ChatGPT

Hvorfor oss?

Hva er ChatGPT?

ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) er en serie populære generative AI-chatboter utviklet og vedlikeholdt av selskapet OpenAI. 

De store språkmodellene, engelsk “Large Language Models (LLM)”, som støtter tidligere chatbot-modeller, var unimodale og kunne bare behandle og generere tekst. Mens de nyeste versjonene av chatboten nå er multimodale og kan gjenkjenne bilder, generere bilder, delta i stemmesamtaler og også søke på Internett i sanntid gjennom det samme brukergrensesnittet.

OpenAI tjener penger på ChatGPT ved å gi utviklere tilgang til ChatGPT API, dette er OpenAi ChatGPT sitt programmeringsgrensesnitt, på engelsk “application programming interfaces” (API), og videre ved å tilby to typer betalte abonnementer. 

For å gi utviklere med varierende kodekompetanse tilgang til ChatGPT har OpenAI lansert et dra-og-slipp-verktøy kalt Assistants API. Dette LCNC-verktøyet ( ”low code/no code” ) gir sluttbrukere med minimal kodeerfaring muligheten til å lage egendefinerte chatbots som kan deles eller selges via OpenAIs GPT-butikk.

ChatGPT har i dag over to millioner utviklere og over 100 millioner aktive brukere hver uke, og brukes av minst 92% av Fortune 500-selskapene. For å bidra til å sikre at kunstig intelligens (AI) brukes på en ansvarlig måte, overvåker AI-ingeniører og automatiserte overvåkningssystemer kontinuerlig brukermeldinger og modellresultater. For å beskytte brukernes personvern bruker ikke OpenAI ChatGPT samtaler til modelltrening uten samtykke.

Hvordan fungerer ChatGPT?

ChatGPT behandler og genererer innhold i små biter som kalles tokens. Disse gjør det mulig for ChatGPT AI sin nevrale nettverksarkitektur å omdanne tekststrenger med variabel lengde til mer håndterbare input-vectorer av fast størrelse.

Når ChatGPT mottar en ny melding, er det første den gjør å dele opp meldingen i en serie symboler. Deretter analyserer den token-serien for å identifisere mønstre og relasjoner og sammenligner dem med mønstre og relasjoner som modellen har observert i treningsdata.

GPT er basert på en transformatorarkitektur som først ble introdusert i en forskningsartikkel med tittelen “Attention Is All You Need”. Denne arkitekturen har siden blitt grunnlaget for mange avanserte modeller for naturlig språkbehandling – “Natural Language Processing (NLP)” .

Denne arkitekturen bruker en teknikk som kalles selvoppmerksomhet – self-attention,  for å identifisere langtrekkende avhengigheter i innholdet og vekte viktigheten av ulike tokens i en sekvens. Prosessen utføres parallelt for å produsere ulike vektede representasjoner .

Resultatene kobles deretter sammen og transformeres lineært for å produsere en token-output .AI-modellen har som mål å produsere en serie med tokener som er statistisk like – men ikke de samme – som dataene som ble brukt i opplæringen.

Prosessering for denne formen for dyp læring (DL) skjer svært raskt, og korte svar som statistisk sett ligner treningsdataenes semantikk (mening) og syntaktikk (strukturer) kan fullføres i løpet av millisekunder

How ChatGPT Works

Hvordan ble ChatGPT trent?

OpenAI brukte et verktøy for gjennomsøking av nettsteder; GPTBot, til å samle inn de enorme datamengdene som var nødvendige for å trene opp ChatGPT-grunnmodellen. Denne modellen ble trent ved hjelp av “reinforcement learning from human feedback” (RLHF). Dette er en relativt ny tilnærming til opplæring av store språkmodeller som kombinerer strategier for veiledet læring og forsterkningslæring.

I denne metoden interagerte menneskelige trenere med en basisversjon av GPT-modellen for å generere samtaler der de spilte både brukeren og en AI-assistent. (De menneskelige trenerne ble også oppfordret til å utvikle sine egne interaksjoner.) Samtalene ble deretter blandet med de opprinnelige treningsdataene, og modellen brukte det nye datasettet til å finjustere responsene.

I løpet av denne delen av treningsprosessen fikk modellen i oppgave å generere flere mulige svar på et gitt spørsmål, og de menneskelige trenerne rangerte svarene basert på kvalitet og relevans.

