Invester i byer med krypto og “få tilgang til eiendommer over hele verden”

Hvorfor oss?

Å investere i virkelige verdier “real-world assets”,  med kryptovalutaer er et fenomen som har eksistert en stund. Faktisk har folk utnyttet blokkjedeteknologi til å tokenisere en rekke materielle eiendeler, som eiendom, kunst og til og med råvarer.

Den store utbredelsen av kryptobruk har imidlertid også skapt et nytt konsept med “kryptobyer” – urbane miljøer der blokkjedeteknologi i stor grad er integrert i ulike aspekter av byforvaltning og dagligliv.

Under covid-19 var eiendomsmarkedet preget av stor volatilitet, noe som gjorde det vanskeligere for folk å spekulere i markedets opp- og nedgang. Dette førte til ideen om PARCL, et kryptoselskap som lar investorer få kort og lang eksponering mot byer og storbyer over hele verden.

Hvor går veien videre for dette nye konseptet?

I denne artikkelen utforsker vi hvordan man kan investere i byer og nabolag med krypto, og vi snakker med eksperter om fremtiden for kryptoinvesteringer i eiendom.

Nøkkelpunkter

  • Ved å investere i eiendom ved hjelp av kryptovaluta kan investorer diversifisere porteføljene sine ved å få brøkdels eierskap til verdifulle eiendommer.
  • Tokenisering av eiendomsaktiva øker likviditeten og tilgjengeligheten i eiendomsmarkedet, noe som reduserer adgangsbarrierene.
  • Konvergensen mellom krypto og eiendom har potensial til å omdefinere begge bransjene og skape en fremtid som er mer tilgjengelig, effektiv og etisk.

Nye trender innen kryptoinvestering i eiendom

En nyere trend blant kryptosamfunn som eier Bitcoin (BTC) var at investorer kjøpte seg inn i eiendom for å diversifisere sine porteføljer, i motsetning til bare å kjøpe og selge krypto “for raske penger”, sa Seamus Rocca, administrerende direktør i Xapo Bank, til Techopedia.

Det har også dukket opp plattformer som Centrifuge og RealT, som skaper løsninger for å gjøre det lettere å eie deler av eiendommer og øke tilgjengeligheten til markeder som tradisjonelt har vært preget av høye inngangsbarrierer.

Alex Malkov, en av grunnleggerne av HAQQ, bemerket at også mer etablerte aktører som St. Regis Aspen Residences utforsker muligheter for tokenisering, noe som indikerer en bredere trend mot økt likviditet og mer demokratisk tilgang.

Å bringe likviditet til verdens største aktivaklasse, boligeiendom, som i utgangspunktet er svært illikvid, er en viktig faktor når det gjelder å investere i eiendom ved hjelp av kryptovaluta, sier Trevor Bacon, medgrunnlegger og administrerende direktør i PARCL, til Techopedia.

Bacon forklarer hvordan PARCL fungerer, og sier at selv om konseptet er nytt, er det ganske enkelt:

“Du kan gå long (satse på) eller short (satse mot) eiendomsmarkeder med opptil 10 ganger gearing. Hvis du for eksempel tror at Miami Beach vil stige i verdi i løpet av en måned eller et år, kan du plassere en long-posisjon. Blockchain er en muliggjører av produktet ettersom det brukes til å forenkle verditransaksjonene og opprettholde utvekslingen.”

En annen ny trend er integreringen av desentraliserte finans (DeFi) – protokoller med tokenisert eiendom, noe som gir innovative muligheter for investorer.

Prosjekter som UMA og MakerDAO er banebrytende når det gjelder konsepter som å tjene leieinntekter gjennom DeFi-modeller i stedet for mer konvensjonelle leiekontrakter, sier Malkov fra HAQQ.

Å frembringe mer eksponering tik eiendomsmarkedet

På grunn av kryptoaktiva som BTC har mange investorer klart å komme seg inn på eiendomsmarkedet takket være kryptovalutaens vekst, påpekte Rocca i Xapo Bank.

“Det finnes ingen annen eiendel der ute som har hatt en slik vekst som Bitcoin har hatt de siste fem årene, og det hjelper folk med å komme seg inn på eiendomsmarkedet, og hadde de ikke hatt Bitcoin, ville de sannsynligvis ha blitt priset ut av eiendomsmarkedet.”

I tillegg uttalte Rocca at BTCs rolle som sikring mot valutadevaluering og verdioppbevaring har gjort det lettere for eiendomsinvestorer å komme inn på eiendomsmarkedet enn tidligere forventet.

“Dette fungerer ikke på kort sikt, siden prisen på Bitcoin er volatil, men for de investorene som har et femårsperspektiv, er Bitcoin en god verdioppbevaringsenhet å investere i, og de kan forvente en kapitalvekst på samme nivå som vi har sett i eiendomsmarkedet de siste tiårene.”

