Brukervilkår

Hvorfor oss?
Hvorfor oss?

Vilkår for bruk

 

LES FØLGENDE BRUKSVILKÅR FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET Techopedia.COM NØYE, ETTERSOM DE LEGGER FØRINGER FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET OG ALLE TJENESTER SOM TILBYS GJENNOM NETTSTEDET.

 

1. AKSEPT AV VILKÅRENE

Takk for at du bruker Techopedia.com (“nettstedet”), nettstedet for IT-profesjonelle. Alle referanser til Techopedia, dets enheter, tilknyttede selskaper, nettsteder og datterselskaper. Techopedia.com tilbyr tjenestene som tilbys på nettstedet i henhold til tjenestevilkårene – eng. “Term of Services” (“TOS”) som finnes her, og som kan oppdateres fra tid til annen uten varsel til deg. Du kan lese den mest oppdaterte versjonen av nettstedets brukervilkår ved å gå til denne siden.

 

Ved å bruke nettstedet godtar og samtykker du i å være bundet av disse brukervilkårene og alle ansvarsfraskrivelser, regler og vilkår som finnes andre steder på eller i forbindelse med nettstedet. Hvis du på noe tidspunkt blir misfornøyd med vilkårene, samtykker du i at ditt eneste og eksklusive rettsmiddel er å slutte å bruke nettstedet og tjenestene (som definert nedenfor). Lovene i Alberta skal regulere vilkårene for bruk uten å ta hensyn til eventuelle prinsipper om lovkonflikter.

 

2. TJENESTER TILBUDT AV Techopedia.com

Techopedia.com tilbyr brukerne tjenester, inkludert whitepapers, nedlastinger, artikler, kommunikasjonsverktøy, søketjenester, mediegallerier, videodeling og -opplasting, fora, sosiale nettverk og brukerprofiler (hver av dem en “tjeneste” og samlet “tjenester”). Du erkjenner herved at tjenesten kan inneholde annonser fra tredjeparter som ikke er relatert til Techopedia.com. Du forstår og erkjenner videre at Techopedia.com kan, etter eget skjønn, kommunisere med deg via e-post, nyhetsbrev, tjenestemeldinger, administrative meldinger og andre kommunikasjonsmåter. Når de legges til, skal alle nye tjenester være underlagt disse vilkårene. Som beskrevet her, leveres alle tjenester til deg “som de er”, og Techopedia.com påtar seg intet ansvar for din bruk av tjenestene, brukerprofilen og innholdet. Ved å bruke tjenestene erkjenner du at du er ansvarlig for å skaffe deg tilgang til nettstedet og tjenestene, inkludert eventuelle tredjepartsgebyrer (f.eks. utstyrsgebyrer, internettleverandører eller avgifter for taletid).

 

3. PERSONVERN

Brukerinformasjon, inkludert informasjonen du oppgir når du bruker nettstedet og tjenestene, er underlagt våre retningslinjer for personvern.

 

Du er innforstått med at du gjennom din bruk av nettstedet og tjenestene samtykker til at Techopedia.com og dets tilknyttede selskaper samler inn og bruker disse personopplysningene (som angitt i personvernerklæringen).

 

4. REDAKSJONELLE RETNINGSLINJER

Techopedia.com aksepterer ikke økonomiske insentiver i bytte mot positive anmeldelser. Hvis vi skriver positivt om noe, er det fordi vi synes det er et godt produkt eller en god idé, vi har ikke mottatt penger for å gjøre det. Redaktørene våre har full frihet til å velge hva de vil skrive om, og hva de ikke vil skrive om. Redaktørene og skribentene våre bestemmer selv hva de vil skrive om, utelukkende basert på løftet om å levere det nyeste og beste når det gjelder alt som har med whitepapers, markedsføring, eller markedsføringsteknologi å gjøre. De står fritt til å skrive om hvilke produkter og tjenester de vil, så lenge de oppfyller dette ene prinsippet.

