Børsnoterte Bitcoin-fond (Bitcoin ETF)

Hvorfor oss?

Hva er Bitcoin ETF?

ETF er en forkortelse for «exchange-traded fund», som på norsk betyr børsnoterte fond. Slike fond er tilgjengelig på tradisjonelle børser. Hvis du kjøper en Bitcoin ETF, betyr det at du investerer i et fond som følger prisen på Bitcoin.

Å investere i en BTC ETF er en fin måte å eksponere seg mot kryptovalutaen. Siden fondet faktisk eier mynene, vil verdien på fondet følge kursutviklingen. Stiger Bitcoin i verdi vil du tjene penger, og vice versa. 

Enkelt forklart betyr det at du kan investere i Bitcoin-prisen, uten å faktisk eie myntene selv. Du slipper med andre ord å måtte registrere deg hos en kryptobørs og ta vare på BTC-eierandelen din.

Forskjellen på Bitcoin og Bitcoin ETF

Likevel er det viktig å differensiere mellom Bitcoin og Bitcoin ETF. Hvis du investerer i et børshandlet fond for Bitcoin, vil du som nevnt ikke eie selve eiendelen. Det betyr at det er en ren investeringsspekulasjon, og du kan ikke bruke eierandelene til noe annet. 

Har du eksempelvis et ønske om å bruke BTC-eiendelene til å kjøpe produkter eller veksle det til andre valuta, vil du ikke ha muligheten til å gjøre dette med en Bitcoin ETF. Da må du først:

  1. Selge deg ut av fondet, som opererer under børsens åpningstider.
  2. Overføre pengene fra handelsplattformen til bankkortet.
  3. Kjøpe varen/produktet med vanlige fiat-penger, som USD eller NOK.

For noen kan denne prosessen være litt tungvindt. Spesielt om man ønsker å bruke Bitcoin til sin beste funksjon, nemlig å overføre beløp raskt og billig. 

Spot Bitcoin ETF vs. Futures Bitcoin ETF

Når vi omtaler børshandlede fond for Bitcoin, skiller vi gjerne mellom to typer: Spot Bitcoin ETF og Futures Bitcoin ETF. Fondene gir en litt ulik eksponering mot Bitcoin. La oss ta en rask titt på forskjellene. 

Spot Bitcoin-ETF

Tidligere nevnte vi at finanstilsynet i USA nylig aksepterte Bitcoin ETF-er. I denne forbindelsen snakker vi om Spot Bitcoin-ETF-er. Dette er børsnoterte fond som faktisk eier Bitcoin. Det betyr at verdiene på fondet vil svinge i takt med Bitcoins kurs. 

Forvalteren bak fondet er ansvarlig for å lagre BTC-eiendelene på en trygg måte. Som investor trenger du ikke å bekymre deg for utfordringene med å eie BTC, og du vil oppnå en positiv avkastning dersom Bitcoin-prisen stiger i verdi. 

Futures Bitcoin-ETF

Futures Bitcoin-ETF er litt mer kompliserende. Ved slike fond avtaler kjøper og selger av Bitcoin til en bestemt pris, på et satt fremtidig tidspunkt. Verdien av Futures Bitcoin ETF-fondet påvirkes av kursen på kontraktene, som igjen baseres på Bitcoins forventede kursutvikling. 

Investerer du i slike fond, spekulerer du i fremtidige kursbevegelser uten at du faktisk eier eller kjøper Bitcoin. Futures Bitcoin-ETF involverer som regel en høyere grad av risiko og kompleksitet. Disse investeringsproduktene er ofte populære for investorer som søker muligheten til å geare sine investeringer. 

Historien bak Bitcoin-ETF

Den 10. januar godkjente det amerikanske finanstilsynet (SEC) Spot Bitcoin ETF-er. Det gjorde det mulig for investorer for første gang å investere i Bitcoin-prisen på det amerikanske aksjemarkedet. 

At SEC skulle godta søknadene fra de finansielle aktørene var derimot ingen selvfølge. Over flere år har kapitalforvaltere søkt om å få produktene tilgjengelig på det åpne markedet – og det har vært en tung kamp mellom Finanstilsynet og kapitalforvalterne. 

Et vendepunkt var 30. juni 2022, etter at SEC nok engang hadde avslått en Bitcoin Spot ETF-søknad fra Grayscale. Forvaltningsselskapet svarte med å saksøke Finanstilsynet. Litt over et år senere, 29. august 2023, kom beskjeden om at SEC tapte saken i retten. Dommerpanelet slo fast at SECs avslag for BTC ETF-en var urimelig og umotivert, ifølge Finansavisen

Med kniven på strupen, bestemte SEC seg omsider for å godkjenne BTC ETF-er. Tilsammen ble 11 Bitcoin ETF-er godkjent på samme dato. Dette inkluderte blant annet Grayscale Bitcoin Trust, iShares Bitcoin Trust og ARK 21Shares BTC ETF. 

