Chainlink (LINK)

Hvorfor oss?

Hva er Chainlink (LINK)?

Chainlink er et Ethereum basert desentralisert oracle-nettverk eller blockchain-abstraksjonslag. Formålet er å tilby en pålitelig måte for blokkjedenettverk å få tilgang til sanntidsdata fra eksterne kilder.

Chainlink fungerer som en mellomvareprotokoll og bygger bro mellom blokkjedesystemer og pålitelige eksterne datakilder. Det gjør det til et viktig verktøy for utviklere som ønsker å lage smarte kontrakter basert på data i rett tid.

Utover det er et også mulig for ikke-blockchain-bedrifter å koble seg sikkert og eksternt til native blockchain-prosjekter for å levere verifiserbare data.

Techopedia forklarer Chainlink

Plattformen kjører på uavhengige datastrømmer kjent som oracles.

Disse oracles henter data fra flere kilder, samler dem og leverer dem til ett enkelt validert datapunkt. Dette datapunktet mates deretter til smartkontrakten som er ansvarlig for å utføre disse funksjonene.

På denne måten kan blokkjeder og eldre virksomheter beregne eksterne data både i og utenfor kjeden. Videre kan blokkjedeprotokoller som Ethereum, Solana og Cardano samhandle med eldre selskaper.

Nettverket kjører på programvare med åpen kildekode, noe som betyr at hvem som helst kan bidra og se den underliggende koden til Chainlink-protokollen.

En av protokollens bemerkelsesverdige styrker ligger i at den er sensurresistent, noe som sikrer at ingen sentral myndighet har absolutt kontroll over Chainlink-nettverket.

Dette eliminerer også sårbarhetene knyttet til “sentraliserte point of failure”, et vanlig problem som tidligere har plaget tradisjonelle orakelnettverk.

Protokollen støttes av LINK-tokenet, som tjener et dobbelt formål i beregnings- og belønningsprosesser, og muliggjør sikker overføring av inn- og utdata på tvers av flere datapunkter.

Chainlink tilbyr følgende viktige fordeler:

 • Generalisert arkitektur: Bygger på et fleksibelt rammeverk som muliggjør sømløs utvikling og drift av oracle-nettverk.
 • Datasignaturer: Chainlink gjør det mulig for orakelnettverk å bruke kryptografiske signaturer direkte på dataene de leverer før de legges til i nettverket. Denne prosessen sikrer at brukerne trygt kan autentisere kilden og destinasjonen til dataene.
 • Blockchain-agnostisk: Til tross for sine røtter i Ethereum-blokkjeden, kan Chainlink levere velkontrollerte data til alle blokkjedenettverk som støtter hybride smartkontrakter.
 • Førsteklasses data: Dataleveransene er nøye kontrollert og samlet fra førsteklasses dataleverandører.
 • Omdømmesystemer: Chainlink tilbyr brukerne tilgang til oracles historiske ytelse. På denne måten har brukerne data om oraklets gjennomsnittlige responstid, fullføringsgrad, gjennomsnittlig sikkerhetsdepositum som trengs for å samle data, og andre detaljer.

Hva er LINK?

Chainlink er avhengig av LINK-aktivaen for at protokollen skal fungere problemfritt.

Med LINK-ressursen har brukerne flere viktige funksjoner:

 • Styring: LINK-tokeninnehavere har ofte stemmerett. Dette gjør at de til enhver tid kan diktere retningen det desentraliserte oracle-nettverket skal gå i.
 • Staking: Chainlink kjører på Ethereums konsensusalgoritme proof-of-stake (PoS ) og gjør det mulig for brukere å låse (stake) eiendelene sine for å sikre nettverket. Til gjengjeld for stakingen blir brukerne belønnet med nyutstedte mynter etter at inflasjonen er tatt med i beregningen.
 • Belønninger: Nodeoperatører i Chainlink-økosystemet får betalt for å verifisere dataautentisitet ved hjelp av LINK-tokenet.

Chainlinks historie

Chainlink-nettverket ble konseptualisert i 2017 av duoen Sergey Nazarov og Steve Ellis. Hvitboken deres ble lansert samme år sammen med professor Ari Juels ved Cornell University.

Nedenfor er et øyeblikksbilde av Chainlink siden de første dagene:

Year Event
2017 Chainlink ble konseptualisert av Sergey Nazarov og Steve Ellis. V1 whitepaper (hvitbok) ble skrevet sammen med Ari Juels.
2018 Town Crier, et blokkjedeorakel basert på et pålitelig utførelsesmiljø bygget av Juels, er integrert i Chainlink.
2019 Chainlink ble formelt lansert med varemerkeregistrering på Caymanøyene.
2020 Chainlink integrerer DECO, et Cornell prosjekt som Juels var med på å skape.
2021 Den andre hvitboken lanseres og beskriver hvordan hybride smartkontrakter kan brukes for å sikre tjenester i og utenfor kjeden på orakelnettverk.

Bruk av Chainlink

Selv om Chainlink faller inn under kategoriene kryptovaluta og blokkjedeprotokoller, tjener den et distinkt formål. I motsetning til krypto-native protokoller som Bitcoin og Ethereum, som er kjent for grenseoverskridende og desentraliserte verdioverføringer, inkluderer deres primære funksjoner:

 • Desentraliserte finansoperasjoner
 • Forsikring
 • Spill (“Gaming”)
 • Eldre virksomheter (“Legacy enterprises”)

Desentraliserte finansoperasjoner

Desentralisert finans (DeFi) står som en transformativ kraft, og muliggjør tillitsløs utveksling av digitale eiendeler på åpne, tillatelsesfrie plattformer. Chainlink spiller en sentral rolle i den smidige driften av disse desentraliserte økosystemene. Abstraksjonslaget gjør det mulig for disse DeFi-applikasjonene å identifisere priser på digitale aktiva, få tilgang til rentesatser, validere sikkerhetsstillelse og utføre ulike viktige funksjoner.