Modellen bruker de rangerte sammenligningsdataene og en forsterkningsalgoritme (“Proximal Policy Optimization”, PPO) for å lære hva som gjorde at noen svar ble rangert høyere enn andre – og hvorfor svar med høyere rangering bør brukes i fremtidige interaksjoner .

PPO fungerer ved å trene opp to policyer: en gjeldende policy og en målpolicy. Den gjeldende policyen brukes til å generere responser, og målpolicyen brukes til å evaluere den gjeldende policyen. Algoritmens oppgave er å oppdatere den gjeldende policyen slik at den blir mer lik målpolicyen.

PPO er en relativt enkel algoritme å implementere, og den er et svært effektivt verktøy for å innarbeide tilbakemeldinger fra brukerne for kontinuerlig opplæring og for å hjelpe beslutningstakere med å optimalisere resultatene i komplekse AI-miljøer .

 

ChatGPT Explained

Source: OpenAI

Hvem skapte ChatGPT?

ChatGPT ble utviklet av OpenAI, et forskningslaboratorium for kunstig intelligens som består av det profittbaserte OpenAI LP og det ideelle morselskapet OpenAI Inc.

OpenAI sitt mål er å sikre at kunstig intelligens kommer hele menneskeheten til gode. OpenAI-teamet består av en mangfoldig gruppe AI-forskere, ingeniører og andre fagfolk som samarbeider om å utvikle store språkmodeller for generativ AI.

Greg Brockman er styreleder, og Ilya Sutskever er sjefforsker i OpenAI. Sam Altman er for tiden administrerende direktør.

Elon Musk var en av OpenAIs medstiftere, men han trakk seg fra styret i 2018 og utvikler nå en alternativ chatbot kalt Grok for sin nyeste oppstartsbedrift ,x.AI.

Er ChatGPT gratis?

Nettleserversjonen av GPT 3.5 er foreløpig gratis å bruke, og det samme gjelder OpenAIs mobilapper for Android- og iOS-enheter.

Det er imidlertid ikke alle ChatGPT-tilbudene som er gratis.

Hyppige brukere som ønsker raskere responstid og pålitelig tilgang i rushtiden, kan abonnere på ChatGPT Plus. Dette er en abonnementsmodell til 20 USD/måned som gir garantert tilgang til ChatGPT i rushtiden, raskere responstid og prioritert tilgang til nye funksjoner og forbedringer. Med andre ord, får du tidligere tilgang til siste utgave av GPT.

 • ChatGPT Enterprise er en betalt abonnementsmodell for bedrifter. Denne versjonen har tilgang til Internett og brukes ofte til å forbedre kundeengasjementet og tjenesteleveransen. ChatGPT Enterprise er en abonnementsmodell til 300 USD/måned som gir alle fordelene med ChatGPT Pluss, i tillegg til dedikert teknisk støtte og tilgang til hurtigutviklingsmaler som er spesielt utviklet for bedriftsbrukere.
 • OpenAI tilbyr også et betal-per-bruk-API for ChatGPT. API-et er et grensesnitt som gjør det mulig for utviklere å sende spørsmål og motta svar fra ChatGPT-modellen programmatisk. API-et gjør det mulig for utviklere å integrere ChatGPTs samtalefunksjoner i sine egne applikasjoner eller tjenester. Brukskostnadene bestemmes av antall API-anrop. API-etfor GPT-4 Turbo er for øyeblikket den rimeligste modellen for utviklere.

Finnes det en ChatGPT norsk – utgave?

Ja, OpenAI ChatGPT tilbudet kan forstå og generere innhold på norsk. Selv om nettleseren og systemet er satt opp på engelsk, så kan du nemlig gi inputs på norsk og vil få svar på norsk. Du kan også be ChatGPT om å oversette svar til norsk for deg.

Finnes det en ChatGPT app?

Nei. Dette er en ren browserbasert tjeneste, skjønt det er flere ulike apper som benytter seg av språkmodellen samt tredjeparts apper som gir deg rask tilgang til ChatGPT på iOs.

Må jeg betale for en ChatGPT login?

Du kan bruke basisversjonen av ChatGPT, i skrivende stund v. 3,5, gratis. Ønsker du mer avanserte ChatGPT 4 og ytterligere fremtidige versjoner må du betale for et abonnement og logge deg inn for disse.

