BEP-20

Hvorfor oss?

Hva er BEP-20?

BEP-20 er en token-standard for Binance Smart Chain (BSC). Den er laget for å tilby et format som utviklere kan bruke til å lansere ulike typer tokens. Dette kan for eksempel være utility tokens, stablecoins, og til og med tokens knyttet til andre kryptovalutaer på BSC.

Standarden er en utvidelse av Ethereums allment anerkjente ERC-20-tokenstandard, med forbedringer for å støtte et bredere spekter av funksjoner.

BEP-20 tokens er en integrert del av BSC-økosystemet, ettersom de legger til rette for transaksjoner og interaksjoner i desentraliserte applikasjoner (DApps). De brukes til en rekke ulike formål, fra å representere finansielle eiendeler til å fungere som styringstokener for desentraliserte protokoller.

Techopedia forklarer betydningen av BEP-20

Forkortelsen BEP står for “Binance Smart Chain Evolution Proposal”. Siden det finnes flere BEP-standarder, brukes et foregående nummer som en unik identifikator, for eksempel BEP-2, BEP-20, BEP-721 og BEP-115, som hver definerer et sett med regler som tokens må følge for å være kompatible med BSC-nettverket.

BEP-20-standarden fungerer som en blåkopi for tokens som opprettes på BSC, og definerer hvordan de kan brukes, hvem som kan bruke dem, og andre regler for bruken av dem.

Utformingen av BEP-20 tar sikte på å forbedre kompatibiliteten med Binance Chain’s BEP-2 tokens samt med ERC-20- tokens. Dette skaper et bredt spekter av muligheter for utviklere, fra å lansere egne eiendeler til å knytte tokens fra andre blokkjeder for bruk på BSC, kjent som “Peggy”-mynter.

Hva er forskjellen mellom BEP-20 og BEP-2?

BEP-2 og BEP-20 er begge tokenstandarder fra Binance. BEP-2 er eksklusivt for Binance Chain og mangler støtte for smartkontrakter, noe som begrenser bruken til grunnleggende transaksjoner innenfor Binance-økosystemet.

BEP-20, derimot, er kompatibel med Ethereum, støtter smartkontrakter og legger til rette for et bredere spekter av applikasjoner på Binance Smart Chain.

BEP-20 sin design ligger tett opp til Ethereums ERC20, noe som forbedrer interoperabiliteten og nytteverdien i desentraliserte applikasjoner. Dette gjør tokenstandarden mer allsidig for utviklere og brukere som ønsker å utnytte komplekse dApps og multikjede-funksjonaliteter.

Egenskap BEP-2 BEP-20
Blokkjede Binance Chain Binance Smart Chain (BSC)
Smartkontrakt-støtte Nei Ja
Tokenadresseformat Starter ned “bnb” Likt Ethereum, starter med “0x”
Ethereum-kompatibilitet Begrenset til Binance-økosystemet, ikke kompatibel Ja, kompatibel med Ethereum smartkontrakter
Konsensusmekanisme Proof of Work (PoW) Proof of Stake Authority (PoSA)
Transaksjonskostnader Gebyrer på Binance CEX og DEX Lavere gebyrer, ingen transaksjonsgebyrer på Binance-børser
Bruksområder Trading på Binance-plattformer DeFi, dApps, interoperabilitet på tvers av kjeder

Parametere for BEP-20-tokenstandarden

BEP-20 har en rekke parametere som bidrar til å forbedre ytelsen til token-standarden. Noen av disse parameterne inkluderer Blacklist, Can Mint, Can Burn, og Can Pause, som hjelper til med å administrere tokens effektivt på Binance Smart Chain.

Blacklist, eller “svarteliste”-parameteren, gjør det mulig å ekskludere ondsinnede adresser. Can Mint gjør det dessuten mulig å opprette nye tokens, noe som påvirker inflasjonen i tokenforsyningen.

Can Burn tilbyr en mekanisme for å redusere tokenforsyningen ved å ødelegge tokens, noe som potensielt kan øke tokenets verdi. Can Pause gjør det mulig å midlertidig stanse token-operasjoner som svar på sikkerhetsproblemer, noe som gir en viss grad av sentralisering.

BEP-20 token

BEP-20 tokenstandarden gjør det mulig å overføre, utstede, og brenne tokener, noe som muliggjør en rekke bruksområder, inkludert DeFi og NFT-er.

For å få eller sende BEP-20 tokens trenger brukerne en Web3-kompatibel lommebok som MetaMask eller Trust Wallet. For å motta må de dele BEP-20 adressen sin med avsenderen.

For å sende kan brukerne navigere til tokenet i BEP20-lommeboken, skrive inn mottakerens adresse, spesifisere beløpet og bekrefte transaksjonen. De må også sørge for at de har nok BNB til å dekke gassavgifter for transaksjonen.

BEP-20 vs. ERC-20

BEP-20 og ERC-20 er sentrale tokenstandarder for utvikling og drift av digitale tokens på henholdsvis BSC- og Ethereum-blokkjedene. Hver standard har sine unike egenskaper og danner grunnlaget for et stort utvalg av digitale aktiva innenfor sine økosystemer.