 

Når redaktørene våre tar disse beslutningene og velger å publisere om et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, kan forretningsutvikling-teamet vårt kontakte selskapet som leverer tjenesten, for å opprette et samarbeid med dem. Gjennom slike relasjoner kan leverandøren betale Techopedia.com en avgift for å innhente brukernes kontaktinformasjon eller en affiliate-avgift for å legge inn en lenke på nettstedet vårt til nettstedet deres. Dette gir ikke bare brukerne våre verdifull informasjon og innhold, men gjør det også mulig for Techopedia.com å generere inntekter som er avgjørende for å opprettholde virksomheten vår. Som en velinformert IT-profesjonell vet vi at du forstår at Techopedia.com må generere inntekter for å kunne fortsette å levere informasjon av høy kvalitet. Disse partnerrelasjonene er en av måtene vi genererer slike inntekter på.

 

I tillegg til partnerrelasjoner vil Techopedia.com akseptere reklame fra relevante selskaper som vi mottar betaling for. Annonser vil være tydelig merket som reklame. Som medlem av fellesskapet vårt vil vi bestrebe oss på å sikre at det ikke oppstår noen som helst forvirring med hensyn til kilden til noe på nettstedet vårt.

 

5. REGISTRERING

Du trenger ikke å være registrert bruker for å få tilgang til nettstedet. For å bruke noen av tjenestene som tilbys på nettstedet, kan imidlertid  Techopedia.com kreve at du registrerer deg og oppretter en konto (“brukerkonto”). Registreringen er gratis. Hvis du blir bedt av Techopedia.com om å oppgi informasjon i forbindelse med en registreringsprosess og opprettelse av en brukerkonto eller i forbindelse med bruk av tjenester, er din bruk av tjenestene betinget av at du oppgir slik informasjon, og i slike tilfeller samtykker du i å oppgi sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig informasjon som du blir bedt om av tjenestens grensesnitt, og du samtykker i å oppdatere slik informasjon etter behov fra tid til annen for å holde den sannferdig, nøyaktig, aktuell og fullstendig.

 

6. PERSONOPPLYSNINGER

Hvis du oppretter en brukerkonto og blir en registrert bruker av nettstedet og tjenestene, kan du oppgi visst innhold (som definert nedenfor) og annen informasjon som skal legges ut i sosiale nettverk, mediegallerier og forumområder på nettstedet (samlet kalt “brukerinformasjon”).

 

Registrerte brukere av Techopedia.com har en viss kontroll over hvem som kan se brukerinformasjonen. Du kan når som helst gå til brukerkontoen din ved å klikke på lenken “Rediger profil” ved siden av brukernavnet ditt øverst til høyre på en hvilken som helst side. Du må imidlertid regne med at brukerinformasjonen din er offentlig, og at deler av den kan være synlig for alle som besøker nettstedet, samt for søkemotorer. Selv om slik brukerinformasjon senere fjernes fra nettstedet, kan den lagres på datamaskinene til personer som har besøkt nettstedet. Når du fjerner slik brukerinformasjon fra nettstedet, kan den fortsatt være tilgjengelig på datamaskinene til tredjeparter.

 

PÅ GRUNN AV DETTE MÅ INGEN BRUKERE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER LEGGE UT PERSONLIG IDENTIFISERENDE INFORMASJON SOM PASSORD, FULLT NAVN, HJEMMEADRESSE, TELEFONNUMMER ELLER E-POSTADRESSE PÅ OFFENTLIGE OMRÅDER PÅ NETTSTEDET. AUTORISERTE REPRESENTANTER FOR Techopedia.com VIL ALDRI BE DEG OM PASSORDET DITT, OG UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DU OPPGI DET TIL NOEN, NOEN GANG.

 

Techopedia.com vil gjøre sitt ytterste for å sikre at all brukerinformasjon du oppgir, kun deles med de som er tillatt. Hvis brukerinformasjonen du oppgir ved et uhell vises på en måte som du ikke har godkjent, kan du varsle oss om feilen ved å kontakte oss. Du samtykker i at om Techopedia.com skulle gjøre en slik feil, er ditt eneste rettsmiddel mot oss å kreve at vi endrer personverninnstillingene slik de opprinnelig var ment.

 

7. SIKKERHET

Hvis du registrerer deg for nettstedet og tjenestene og oppretter en brukerkonto, vil du få et brukernavn og passord for en slik brukerkonto. Du erkjenner at du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet samt all aktivitet som skjer under brukerkontoen og passordet ditt. Du samtykker i at du avslutter brukerkontoen din ved slutten av hver økt med bruk av nettstedet og tjenestene. I tilfelle uautorisert bruk av passordet og/eller brukerkontoen din, samtykker du i at du umiddelbart vil varsle Techopedia.com ved å kontakte oss. Techopedia.com kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av at du ikke overholder dette avsnittet.

