Hvem er konkurrentene til ChatGPT? De 12 største aktørene på markedet

Hvorfor oss?
VIKTIGE KONKLUSJONER

Generativ KI, engelsk generative AI (artificial intelligence), er avgjørende for å skape intelligente chatboter, og den mest populære er ChatGPT, utviklet av OpenAI. Denne KI-chatboten er i stand til å behandle store datamengder og gi intelligente svar på brukernes spørsmål. Den kan til og med svare på oppfølgingsspørsmål og etterligne menneskelig interaksjon. Konkurrenter som Amazon, Google, DeepMind og andre jobber også med å forbedre sine egne chatbot-produkter ved å gjøre dem mer effektive, sikre og brukervennlige.

I november 2022 innledet lanseringen av ChatGPT en revolusjon i den teknologiske verden.

Openai GPT lanserte en kunstig intelligens – drevet chatbot som ikke bare kunne svare på brukernes spørsmål med generert tekst, men også skrive artikler, innhold, kode og mye annet. Det er bare å google ChatGPT og du vil møte en rekke artikler om teknologien, og også dens ulike konkurrenter og fremtidsutsikter.
Men, GPT er ikke alene og det dukker stadig opp KI-drevne systemer for naturlig språkbehandling (Natural Language Processing – NLP), og konkurransen blant store språkmodeller ( Large Language Models – LLM) blir stadig mer intens.

Vi skal her se på 12 alternativer til Openai GPT modellen, som Amazon Lex og andre utfordrere. Men, la oss først ta en oppfriskning på GPT før vi går videre.

Hva er ChatGPT?

ChatGPT er en KI chatbot utviklet av OpenAI som ble lansert i november 2022.
Den er medlem av GPT-familien (generative pre-trained transformer) av språkmodeller. ChatGPT er basert på LLM-familiene GPT 3.5 og GPT 4 og kan søke på Internett via søkemotoren Bing.

ChatGPT er trent ved hjelp av modeller for veiledet læring og forsterkningslæring. Den er også et søskenbarn av InstructGPT, som er trent til å følge brukerens input i detalj og svare raskt.

Denne LLM-en kan behandle store datamengder nøyaktig og samhandle med brukerne på en intelligent måte, akkurat som et annet menneske.

ChatGPTs funksjoner vil sannsynligvis utvikle seg betydelig over tid, særlig ettersom OpenAI har bekreftet at de jobber med neste generasjons GPT-5 språkmodell.

Generativ KI og konkurransen

Generativ KI – kunstig intelligens, er en type kunstig intelligens som kan generere tekst, bilder, videoer og annet innhold som svar på en brukerforespørsel basert på treningsdata. Nevnte ChatGPT er et eksempel på en tekstbasert generativ KI-løsning. 

Kort sagt, i det fremvoksende markedet for KI-chatboter er generativ KI en game changer. Den tar utgangspunkt i alle tilgjengelige data på nettet og trener opp KI-modeller.

En av de viktigste fordelene med generativ KI er at den kan produsere innhold med færre ressurser. Et minus er at på den annen side kan disse verktøyene bruke opphavsrettsbeskyttede opplæringsdata og automatisere menneskelige oppgaver.

Hvem er konkurrentene til ChatGPT?

Det finnes en rekke lovende konkurrenter på KI LLM-området. Nedenfor skal vi se nærmere på dem én etter én. ChatGPT er den største, men en rekke konkurrenter, fra Google og Meta til Anthropic og Amazon, bruker LLM, dybdelæring og finjustering for å etablere dominans i markedet.

12. GitHub CoPilot

GitHub Copilot er en KI-drevet kodeassistent som skal hjelpe programvareutviklere med å lage kode ved hjelp av Codex LLM. Løsningen er utformet for å gi automatisk utfyllende forslag til kode og syntaks mens brukeren skriver.

Og, i motsetning til ChatGPT er GitHub Copilot utviklet spesielt for å hjelpe utviklere med å produsere kode raskere.

11. Jasper AI

Jasper er en virtuell KI-assistent og copilot-assistent som er utviklet spesielt for å hjelpe deg med å produsere markedsføringsinnhold med GPT-3.5.

Med Jasper kan en bruker skanne nettstedet sammen med ressurser som stilguider og produktkataloger for å gi chatboten en forståelse av organisasjonens merkevarestemme.

Jaspers evne til å skape tone of voice-orientert markedsføringsinnhold skiller den fra ChatGPTs generelle tekstgenerering.

10. Amazons nye språkmodell

Amazon er en annen stor aktør på markedet for generativ AI. Tidligere i år lanserte de den multimodale tankekjeden LLM, som skal være betydelig mer effektiv enn GPT 3.5.

På ScienceQA-referansen overgår Amazons nye språkmodell GPT3.5 med 16 prosentpoeng (75,17 %). ScienceQA-referansen er en stor samling av kommenterte svar på multimodale vitenskapelige spørsmål.

Dette indikerer at Amazons LLM er mer effektiv til å håndtere komplekse resonnementer.

9. Amazon Codewhisperer

Amazon Codewhisperer er et annet KI-verktøy som er utviklet spesielt for utviklere. Det bruker NLP- og ML-algoritmer til å sjekke kode og gi anbefalinger i sanntid.

På et overordnet nivå hjelper den utviklere med å forbedre produktiviteten ved å generere kodeanbefalinger. Amazon Codewhisperer er også gratis for utviklere i skrivende stund.

8. Perplexity AI

Perplexity AI er en KI-chatbot basert på GPT-3 og GPT-4 som fungerer som en søkemotor og skanner internett for å svare på brukerens spørsmål. Perplexity AI ble opprinnelig lansert i august 2022.