Slik får du tilgang til ChatGPT

ChatGPT er gratis tilgjengelig via nettlesere, nettlesertillegg, mobilapper og API-er i enkelte tredjepartsapplikasjoner.

Nettleserversjonen av ChatGPT gir brukerne tilgang til chattelogg og kontoinnstillinger. Mobilversjonene tilbyr talechat, sanntidssøk på Internett og bildegjenkjenning.

Nettleser: Gå til chat.openai.com og opprett en konto. Når du er logget inn, skriver du inn en melding og klikker på den grå “send melding”-pilen i meldingsboksen. ChatGPTs svar ledsages av en valgfri “regenerer”-knapp og tommel opp/tommel ned-ikoner. 

Tilbakemeldinger fra brukerne bidrar til å forbedre fremtidige svar.

Mobilapper: Gå tilGoogle Play Store eller Apple App Store for å laste ned og installere de offisielle OpenAI-mobilappene for ChatGPT . I tillegg til det dialogbaserte brukergrensesnittet (CUI) har de offisielle mobilappene de samme funksjonene som den nyeste nettleserversjonen.

Tilleggsprogrammer: Du installerer en ChatGPT-plugin ved å gå til Chrome Web Store eller Firefox Add-ons store og søke etter “ChatGPT”. Når nettlesertillegget er installert, kan brukerne klikke på ChatGPT-ikonet på verktøylinjen i nettleseren og skrive inn en ledetekst fra en hvilken som helst nettside.

GPT Plus: ChatGPT Plus er et betalt abonnement for personer som ønsker garantert tilgang til ChatGPT-3.5 og ChatGPT-4. Dette alternativet koster $ 20 per måned og er et godt valg for brukere som trenger pålitelig tilgang til ChatGPT i rushtiden. Dette er også et godt alternativ for brukere som ønsker å være blant deførste til å prøve nye funksjoner og forbedringer, siden OpenAI bruker denne versjonen av chatboten til kanarilanseringer.

ChatGPT Enterprise: Denne betalte abonnementsmodellen er utformet for å gi bedrifter en rekke avanserte funksjoner, inkludert mer robuste sikkerhets- og risikostyringsfunksjoner. Funksjonene omfatter blant annet

 • API-integrering.
 • Single sign-on (SSO) og AI-domenebekreftelse.
 • Tilpassbare maler som bidrar til å sikre at alle ansatte bruker ChatGPT på en sikker, konsekvent og merkevarebasert måte.
 • Avanserte dataanalysefunksjoner og dashbord som kan hjelpe bedrifter med åidentifisere trender og generere innhold til rapporter.

GPT API: OpenAI tilbyr detaljert dokumentasjon for utviklermiljøet som beskriver hvordan utviklere kan bruke Chat GPTs API til å sende forespørsler, håndtere svar, administrere parametere og justere temperatur (en hyperparameter som kontrollerer hvor tilfeldig modellens utdata er) .

Frakoblet tilgang: Det finnes en rekke åpent tilgjengelige skript som gjør det mulig å bruke ChatGPT offline. De krever vanligvis at brukerne laster ned ChatGPT – modellen til datamaskinen og kjører den store språkmodellen lokalt .

Hva kan ChatGPT gjøre?

ChatGPT-modellene er fortsatt under utvikling, men de har allerede vist at de kan bidra til å endre folks bruk av internett, utførelse av arbeidsoppgaver og utførelse av oppgaver som krever kreativitet.

For øyeblikket kan ChatGPT 4 blant annet brukes til å:

 • Svar på spørsmål
 • Fullføre en gitt tekst eller en setning
 • Lage disposisjoner for skjønnlitterært og faglitterært innhold
 • Generere kortfattet skjønnlitterært og sakprosa-innhold ut fra tips og ideer
 • Svare på brukerens spørsmål i en rekke ulike tonefall.
 • Analysere følelser
 • Oversette teksteksempler fra ett språk til et annet
 • Utføre beregninger
 • generere programmeringskode og rette feil i eksisterende kode
 • Sammenfatte en gitt tekst
 • Faktasjekk et gitt tekstutdrag
 • Komme med forslag til hvordan en gitt tekst kan gjøres mer nøyaktig, tydelig og kortfattet.
 • Klassifisere informasjonen i en gitt tekst i ulike kategorier.
 • Organisere tekst i en tabell
 • Gi forslag til hvordan du kan bruke, analysere eller oppsummere dataene i et regneark.
 • Oppgi hypertext markup language (HTML) for en tabell eller et sammenligningsdiagram.
 • Generere HTML for knapper, avmerkingsbokser og inndataskjemaer på nettsider
 • Oppgi fagspesifikke nøkkelord og long-tail nøkkelord for søkemotoroptimalisering (SEO).
 • Bruk stemmen til å føre en samtale
 • Søk på Internett
 • Produsere bilde og grafikk

Hvordan bruker folk ChatGPT?

OpenAI ChatGPT og lignende generative modeller blir stadig oftere brukt på nye områder og i nye forretningssammenhenger.

Noen av måtene enkeltpersoner og bedrifter bruker ChatGPT på omfatter:

Opprettelse av innhold

Skribenter bruker ChatGPT til å generere tekstinnhold, brainstorme ideer til nytt innhold og forbedre skriftlig innhold ved å be chatboten om forslag og rettelser. Selv om bruken av ChatGPTer omdiskutert, forventes det at fordelene er større enn ulempene. Det er også mulig å benytte dedikerte ChatGPT detector program om en er i tvil om opphavet.

Utdanning og læring

Lærere og studenter bruker ChatGPT som forskningsverktøy og skriveassistent. F.eks. Har Universitetet i Oslo lansert en egen GPT modell.

Programmeringsassistanse

Utviklere tar i bruk ChatGPT som en felles programmeringsassistent for å generere kodebiter og forbedre densmidige programmeringstiden.

Kundestøtte

Flere kundesenterledere benytter ChatGPT for å hjelpe til med kundehenvendelser og gi kundestøtte 24/7 .

Underholdning

ChatGPT er også brukt av ulike programvareutiklere til å skape nye spillscenarier, karakterer og fortellinger.

Oversettelse av språk

ChatGPT kan hjelpe folk med å oversette tekst fra ett språk til et annet. Dessverre er detsannsynlig at dybden og nøyaktigheten i svarene varierer fra språk til språk.

Kommunikasjon via e-post

Microsoft integrerer ChatGPT i e-postplattformen Outlook for å gjøre det enklere å utarbeide og redigere e-postmeldinger.

Markedsføring

Markedsførere bruker ChatGPT til å tilpasse e-postmeldinger og analysere data for å få innsikt i kundeatferd.

Produksjon

Produsenter bruker ChatGPT til å oppdatere produktmanualer og lage opplæringsmateriell for ansatte. Nå som ChatGPT har et CUI-grensesnitt (conversational user interface), vil teknologien sannsynligvis bli integrert i mange ulike typer produkter, inkludert infotainment- og kontrollsystemer i biler.

Støtte for tilgjengelighet

ChatGPT kan også fungere som et hjelpemiddel som gir støtte til personer med ulike typer syns-, hørsels-, bevegelses- og kognitive funksjonsnedsettelser.

Blockchain-støtte

ChatGPT kan brukes til å generere smartkontrakter i ulike programmeringsspråk. Teknologien gjør det enklere å bygge automatiserte handelssystemer, analysere blockchain-data, generere kode for spesifikke handelsstrategier og tilby kundestøtte for blockchain-applikasjoner.

Sikkerhet på nettet

Cybersecurity-eksperter bruker ChatGPT til å gjenkjenne mønstre i phishing-e-poster og lage sammendrag av loggdata på naturlig språk.

Støtte til helsevesenet

Helsepersonell bruker ChatGPT som en assistent for administrative oppgaver. Merk at ChatGPT erstatter ikke profesjonell helsehjelp, men brukes i økende grad som en søkemotor for å svare på spørsmål om helsetilstander, behandlinger og medisiner.

Når ble ChatGPT lansert?

Den opprinnelige modellen i GPT-serien ble lansert i juni 2018. Hver nye versjon er forbedret i forhold til forgjengeren når det gjelder funksjoner, ytelse, sikkerhet, personvern og skalerbarhet.

