Datapakke

Hvorfor oss?

Hva er en datapakke?

En datapakke er en enhet av data som er satt sammen til en enkelt pakke som reiser langs en gitt nettverksbane. Datapakker brukes i IP-overføringer (Internet Protocol) for data som navigerer på nettet, og i andre typer nettverk.

Techopedia forklarer begrepet

En datapakke har andre deler enn rådataene den inneholder – ofte referert til som Payload. Datapakker har også overskrifter som inneholder visse typer metadata, sammen med rutingsinformasjon. IP-datapakker har for eksempel et hode som inneholder en opprinnelses-IP-adresse og en destinasjons-IP-adresse. Datapakker kan også ha vedlegg som bidrar til å avgrense dataoverføringen.

For å sikre mer konvensjonell bruk av datapakker på nettet og i andre nettverk har ulike grupper bidratt til å utvikle konsistente standarder for overføring av datapakker. Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (International Organization for Standardization) har for eksempel utarbeidet OSI-modellen (Open Systems Interconnection), som identifiserer bestemte datapakkelag og opprettholder standarder for hvert lag. Alt dette er grunnlaget for den moderne oppbyggingen og bruken av datapakker i ulike nettverksscenarier.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…