En bemerkelsesverdig funksjon i Perplexity AI er at den også viser kilden til informasjonen den gir brukeren.

Slik sett tilbyr Perplexity AI en høy grad av åpenhet om kildene sine og kan levere sanntidsinformasjon hentet fra hele internett.

7. Stability AI

Stability AI er en KI-startup som ble grunnlagt i 2019, og som har blitt svært populær på grunn av diffusjonsmodellen Stable Diffusion. Stable Diffusion er et tekst-til-bilde-verktøy som gjør det mulig for brukerne å generere detaljerte bilder.

Organisasjonen kan også skilte med flere andre multimodale løsninger. Dette inkluderer Stable AI, en tekst-til-lyd-løsning som omdanner skriftlige beskjeder til 44,1 kHz stereolyd, og den “ufarlige” naturlige språkgenereringsmodellen Stable Beluga.

6. Midjourney

Midjourneyer en annen ny KI-leverandør som har utviklet sin egen maskinlæringsmodell, også kalt Midjourney, som kan konvertere tekstmeldinger til bilder.

Løsningen, som er tilgjengelig via chat-appen Discord, kan lage høyoppløselige bilder av høy kvalitet som brukerne kan laste ned direkte til enhetene sine.

5. AI21 Labs

AI21 Labs er en Tel Aviv-basert KI-startup som tilbyr en plattform kalt AI21 Studio, som gir brukerne tilgang til en rekke ferdig opplærte LLM-er som Jurassic-2.

Plattformen kan legge til funksjoner for generering av naturlig språk, tekstoppsummering og parafrasering i eksterne applikasjoner.

4. Google Bard (LaMDA)

En av ChatGPTs største konkurrenter på markedet er Google Bard, en KI-drevet chatbot som ble lansert i mars 2023, og som bruker treningsdata fra hele nettet til å forme svarene sine.

Bard ble opprinnelig bygget på språkmodeller for dialogapplikasjoner (LAMDA) og inkluderer nå Googles neste generasjons LLM PaLM 2.

Den største forskjellen mellom Bard og ChatGPT er at Bard behandler data fra det offentlige nettet og Google Apps and Services, mens ChatGPT bruker en blanding av et proprietært treningsdatasett og resultater fra Bing.

3. Microsoft Bing Chat

En annen viktig konkurrent i LLM-markedet er Microsoft Bing Chat, en KI-drevet versjon av Microsofts Bing-søkemotor som ble lansert i februar 2023.

Satya Nadella, styreformann og administrerende direktør i Microsoft, uttalte i forbindelse med lanseringen: KI vil fundamentalt endre alle programvarekategorier, og vi begynner med den største av dem alle – søk.”

Bing Chat bruker GPT-4 som underliggende LLM, noe som gir den en fordel i forhold til ChatGPT, som er basert på den mindre kraftige GPT-3.5. Bing Chat er i skrivende stund bedre til å besvare søk og gir mer relevante resultater.

2. Meta Llama 2

Llama 2 er Metas store språkmodell med åpen kildekode produsert av Meta, som støtter opptil 70 milliarder parametere og er trent på 40 % mer data enn den opprinnelige versjonen av Llama.

Denne LLM bruker opplæringsdata fra så sent som juli 2023 og har sammenlignbare resultater med GPT-3.5 i henhold til MMLU-systemet (Massive Multitask Language Understanding).

Et av Llama 2s viktigste salgsargumenter er imidlertid at det er gratis for forskning og kommersiell bruk.

1. Claude

Claude er en nestegenerasjons KI-assistent produsert av Anthrophic som bruker naturlig språkbehandling til å generere samtaletekst basert på treningsdata frem til desember 2022.

Claude kan oppsummere, søke og skape innhold og kreative tekster i et mer samtalepreget format enn ChatGPT.

Andre viktige forskjeller er at den også kan behandle filer som er lastet opp av brukeren, og at den støtter et stort antall ord for hver ledetekst med 100 000 kontekstsymboler sammenlignet med ChatGPTs 8 000 (hvis du bruker GPT4).

Bunnlinjen

Basert på utvalget av verktøy ovenfor kan vi konkludere med at generative AI-verktøy vil forstyrre mange aspekter av menneskelivet.

For øyeblikket er ChatGPT den mest populære KI-chatboten. Men konkurrentene utvikler også nye, unike funksjoner og initiativer.

Noen chatboter er generiske, mens andre er rettet mot spesifikke bruksområder. Selv om det er svært vanskelig å spå om fremtiden for KI-chatbots, vil de sannsynligvis endre livene våre betydelig i nær fremtid.

Related Articles

Kaushik Pal
Technology writer
Kaushik Pal
Teknologiskribent

Kaushik er en teknisk arkitekt og programvarekonsulent med over 23 års erfaring innen programvareanalyse, utvikling, arkitektur, design, testing og opplæring. Han har interesse for nye teknologier og innovasjonsområder. Han fokuserer på webarkitektur, webteknologier, Java/J2EE, åpen kildekode, WebRTC, stordata og semantiske teknologier. Han har demonstrert ekspertise innen kravsanalyse, arkitektonisk design og implementering, tekniske bruksmønstre og programvareutvikling. Hans erfaring dekker forskjellige bransjer som forsikring, bank, flyselskaper, shipping, dokumenthåndtering og produktutvikling, osv. Han har jobbet med et bredt spekter av teknologier som spenner fra stor skala (IBM S/390), medium skala (AS/400), webteknologier, åpen kildekode og stordata. Kaushik er hovedsakelig involvert i Java/J2EE/Open Source/Web/WebRTC/Hadoop…