GPT-2: GPT-2 ble kunngjort i februar 2019 av OpenAI. Til å begynne med lanserte ikke OpenAI hele modellen på grunn av bekymring for potensielt misbruk. Etter å ha iverksatt sikkerhetstiltak lanserte OpenAI den fullt trente GPT-2-modellen i november 2019.

GPT-3: GPT-3 ble innført i juni 2020. OpenAI introduserte en ny tilnærming til tilgang til GPT-3. I stedet for å offentliggjøre den opplærte modellen, ga OpenAI tilgang til ChatGPT 3 gjennom et programmeringsgrensesnitt (API). Dette gjorde det mulig for OpenAI å beholde kontrollen over bruken av teknologien.

GPT-3.5: GPT-3.5 ble lansert 30. november 2022 og var betydelig forbedret i forhold til tidligere versjoner av ChatGPT. Den inneholdt flere nye funksjoner og muligheter, blant annet muligheten til å generere mer realistiske og engasjerende samtaler, forstå og svare på mer komplekse instruksjoner og gjenskape ulike typer skrivestiler og formater .

GPT-4: GPT-4 ble lansert 14. mars 2023. Chat GPT 4 fungerer raskere og gir mer nøyaktige og omfattende svar på komplekse spørsmål. Denne chatbot-versjonen har flere nye funksjoner, blant annet muligheten til å søke på Internett i sanntid, akseptere bildemeldinger og bruke stemmen til åkommunisere.

GPT-4 Turbo: GPT-4 Turbo er kun tilgjengelig for utviklere. Denne versjonen av chatboten kan behandle det som tilsvarer over 300 sider med tekst i ett enkelt spørsmål, og har en utvidet kunnskapsbase som inneholder informasjon frem til april 2023.

Forskjeller mellom ChatGPT 3 og ChatGPT 4

ChatGPT 4 er etterfølgeren til ChatGPT 3.5. Her er noen av de viktigste forskjellene mellom de to versjonene av chatboten:

Størrelse:Grunnmodellen i ChatGPT-4 er mye større enn modellene som ble brukt til å trene opp ChatGPT-3 og ChatGPT-3.5. Dette gjør at ChatGPT-4 kan behandle flere typer informasjon og generere lengre og mer komplekse svar.

Multimodale funksjoner: ChatGPT-3 og ChatGPT-3.5 kan bare behandle og generere tekst. ChatGPT-4 kan derimot forstå, behandle og generere tekst, bilder og tale. (Red. anm.: Chatbotens nyeste funksjoner er for øyeblikket under utrulling gjennom kanaritester, så det er ikke sikkert at de er tilgjengelige for alle brukere på alle enheter) .

Nøyaktighet og flyt: Det kan hevdes at ChatGPT 4 er mindre tilbøyelig til å generere feilaktige svar fordi den ble trent på et mye større og mer variert datasett enn tidligere versjoner av ChatGPT.

GPT3 vs. GPT4

Hvordan skrive ChatGPT prompts – oppfordringer til systemet

Inndata fra ChatGPT-brukere kalles prompts. De er utgangspunktet for hver samtale eller query, og de gir den store språkmodellen som støtter GPT, instruksjoner og kontekst for å returnere svar .

For å skrive effektive ChatGPT prompts, altså instruksjoner for programmet, så er det viktig å være tydelig, kortfattet og spesifikk .

Hvert spørsmål skal gi nok kontekst og informasjon til at AI-språkmodellen kan generere et omfattende og informativt svar. (Merknad fra redaktøren: Avhengig av implementeringen kan ChatGPT huske tidligere interaksjoner i samme økt for å opprettholde sammenhengen i samtalen).

Her er noen tips til hvordan du skriver effektive ChatGPT-oppgaver:

 • Bruk fullstendige setninger og korrekt grammatikk. Dette vil hjelpe ChatGPT til å forstå spørsmålene bedre og gi mer nøyaktige svar.
 • Del opp lange instruksjoner i en rekke kortere, enklere instruksjoner.
 • Ordne instruksjonene i en logisk rekkefølge for å opprettholde sammenhengen.
 • Gi chatboten det ønskede formatet for hvert svar.
 • Når et svar på en ledetekst ikke er akseptabelt, kan du prøve å gjenskape svaret. Hvis det ikke fungerer, kan du endre ledeteksten gjentatte ganger for gradviså nærme degdet ønskede resultatet.