 

8. BRUK AV NETTSTEDET OG TJENESTENE

Nettstedet og tjenestene er ment for din personlige, ikke-kommersielle bruk i samsvar med disse vilkårene. Ved å bruke nettstedet samtykker du i at du ikke vil kopiere, vise eller distribuere noen del av nettstedet, inkludert innhold levert av tredjeparter, i noe medium, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Techopedia.com. Du samtykker også i at du ikke vil bruke automatiserte enheter som “spiders”, roboter eller datautvinningsteknikker for å katalogisere, laste ned, lagre eller på annen måte reprodusere, lagre eller distribuere innhold som er tilgjengelig på nettstedet, eller for å overskride tilgangen som Techopedia.com har gitt deg.

 

Ulovlig og/eller uautorisert bruk av nettstedet og tjenestene er et brudd på denne avtalen. Techopedia.com forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt for slike brudd i den grad loven tillater det.

 

9. BRUKERGENERERT INNHOLD

Du erkjenner og samtykker i at alle vitnemål, informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger, produkter, tjenester eller annet materiale som legges ut på nettstedet (“innhold”), er det ene og alene personen eller enheten som innholdet stammer fra, som er ansvarlig for. Du er helt og holdent ansvarlig for alt innhold som lastes opp, legges ut, overføres eller på annen måte gjøres tilgjengelig via tjenestene av deg eller gjennom din eventuelle konto.

 

Du erklærer og garanterer at du eier eller har de nødvendige rettighetene til alt innhold (inkludert skriftlig samtykke for hver enkelt person som kan identifiseres i slikt innhold, til å bruke navnet eller likheten til hver slik person på den måten som tjenesten forutsetter) som du laster opp, legger ut, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig via tjenesten. Du erklærer og garanterer også at innholdet ikke krenker andres opphavsrett, varemerke, personvern eller andre eiendomsrettigheter, og at det ikke er injurierende, ærekrenkende eller injurierende. Techopedia.com kontrollerer ikke innholdet som legges ut via tjenestene, og garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på slikt innhold.

 

Techopedia.com vil gjøre rimelige anstrengelser for å blokkere eller fjerne støtende eller upassende innhold som oppdages av eller rapporteres til Techopedia.com. Til tross for det foregående kan og vil Techopedia.com ikke gjennomgå alt innhold, og du forstår at du ved å bruke tjenestene kan bli eksponert for innhold som du finner støtende. Under ingen omstendigheter vil Techopedia.com være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart på noen måte for noe innhold, inkludert, men ikke begrenset til, for eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller for tap eller skade av noe slag som følge av tilgang til eller bruk av innhold som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenestene.

 

Du erkjenner at Techopedia.com ikke er forpliktet til å forhåndsscreene eller på annen måte gjennomgå noe innhold, men også at Techopedia.com og dets utpekte skal ha rett til etter eget skjønn, uansett grunn og uten varsel, å nekte, flytte eller fjerne og kaste alt innhold som er sendt inn, lagt ut eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenestene.

 

Du samtykker i at du må evaluere og bære all risiko forbundet med bruken av innhold, og du skal ikke stole på nøyaktigheten, fullstendigheten, nytten eller arten av slikt innhold. Du erkjenner og samtykker i at Techopedia.com kan bevare innhold og kan også utlevere innhold til andre hvis loven krever det eller i god tro mener at slik bevaring eller utlevering med rimelighet er nødvendig for å: (a) overholde juridiske prosesser; (b) håndheve disse vilkårene; (c) svare på påstander om at innhold krenker rettighetene til tredjeparter; eller (d) beskytte rettighetene, eiendommen eller den personlige sikkerheten til Techopedia.com, dets brukere og offentligheten. Du er innforstått med at den tekniske behandlingen og overføringen av tjenestene, inkludert innhold, kan innebære overføringer over ulike nettverk og endringer for å overholde og tilpasse seg tekniske krav til tilkoblede nettverk eller enheter.

