Hvorfor oss?

DeFi Yield Farming

Hva er Yield Farming?

Yield Farming, vi mangler et godt norsk uttrykk -“avkastningsoppdrett”, er en måte for investorer i kryptovaluta å tjene belønninger på ved å tilføre likviditet til en desentralisert finansplattform (DeFi). Avhengig av plattformens protokoll kan belønningene enten være finansielle eller ikke-finansielle.

Finansielle belønninger består ofte av godtgjørelse i form av omsettelige tokens eller en prosentandel av plattformens transaksjonsgebyrer. Mens ikke-økonomiske belønninger består vanligvis av godtgjørelse i form av governance tokens eller tilgang til avanserte plattformfunksjoner og -tjenester.

Teknisk sett kan Yield Farming  utføres på én enkelt DeFi-plattform, men de fleste “bønder” flytter ofte investeringene sine mellom plattformene for å optimalisere belønningen. Slik fungerer det:

 1. Investoren velger en DeFi-plattform som støtter yield farming. Hver plattforms regler og vilkår for Yield Farming er dokumentert i selvutførende smartkontrakter.
 2. Investoren setter inn kryptovalutaer i plattformens likviditetspool og tjener belønninger.
 3. Investoren tar ut de innskutte midlene sammen med belønningene de har tjent. (Denne prosessen kalles harvesting – “høsting”).
 4. Investoren reinvesterer belønningene ved å sette dem inn igjen på en annen DeFi-plattform som støtter Yield Farming. (Denne prosessen kalles compounding.)

Det er viktig å merke seg at noen DeFi-plattformer tillater investorer å ta ut midler og belønninger når som helst, men de fleste plattformer spesifiserer en definert periode der de investerte midlene er låst. For å maksimere inntjeningspotensialet søker de fleste avkastningsbønder plattformer som låser midler i korte perioder og flytter investeringer ofte. (Denne prosessen kalles crop rotation – “avlingsrotasjon”).

Forskjellen mellom staking og Yield Farming

Selv om både Yield Farming og staking brukes til å tjene passive inntekter, er det viktig for investorer å forstå forskjellene mellom disse to tilnærmingene før de bestemmer seg for hvilken strategi de skal bruke.

Yield Farming innebærer ofte komplekse strategier som tar sikte på å maksimere avkastningen ved å utnytte ulike DeFi-plattformer og tilhørende tokens.

Staking, derimot, refererer til prosessen med å delta i konsensusmekanismen Proof-of-Stake (PoS) i et blockchain-nettverk ved å låse opp en bestemt mengde kryptovaluta i en lommebok. Ved å gjøre dette kan brukerne bidra til å validere transaksjoner og sikre nettverket, og til gjengjeld får de belønning i form av nye tokens eller en del av nettverkets transaksjonsgebyrer.

Staking anses generelt som mindre komplisert enn Yield Farming, fordi det vanligvis involverer ett enkelt blokkjedenettverk og dets opprinnelige token.

Yield farming krever ofte aktiv styring og konstant overvåking av markedsforholdene, ettersom brukerne søker å optimalisere strategiene sine og bevege seg mellom ulike DeFi-plattformer og likviditetspooler. Staking krever vanligvis mindre aktiv involvering, fordi brukerne kan låse tokens og tjene belønninger over tid uten behov for hyppige justeringer.

Techopedia forklarer Yield Farming

I 2020 begynte DeFi-journalister å bruke jordbruksanalogier som en måte å beskrive nye strategier for å maksimere avkastningen gjennom muligheter som likviditetsgruvedrift, staking og utlån (derav “farming”).

 • Likviditetsgruvedrift – investorer tjener avkastning ved å låne ut midler til en desentralisert finansplattforms likviditetsbassenger i en definert tidsperiode.
 • Utlån – investorer tjener avkastning ved å låne ut tokens til andre brukere. (Stablecoin-utlån gir ofte den største avkastningen.)
 • Staking – investorer tjener avkastning ved å låne ut midler til en bestemt plattform for å støtte plattformens blokkjedenettverk.

Selv om konseptet med Yield Farming er relativt enkelt, kan teknologien bak være svært kompleks. Det krever at investorene har en strategisk tilnærming til investeringsmulighetene og kjenner til utviklingen av smartkontrakter og flere DeFi-protokoller.

Bruksområder

Populære bruksområder for avkastningsoppdrett er blant annet

Diversifisering av en investeringsportefølje: Når digitale eiendeler investeres på flere plattformer, gir det ikke bare investorene flere muligheter til å oppnå høyere avkastning, det gir også bedre avkastning over tid.