Slik bruker du ChatGPT sine svar

Dumå være klar over at ChatGPT-svarene ikke er basert på faktisk kunnskap. Svarene er utelukkende basert på mønstre og relasjoner som AI-modellen har lært under opplæringen. Dette gjør at en den kan produsere feilaktig eller utdatert informasjon, og du kan ikke stole blindt på GPT sin produksjon.

Her er noen tips for etisk og ansvarlig bruk av ChatGPT-svar:

 • Avstå fra å bruke svarene ordrett. Selv om ChatGPT kan produsere sammenhengende og kontekstuelt relevante resultater, er det ikke sikkert at de alltid er objektive eller faktamessig nøyaktige.
 • Se etter måter å kombinere svar fra en rekke spørsmål på en logisk og sammenhengende måte.
 • Rediger de kombinerte svarene.
 • Dobbeltsjekk at de kombinerte svarene gir mening og er faktamessig korrekte.
 • Følg relevante retningslinjer for å oppgi ChatGPT som referansekilde hvis det er aktuelt.

Slik blir du kvitt den grå bakgrunnen i ChatGPT-svarene

Når brukere kopierer ChatGPT-svar med hurtigtaster, beholder kopien svarets format. Det inkluderer dessverre også grensesnittets grå bakgrunn.

For å fjerne den grå bakgrunnen må brukerne bruke kopieringsikonet øverst i hvert svar eller lime inn innholdet som ren tekst. Her er noen generelle instruksjoner for hvordan du limer inn svar som ren tekst:

Windows:

 • Kopier teksten som vanlig ved hjelp av Ctrl + C;
 • Bruk Ctrl + Shift + V når du limer inn;
 • Alternativt kan du høyreklikke, velge “Lim inn alternativer” og deretter klikke på “Behold kun tekst” for å fjerne formateringen.

Mac:

 • Kopier teksten som vanlig ved hjelp av Command + C;
 • Når du limer inn, bruker du Shift + Option + Command + V;
 • Alternativt kan du se etter “Lim inn og match stil” eller et lignende alternativ i Rediger-menyen.

Nettlesere og tekstbehandlere:

 • Kopier som vanlig.
 • Høyreklikk for å åpne kontekstmenyen, og se etter alternativene “Lim inn som ren tekst”, “Lim inn spesial”, “Behold bare tekst” eller “Lim inn uten formatering”.

Dersom ingen av disse alternativene er tilgjengelige, limer du inn den kopierte teksten i et enkelt tekstredigeringsprogram som ikke støtter formatering, for eksempel Notepad eller TextEdit. Når du kopierer den innlimte versjonen fra tekstredigeringsprogrammet, bør all formatering fjernes – inkludert ChatGPTs grå bakgrunn.

Er det etisk forsvarlig å bruke ChatGPT?

Bruk av ChatGPT er etisk forsvarlig, men utviklere, enkeltpersoner, og bedrifter som bruker OpenAIs modeller, bør være oppmerksomme på flere forhold som har reist spørsmål om OpenAIs etikk.

 • Ifølge OpenAI samlet dataforskerne inn den enorme mengden data som treningen av LLM krevde ved å tråle internett. De supplerte disse dataene med tekstkilder som enten var offentlige eller offentlig tilgjengelige. Selv om denne måten å skaffe den enorme datamengden som treningen av ChatGPT krevde var lovlig mener mange innholdsskapere at OpenAI måtte skaffe treningsdataene på en etisk forsvarlig måte. Stadig flere nettutgivere ønsker å bli kompensert for bruken av dataene sine.
 • Et annet problem er at OpenAI ikke avslørte hvordan de klarte å merke de enorme mengdene med treningsdata for ChatGPTs grunnmodell, men de erkjente at de hadde outsourcet mye av merkingen. Trolig har de benyttet seg av crowdsourcing-plattformer som Amazons Mechanical Turk. Bruken er kontroversiell fordi MTurk-arbeidere er korttidsansatte. De har ingen helsefordeler, får ofte lite betalt for tiden sin og har ingen klagemuligheter hvis de ikke får betalt for arbeidet sitt.
 • Den største bekymringen er kanskje chatbotens evne til å generere skadelig eller villedende innhold som bryter med OpenAIs etiske retningslinjer. For å løse disse problemene må det utarbeides gjennomtenkte retningslinjer for myndigheter og bedrifter, nye retningslinjer for ansvarlig AI og beste praksis for å redusere de negative konsekvensene av AI-jailbreaking.

