Hvorfor oss?

Datanettverk

Hva er data nettverk?

Datanettverk er en bred betegnelse på et av de største teknologiske fremskrittene innen informatikk de siste 40 årene. Den grunnleggende definisjonen av et datanettverk er at et datanettverk kobler sammen deler av en distribuert arkitektur, enten disse delene består av maskinvare eller virtuelle eller logiske ressurser.
Nettverk kategoriseres vanligvis basert på deres egenskaper.

Techopedia forklarer datanettverk

Vi skal se mer på hvordan dette skillet gjøres i utviklingen av datanettverk trinn for trinn, fra de første stordatamaskinene og fremover.

De tidligste datamaskinene hadde ingen nettverk – de var monolitter som bearbeidet tall ved hjelp av grunnleggende mekaniske og elektriske komponenter.

Etter hvert som teknologien utviklet seg, fant vi ut hvordan vi kunne koble en fysisk datamaskin til en annen.

Tidlige datanettverk

Tidlige, enklere datanettverk var situasjoner der individuelle datamaskiner, arbeidsstasjoner og servere ble koblet sammen én etter én, først via Ethernet og andre kabler, og senere via trådløs tilkoblingsteknologi.

I begynnelsen var disse maskin-til-maskin-tilkoblingene de eneste tilgjengelige nettverksformene. I det tradisjonelle datanettverket ble hver fysiske maskinvare betraktet som en node i en sammenkoblet infrastruktur.

For å påvirke denne typen tidlige nettverk brukte ingeniørene en rekke fysiske nettverkstopologier. En busstopologi koblet alle nodene til en endimensjonal kanal. En stjernetopologi sendte trafikk til og fra hver node til et sentralt knutepunkt i midten.

En ringtopologi sendte et token sideveis mellom en sirkel av noder, med eller uten et knutepunkt. Alle disse topologiene presenterte ulike kontrollmetoder og tilkoblingsmodeller for de samme typene maskinvarenettverk, der datamaskiner først lærte å “snakke” med hverandre og dele data og ressurser.

På 1990-tallet hadde den typen avanserte datanettverk som ble tatt i bruk av velstående institusjoner som bedrifter og universiteter, et sett med “virtuelle stasjonsidentifikatorer”, der en bruker på en arbeidsstasjon kunne klikke seg inn på for eksempel “stasjon Z” for å få tilgang til dataressurser på en annen tilkoblet datamaskins harddisk.

Etter hvert utviklet maskinvaren seg – for eksempel skapte pionerer som Cisco avanserte nettverkssvitsjer og avanserte nodehåndteringsoppsett.

Så eksploderte teknologiverdenen med fremveksten av virtuelle nettverk.

Virtuelle datanettverk

I nyere virtuelle nettverkstyper er maskinvaren som var koblet til hverandre, erstattet av strukturelle ressurser som håndteres av programvare som skaper omfattende nettverk uavhengig av maskinvaren.

Verktøyene som brukes til å orkestrere alle disse ressursene, er annerledes enn de topologiene som ble brukt i tidligere nettverk. I stedet for datamaskiner som er koblet sammen via kabler, går datatrafikken i nettverket i pakker, gjennom et trådløst eller distribuert virtuelt miljø, og ofte via nettet til og fra leverandørtjenester som AWS.

Virtualiseringsressurser inkluderer containere og andre modeller der ingeniører kloner et operativsystem til ulike noder og synkroniserer aktiviteten mellom dem.

Datanettverk med nettsky og programvare som tjeneste

Sky (“cloud”)- og Saas-teknologier (Software as a Service) har bidratt til å abstrahere nettverkene, som nå er en svært mangfoldig bransje. Blant de nye utviklingstrekkene er nettverkssegmentering, der deler av nettverket av sikkerhetshensyn avgrenses med brannmurer, og edge computing, der dataoverføringer skjer på strategiske punkter i et sofistikert nettverk, også av sikkerhetshensyn.

Andre viktige verktøy for nettverkssikkerhet er forsvar “utenfor perimeteren”, der for eksempel avanserte overvåkingsalgoritmer leter etter avvikende eller uvanlig nettverksaktivitet for å identifisere en trussel.

Den som jobber med moderne datanettverk, må ikke bare vite hvordan man kobler sammen datamaskiner, men også forstå forskjellen mellom LAN (local area network) og WAN (wide area network).

De må også forstå fremveksten av programvaredefinert WAN eller SD-WAN.

Alt dette bidrar til det moderne datanettverksområdet, som er i rivende utvikling.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…