 

10. LISENS TIL BRUKERGENERERT INNHOLD

Techopedia.com påberoper seg ikke eierskap til innhold som lastes opp, legges ut, overføres eller på annen måte gjøres tilgjengelig av deg via tjenestene. Ved å sende inn innhold via tjenestene og inntil slikt innhold er fjernet, gir du Techopedia.com en ugjenkallelig, evigvarende, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, fremføre offentlig, vise offentlig og lage avledede verk fra slikt innhold.

 

11. MEDLEMMENES OPPFØRSEL

Du erkjenner at du er fullt ut ansvarlig for alt innhold som du laster opp, legger ut, sender via e-post, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig via tjenestene. Bortsett fra innhold som er opprettet av Techopedia.com (“innhold på nettstedet”), kontrollerer ikke Techopedia.com innholdet som legges ut via tjenestene, og garanterer ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på slikt innhold.

 

Du samtykker i at du ikke skal bruke tjenestene til å:

 

 • laste opp, legge ut, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig, skadelig, truende, krenkende, trakasserende, skadevoldende, ærekrenkende, vulgært, pornografisk eller inneholder nakenhet, uanstendig, injurierende, krenker andres personvern, hatefullt, rasistisk, etnisk, overdrevent voldelig, krenkende, bedragersk eller på annen måte støtende;
 • skade mindreårige på noen som helst måte;
 • laste opp, legge ut, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som kan krenke opphavsrett, varemerkerettigheter, publisitets- eller personvernrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til en person eller enhet, med mindre du først har fått tillatelse fra eieren av disse rettighetene til å bruke slikt innhold;
 • utgi deg for å være en person eller enhet, inkludert en Techopedia.com-ansatt eller agent, eller feilaktig oppgi eller på annen måte feilaktig representere din tilknytning til en person eller enhet;
 • forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innhold som overføres gjennom tjenestene;
 • laste opp, legge ut, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til lov eller kontrakts- eller tillitsforhold (for eksempel innsideinformasjon, proprietær og konfidensiell informasjon som du har fått kjennskap til eller avslørt som en del av et ansettelsesforhold eller i henhold til avtaler om taushetsplikt);
 • laste opp, legge ut, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter til noen part;
 • laste opp, legge ut, sende, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordret eller uautorisert reklame, reklamemateriell, “søppelpost”, “spam”, “kjedebrev”, “pyramidespill” eller noen annen form for oppfordring;
 • laste opp, legge ut, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som inneholder virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer som er utformet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
 • forstyrre den normale dialogflyten, få en skjerm til å “rulle” raskere enn andre brukere av tjenesten er i stand til å skrive, eller på annen måte opptre på en måte som negativt påvirker andre brukeres mulighet til å delta i sanntidsutvekslinger;
 • forstyrre eller avbryte tjenestene eller servere eller nettverk som er koblet til tjenesten, eller ikke overholde krav, prosedyrer, retningslinjer eller regler for nettverk som er koblet til tjenestene;
 • forsettlig eller uforsettlig bryte gjeldende lokal, provinsiell, statlig, nasjonal eller internasjonal lovgivning, herunder, men ikke begrenset til, forskrifter fastsatt av U.S. Securities and Exchange Commission, regler fra nasjonale eller andre verdipapirbørser, herunder, men ikke begrenset til, New York Stock Exchange, American Stock Exchange eller NASDAQ, og eventuelle forskrifter som har rettsvirkning;
 • “stalke” eller på annen måte trakassere andre;
 • samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere i forbindelse med de forbudte handlingene og aktivitetene som er beskrevet ovenfor, og/eller
 • registrere deg på vegne av en annen person eller bruke en annens konto eller legge ut privat informasjon om tredjeparter og/eller
 • be om personopplysninger fra andre, for eksempel passord eller annen kontoinformasjon på nettstedet.

 

12. KOBLINGER

Gjennom nettstedet og tjenestene kan Techopedia.com tilby, eller tredjeparter tilby, lenker til andre nettsteder, white papers eller ressurser. Techopedia.com har ingen kontroll over slike nettsteder og ressurser. Derfor erkjenner og godtar du at Techopedia.com ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser, og støtter ikke og er ikke ansvarlig for innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. I tillegg erkjenner og samtykker du i at Techopedia.com ikke har noe som helst ansvar for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller ressurser.