Viktige forskjeller mellom BEP-20 og ERC-20

BlokkjedeplattformTransaksjonsgebyrer og hastighetKonsensusalgoritmeØkosystem og adopsjonSikkerhet og desentralisering
BEP-20 tokens opererer på Binance Smart Chain. ERC-20 tokens er imidlertid hjemmehørende i Ethereum-blokkjeden.
En vesentlig fordel med BEP-20 tokens er at de har lavere transaksjonsgebyrer og raskere bekreftelsestider, noe som skyldes BSCs effektive konsensusmekanisme. Ethereums ERC-20 tokens har en tendens til å ha høyere transaksjonskostnader, spesielt i perioder med overbelastning i nettverket.
BEP-20 tokens bruker Proof of Authority (PoA)-mekanismen i Binance Smart Chain-protokollen. ERC-20 opererer på Ethereum-blokkjeden, som for øyeblikket bruker en Proof of Work (PoW)-konsensusmekanisme.
Ethereums økosystem er større og mer etablert, og tilbyr et bredere utvalg av DApps, DeFi-prosjekter og NFT-plattformer. Derfor er ERC-20 tokens mer utbredt. BEP-20 standarden, som vokser raskt, er derimot en del av det relativt nye Binance Smart Chain-økosystemet.
ERC-20 drar nytte av Ethereums sikre og desentraliserte natur, noe som gjør den til et foretrukket valg for prosjekter som prioriterer disse aspektene. BEP-20s tilknytning til Binance Smart Chain introduserer bekymringer om sentralisering, gitt kjedens mindre antall validatorer sammenlignet med Ethereum.

Eksempler på BEP-20 baserte prosjekter

Et økende antall prosjekter benytter seg av BEP-20 standarden for ulike funksjoner som likviditetstilførsel, styring og handel.

Noen av de mer påfallende BEP-20 baserte prosjektene inkluderer Autofarm, en avkastningsaggregator og desentralisert børs (DEX), og PancakeSwap, en ledende DEX på Binance Smart Chain som muliggjør tokenbytte og likviditetstilførsel.

Et annet eksempel er Venus, en protokoll som støtter desentraliserte utlån og lån, og som bruker BEP-20 tokens for transaksjoner innenfor disse plattformene.

CoinWind, PinkSale, Biswap, Hooked Protocol, Ren, BinaryX, MOBOX, CoinWind, Acet, Wanaka Farm og Alpaca Finance er noen andre populære BEP-20-baserte prosjekter.

Fordeler og ulemper med BEP-20

Som med all annen teknologi har BEP-20 tokens sine egne fordeler og ulemper.

Fordeler

  • Lave transaksjonsgebyrer knyttet til transaksjoner på Binance Smart Chain, noe som gjør det mer kostnadseffektivt for brukerne å overføre og samhandle med BEP-20 tokens.
  • BSC har høy gjennomstrømning, oppnådd via konsensusmekanismen PoSA, noe som muliggjør raske transaksjonsbehandlingstider.
  • BEP-20 tokens er interoperable med både Binance Chain-drevne BEP-2 og Ethereum-aktiverte ERC-20 på grunn av likhetene mellom dem.

Ulemper

  • BSC kritiseres for lavere desentralisering og sensurmotstand sammenlignet med Ethereum
  • BEP-20 tokens suksess er knyttet til Binances fortsatte drift og utvikling av Binance Smart Chain; endringer i Binances retningslinjer kan påvirke tokenenes funksjonalitet og verdi.
  • BSC-økosystemet er relativt ungt sammenlignet med Ethereum, og kan fortsatt være i en tidlig utviklingsfase.

Konklusjon

BEP-20 tokenstandarden har vokst frem som en hjørnestein i Binance Smart Chain-økosystemet. Med sin interoperabilitet, lave transaksjonsgebyrer, høye gjennomstrømning og robuste sikkerhetsfunksjoner har BEP-20 tokens fått økt oppslutning blant kryptovalutaentusiaster og -utviklere.

Dette er tokens som også står overfor noen utfordringer. Blant annet bekymringer om sentralisering, avhengighet av Binance og regulatorisk risiko.

Ofte stilte spørsmål

Hva er BEP-20 enkelt sagt?

Er BEP-20 det samme som BNB?

Er BEP-20 trygt?

Hva betyr BEP-20 i Trust Wallet?

Relaterte begreper

Ruholamin Haqshanas
Cryptocurrency journalist
Ruholamin Haqshanas
Kryptojournalist

Ruholamin Haqshanas er en kryptovaluta- og finansjournalist med over tre års erfaring i feltet. Han har en bachelorgrad i mekatronikk og en sterk interesse for FinTech. Han startet som frilans teknologiskribent, men gikk over til kryptovaluta da han fordypet seg i industrien i 2019. Ruholamin har vært omtalt i flere finansielle og kryptonyhetskanaler, inkludert Cryptonews, Investing.com, 24/7 Wall St, The Tokenist, Business2Community, ZyCrypto, EthereumPrice.org, Milk Road, for å nevne noen. Ruholamin har også jobbet med store krypto- og DeFi-prosjekter som innholdsprodusent, inkludert Midas Investments, BullPerks/GamesPad og Equalizer Finance.