Kan AI-musikk lages på en etisk måte? Over 200 musikere gir sin mening

Hvorfor oss?

I en verden der teknologi og kreativitet smelter sammen, har over 200 musikere, deriblant stjerner som Billie Eilish og representanter for ikoner som Frank Sinatra, gått sammen. Deres mål? Å sende et kraftig budskap til herrene bak kunstig intelligens (AI) under banneret til Artist Rights Alliance.

For, en verden med kunstig intelligens ved vår side reiser presserende spørsmål om kreativitet og musikkens fremtid. Vil musikken bli et produkt av maskiner, eller vil det unike menneskelige preget som gir liv til melodier, fortsette å blomstre?

Denne diskusjonen handler om mer enn bare toner og rytmer; den er en viktig undersøkelse av kunstnerskap, etikk og hvordan vi ser for oss musikken som skapes med AI-modeller.

Bli med på et dypdykk i denne fengslende historien, der vi utforsker innsikter fra tankeledere som Stanford-professor Ge Wang og bransjegigantene Daniel Ek og Robert Kyncl, for å finne en balanse mellom teknologisk innovasjon og det uvurderlige menneskelige elementet i musikken.

Nøkkelpunkter

  • Over 200 musikere, deriblant Billie Eilish og representanter for legender som Frank Sinatra, har gått sammen om å ta til orde for etisk bruk av kunstig intelligens i musikkproduksjon.
  • Det Artist Rights Alliance-ledede initiativet understreker viktigheten av å bevare menneskelig kreativitet midt i den teknologiske utviklingen.
  • De advarer mot at kunstig intelligens skal overskygge eller erstatte musikere, og legger vekt på rettferdig kompensasjon og kulturelt mangfold.
  • Målet er å bevare musikkens menneskelige essens samtidig som man tar i bruk kunstig intelligens på en ansvarlig måte.

Artistenes syn på AI-musikk

Over 200 musikere på tvers av sjangre og generasjoner har gått sammen om en viktig appell til teknologiselskaper om generativ AIs rolle i musikkproduksjon. Høyt profilerte underskrivere som Billie Eilish og representanter for Frank Sinatras dødsbo har gått sammen under Artist Rights Alliance-banneret for å oppfordre til etisk anvendelse av kunstig intelligens i musikken.
Andre som har signert er blant andre Nicki Minaj, Peter Frampton, R.E.M., Sam Smith, Jon Bon Jovi, Pearl Jam, Katy Perry, Elvis Costello, Sheryl Crow og Bob Marleys bo.

De ønsker å sette grenser som forhindrer at kunstig intelligens overskygger, eller erstatter, det menneskelige elementet i musikkskapingen.

I det åpne brevet anerkjennes fordelene som kunstig intelligens potensielt kan tilføre bransjen, og det antydes at den har en plass i musikkproduksjonsprosessen. Samtidig understrekes det at kunstig intelligens ikke må erstatte eller uthule rollen til menneskelige musikere og låtskrivere.

Artistene ber teknologiselskapene om å avstå fra å satse på AI-løsninger som kan ødelegge karrieren til menneskelige musikere eller undergrave inntektene deres.

Den kollektive holdningen kommer i kjølvannet av en økende bekymring for AIs evne til å etterligne menneskelige stemmer og stiler, noe som kan føre til at AI-skapte verk blandes sammen med verk laget av mennesker. Dette har allerede skjedd: I november 2023 ble det gitt ut en ny Beatles-låt.

Som en del av The Beatles Anthology-prosjektet forsøkte Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr i februar 1995 å fullføre en skattet demo av John Lennon. Arbeidet ble stoppet av datidens tekniske utfordringer, hovedsakelig å skille Lennons stemme fra pianomusikken han spilte inn på 1970-tallet. Prosjektet ble lagt på is på ubestemt tid.

Et betydelig gjennombrudd kom i 2022, takket være Peter Jacksons team under innspillingen av dokumentarserien “Get Back“. De brukte kunstig intelligens til å isolere Lennons vokal fra pianoet, og Beatles kom tilbake for et siste ekstranummer.

Dette eksemplet hadde de gjenværende bandmedlemmenes velsignelse og ble ønsket varmt velkommen av verden.

Men hva om AI kan gjenta dette uten tillatelser, med “originale” sanger som kommer uten at det er mulig å spore autentisiteten?

Vi presenterer for eksempel Linkin Park fra 2003-epoken som fremfører Gotyes hit “Somebody That I Used to Know” fra 2011.

Den kontinuerlige teknologiutviklingen kommer til å føre til komplekse juridiske og etiske problemer, blant annet i form av reduserte inntekter for artister og brudd på gammel opphavsrettsbeskyttelse.

Underskriverne av brevet tar til orde for en prinsipiell bruk av kunstig intelligens som respekterer og opprettholder opphavsmenns rettigheter uten å skade integriteten til musikkøkosystemet.