 

Du går inn på andre nettsteder på egen risiko og anbefales på det sterkeste å lese gjennom deres vilkår for bruk, personvernerklæringer og andre bruksavtaler.

 

13. FORSLAG, IDEER OG ANBEFALINGER TIL Techopedia.com

Ved å sende inn forslag, ideer, anbefalinger og/eller forslag (samlet kalt “brukerforslag”) til Techopedia.com via e-post, forum, nettsider eller nettskjemaer, erkjenner og godtar du at: (a) at dine brukerforslag ikke inneholder konfidensiell eller proprietær informasjon; (b) at Techopedia.com ikke er underlagt noen konfidensialitetsforpliktelse, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til brukerforslag; (c) at Techopedia.com har rett til å bruke eller offentliggjøre (eller velge å ikke bruke eller offentliggjøre) slike brukerforslag til ethvert formål, på enhver måte, i alle medier over hele verden; (d) at Techopedia. com kan ha noe som ligner på brukerforslagene allerede under vurdering eller utvikling; (e) dine brukerforslag blir automatisk Techopedia.coms eiendom uten at Techopedia.com har noen forpliktelser overfor deg; og (f) du har ikke rett til noen form for kompensasjon eller refusjon fra Techopedia.com under noen omstendigheter for noen brukerforslag.

 

14. SKADESLØSHOLDELSE

Du samtykker i å forsvare, skadesløsholde og holde Techopedia. com, dets tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter, fra og mot alle krav, skader, forpliktelser, tap, ansvar, kostnader eller gjeld og utgifter (inkludert, men ikke begrenset til advokatsalær) som oppstår som følge av: (a) din bruk av og tilgang til tjenestene; (b) ditt brudd på noen av disse vilkårene; (c) ditt brudd på tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, eiendomsrett eller personvernrettigheter; eller (d) ethvert krav om at innhold som er lastet opp, lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig av deg via tjenestene, har forårsaket skade på en tredjepart. Denne forsvars- og skadesløsholdelsesforpliktelsen gjelder også etter disse vilkårene og din bruk av tjenestene.

 

15. TERMINERING

Techopedia.com forbeholder seg retten til å avslutte din tilgang til og/eller bruk av tjenestene og fjerne og kassere innhold når som helst, uansett årsak, inkludert, men ikke begrenset til, manglende overholdelse av noen del av disse vilkårene. Techopedia.com forbeholder seg også retten til å slutte å levere hele eller deler av tjenestene. Du samtykker i at enhver avslutning av din tilgang til eller bruk av tjenesten og enhver avbrytelse av Techopedia.coms levering av tjenestene kan skje uten varsel til deg, og at Techopedia.com ikke skal være forpliktet til å beholde noe innhold, gi ytterligere tilgang til noe innhold eller returnere noe innhold til deg. Du samtykker i at Techopedia.com ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for slik oppsigelse eller for avbrudd eller opphør av tjenestene.

 

16. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER

DU FORSTÅR UTTRYKKELIG OG GODTAR AT: (a) DIN BRUK AV TJENESTENE ER PÅ EGET ANSVAR. TJENESTENE LEVERES “SOM DE ER” OG “SOM TILGJENGELIGE”. Techopedia. com FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, ERKLÆRINGER OG GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, LOVGIVNINGSMESSIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSER, I DEN FULLSTENDIGE UTTRYKKELSE  LOVEN TILLATER; (b) Techopedia. com vil gjøre rimelige anstrengelser for å vedlikeholde tjenestene, men Techopedia. com ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER, TAP AV DATA, INNHOLD ELLER INFORMASJON, INNTEKTER ELLER ANDRE SKADER SOM FØLGER AV FORSINKELSER, FEILLEVERANSE ELLER IKKE-LEVERING AV INFORMASJON, BEGRENSNING ELLER TAP AV TILGANG, BUGS, VIRUS ELLER ANDRE FEIL, Uautorisert BRUK ELLER ANNET INTERAKSJON MED TJENESTENE. DU ER ANSVARLIG FOR Å VEDLIKEHOLDE OG SIKKERHETSKOPIERE DINE DATA OG INFORMASJON SOM KAN BEFINNE SEG PÅ TJENESTENE. Techopedia. com GARANTERER IKKE AT (i) TJENESTENE VIL OPPFYLLE DINE SPESIFIKKE KRAV, (ii) TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTTE, TIDLIGE, SIKRE ELLER FEILFRIE, (iii) RESULTATENE SOM KAN FÅS VED BRUK AV TJENESTENE VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE, (iv) KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE SOM DU KJØPER ELLER FÅR TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET OG TJENESTENE VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER, OG ALLE FEIL I PROGRAMVAREN SOM BRUKES I FORBINDELSE MED TJENESTENE VIL BLI RETTET; (c) ALT MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE AKTIVERES GJENNOM BRUK AV TJENESTENE, GJØRES SELV PÅ EGET ANSVAR OG RISIKO, OG DU ER SELV ANSVARLIG FOR ALLE SKADER PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER TAP AV DATA ELLER INNHOLD SOM FØLGER AV NEDLASTINGEN AV Slikt MATERIALE; OG (d) INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, HVERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, FÅTT GJENNOM ELLER FRA TJENESTENE SKAL GI NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER ANGITT I DISSE VILKÅRENE.

