Desentralisert applikasjon (dApp)

Hvorfor oss?

Hva er en desentralisert app?

En desentralisert app, engelsk decentralized application, (dApp) er en programvare som opererer på en blokkjede -plattform. I likhet med kryptovalutaer er dApps avhengige av dette distribuerte og desentraliserte miljøet. I stedet for å være isolert på en sentral server eller i en “inngjerdet hage”, som med tradisjonelle programvarepakker, er de underliggende ressursene for dApps en del av en konsensusmodell blant interessentene.

Desentralisering betyr at ingen enkeltperson eller enhet har full kontroll over en app, noe som gjør det mulig for flere brukere å bidra til utviklingen og begrenser sensur. DApps representerer enda et skritt i retning av autonomi og åpen design, noe som er viktig i miljøet for utvikling av åpen kildekode.

Selskaper har utviklet alle slags desentraliserte apper, inkludert spill, finans og andre typer funksjonelle “dApps”. Disse applikasjonene forandrer applikasjonsutviklingen ved å tilby større sikkerhet, åpenhet og autonomi.

Hvordan fungerer desentraliserte apper?

Desentraliserte apper lagres og kjøres på en blokkjedeplattform. De valideres ved hjelp av kryptografiske tokens.

En blokkjede er en form for distribuert hovedbok som opprettholder en transparent og uforanderlig oversikt over transaksjoner i et nettverk av noder, eller datamaskiner, som utfører kryptografiske valideringer.

DApps er ikke avhengige av sentraliserte servere og databaser. I stedet bruker de smartkontrakter på blokkjeden til å håndheve forhåndsdefinerte regler ved hjelp av kode. Ved å fjerne behovet for en sentral server eliminerer dApps risikoen for et enkelt feilpunkt.

I likhet med konvensjonelle programvareapplikasjoner bruker dApps front-end-kode for å ringe til back-end.

Backend-koden skiller seg imidlertid ut ved at den baserer seg på desentraliserte peer-to-peer-nettverk (P2P) i stedet for sentraliserte servere for å kjøre appen. Dette sikrer at ingen enkeltmyndighet kan ta kontroll. DApps har åpen kildekode, så koden er offentlig tilgjengelig for alle brukere, og alle endringer i en app må vedtas ved konsensus.

En smartkontrakt består i hovedsak av back-end-kode, og for å muliggjøre dApp-funksjonalitet må flere smartkontrakter kombineres med tredjepartssystemer for front-end. Front-end-koden kan lagres på desentralisert lagringsplass, for eksempel fildelingsnettverket InterPlanetary File System (IPFS).

Nøkkelaspekter ved DApps

 • Desentralisert infrastruktur: DApps drives av åpne, offentlige peer-to-peer blockchain-nettverk i stedet for sentralstyrte dataservere.
 • Deterministisk: DApps utfører samme funksjon uavhengig av hvilket miljø de kjøres i.
 • Smartkontrakter: Smartkontrakter er selvutførende kontrakter med forhåndsdefinerte regler skrevet inn i koden. De automatiserer prosesser og sørger for at transaksjoner skjer på en transparent og sikker måte.
 • Isolert: DApps kjøres i et virtuelt miljø, slik at hvis smartkontrakten har en feil, vil det forstyrre blokkjedens drift.
 • Konsensusmekanismer: DApps er avhengige av konsensusmekanismer for å validere og registrere transaksjoner. De sikrer enighet om blokkjedens tilstand, opprettholder dataintegriteten og begrenser uredelig aktivitet. Populære konsensusmekanismer inkluderer proof-of-work (PoW) og proof-of-stake (PoS).
 • Tokenisering: De fleste dApps bruker kryptovaluta-tokens som et middel for verdiutveksling. Tokenene kan representere eierskap, tilgangsrettigheter eller andre funksjoner i appen. Tokenisering muliggjør effektive mikrobetalinger, belønner brukere for deltakelse og muliggjør desentralisert styring.

Eksempler på desentraliserte apper

Det finnes mange forskjellige typer dApper som kan brukes av en rekke brukere og bransjer. Ethereum-blokkjeden har blitt en populær plattform for dApps.