Deres felles stemme sender et tydelig budskap om at selv om teknologien kan være en mektig alliert i den kreative prosessen, bør den ikke erstatte det menneskelige kunstnerskapet som er kjernen i musikken.

Fullstendig liste over signaturer. (ArtistsRightsNow)

I det åpne brevet heter det blant annet:

“Det er ingen tvil om at vi mener at AI, når det brukes på en ansvarlig måte, har et enormt potensial til å fremme menneskelig kreativitet på en måte som gjør det mulig å utvikle og skape nye og spennende opplevelser for musikkfans overalt…. Dessverre er det noen plattformer og utviklere som bruker kunstig intelligens til å sabotere kreativiteten og undergrave artister, låtskrivere, musikere og rettighetshavere.

“Vi må beskytte oss mot aggressiv bruk av kunstig intelligens for å stjele profesjonelle artisters stemmer og bilder, krenke opphavsmenns rettigheter og ødelegge musikkens økosystem.

“Vi oppfordrer alle digitale musikkplattformer og musikkbaserte tjenester til å forplikte seg til ikke å utvikle eller ta i bruk AI-teknologi, -innhold eller -verktøy som undergraver eller erstatter låtskrivernes og artistenes menneskelige kunstnerskap eller nekter oss rettferdig kompensasjon for arbeidet vårt.”

Dette brevet gjenspeiler en sterk oppfordring fra musikkmiljøet om å ta tak i de utfordringene som kunstig intelligens fører med seg, og å arbeide for en fremtid der teknologien hever det kunstneriske uttrykket i stedet for å erstatte det.

De etiske implikasjonene med kunstig intelligens i musikken

Bruken av kunstig intelligens i musikken utløser viktige etiske diskusjoner om opphavsrett, rettferdig betaling og kulturell påvirkning, samtidig som den revolusjonerer bransjen. AIs evne til å skape eller fremføre musikk er imponerende, men det reiser spørsmål om hvorvidt slike kreasjoner virkelig er autentiske, og hva som egentlig gjør noe til et kunstverk.

Ledere som Daniel Ek fra Spotify og Robert Kyncl fra Warner Music har bidratt til å utdype denne debatten.

Spotifys Daniel Ek antyder forsiktig at selv om teknologien kan være nyttig, må den ikke kopiere artister uten deres samtykke for å respektere og beskytte originaliteten. Robert Kyncl i Warner Music mener samtidig at kunstig intelligens kan spille en stor rolle i utformingen av fremtidens musikk, og han tror på å integrere kunstig intelligens, men med klare retningslinjer.

Et viktig spørsmål er hvordan musikere får betalt. En overflod av AI-musikk som etterligner populære artister kan true inntektene til artister som er avhengige av royalties. Det er viktig å sikre at disse artistene får rettferdig betalt i en bransje som i økende grad påvirkes av AI skapt musikk.

I tillegg er det bekymringsfullt hvordan kunstig intelligens påvirker det kulturelle mangfoldet i musikken. Musikken gjenspeiler våre kollektive menneskelige historier og kulturer. Dersom AI skapt musikk mangler denne forbindelsen til ulike kulturelle bakgrunner, kan det føre til en mindre mangfoldig og mer ensartet global musikkscene.

Det diskuteres også om AI-genererte verk kan kalles “kunst”, ettersom kunst tradisjonelt sett involverer menneskelige intensjoner, følelser og bevissthet – elementer som kanskje ikke er til stede i AI.

Noen ser på kunstig intelligens som nok et verktøy for å lage musikk, mens andre mener at selv om AI-verk er teknologisk avanserte, mangler de den emosjonelle dybden som kommer fra menneskelig erfaring, og derfor ikke bør betraktes som ekte kunst.

Den nylige lanseringen av OpenAIs AI-modell Sora, som skapte den første AI-genererte musikkvideoen til August Kamps “Worldweight”, understreker dette skjæringspunktet mellom AI og kunstnerisk uttrykk.

Til syvende og sist er fagfolk i bransjen enige om at vi må finne en middelvei. Samtidig som vi beveger oss i retning av å bruke mer AI i musikken, må vi samarbeide for å holde musikkens emosjonelle essens i live og sørge for at musikkens ånd forblir ekte, selv med ny teknologi.

Det teknologiske perspektivet

I forlengelsen av denne diskusjonen kommer Stanford-professor Ge Wang med et teknologifokusert syn som støtter kunstnernes bekymringer. Wang, som leder Stanford Laptop Orchestra (SLOrk), ser AI som et verktøy som bør samarbeide med musikere, ikke overskygge dem. Hans lederskap i SLOrk viser hvordan teknologi, når den brukes på en ansvarlig måte, kan forsterke menneskelig kreativitet i stedet for å konkurrere med den.

I en episode av podcasten “The Future of Everything” fra Stanford Engineering forklarer Wang at SLOrk er mer enn et orkester; det er en visjon for en ny musikalsk æra der datamaskiner er instrumenter på linje med fioliner og pianoer, spilt av mennesker.