 

17. ANSVARSBEGRENSNING

DU FORSTÅR OG GODTAR UTTRYKKELIG AT Techopedia. com IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, KONSEKVENS- ELLER EKSKLUSIVE SKADER, INKLUSIVT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAPT PROFITT, EIENDOMSTAP, PERSONSKADE, GOODWILL, BRUK, TAP AV INNTEKTER, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM Techopedia. com HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SÅDANNE SKADER), UANSETT HVORDAN OG NÅR DE OPPSTÅR, OG UANSETT ANSVARS-TESE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ALLE SKADER RELATERT TIL (i) BRUKEN ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE TJENESTENE; (ii) KOSTNADENE FOR ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGE AV VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER KJØPT ELLER FÅTT, MELDINGER MOTT ELLER TRANSAKSJONER GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN; (iii) ULOVLIG TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (iv) UTTALELSER ELLER OPPFØRSEL FRA EN TREDJEPART PÅ TJENESTENE; ELLER (v) ANDRE FORHOLD RELATERT TIL TJENESTENE.

 

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av visse garantier eller begrensning eller utelukkelse av ansvar for visse typer skader. Følgelig kan det hende at noen av de ovennevnte ansvarsfraskrivelsene og begrensningene ikke gjelder for deg.

 

18. MERKNAD

Techopedia.com kan gi deg varsler, inkludert varsler om endringer i disse vilkårene, via e-post, post eller oppslag på tjenesten. For å unngå tvil kan vilkårene oppdateres fra tid til annen uten varsel til deg.

 

19. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG VAREMERKER

Du erkjenner herved at med unntak av innhold som er sendt inn av brukere av nettstedet og tjenestene og andre tredjeparter, er Techopedia.com eneeier av all tekst, meldinger, informasjon, programvare, skript, bilder, grafikk, lyd, video, interaktive funksjoner og lignende som finnes på nettstedet (“Techopedia.com-innhold”). Techopedia.com eier alle eiendomsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, varemerker og opphavsrett til Techopedia.com-innholdet og dets utvalg, organisering og arrangement. Techopedia.com-innholdet leveres til deg som det er, kun til informasjon og personlig bruk, og kan ikke brukes, kopieres, reproduseres, distribueres, overføres, kringkastes, vises, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes. Hvis du laster ned eller skriver ut innhold fra Techopedia.com til personlig bruk, skal du beholde alle merknader om opphavsrett og annen eiendomsrett.

 

Techopedia.coms logoer, varemerker og tjenestemerker og andre Techopedia.com-logoer, produktnavn og tjenestenavn (“Techopedia.com-merker”) er varemerker. Du samtykker i at du ikke skal vise eller bruke Techopedia.com-merkene på noen som helst måte uten vårt forhåndssamtykke.

 

20. PROSEDYRER FOR Å FREMME KRAV OM BRUDD PÅ OPPHAVSRETT ELLER IMMATERIELLE RETTIGHETER

Techopedia.com tar beskyttelse av opphavsrett på alvor. Hvis du mener at innhold på nettstedet vises i strid med opphavsretten din, må du umiddelbart varsle Techopedia.com ved å sende en e-post til [email protected].

