Er gull en god investering i 2024?

Hvorfor oss?

I 2023, etter to år med tap, steg gullprisene kraftig og brøt gjentatte ganger rekorder, og nådde en topp på nesten $2,150 per unse, som tilsvarer omtrent $69,365 per kilo, den 4. desember. Dette markerer en betydelig økning hittil i år (YTD).

Denne oppgangen tilskrives ulike faktorer, inkludert forventninger om en mer avslappet pengepolitikk fra den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, neste år, samt mulige lignende tiltak fra andre sentralbanker, som demper de aggressive renteøkningene fra tidligere år.

Samtidig har globale konflikter, særlig Israel-Hamas-konflikten og Russland-Ukraina-krigen, økt geopolitiske risikoer og økt etterspørselen etter sikre investeringer.

Denne artikkelen analyserer disse faktorene og gir en langsiktig gullprisprognose fra ledende markedsanalytikere.

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Hovedpunkter

✓ Den økende kjøpsaktiviteten til sentralbanker støttet gullprisene i 2023 i en høyrentesituasjon.
✓ Federal Reserve (Fed) har planer om å begynne å redusere renten allerede i mars 2024.
✓ Analytikere forutser at Fed vil gjennomføre tre rentenedsettelser i løpet av 2024.
✓ Geopolitiske spenninger ventes å være de viktigste drivkreftene bak den langsiktige gullprisutsikten, noe som holder investorene på pinebenken.

Oppsummering av gull kurs prognose

År Prognoseområde Viktige faktorer
2024 $59,020 – $74,090/kilo ✓ Fed-rentekutt
✓ Kjøp av sentralbanker
✓ Geopolitiske spenninger
✓ US-Kina-spenninger
2025 $59,540 – $89,820/kilo  ✓ US-Kina spenninger
✓ Konflikter i Midtøsten og Europa
2026-2030 Generell oppfatning: Optimistisk trend  ✓Geopolitiske spenninger
✓ Økonomiske trender

Analyse av gullprisen: Overlevde høyrenteperiode i 2022-2023

Gullfutures nådde en rekordhøyde på $2,069.40 den 6. august 2020, i kjølvannet av bekymringer knyttet til COVID-19, men opplevde deretter en nedgang fra 2020 til 2022. I 2021 falt prisene med omtrent 3.5% etter en økning på 21% i 2020, ettersom sentralbanker, inkludert Federal Reserve (Fed), strammet pengepolitikken for å bekjempe inflasjon, noe som styrket den amerikanske dollaren og avkastningen på amerikanske statsobligasjoner i forhold til gull som ikke gir noen avkastning.

Tross aggressive renteøkninger, begrenset gull sine tap til 0.31% i 2022. I 2023 startet gull sterkt med en pris på $1,835.8 per unse, omtrent $59,020 per kilo, og økte med omtrent 8% i første kvartal, drevet av frykt for en global resesjon som følge av fortsatte renteøkninger. I april nærmet det seg nesten sin tidligere rekord, med en pris på rundt $2,048.

Metallets gevinster ble innledningsvis begrenset på grunn av faktorer som Feds pause i renteøkninger fra juli og samtaler om rentekutt, kombinert med en stigende amerikansk dollar. Imidlertid stabiliserte gull seg rundt $1,900 og steg kraftig de siste to månedene av 2023, og oppnådde en årlig avkastning på 13.30% per 25. desember 2023.

La oss ta en nærmere titt på de viktigste faktorene som opprettholdt gullprisene gjennom 2023.

Sentralbankenes kjøp støtter gullprisene

Sentralbanker har aktivt økt sine beholdninger av gull siden i fjor, i lys av eskalerende geopolitisk spenning og økonomisk usikkerhet.

Kjøp av gull av sentralbanker nådde en rekord på 1,136 tonn i 2022, noe som sendte etterspørselen etter gull til det høyeste nivået på 11 år, ifølge World Gold Council (WGC). I løpet av de første ni månedene av dette året økte sentralbankenes gullkjøp med 14% til 800 tonn, viser data fra WGC.

Ewa Manthey, råvarerstrateg ved den nederlandske banken ING, uttalte i en melding den 4. desember:

“Sentralbankers sunne appetitt for gull drives også av bekymringene til land angående sanksjoner på linje med russiske sanksjoner mot deres utenlandske eiendeler, etter beslutningen fra USA og Europa om å fryse russiske eiendeler, samt endrede strategier for valutareserver.”

Diagram over statistikk for gulltilbud og etterspørsel

Kinas tilbakekomst til gullmarkedet for å øke sine reserver har også bidratt til de sterke gullkjøpene blant sentralbanker i år. Folkets Bank of China (PBOC) ledet an i gullkjøpene blant sentralbanker i de første tre månedene av 2023, og akkumulerte totalt 181,02 tonn innen utgangen av tredje kvartal 2023, viser data fra World Gold Council (WGC).

