Dataoverføring

Hvorfor oss?

Hva betyr dataoverføring?

Dataoverføring beskriver prosessen med å overføre eller flytte data mellom flere enheter eller systemer.  Det muliggjør overføring og kommunikasjon som tekst, video og lyd mellom enheter enten mellom kablede forbindelser eller trådløse forbindelser.

Dataoverføring er også kjent som digital overføring eller digital kommunikasjon.

Techopedia forklarer dataoverføring

Dataoverføring kan være analog og digital, men er hovedsakelig forbeholdt sending og mottak av digitale data. Det fungerer når en enhet eller et stykke utstyr, for eksempel en datamaskin, har til hensikt å sende et dataobjekt eller en fil til en eller flere mottakerenheter, for eksempel en datamaskin eller server.

De digitale dataene kommer fra kildeenheten i form av diskrete signaler eller digitale bitstrømmer. Disse datastrømmene/signalene plasseres over et overføringsmedium som for eksempel fysiske kobberledninger, trådløse bærere og optisk fiber, for levering til destinasjonen/mottakerenheten.

Data blir kodet

Informasjonen man har til hensikt å overføre blir kodet til et format som muliggjør sending over mediet man velger.

Data sendes

Kodet informasjon sendes over et såkalt overføringsmedium som enten er fysiske eller trådløse.

Fiberoptikk

Fiberopptikk er et fysisk medium som overfører data ved hjelp av plast- eller glassfiberkabler.

Radiobølger

Wi-Fi er et trådløst datanettverk som overfører informasjon via radiobølger.

Kobbertråd

Ethernet-kabler brukes til dataoverføring.

Protokoller

Protokollene avgjør hvordan dataoverføringen bør overføres slik at informasjonen kan fortstås og tas i bruk.

Dekoding

Når mottakeren mottar informasjonen, vil dataen bli dekodet og gå tilbake til informasjonen før kodingen i begynnelsen slik at det kan forstås.

I tillegg til ekstern kommunikasjon kan dataoverføring også overføres internt til en enhet. For eksempel er RAM-minnet (random access memory) eller harddisken som sender data til en prosessor, også en form for slik overføring.

Overføringshastigheter

Det vanligste er at hastigheten på dataoverføring måles i bps (bits per skund). Nedenfor ser du en liste over de mest aktuelle begrepene.

  • Terabit per sekund
  • Gigabit per sekund
  • Megabit per sekund
  • Kilobit per sekund

Dataoverføring oppsummert

I dagens samfunn er dataoverføring en viktig brikke som gjør bidrar til enkel kommunikasjon og informasjonsdeling. Det muliggjør at data kan overføres på en rask og trygg måte, både for enkeltpersoner men også for bedrifter med store systemer. Trådløse nettverk som 5G utvikles for å sikre en raskere nedlastning og opplastning av data enn noen gang tidligere.

 

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…