Dessuten er det mulig for DeFi-protokoller å gi lån basert på reelle markedsverdier, automatisere utbytteutdeling og sikre punktlige kontraktsoppgjør.

Forsikring

Chainlink har utvidet sin rekkevidde til den tradisjonelle forsikringssektoren. Ved å utnytte smartkontraktsteknologien kan bedrifter opprette parametriske forsikringskontrakter drevet av Chainlink-nettverket.

Disse parametriske forsikringskontraktene representerer en desentralisert forsikringstilnærming som bruker smartkontrakter til å håndheve vilkårene i avtaler mellom forsikringsselskaper og kunder.

Med Chainlinks medvirkning kan forsikringsselskapenes kunder motta nøyaktig kompensasjon når de forhåndsdefinerte vilkårene i avtalen er oppfylt.

Gaming

Det desentraliserte oracle-nettverket utvider sin innflytelse til det desentraliserte spillandskapet, der smartkontrakter utnyttes til å skape tokenbaserte samleobjekter, ofte kalt Non-Fungible Tokens (NFT-er).

Disse eiendelene er sjeldne og unike, og hver NFT skiller seg fra alle andre. For desentraliserte spill introduserer Chainlink sin verifiserbare tilfeldighetsfunksjon (VRF), som sikrer at ingen to scenarier i spillet er identiske.

Når det gjelder premievalg i gamblingen, sørger Chainlinks VRF for at vinnerne velges tilfeldig fra et stort utvalg.

Legacy Enterprises

Chainlink er ikke bare fokusert på blokkjedeområdet. Abstraksjons-oracle-laget brukes også av tradisjonelle systemer som dataleverandører, IoT-nettverk (Internet of Things), nettsteder og tjenester for å gjøre dataene og tjenestene sine tilgjengelige for blokkjedenettverk.

Dette gjør det mulig for tradisjonelle virksomheter å tilby blokkjedebaserte tjenester med de nødvendige dataene for verifiserbar informasjonssammenstilling.

Hva gjør Chainlink unik?

Plattformen gir enkel tilgang til data utenfor kjeden, som ikke er tilgjengelig i mange blokkjedenettverk. Dette er fordi blockchain-protokoller kjører silooperasjoner. Dette skyldes i stor grad de ulike konsensusalgoritmene og de forskjellige operasjonelle skjemaene de opererer med.

I denne silotilstanden er et blokkjedenettverk låst ute og uvitende om hendelser i den virkelige verden som skjer i sanntid.

Chainlink løser imidlertid dette problemet og gjør det mulig for ikke-innfødte blockchain-leverandører å overføre relevante data til DLT-protokoller (distributed ledger tech).

Denne informasjonen behandles deretter ved hjelp av smartkontrakter, noe som gjør blokkjeden enda mer relevant for bransjen den betjener. Chainlink leverer for eksempel fiat-prisen på kryptovalutaer som Ether til blokkjedeprotokoller ved hjelp av ETH/USD-prisfeeden.

Dette gjør Chainlink til en unik og svært relevant blokkjedeprotokoll for sømløs integrering av både tradisjonelle og neste generasjons blokkjedesystemer.

Oppsummering

Chainlink begynte sin reise i 2017 på Ethereum-blokkjeden, men har siden gått over til andre smartkontraktnettverk. Nå leverer de verifiserbare prisdata til Polygon, Arbitrum, HECO, Gnosis Chain, Optimism, BNB Smart Chain, Moonbeam og andre.

I løpet av de siste seks årene har de lagt til rette for en transaksjonsverdi på godt over 8,5 billioner dollar på tvers av disse blokkjedene. Dette peker på den enorme appellen på tvers av krypto- og teknologiøkosystemet.

Men det er ikke alt nettverket er opptatt av å oppnå. Det har blitt utnyttet av en av Australias største institusjonelle banker for kjøp av tokeniserte eiendeler på tvers av kjeder.

Disse og flere andre faktorer gjør Chainlink til en integrert del av fremtidens nye desentraliserte økosystem.

Relaterte begreper

Jimmy Aki
Crypto & Blockchain Writer
Jimmy Aki
Krypto & blockchain-skribent

Jimmy er utdannet ved University of Virginia og bor nå i Storbritannia. Han har fulgt utviklingen av blockchain i flere år og er optimistisk med tanke på potensialet for å demokratisere det finansielle systemet. Jimmys tidligere publiserte artikler finnes på BeInCrypto, Bitcoin Magazine, Decrypt, EconomyWatch, Forkast.news, Investing.com, Learnbonds.com, MoneyCheck.com, Buyshares.co.uk og en rekke andre ledende mediepublikasjoner. Jimmy har selv investert i Bitcoin siden 2018, og i den senere tid i ikke-soppbare tokens (NFT-er) siden oppblomstringen i 2021, med ekspertise innen trading, kryptogruvedrift og personlig økonomi. I tillegg til å skrive for Techopedia er Jimmy også utdannet økonom, regnskapsfører og blockchain-instruktør…