Booter

Hvorfor oss?

Hva betyr booter?

I IT-sikkerhetsverdenen er en booter en type tjeneste som leverer DDoS-angrep (Distributed Denial of Service) for kunder. Det er en skremmende del av cyberangrep og black hat hacking. Booting kan brukes til å presse de fleste nettsteder som kan ha uheldige konsekvenser.

Booters er også kjent som booter-tjenester.

Techopedia forklarer begrepet

En måte sikkerhetseksperter snakker om booter-tjenester på, er at de ofte brukes av “script kiddies”. Det er relativt ufaglærte hackere som kan ha initiativer og mål knyttet til dataangrep, men som ikke har ressursene til en større butikk eller tjeneste.

Disse tjenesten kan markedsføres mot disse personene og hjelpe dem med å angripe et mål på nettet. Sikkerhetseksperter forklarer at disse tjenestene ofte har en frontend på nettet som er “kontrollpanelet” for angrepene. Bakenden er ofte eksternt plassert og frakoblet, blant annet for at Internett-leverandøren skal ha “troverdig benektelse”.

Vellykkede forsvar viser at hvis opprinnelsen til disse tjenestene og DDoS-angrepet kan isoleres, kan denne typen angrep nøytraliseres. FBI har inngått et større samarbeid med andre internasjonale land for å bekjempe denne typen cyberkriminalitet.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…