Er ChatGPT trygt å bruke?

Bekymring for datalekkasje og personvern har fått OpenAI til å innføre retningslinjer for å beskytte dataene som deles i brukermeldinger. Det er likevel viktig å huske at sikkerheten til syvende og sist avhenger av konteksten som ChatGPT brukes i.

Bruk av modellen til utdanningsformål, innholdsproduksjon eller informasjonsinnhenting i samsvar med retningslinjene anses generelt som trygt. Derimot kan det være svært usikkert å bruke modellen til å ta kritiske beslutninger uten verifisering.

Det er for eksempel viktig å konsultere en kvalifisert fagperson eller en troverdig kilde når du bruker AI-assistenten til å innhente informasjon om helse, økonomi eller juridiske spørsmål. Det er ikke sikkert at ChatGPTs svar er nøyaktige, oppdaterte eller basert på virkeligheten. Brukerne bør være klar over teknologiens begrensninger og tenke kritisk før de bruker svarene ordrett.

Chat GPT og plagiat

Når du bruker innhold som er generert av Chat GPT ordrett, er det viktig å sitere chatboten og oppgi en passende kildehenvisning for å unngå risikoen for plagiat.

Det skyldes at når ChatGPT genererer svar, kan den skape resultater som ligner på innholdet modellen ble trent på, slik at innholdet vil bli flagget av Turnitin eller lignende antiplagieringsverktøy.

For å redusere dette problemet kan brukerne kjøre det genererte innholdet gjennom AI-verktøy for tekstforfatning, inkludert verktøy for å oppdage plagiat, for å sikre at innholdet er originalt og hjelpe brukeren med å gjøre nødvendige justeringer.

Du skal heller ikke glemme mengden av ChatGPT detector programmer som er utviklet for å oppdage arbeid som helt og holdent er produsert av GPT uten videre hensyn.

Hvordan sitere ChatGPT

Ettersom ChatGPT ikke er en tradisjonell publikasjon eller en menneskelig forfatter, blir det stadig mer akseptabelt å behandle ChatGPT som en søkemotor og gjenbruke svar som er redigert uten å oppgi OpenAI.

Når du siterer en kilde som ChatGPT 4 i en forskningsartikkel eller annen vitenskapelig sammenheng, er det imidlertid viktig å oppgi en kildehenvisning som henviser leseren tilbake til informasjonskilden. Chatboten bør oppgis som et referanseverktøy hvis den opprinnelige kilden ikke kan identifiseres.

Her er et forslag til hvordan du kan sitere ChatGPT som et referanseverktøy:

ChatGPT [versjon], besøkt [dato], https://www.openai.com/

Er ChatGPT i ferd med å erstatte arbeidsplasser?

Utviklingen og innføringen av ChatGPT og lignende AI-modeller forventes å påvirke arbeidsmarkedet på samme måte som Internett og andre teknologiske fremskritt har gjort tidligere. Som med alle teknologiske fremskritt vil det sannsynligvis skje en endring i hvilke typer kompetanse som etterspørres.

Utbredt bruk av ChatGPT vil sannsynligvis føre til at flere jobber forsvinner, at flere jobber kommer til, og at det skapes nye yrkesroller. Den bredere virkningen på visse demografiske grupper i arbeidsmarkedet avhenger imidlertid av flere økonomiske, samfunnsmessige og etiske valg.

Politiske beslutningstakere, bedriftsledere og utdannere forventes å spille en viktig rolle i å avgjøre hvordan kunstig intelligens integreres i arbeidsstyrken og hvordan potensielle tap av arbeidsplasser håndteres. Det er allerede klart at det å forberede seg på fremtidens arbeidsliv innebærer kontinuerlig læring (kompetanseheving og omskolering) og tilpasningsevne.

Begrensninger med ChatGPT

Selv om ChatGPT har mange bruksområder, er det viktig å ta hensyn til teknologiens begrensninger. Poenget er kort og godt at ChatGPT bør behandles som et utvidet AI-verktøy og ikke som en enkelt kilde til sannhet (SSoT – single source of truth). Selv om chatboten ser ut til å kunne bestå ulike versjoner av Turing-testen, har den verken bevissthet eller følelser.

