Data

Hvorfor oss?

Hva betyr data?

Data refererer til ulike deler av digital informasjon. Data er vanligvis formatert på en bestemt måte og finnes i en rekke ulike former, for eksempel tall, tekst og lignende. Når data brukes i forbindelse med overføringsmedier, refererer det til informasjon i binært digitalt format.

Techopedia forklarer begrepet

Data er et vidt begrep innen datateknologi, men det brukes ofte til å identifisere og skille informasjon fra bare biter.

Innen telekommunikasjon refererer data ofte til digital, snarere enn analog, informasjon. I motsetning til analoge overføringer, som krever en fast forbindelse under hele overføringen, sendes digitale data i pakker.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…