 • Desentraliserte finansapper (DeFi-apper): DeFi-apper tilbyr finansielle tjenester uten at tradisjonelle finansinstitusjoner trenger å fungere som mellomledd. DeFi-apper tilbyr utlån og innlån, handel og yield farming som bestemmes av smartkontrakter. DeFi-apper inkluderer utlånsprotokollen Compound og den desentraliserte børsen (DEX) Uniswap.
 • Desentraliserte sosiale medier: Sosiale plattformer bygget på blokkjeder har som mål å gi brukerne kontroll over dataene sine og gi belønning – ofte i form av kryptovaluta – for å bidra med innhold. Desentraliserte apper for sosiale medier inkluderer mikrobloggingsplattformene Mastodon og Steemit.
 • Desentraliserte spill: Spill som kjører på blokkjeder, kan bruke non-fungible tokens (NFTer) til å representere eierskap til gjenstander i spillet og belønne brukerne for spillingen med kryptovaluta. Utviklere kan lage innhold knyttet til et spill, og spillerne kan stemme over hvordan spillet skal fungere. Blant desentraliserte spillapper finner vi Axie Infinity, Gods Unchained og The Sandbox.
 • Desentralisert musikk: Desentraliserte musikkplattformer er et alternativ til sentraliserte strømmetjenester og gir artister mulighet til å kontrollere arbeidet sitt og motta en rettferdig andel av inntektene de genererer. Eksempler er Audius, OPUS og BitSong.
 • Desentralisert fillagring: Desentraliserte lagringsapper bruker peer-to-peer-funksjonaliteten til blokkjedeplattformer for å skape et distribuert nettverk av lagringsplass. Dette skal gjøre dem sikrere, feiltolerante og mer motstandsdyktige mot datainnbrudd enn sentralisert lagring. Desentraliserte lagringsapper inkluderer Storj, Filecoin og Swarm.
 • Styring av forsyningskjede: DApps for styring av forsyningskjeden gjør det mulig for bedrifter å spore bevegelsen av fysiske varer fra produsent til forbruker. Målet er å øke gjennomsiktigheten og autentisiteten i hele forsyningskjeden.

Fordeler og ulemper med desentraliserte apper

8 fordeler med DApps:

Desentralisering Hindrer en enkelt myndighet fra å opprettholde kontroll og har hver interessent involvert i beslutningsprosessen.
Forbedret sikkerhet I motsetning til sentraliserte applikasjoner som opererer fra fysiske enheter, er desentraliserte apper mer motstandsdyktige mot Internett-trusler, noe som gjør det vanskelig for ondsinnede angripere å kompromittere hele nettverket.

DApps beskytter brukernes personvernda de ikke krever personlig informasjon for å fungere. Smarte kontrakter fullfører transaksjoner mellom anonyme parter uten å stole på en sentral myndighet

Effektivitet DApps kan forenkle ulike prosesser. For eksempel sender du penger umiddelbart til liten eller ingen kostnad, og sparer tid og penger sammenlignet med banktransaksjoner som kan kreve høye gebyrer og ta flere dager.
Bekvemmelighet DApps kan brukes i et bredt spekter av bransjer, for eksempel spill, finans, fillagring og logistikk, og til tross for forskjeller i back-end-operasjoner, er måten de jobber på konsistent på tvers av nettverk.

For eksempel er Virtuell Ethereum-maskin (EVM)-miljøet som brukes på mange blokkjeder, gir utviklere standard infrastruktur for dApps-ene sine, noe som fremmer rask distribusjon og innovasjon.

Sensurmotstand DApps-apper er iboende motstandsdyktige mot sensur. Siden det ikke er noen sentral myndighet som har kontrollen, er det vanskelig for noen enhet å slå av eller kontrollere appens innhold eller funksjonalitet. Dette er viktig for apper som fremmer ytringsfrihet eller inneholder sensitiv informasjon.
Åpenhet og uforanderlighet Bruken av blockchain-teknologi sikrer at alle dApp-transaksjoner og handlinger registreres på en uforanderlig offentlig hovedbok, noe som gir en gjennomsiktig oversikt over aktivitetene. Dette fremmer tillit blant brukerne.
Brukerens eierskap DApps prioriterer brukereierskap over data og eiendeler. Uten et sentralt mellomledd har brukerne direkte kontroll over informasjonen sin og kan bestemme hvordan den brukes og deles i nettverket.
Global tilgjengelighet Tradisjonelle apper kan være begrenset av jurisdiksjonelle forskrifter og begrensninger. Men dApps kan nås av alle med en Internett-tilkobling, uavhengig av deres geografiske plassering. Dette skaper nye muligheter for å nå enkeltpersoner i underbetjente regioner.

