BRC-20

Hvorfor oss?

Hva er BRC-20?

BRC-20 er en eksperimentell token-standard som gjør det mulig å utstede og overføre fungible tokens på bitcoin blokkjeden. BRC står for Bitcoin Request for Comment og ligner på ERC-20-tokenstandarden på Ethereum (ETH) og EVM-blokkjedenettverkene.

Hvordan ble BRC-20 utviklet?

BRC-20-tokens ble først foreslått i mars 2023 av en anonym utvikler kjent som Domo.

Utviklingen av tokenstandarden for BRC 20 sprang ut av den økende etterspørselen etter fungible tokens innenfor bitcoin blokkjeden.

For, mens ERC-20-tokens er allment akseptert i ethereum blokkjeden, er de ikke like kompatible med bitcoin-blokkjeden.

Dette gapet var drivkraften bak oppstarten av BRC-20-tokens, som gir utviklere en skreddersydd løsning for å generere fungible tokens som sømløst integreres med bitcoin-blokkjeden via ordinals-protokollen.

Ordinals-protokollen er et system for nummerering av satoshier (sats) og gjør det mulig for brukere å knytte ekstra data til satoshier i en prosess som kalles “inskripsjon”. Disse dataene kan brukes til å representere tokenets verdi, eller de kan brukes til å lagre annen informasjon, for eksempel tokenets eier eller utløpsdato.

BRC-20 er for tiden i en eksperimentell fase, men de har fått mye oppmerksomhet de siste månedene. Dette skyldes delvis deres potensielle verdi som NFT-er (non-fungible tokens) og deres forankring i bitcoin-blokkjeden.

NFT-er brukes ofte til å signalisere eierskap av digital kunst, samleobjekter eller andre verdisaker.

Med BRC-20-tokens er det mulig å bruke dem til å symbolisere eierskap av håndgripelige ting som eiendom eller kjøretøy. De kan også brukes til å lagre informasjon om en fysisk gjenstand, for eksempel et serienummer, eller fungere som kvittering.

Faktumet at BRC er innebygd i bitcoins blokkjede, gir dem sikkerhet og varighet. Dette aspektet kan være tiltalende for bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en sikker metode for å lagre viktige data.

BRC-20-tokens har imidlertid også vært gjenstand for en del “meme-ing”. Noen spøker med at de er den neste store greia, mens andre avviser dem som svindel.

Fremtiden til BRC-20 tokens er fortsatt uklar, men hvis de takler hindringene som ligger foran dem, kan de fremstå som en verdifull ressurs for utviklere og bedrifter.

Hva er funksjonaliteten til BRC-20-tokens?

For å generere BRC-20-tokens, må en person begynne med å lage en skriptfil som inneholder viktig informasjon om tokenet. Denne informasjonen inkluderer detaljer som tokenets navn, symbol og total forsyning. Deretter må de sette den nødvendige mengden Bitcoin inn på en spesiell adresse på bitcoin-blockchain, som går under navnet “ordinals registry”.

Når dette bitcoin innskuddet er gjort, kan de skape BRC-20-tokens ved å initiere en transaksjon til ordinals-registeret. Denne transaksjonen må inneholde skriptfilen som inneholder all essensiell informasjon om tokenet.

Så snart transaksjonen er bekreftet, opprettes BRC-20-tokens. Deretter kan personen sende disse tokens til andre eller bruke dem i ulike applikasjoner.

Fordeler og ulemper med BRC-20

Fordeler:

BRC-20-tokens representerer en ny tokenstandard som harmonerer effektivt med bitcoin-blokkjeden. De gir en rekke lovende fordeler.

BRC-20-tokens er konstruert på grunnlag av Bitcoin-blokkjeden, som er anerkjent for sin enestående sikkerhet og desentraliserte struktur, og etablerer et høyt sikkerhetsnivå og beskyttelse mot falske aktiviteter.

Disse tokens følger prinsippet om fungibilitet, noe som betyr at de kan byttes ut og representere ulike verdier om hverandre.

Denne iboende tilpasningsevnen gjør dem til en førsteklasses kandidat for ulike bruksområder, inkludert, men ikke begrenset til, lojalitetsprogrammer og crowdfunding-plattformer.