Derfor bør brukere verifisere informasjon fra ChatGPT med troverdige kilder, spesielt på viktige områder som helse og økonomi.

ChatGPT og AI Bias (skjevhet i AI)

Generative modeller som ChatGPT lærer av dataene de trenes på. Dette innebærer at dersom treningsdataene inneholder skjevheter, vil modellene lære og potensielt forsterke eksisterende stereotypier og ulikheter.

Slike skjevheter i AI-modeller kan føre til diskriminerende praksis og potensielt få rettslige konsekvenser. Organisasjoner kan bli saksøkt og saksøkt av myndighetene hvis bruken av ChatGPT fører til urettferdig behandling eller diskriminering.

OpenAI erkjenner utfordringene med iboende bias i opplæringsdata og har forpliktet seg til å følge beste praksis for å redusere den utilsiktede effekten av ChatGPT AI -modeller. Dette omfatter blant annet:

 • Bruk av store, varierte datasett til opplæring for å fange opp et bredt spekter av menneskelig kunnskap og utvanne spesifikke skjevheter.
 • Bruk av menneskelige granskere i modellens finjusteringsfase og krav om at de følger retningslinjer som eksplisitt fraråder dem å favorisere politiske grupper eller ta stilling til kontroversielle temaer.
 • Bruk av en iterativ tilbakemeldingssløyfe for å opprettholde regelmessig kommunikasjon med menneskelige korrekturlesere og sluttbrukere for å forbedre modellens resultater og minimere skjevheter.
 • Prioritering av åpenhet og aktiv innhenting av eksterne tilbakemeldinger på modellatferd og implementeringsstrategier.

ChatGPT alternativer

ChatGPT er uten tvil den mest populære store språkmodellen for generativ AI, men den er ikke den eneste. Hver dag ser det ut til at noen lanserer et alternativ til OpenAIs LLM som vil møte behovene til brukere med spesifikke behov og krav.

Noen fremtredende ChatGPT alternative inkluderer: 

Google Bard:

Bard er en stor språkmodell fra Google AI. Google Bard er nettleserbasert og har tilgang til Internett i sanntid. Denne generative AI-chatboten krever Google-pålogging og er gratis å bruke.

Google Gemini:

Gemini er en integrert pakke med store språkmodeller som Google AI utvikler. Ifølge Sundar Pichai, administrerende direktør i Google og Alphabet, ble den integrerte pakken designet fra bunnen av for å generere multimodale resultater.

Llama 2:

Llama 2 er en familie av store språkmodeller med åpen kildekode fra AI-gruppen hos Meta, Facebooks morselskap. Llama 2 Long er en modifisert LLM-versjon som er eksplisitt utviklet for å svare på lange spørsmål.

Falcon 180B:

Falcon 180B er en stor språkmodell med 180 milliarder parametere utviklet av Technology Innovation Institute (TII) i Abu Dhabi. Den er fritt tilgjengelig for forskning og kommersiell bruk under Falcon-180B TII License.

Claude:

Claude er en chatbot med store språkmodeller utviklet av forskningsselskapet Anthropic. Den er tilgjengelig via et nettleserbasert chat-grensesnitt eller et API i Anthropics utviklerkonsoll.

Mistral 7B:

 Mistral7B er en stor språkmodell utviklet av Mistral AI. Den er gratis for forskning og kommersiell bruk under Apache 2.0-lisensen. Den kan kjøres lokalt eller i skyen.

Vicuna 13B:

Vicuna 13B er en chatbot med store språkmodeller utviklet av forskningsselskapet LMSYS. Den er kjent for å oppfylle GLUE-benchmark-kriteriene. 

GLUE- og SuperGLUE-referansene er nyttige verktøy for å sammenligne ytelsen til ulike NLP-modeller og å identifisere områder der de trenger forbedring.

Giraffe:

 Giraffe er en familie av store språkmodeller fra Abacus.AI, et forskningsselskap som fokuserer på å utvikle og kommersialisere store språkmodeller. 

I stedet for å bruke selvoppmerksomhetsmekanismer til å gjøre prediksjoner, bruker Giraffe-modellene null-skudds læringsmekanismer som er utviklet eksplisitt for oppgaver med lang kontekst.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…