Lukman Leong, en analytiker innen råvarer og valutahandel basert i Jakarta, fortalte Techopedia:

“Gullkjøpene fra sentralbanker, særlig fra Kina, har opprettholdt gullprisen under problematikken knyttet til avdollarisering. Jeg tror at Kinas sentralbank vil fortsette å kjøpe gull.”

Sterke gullkjøp blant sentralbanker har støttet den generelle etterspørselen etter fysisk gull, selv om kjøpet av smykker og investeringer har vært svakere. Forbruket av smykker falt med 2% år over år (YoY) til 516 tonn i tredje kvartal på grunn av stigende gullpriser.

Investeringsetterspørselen nådde 157 tonn, en økning på 56% YoY i tredje kvartal, men relativt svak i forhold til et femårig gjennomsnitt på 315 tonn, ifølge data fra WGC.

Rapporterte gullkjøp i 2023 ble dominert av Kina, Polen og Singapore.

Fallende avkastning på amerikanske statsobligasjoner

Feds signal om en rentekutt i 2024 har fått avkastningen på amerikanske statsobligasjoner til å falle, noe som øker tiltrekningen til gull.

Den 21. desember falt avkastningen på den 10-årige amerikanske statsobligasjonen til 3.89%, det laveste nivået siden juli 2023, ettersom forventningene økte om at Federal Reserve ville senke rentene tidlig neste år, ifølge dataleverandøren Trading Economics. Avkastningen på denne obligasjonen har også gått ned fra 5% i november.

Trading Economics forventet at avkastningen på obligasjonen ville ligge i gjennomsnitt på 3.87% i løpet av de kommende 12 månedene.

US 10 Year Treasury Bond Note Yield

Yielden på den 2-årige amerikanske statsobligasjonen nådde 4,34 % 22. desember, før den lange julehelgen, og falt fra 5,22 % i oktober.

Geopolitiske spenninger gir et løft

Nye konflikter i Midtøsten, som ble utløst av Hamas’ angrep på Israel 7. oktober, har utvilsomt gitt et ytterligere løft til gullprisene. Den nye oppblussingen på Gazastripen, som har gått inn i 11 uker, har utløst bekymring for at den kan spre seg til hele regionen.

Det er tegn til en eskalering i Hamas-Israel-konflikten. Til støtte for Hamas har iranskstøttede Houthi-opprørere i Jemen begynt å angripe kommersielle skip i Rødehavet, noe som har ført til at USA sender krigsskip til området.

Etter 7. oktober og den påfølgende israelske offensiven på Gaza, har Hizbollah i Libanon, som også støtter Hamas, engasjert seg i kryssild med israelske soldater over grensen mellom Libanon og Israel.

I oktober steg gullet 6,8 %, støttet av nye spenninger i Midtøsten, ifølge WGC.

Faktorer som påvirker gullprisen i 2024

Før vi går inn i analytikernes prognoser, la oss se på faktorer som vil påvirke gullprisutsiktene i 2024.

All fokus rettet mot Federal Reserve (Fed)

Den 13. desember besluttet Fed å holde den føderale fondsrenten uendret for tredje gang siden juli, på nivået 5.25% til 5.50%. Fed indikerte også slutten på sin raske monetære stramningsperiode, som hadde presset renten fra nesten null i mars 2022 til dagens nivå, og kunne begynne å senke renten.

Markedene spekulerer i når Fed vil begynne å senke renten og størrelsen på rentenedsettelsen. ANZ Research-analytikere David Hynes og Soni Kumari sa at det fortsatt er usikkerhet knyttet til størrelsen og tidspunktet for Fed’s rentekutt hvis inflasjonen forblir høy og arbeidsmarkedet forblir stramt. De forventet at Fed ville holde renten uendret i de neste seks månedene før kutt i andre halvdel av 2024.

Hynes og Kumari skrev i ANZ Research’s gullprisprognose for 2024 den 15. desember:

“Gullens inverse forhold til reelle renter vil sannsynligvis styrkes når rentekuttene begynner i andre halvdel av 2024. Prisen styrkes mer under rentekuttene enn den faller under oppgangsperiodene.”

Ibrahim Assuaibi, direktør ved Laba Forexindo Berjangka i Jakarta, og råvarer- og valutaanalytiker Lukman Leong, basert i Jakarta, forutsa at Fed kunne begynne å senke renten så tidlig som i mars 2024.

Den nederlandske banken ING forventer at Fed vil begynne å senke renten i mai og forutsier totalt 150 basispunkts (bp) rentekutt i løpet av 2024, samt ytterligere 100 bp tidlig i 2025.

“Dette bør støtte gull i å bevege seg oppover,” sa ING’s Ewa Manthey i notatet fra 4. desember.