 

21. PROSEDYRER VEDRØRENDE UAUTORISERT BRUK AV FOTOGRAFIER AV LEVENDE PERSONER SOM ER LAGT UT PÅ NETTSTEDET

Hvis et fotografi, en video eller annen representasjon av deg (eller en person som du er forelder eller verge til) blir lagt ut på nettstedet uten din tillatelse, må du umiddelbart varsle Techopedia.com ved å sende en e-post til [email protected] for å rapportere den uautoriserte bruken av bildet ditt med URL-adressen der bildet kan finnes.

 

22. BRUDD PÅ TJENESTEVILKÅRENE

Rapporter brudd på disse brukervilkårene ved å kontakte oss. Hvis en tjeneste gir deg muligheten til å flagge innhold som upassende, kan du varsle oss om brudd på disse vilkårene ved å bruke denne funksjonen.

 

23. MEDLEMSTVISTER

Hvis du har en tvist med en eller flere brukere av nettstedet og tjenestene, fritar du herved Techopedia.com fra alle krav, fordringer og skader (faktiske og følgeskader) av enhver art, kjente og ukjente, som oppstår som følge av eller på noen måte i forbindelse med slike tvister. Hvis du er bosatt i California, fraskriver du deg California Civil Code 1542, som sier: “En generell ansvarsfraskrivelse omfatter ikke krav som kreditor ikke kjenner til eller mistenker at eksisterer i hans favør på tidspunktet for utferdigelsen av ansvarsfraskrivelsen, og som, hvis han hadde kjent til dem, i vesentlig grad ville ha påvirket hans oppgjør med skyldneren.

oppgjøret med skyldneren.”

 

24. DIVERSE

Force Majeure – Techopedia.com er ikke ansvarlig for forsinkelse, oppsigelse eller reduksjon av nettstedet eller tjenesten hvis dette skyldes forhold utenfor Techopedia.coms rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, myndighetshandlinger, terrorhandlinger, opprør, oppstand, brann, oversvømmelse, ulykke, jordskjelv, strømbrudd, svikt i telekommunikasjonslinjer, internettbrudd, datavirus, tjenestenektangrep, nettverksfeil, eksplosjon, embargo, streik, mangel på arbeidskraft eller materialer, transportavbrudd, arbeidsnedgang eller en naturkatastrofe.

 

Hele avtalen/endringer – Denne avtalen utgjør hele forståelsen mellom partene med hensyn til avtalens innhold. Uavhengig av det foregående kan disse vilkårene endres fra tid til annen av Techopedia.com uten varsel til deg. Du kan se den mest oppdaterte versjonen av nettstedets brukervilkår ved å gå til denne siden.

 

Avkall og delbarhet – Techopedia.coms unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i vilkårene skal ikke utgjøre et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse. Hvis en domstol i en kompetent jurisdiksjon finner at en bestemmelse i brukervilkårene er ugyldig, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å gi virkning til partenes intensjoner slik de gjenspeiles i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i brukervilkårene forblir i full kraft og virkning.

 

Foreldelsesfrist – Du samtykker i at alle krav eller søksmålsgrunner som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av nettstedet, tjenesten eller vilkårene, må fremsettes innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålsgrunnen oppsto, ellers vil det være foreldet for alltid.

 

Gjeldende lov – Denne avtalen skal tolkes i henhold til de materielle lovene i Alberta, uten hensyn til lovvalgsbestemmelsene i noen jurisdiksjon. Denne avtalen skal håndheves i domstolene i Alberta.

 

Hele avtalen – Dette dokumentet inneholder hele forståelsen og avtalen mellom deg og Techopedia.com med hensyn til din bruk av tjenestene. Uavhengig av det foregående erkjenner du at du kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker eller kjøper andre tjenester fra Techopedia.com og/eller tredjeparter.

 

Copyright © 2010 – 2023 Techopedia.com. Alle rettigheter forbeholdes.

 

Techopedia Staff
Redaktør

Vi i Techopedia har som mål å gi informasjon og inspirasjon til IT-profesjonelle, beslutningstakere og alle andre som er stolte av å være nerder. Enten det dreier seg om vår ordliste over komplisert teknisk sjargong, våre artikler om de nyeste trendene eller våre omfattende guider, er målet vårt å utvide din forståelse av teknologi - og forhåpentligvis gjøre deg i stand til å ta bedre beslutninger underveis.