Wang etterlyser en etisk integrering av kunstig intelligens i musikken, slik at den forsterker den menneskelige kreativiteten i stedet for å erstatte den. Han ser for seg en fremtid der AI og menneskelig musikk smelter sammen og støtter hverandre i harmoni.

Han mener at musikkens fremtid avhenger av samspillet mellom mennesker og maskiner, et konsept som står sentralt i SLOrk. Her bruker musikere bærbare datamaskiner og teknologi til å skape en avansert, men samtidig dypt personlig musikkopplevelse.

Wangs tilnærming til datamusikk og kunstig intelligens er gjennomtenkt og verdidrevet. Han argumenterer for at teknologi i musikken må brukes med omtanke og med et klart formål, slik at kunstig intelligens beriker musikkverdenen samtidig som den respekterer tradisjonelle menneskelige følelser og kreativitet.

Steg mot et etisk rammeverk for kunstig intelligens i musikken

Å utvikle en etisk tilnærming til kunstig intelligens i musikken innebærer å fastsette regler som respekterer menneskelig kreativitet, samtidig som man ønsker teknologiens fordeler velkommen. Inspirert av Ge Wangs innsikt kan vi skissere følgende hovedprinsipper:

  • Fokuser på samarbeid, ikke erstatning: Se på kunstig intelligens som et støtteverktøy som forsterker kunstnerens arbeid, ikke som et verktøy som overtar kunstnerens kreative rolle. La AI forsterke artistens evne til å innovere og uttrykke seg, slik at det menneskelige elementet som definerer musikken forblir sentralt.
  • Viktigheten av å være transparent: AI-kreasjoner bør merkes tydelig for å vise hva som er laget av AI og hva som er laget av mennesker. Denne tydeligheten bidrar til å holde den kreative prosessen ærlig og lar lytterne vite hvor musikken kommer fra.
  • Løse problemer knyttet til betaling og opphavsrett: Lag en rettferdig betalingsmodell som kompenserer artister for arbeidet deres som brukes i AI-trening. Dette systemet bør sikre at artistene får betalt for sine bidrag til AI-utviklingen, samtidig som det opprinnelige arbeidet ivaretas.
  • Oppmuntre til kulturelt mangfold: Styr AI-utviklingen med mål om å feire og utvide mangfoldet som finnes i musikk verden over. AI bør styrke musikkscenen med ulike kulturelle påvirkninger i stedet for å gjøre den mer ensartet.
  • Samarbeid mellom bransjen og teknologieksperter: Sett sammen team fra ulike fagfelt, inkludert etikk, kunst, teknologi og jus, for å sette standarder for etisk og respektfull kunstig intelligens i musikk. Samarbeidsprosjekter for å definere beste praksis som beskytter artistenes rettigheter og gjør kunstig intelligens til en komplementær kraft i musikkproduksjonen. Sørg for at teamene består av ulike grupper av mennesker for å fange opp alle perspektiver.

Å skape en etisk struktur for kunstig intelligens i musikken innebærer en omfattende strategi som respekterer kunstnerens perspektiv, oppmuntrer til kreativitet og bruker kunstig intelligens til å forbedre musikkens verden. Gjennom samarbeid kan musikkbransjen og teknologieksperter utvikle et harmonisk miljø der kunstig intelligens støtter menneskelig kreativitet, slik at musikkens essens forblir menneskelig.

Summert

Når AI blir stadig mer involvert i musikkskapingsprosessen, reiser det til syvende og sist betydelige etiske spørsmål. Det dreier seg blant annet om autentisiteten til AI-skapt musikk og den kunstneriske kreativitetens grunnleggende natur i den digitale tidsalderen.

Denne diskusjonen handler ikke bare om musikkens fremtid, men også om å bevare det personlige preget som gjør at musikk vekker dyp gjenklang hos lytterne.

Det er enighet om at musikkens fremtid sannsynligvis vil være en blanding av teknologi og menneskelig kreativitet. Utfordringen ligger i å skape et rammeverk som respekterer opphavsmenns rettigheter, oppmuntrer til innovasjon og sikrer at musikkens sjel forblir umiskjennelig menneskelig.

Relaterte begreper

Maria Webb
Technology Journalist
Maria Webb
Teknologijournalist

Maria Webb er en dyktig innholdsspesialist med over 5 års erfaring innen journalistikk. Hun jobber for tiden som teknologijournalist for Business2Community og Techopedia, hvor hun spesialiserer seg på datadrevne artikler. Hun har en særlig interesse for kunstig intelligens og posthumanisme. Marias journalistiske reise inkluderer to år som statistisk journalist hos Eurostat, der hun skapte engasjerende datafokuserte nyhetsartikler, og tre år hos Newsbook.com.mt, der hun dekket lokale og internasjonale nyheter.