Sentralbankkjøp for å forbli sterk

ANZ Research forventet at sentralbankkjøpene ville fortsette, gitt økonomisk risiko og utsiktene for en svakere USD i 2024.

ANZ Research Hynes og Kumari sa:

“Vi forventer at sentralbanker legger til mer gull for å diversifisere risiko. Selv om innkjøp sannsynligvis vil flate ut fra et høydepunkt i 2022-23, anslår vi at dette vil holde seg godt over trendlinjen på 500 tonn.”

Tilsvarende spådde ING at sentralbanker ville fortsette å være kjøpere i 2024, med kjøp som nærmet seg eller oversteg de som ble gjort i 2023 på grunn av geopolitiske spenninger og økonomiske utsikter.

“Denne fortsatte sentralbankkjøpene midt i sterkere investeringsetterspørsel setter gull opp til å bevege seg høyere gjennom 2024,” skrev Manthey.

Usikkerhet over geopolitiske spenninger

Analytikere forventet at geopolitiske spenninger, som for tiden pågår i Midtøsten med krigen mellom Israel og Hamas, samt Russlands krig i Ukraina, ville fortsette langt inn i 2024.

Assuaibi fra Laba Forexindo Berjangka forventet imidlertid at disse spenningene kan lette på et tidspunkt neste år.

Assuaibi forklarte:

“Det er en mulighet for at konflikten i Midtøsten kan lette og ende opp med fred mellom Israel og Hamas. Dette er fordi Israel ennå ikke har lykkes i å kontrollere Hamas så langt. For det andre kan Russland ende opp med å vinne mot Ukraina fordi Ukraina mottar mindre støtte nå fra NATO og USA.”

I tillegg til konflikten i Midtøsten og Europa, bemerket ANZ Researchs Hynes og Kumari at spenningen mellom USA og Kina forventes å vedvare til 2024.

I flere år har handelskamper, spionanklager, Kinas territorielle krav i Sør-Kinahavet og USAs støtte til Taiwan, en demokratisk styrt øy som Kina hevder som sitt territorium, anstrengt forholdet mellom verdens to største økonomier

Gullprisprognose 2024

Gullprisprognose 2024
Tatt i betraktning alle driverne, så analytikeres gullprisprognose for 2024 at det gule metallet holdt seg over $2000-nivået.

Hynes og Kumari skrev i notatet.

“Feds lettelsessyklus vil være den viktigste driveren i 2024. Dette vil bli ledsaget av bremse global økonomisk vekst og økte geopolitiske risikoer ettersom krigen fortsetter i Ukraina og spenningene i Midtøsten trekker inn i 2024. Valg i store økonomier, inkludert USA, vil bringe politisk usikkerhet. Dette skaper en perfekt blanding for å øke investeringsetterspørselen i gull.»

ANZ Research spådde gull kunne handles til et gjennomsnitt på $2043/oz i 2024, opp fra $1917 i 2023.

Leong har en mer optimistisk prisprognose, og sier at gullet kan handles til mellom $2200 og $2300 i 2024.

“Det vil avhenge av hvor aggressivt Fed vil kutte renten. Men selv uten rentekuttet kan gull fortsatt stige eller i det minste stabilt fordi den fysiske etterspørselen forblir høy,” sa Leong.

Robertus Andrianto Serin, en markedsanalytiker ved CNBC Indonesia, spådde også at gullprisene i gjennomsnitt kunne $2300/oz.

«Det verste scenarioet er at Fed holder renten stabil, mens det beste scenarioet er at rentene kuttes tre til fire ganger, noe som vil gagne gullprisen. Investorer vil sannsynligvis flytte pengene sine fra tidsinnskudd eller andre høyavkastende trygge havn-investeringer til gull når rentene begynner å synke.»

I mellomtiden har Assuaibi et mer beskjedent gullprisutsikt på $1.830 til $2.100/oz.

Wahyu Laksono, grunnleggeren av det Jakarta-baserte handelsfellesskapet Traderindo, delte også lignende gullprisspådommer som Assuaibi, og forventet at det gule metallet ville handle mellom $1800 og $2300 i 2024.

«En nøytral pengepolitikk er allerede nok til å holde gullprisene oppe. Det kan gjøre mer hvis renten ble kuttet.»

INGs gull kurs prognose for 2024 estimerte at metallet nådde et nytt høydepunkt i 2024, med et gjennomsnitt på 2 031 dollar for hele året på bakgrunn av at Fed begynte å kutte renten i andre kvartal, dollaren svekkes, etterspørselen etter trygg havn fortsetter midt i global økonomisk usikkerhet og sentralbankkjøp holder seg på høye nivåer.

TD Securities spådde at gullprisene i gjennomsnitt ville 2100 dollar per unse, mens den nederlandske långiveren ABN-Amro anslått en lavere gullpris. Den Amsterdam-baserte banken, i sine gullprisutsikter, forventer at det gule metallet vil handles til rundt $2000/oz i 2024, uendret fra anslaget for 2023.