De er dessuten overførbare, noe som innebærer at de enkelt kan overføres og mottas mellom ulike lommebøker som er linket til bitcoin-nettverket. Denne iboende egenskapen sikrer brukervennlighet og bred tilgjengelighet på tvers av en mangfoldig brukerbase.

Det er verdt å merke seg at transaksjonsgebyrer forbundet med BRC-20-tokens gjøres opp i bitcoin, som er blant de mer budsjettvennlige kryptovalutaene. Denne kostnadseffektive egenskapen gjør dem til et økonomisk valg for både bedrifter og enkeltpersoner som ønsker strømlinjeformede transaksjoner.

BRC-20-tokens allsidighet strekker seg til lojalitetsprogrammer, crowdfunding-plattformer og desentraliserte børser, og de fremstår dermed som en tilpasningsdyktig løsning på et bredt spekter av utfordringer. Denne bredden av bruksområder understreker deres potensial til å fungere som et multifunksjonelt instrument i ulike scenarier.

Ulemper:

Likevel er det viktig å erkjenne at BRC-20-tokens kommer med visse potensielle risikoer knyttet. Disse tokens opererer på grunnlag av ordinals-protokollen, en teknologi som fremdeles er i sine tidlige utviklingsfaser. Dette betyr at det er en mulighet for å støte på feil eller sårbarheter når teknologien utvikler seg.

Et annet aspekt er skalerbarheten. Selv om bitcoin-nettverket er robust, tilbyr det ikke den samme skalerbarheten som andre fremtredende blokkjeder, som Ethereum. Dette kan føre til problemer med overbelastning hvis BRC-20-tokens skulle bli populære.

Videre er det verdt å merke seg at BRC-20-tokens ikke har fått samme grad av utbredt støtte som andre etablerte tokenstandarder som ERC-20. Denne variasjonen i støtte kan potensielt resultere i et begrenset antall lommebøker og børser som tar imot disse tokens sammenlignet med deres mer allment aksepterte motstykker.

Viktige forskjeller mellom BRC-20- og ERC-20-tokens

Det finnes betydelige forskjeller mellom BRC-20- og ERC-20-tokens som fortjener oppmerksomhet.

Til å begynne med opererer ERC-20-tokens på ethereum-blokkjeden, mens BRC-20-tokens finner sitt hjem i bitcoin-blokkjeden.

Ethereum-blokkjeden er ledende når det gjelder skalerbarhet sammenlignet med bitcoin-blokkjeden. Bitcoin-blokkjeden skinner imidlertid sterkt når det gjelder sikkerhet og desentralisert design.

En annen forskjell ligger i anvendelsen av smartkontrakter. BRC-20-tokens bruker ikke smartkontrakter, mens ERC-20-tokens bruker dem aktivt. Smartkontrakter er som små digitale assistenter som kjører på blokkjeden; de er dyktige til å automatisere transaksjoner og forskjellige andre oppgaver, og legger til et lag med effektivitet i prosessen.

Videre innebærer prosessen med å generere BRC-20-tokens bruk av ordinals-protokollen, i motsetning til ERC-20-tokens som baserer seg på ERC-20-standarden. Ordinals-protokollen skiller seg ut som en nyere og forsterket metode for opprettelse av tokener.

Oppsummering

En faktor er skalerbarheten. Selv om bitcoin-blokkjeden har imponerende sikkerhetsfunksjoner, er det viktig å være klar over at den ikke er like tilpasningsdyktig som ethereum-blokkjeden.

Denne forskjellen kan føre til kompleksitet når man forsøker å rulle ut BRC-20-tokens i større skala.

Relaterte begreper

John Isige
Crypto Writer
John Isige
Kryptoskribent

John er en kryptoekspert og teknisk skribent som dekker de nyeste trendene og utviklingen i den digitale industrien. Han utforsker ulike emner som dataanalyse, NFT, DeFi, CeFi, metaverse, teknologitrender som AI og maskinlæring med klarhet og innsikt. Han brenner for å informere og engasjere leserne med sine kryptonyheter og datastøttede synspunkter på teknologitrender og nye teknologier. Med over et halvt tiårs erfaring har John bidratt til ledende medieplattformer som FXStreet, Business2Community, CoinGape, Vauld Insights, InsideBitcoins, Cryptonews og ErmoFi m.fl.