Reduserer risikoen: Det er viktig for investorer å bruke plattformer som har et godt rykte i DeFi-miljøet. Mange yield farming-nettsteder oppgir forventet avkastning på en investering i en likviditetspool som en årlig prosentvis avkastning (APY). Generelt er det slik at jo høyere APY, desto høyere er risikoen for investoren.

Nøye oversikt over markedsutviklingen: Det er viktig for avkastningsforvaltere å holde seg oppdatert på markedstrender slik at de kan identifisere nye investeringsmuligheter, forstå nye regulatoriske utviklinger, raskt tilpasse seg endrede protokoller og ta informerte beslutninger om når de skal gå inn eller ut av et marked.

Bli kjent med blokkjede-orakler: Yield-farmers må være kjent med blockchain-orakler som kobler smartkontrakter med informasjon utenfor kjeden. Avkastningsoppdrett innebærer ofte å satse på eiendeler hvis verdi bestemmes av eksterne prisfeeds. Orakler hjelper avkastningsbøndene med å forstå nøyaktigheten og påliteligheten til prisinformasjonen og den potensielle risikoen som er involvert.

Populære plattformer og protokoller

Populære DeFi-plattformer for Yield Farming inkluderer:

Uniswap – en desentralisert, tillatelsesfri og automatisert likviditetsprotokoll bygget på Ethereum.

Curve Finance – lar investorer dyrke tokens på flere blokkjeder, inkludert Ethereum, Bitcoin og Polygon. Curve er kjent for å bruke en algoritme som bare flytter prisen når tapet er mindre enn fortjenesten.

Sovryn – en desentralisert, ikke-frihetsberøvende og tillatelsesfri protokoll for lån, utlån og handel med Bitcoin.

Aave – tilbyr likviditetspooler som genererer belønning for utlån av eiendeler og innsats.

Coinbase – gjør det mulig for Yield-farmers å tjene kryptovalutabelønninger.

YouHodler – lagrer midler i en kombinasjon av varme og kalde lommebøker.

Yearn Finance – lar brukerne maksimere inntektene sine på kryptoaktiva gjennom utlåns- og handelstjenester.

Risikoen ved Yield Farming

Selv om Yield Farming potensielt kan være lukrativt, er det viktig å være klar over risikoen knyttet til prisvolatilitet og utnyttelse av smartkontrakter.

Plattformer for Yield Farming låser vanligvis investeringene i en forhåndsbestemt periode, og det er alltid en sjanse for at andre likviditetspooler vil øke sine belønninger i løpet av denne perioden.

Det er også en risiko for at en ny plattforms smartkontrakter bevisst inneholder sikkerhetshull som kan utnyttes av ondsinnede aktører som ønsker å svindle.

“Rug pull” – svindler

Denne typen svindel kan brukes til å lure og utnytte avkastningsbønder ved å skape et tilsynelatende legitimt prosjekt, lokke investorer med høy avkastning og så plutselig trekke tilbake likviditet, noe som får tokenets verdi til å kollapse og etterlater investorene med verdiløse eiendeler.

Slik fungerer en “rug pull”-svindel:

 1. Svindleren oppretter et nytt DeFi-prosjekt som har en prangende nettside og lover høy avkastning. De bruker sosiale medier og influencer-markedsføringsteknikker for å skape blest rundt prosjektet og tiltrekke seg avkastningsbønder.
 2. Svindleren oppretter en likviditetspool på en desentralisert børs som Uniswap, i håp om at farmers vil satse kryptovalutaene sine i likviditetspoolen for å tjene belønninger.
 3. Svindleren bruker ulike taktikker for å øke verdien av tokenet midlertidig. Disse taktikkene kan omfatte vaskehandel (samtidig kjøp og salg av sin egen token for å skape en illusjon av høyt handelsvolum) eller bruk av egne midler til å kjøpe tokenet og presse opp prisen.
 4. Svindleren utfører “teppetrekket” ved enten å trekke tilbake likviditeten de opprinnelig tilførte, selge et stort antall tokens de kontrollerer, eller utnytte en skjult sårbarhet i prosjektets smartkontrakt. Dette fører til at tokenverdien stuper og etterlater investorene med verdiløse tokens.
 5. Svindleren stenger prosjektets nettside, kontoer på sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler for å gjøre det vanskelig for berørte investorer å spore dem opp.

Yield Farmers blir ofte utnyttet i “rug pull”-svindel fordi de tiltrekkes av den høye avkastningen som loves av disse ondsinnede prosjektene. For å minimere risikoen for å bli offer for slike svindelforsøk bør en gjøre grundige undersøkelser av alle DeFi-prosjekter som det vurderes å investeres i, og være forsiktige med prosjekter som virker for gode til å være sanne.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…