I mellomtiden så leverandøren av økonomiske data, Trading Economics, at gullprisene handlet til $2 075,43/oz innen utgangen av 4. kvartal 2023, per 25. desember. Basert på sine globale makromodeller og analytikeres forventninger, estimerte den at gull handles til $2 144,61 om 12 måneder.

Prognose for gullprisen 2025

Analytikere har blandede anslag for gullprisene i 2025. Likevel opprettholder de en bullish gullprisprognose for 2025.

CNBC Indonesias analytiker Robertus Andrianto Serin anslått gullprisene til gjennomsnittlig $2500/oz ettersom den amerikanske økonomien forventes å stabilisere seg som svar på Feds fortsatte monetære avslapning.

Lukman Leong var enig med Serin, og spådde at geopolitiske faktorer ville diktere gullprisbevegelser i 2025 i stedet for pengepolitikk.

– Spenningen mellom Kina og USA vil vedvare og kan eskalere. Konflikten mellom Israel og Hamas, samt Russland og Ukraina, vil kanskje ikke løses dette tiåret. Jeg tror $2500/oz gullpriser ikke er vanskelig å oppnå.»

Traderindos analytiker Wahyu Laksono sa at hvis gullprisene kan bryte over 2.100 dollar, kan metallet handle i et høyere område på 2.200 til 2.550 dollar/oz fra 2024 til 2025. Men hvis gull ikke kan opprettholde gevinsten, kan det bli konsolidert til et lavere område på $1700 til $1800/oz.

“En ny rekordhøy for gull handler ikke om OM det kommer til å skje, men det handler om NÅR det vil skje,” sa Laksono.

På den annen side har Laba Forexindo Berjangkas direktør Ibrahim Assuaibi en annen oppfatning om gullprisprognosen for 2025. Han anslo at gullprisene kunne myke opp i 2025 til $1750 til $2000 når den globale økonomien stabiliserer seg.

Andre steder varierer også andre gullprisspådommer. INGs gullprisprognose for 2025 så metallet i gjennomsnitt $2.100/oz i 2025, og steg fra et estimert gjennomsnitt på $2.031/oz i 2024.

På den motsatte siden forventet ABN-Amro at gullprisene vil holde seg på 2000 dollar/oz i 2025, uendret fra 2023 og 2024, ifølge bankens siste prognose 8. desember.

Langsiktig prognose for gullprisen: 2026-2030

Få analytikere har gitt en langtidsprognose for gullprisen i 2030, da nøkkelkatalysatorene for gullpriser er vanskeligere å forutsi på grunn av deres volatilitet og kompleksitet.

Assuaibi sa at gullprisene kunne handle rundt $2,200 hvis spenningen på Koreahalvøya eskalerte.

“På lang sikt forblir trenden for gullpriser positiv. Gullpriser har en syklus på 3 år, 5 år og 10 år. Så vi kan se gullpriser som stiger i sjette år og tiende år.”

Uten å gi en prisprognose, delte Lukman Leong Assuaibis optimistiske gullprisutsikt.

“Gull påvirkes i stor grad av sentiment. Jeg ser ingen negativ stemning om gull, bare positive,” sa han.

Er gull en god investering i dag?

Siden oldtiden har gull vært den foretrukne investeringen for beskyttelse i tider med usikkerhet, enten det er økonomisk vanskeligheter eller sikkerhetssituasjoner. Gullpriser, som mange andre råvarer, vil alltid svinge.

De fleste av analytikerne sitert i denne artikkelen forutsa at gullprisene ville stige videre i de kommende årene. Ifølge data fra Trading Economics har gullprisene, selv om de svinger som andre råvarer, vært jevnt stigende de siste ti årene.

Gullpris utvikling graf

*CFD-er er komplekse instrumenter og har høy risiko for å tape penger raskt på grunn av innflytelse. 71% av detaljinvestorkontoer taper penger når de handler CFD-er med denne leverandøren. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å ta den høye risikoen for å tape pengene dine.

Ofte stilte spørsmål om gull pris

Er gull en god investering?

Vil gull stige eller synke?

Hva vil gull være verdt om 5 år?

Bør jeg investere i gull?

Fitri Wulandari
Financial Journalist
Fitri Wulandari
Finansskribent

Fitri startet sin journalistiske karriere som næringslivsreporter for den engelskspråklige avisen The Jakarta Post i 2001, med fokus på makroøkonomi og energi. Hun begynte å dekke råvarer da hun begynte i Dow Jones Newswires i 2004. Siden da har Fitri rapportert om olje- og gassindustrien, kull, landbruk, elektrisitet og fornybar energi for globale nyhetsorganisasjoner som Reuters og Bloomberg.