Datahåndtering

Hvorfor oss?

Hva betyr datahåndtering?

Datahåndtering eller databehandling refererer til en organisasjons håndtering av informasjon og data for sikker og strukturert tilgang og lagring.

Oppgaver innen databehandling inkluderer opprettelse av retningslinjer for datagovernance, analyse og arkitektur; integrasjon av databasesystemer (DBMS); datasikkerhet samt identifisering, segregasjon og lagring av datakilder.

Techopedia forklarer databehandling

Databehandling omfatter en rekke forskjellige teknikker som tilrettelegger og sikrer datakontroll og flyt fra opprettelse til behandling, bruk og sletting. Databehandling implementeres gjennom en sammenhengende infrastruktur av teknologiske ressurser og et styringsrammeverk som definerer de administrative prosessene som brukes gjennom dataens livssyklus.

Det er et enormt område, og dette er virkelig bare et overordnet begrep for et helt segment innen IT.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…