PARCLs Bacon var enig og påpekte at initiativet gir mange nye måter å eksponere seg for eiendom på, en tradisjonelt utilgjengelig, men likevel attraktiv aktivaklasse. Han la til:

  • Hvis noen eier en bolig og ønsker å beskytte egenkapitalen, kan de gå short i PARCL.
  • Hvis man leier og ønsker å eie en bolig, men ikke har nok penger til forskuddsbetaling eller er usikker på timingen, kan man gå long på PARCL.
  • Kryptovalutaer gjør det dessuten mulig å investere internasjonalt, noe som betyr at man ikke trenger å være fysisk til stede i det landet derman ønsker å investere i eiendom.

HAQQs Malkov bemerker dette:

“Kryptovalutaens grenseløse natur globaliserer eiendomsmarkedet og gjør det mulig for investorer å få tilgang til eiendommer over hele verden hjemmefra. Enten det dreier seg om å eie et stykke parisisk eleganse eller et fristed i California, utvides mulighetene for diversifisering og høyere avkastning gjennom sikre og transparente plattformer.”

Skaper investering i byer en mer tilgjengelig fremtid?

Konvergensen mellom krypto og eiendom har potensial til å omdefinere begge bransjene og skape en fremtid som er mer tilgjengelig, effektiv og etisk, ifølge HAQQs Malkov.

Demokratisering av eiendomsbesittelse

“For det første demokratiserer tokenisering eiendomsbesittelse ved å gi personer med ulik økonomisk bakgrunn muligheten til å investere i verdifulle eiendommer”, sier Malkov.

“Du kan se dette på plattformer som Centrifuge og RealT, kombinert med HAQQs satsing på sharia-kompatible løsninger. Barrierene for å komme inn på markedet er i ferd med å bli fjernet, noe som gjør det mulig for flere å delta i det som tidligere var et eksklusivt marked.”

Effektivisering av eiendomstransaksjoner

I tillegg brukes blokkjedeteknologi allerede til å effektivisere eiendomstransaksjoner ved å fjerne tungvint papirarbeid og andre mellomledd.

Dette, kombinert med blockchain-teknologiens iboende transparens, bidrar også til å styrke tilliten ved å gi uforanderlige registreringer av eierskap og transaksjoner, redusere svindel og fremme ansvarlighet i markedet.

Legitimering av kryptoindustrien

Ifølge David Kemmerer, administrerende direktør i CoinLedger, kan investeringer som dette også bidra til å legitimere kryptoindustrien.

“Investeringer som dette kan bidra til å legitimere krypto som valuta, og store bransjer som eiendomsbransjen kan bare dra nytte av flere og mer varierte investorer og investeringstyper”, sier han.

På den annen side bemerket Rocca fra Xapo Bank at fenomenet med å investere i eiendom ved hjelp av krypto kan være et generasjonsfenomen.

Det sier han til Techopedia:

“Generasjon X pleide å drømme om å kjøpe og eie en eiendom som en form for investering og verdioppbevaring eller passiv inntekt på vei inn i pensjonisttilværelsen. Jeg tror at millenniumsgenerasjonen og generasjon Z er mer tilbøyelige til å se på Bitcoin som en langsiktig investeringsformue som bidrar til å lagre formue og oppnå verdistigning. Husk at du kan kjøpe en brøkdel av en bitcoin, men du kan ikke kjøpe en brøkdel av et hus. Hvis eiendomsprisene er utenfor rekkevidde, er bitcoin et godt alternativ.”

Konkludert

Å investere i byer og nabolag ved hjelp av kryptovaluta gir en ny mulighet til å diversifisere porteføljer og eksponere seg for eiendomsmarkeder som tradisjonelt har vært utilgjengelige.

Fremveksten av plattformer som PARCL, Centrifuge og RealT gjør det mulig å eie deler av eiendommer, noe som øker likviditeten og demokratiserer tilgangen for investorer over hele verden.

Ved hjelp av blokkjedeteknologi effektiviserer disse initiativene transaksjoner og fjerner mellomledd, noe som potensielt kan omdefinere både krypto- og eiendomsbransjen.

Relaterte begreper

Related Articles

Iliana Mavrou
Crypto journalist
Iliana Mavrou
Kryptojournalist

Iliana ble uteksaminert fra City, University of London, med en grad i journalistikk i 2021. Siden da har hun dekket krypto-, finans- og teknologisektorene for en rekke publikasjoner. Dette inkluderer Capital.com, hvor hun rapporterer om komplekse emner relatert til blokkjedeteknologi og kryptovalutaer generelt. Iliana tar for tiden en mastergrad i kommunikasjon.