8 ulemper med DApps:

Utfordringer med skalerbarhet Blokkjeder kan oppleve ytelsesflaskehalser når antall brukere og transaksjoner øker. Dette kan redusere behandlingstiden og øke transaksjonsgebyrene i toppperioder.

Bruken av dApps er fortsatt i de tidlige stadiene, og det er spørsmål om de vil kunne skalere effektivt.

Sårbarhetsrisiko Feil eller sikkerhetshull i smarte kontrakter kan føre til at DApps oppfører seg på uventede måter eller utnyttes av ondsinnede angripere for å få uautorisert tilgang, manipulere data eller stjele midler.

Selv små kodingsfeil eller forglemmelser i smart kontraktslogikk kan få alvorlige konsekvenser, ettersom koden kjører autonomt på blockchain uten menneskelig innblanding.

Energibruk Noen blokkjeder bruker energikrevende PoW-konsensusmekanismer, noe som gir bekymring for miljøpåvirkningen av dApps som kjører på dem.
Begrenset modifikasjon Når den er distribuert, vil en dApp sannsynligvis kreve kontinuerlige endringer for å gjøre forbedringer eller rette feil og sikkerhetsrisikoer. Det kan imidlertid være utfordrende for utviklere å oppdatere dApps fordi det er vanskelig å endre data og koding når de er publisert til blockchain.
Skadelig innhold Sentraliserte appadministratorer eller -moderatorer kan fjerne eller begrense innhold som bryter retningslinjene for brukere, fremmer hatefulle ytringer eller sprer feilinformasjon.

Mangelen på sentral autoritet over dApps kan imidlertid føre til spredning av feilinformasjon, hatefulle ytringer og ondsinnet eller ulovlig innhold.

Mangel på reversibilitet Mens uforanderlighet sikrer dataintegritet, betyr det også at blockchain-transaksjoner er irreversible. Dette gjør det vanskelig å hente tapte eller stjålne midler eller rette opp feil.
Brukeropplevelse Samhandling med blockchain-teknologier og kryptografiske lommebøker for å bruke dApps kan være utfordrende for ikke-tekniske brukere, noe som hindrer masseadopsjon.

Overgangen til dApps krever at utviklere lager brukervennlige grensesnitt som konkurrerer med etablerte sentraliserte apper.

Usikkerhet i regelverket Desentralisering kan skape regulatoriske utfordringer. Det er vanskelig å håndheve visse forskrifter og beskytte brukere mot svindel som blockchains, og dApps opererer utenfor kontrollen av sentraliserte myndigheter.

Konkludert

Utviklingen av desentraliserte applikasjoner skaper ny funksjonalitet og nye muligheter for programvaretjenester.

Ved å utnytte blokkjedeteknologi og smartkontrakter eliminerer dApps behovet for sentrale myndigheter og gir brukerne større kontroll over egne data og eiendeler.

Desentraliserte apper har en rekke fordeler, fra økt sikkerhet og transparens til brukereierskap og global tilgjengelighet. De står imidlertid også overfor visse utfordringer, som skalerbarhetsproblemer, usikkerhet knyttet til regelverk og kompleksitet i brukeropplevelsen.

Hvis du forstår hvordan desentraliserte apper fungerer, og hvilke fordeler og ulemper de har, kan du få en bedre forståelse av hvordan de kan brukes og hvilket potensial de har etter hvert som landskapet utvikler seg.

Relaterte begreper

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknologiskribent

Nicole Willing har to tiårs erfaring med å skrive og redigere innhold om teknologi og finans. Hun har utviklet ekspertise i å dekke råvare-, aksje- og kryptovalutamarkedene, samt de nyeste trendene i hele teknologisektoren, fra halvledere til elektriske kjøretøy. Hennes bakgrunn fra rapportering om utviklingen innen telekomnettverksutstyr og -tjenester og industriell metallproduksjon gir henne et unikt perspektiv på konvergensen mellom tingenes internett-teknologi og produksjon.