Formålet til BTC ETF-er

Godkjennelsen av Spot Bitcoin ETF-er var en milepæl for kryptobransjen. Formålet med disse børsnoterte fondene er å gjøre det enklere for privatpersoner og profesjonelle investorer å eksponere seg mot kryptovaluta-markedet. Gjennom fondene trenger du hverken å eie bitcoin direkte, eller opprette en konto hos en kryptobørs. 

For de som er genuint interesserte i kryptovaluta, vil ikke BTC ETF-er være spesielt revolusjonerende. Likevel er det et tydelig tegn på at bitcoin er på vei mot global anerkjennelse. Selv om det kun gjelder bitcoin, åpner godkjennelsen også muligheten for at flere kryptovaluter, som Ethereum, blir akspertert på et senere tidspunkt. 

Begrensningene til Bitcoin ETF-er

Årsaken til at disse investeringsproduktene ikke er revolusjonerende for de som er dypt inne i kryptomarkedet, er på grunn av begrensnignene som medfølger. Som investor eier du ikke BTC-eiendelene direkt, samt at du ikke har mulighet til å selge deg ut av dine posisjoner utenfor børsens åpningstider. 

Det er derfor viktig å vurdere om Bitcoin børsnoterte fond er passende for deg. Dersom du primært ønsker å investere langsiktig i at Bitcoin-kursen skal stige, kan det være et godt alternativ. Under tar vi en titt på fordelene og ulempene, som kan gi deg et bedre innblikk på om du burde investere i Bitcoin ETF-er eller ikke. 

Fordeler og ulemper med Bitcoin ETF

Som du har skjønt, følger Bitcoin-ETF-er med flere fordeler. Men selv om godkjennelsen av BTC ETF-er har skapt stor optimisme i markedet, er det også noen ulemper med denne investeringsmetoden:

Fordeler med Bitcoin ETF

  • Børshandlet fond for Bitcoin gir enklere tilgjengelig for tradisjonelle investorer som ikke har brukt kryptobørser tidligere.
  • Det er en praktisk løsning, og mange har allerede tilgang til fondene fra en allerede opprettet investeringskonto.
  • Investorer kan eksponere seg mot Bitcoin med vandte investeringsprodukter, med samme skatteregler. 

Ulemper med Bitcoin ETF

  • Du eier ikke BTC-eiendelene selv. Du kan altså ikke veksle bitcoin til andre kryptovalutaer, valutaer eller andre varer.
  • Gebyrer inkluderes i fondet. Du må altså betale en bestemt kostnad til forvalteren bak fondet. 
  • Mens kryptomarkedet er åpent hele døgnet, kan du kun kjøpe og selge Bitcoin-børshandlet fond under børsens åpningstider. Det kan være kjipt dersom du ser en nyhet som kan påvirke Bitcoin-kursen i en av retningene, og børsen er stengt. 

Fremtiden til krypto-ETF

Etter første handelsdag med Bitcoin ETF-er, ble det omsatt for over 3,5 milliarder dollar. Analytikere i Bernstein har anslått at de 11 børsnoterte fondene vil motta over 10 milliarder dollar i investeringskapital i år, og 80 milliarder dollar ved utgangen av 2025. 

Interessen for Bitcoin-ETF-er er tydelig til stede, men godkjennelsen fra SEC har også sparket glød i hele kryptomarkedet. Flere forventer at dette er starten på at flere kryptovaluta blir tatt inn i varmen av finansmarkedene.

Cointelegraph skriver at en Ethereum-ETF kan bli godkjent allerede i mai i år. Etter alt å dømme virker det som krypto-ETF-marsjen kun er begynt. Det er ikke utenkelig at man om noen år frem i tid vil kunne investere i et børsnotert fond full av ulike kryptovalutaer. 

 

Relaterte begreper

Kim Ingwersen
Finansjournalist
Kim Ingwersen
Finansjournalist

Kim er finansjournalist med lang erfaring fra store markeder, og har blant annet skrevet for Dagens Næringsliv og Formue. Han er dyktig til å dekke en rekke finansielle emner, blant annet aksjemarkedet, eiendom og private equity, og har en evne til å forenkle komplekse finansielle konsepter. Kim har en mastergrad i ledelse fra University of San Francisco og er godt kjent med både det norske og det amerikanske finanslandskapet. På Aksjebloggen bruker han ekspertisen sin til å lage informative artikler om finansmarkeder og personlig økonomi som appellerer til både eksperter og nybegynnere.