ERC-20

Hvorfor oss?

Hva er ERC-20?

ERC-20, forkortelse for “Ethereum Request for Comments 20”, er en velkjent standard for å lage tokens på Ethereums blokkjede. Enkelt sagt definerer den et sett med regler og retningslinjer som utviklere kan følge for å utstede ERC-20 tokens på Ethereum.

ERC-20 har blitt et allment anerkjent begrep i kryptobransjen. Og er for tiden den mest populære standarden for fungible tokens på Ethereum og en av de mest brukte standardene i blokkjede verdenen.

Historien om den mest populære tokens-standarden

Fabian Vogelsteller, en utvikler og tankeleder innen blokkjedeteknologi, foreslo standarden for første gang i slutten av 2015. Han sendte inn forslaget til standarden via prosjektets GitHub-side. Forslaget fikk betegnelsen ERC-20 ettersom det var den tjuende kommentaren.

Standarden ble offisielt godkjent som Ethereum Improvement Proposal (EIP) i september 2017. Dermed fikk utviklere en universell token-standard som gjør det enklere å samhandle og integrere med ulike prosjekter og applikasjoner.

ERC-20 tokens

ERC-20 tokens er digitale eiendeler som er opprettet ved hjelp av ERC-20 standarden. Disse tokensene er bygget og opererer på Ethereums blokkjede, noe som gjør at de kan dra nytte av det enorme og velstående økosystemet for desentralisert finans (DeFi) i Ethereum.

Disse tokensene kan representere en rekke eiendeler, alt fra kryptovaluta til verktøytokens, eller til og med digitale representasjoner av virkelige eiendeler som gull eller eiendom.

Det er verdt å merke seg at alle ERC-20 tokens har felles funksjonalitet og grensesnitt. Dette gjør at de enkelt kan brukes sammen med andre ERC-20 kompatible kontrakter og wallets.

I tillegg er disse tokens “fungible”- eller utbyttbare, noe som betyr at hvert token er utskiftbart og har samme verdi. Dette står i motsetning til non-fungible tokens (NFT), som omfatter ERC-721- og ERC-1155-standardene og har unike egenskaper og varierende verdier.

Populære ERC-20 tokens på Ethereum

 • Tether (USDT): Tether er verdens største stablecoin, og kursen er knyttet til amerikanske dollar. I tillegg til Ethereum utstedes USDT også på andre nettverk, inkludert Tron, EOS, Algorand og OMG Network.
 • Chainlink (LINK): Chainlink er et desentralisert oracle-nettverk som kobler sammen smartkontrakter med data fra den virkelige verden, slik at smartkontrakter kan samhandle med eksterne API-er og datakilder utenfor kjeden.
 • Uniswap (UNI): Uniswap er en desentralisert utvekslingsprotokoll som gjør det mulig for brukere å bytte ERC-20 tokens direkte fra e-lommebøkene sine ved hjelp av et automatisert market-making-system (AMM).
 • Maker (MKR): Maker er styringstokenet til MakerDAO-prosjektet, som har som mål å skape en desentralisert stablecoin kalt DAI.
 • Aave (AAVE): Aave er en desentralisert utlåns- og låneprotokoll som gjør det mulig for brukere å låne ut og låne ERC-20-tokens på en tillatelsesfri måte.

Fordeler med ERC-20

ERC-20 standarden har flere fordeler, noe som har bidratt til at den har fått stor utbredelse i Ethereums økosystem.
Her er de fem viktigste fordelene:

 • Standardisering: ERC-20 er en allment akseptert token-standard i blockchain økosystemet. Det forenkler utviklings- og integrasjonsprosessene for skapere og brukere av tokener.
 • Kompatibilitet: ERC-20 tokens kan enkelt lagres og overføres på alle Ethereum-lommebøker og – plattformer som støtter Ethereums blokkjede. Denne brede kompatibiliteten muliggjør sømløs integrering med ulike desentraliserte applikasjoner (dApps), børser og andre blokkjedeløsninger.
 • Utskiftbarhet: ERC-20 tokens er utskiftbare, noe som betyr at de har et enhetlig format som gjør det enkelt å utveksle og skape likviditet. Denne standardiseringen gjør det enklere for brukerne å handle tokens på desentraliserte børser eller bytteplattformer uten å bekymre seg for kompatibilitetsproblemer eller ytterligere tekniske krav.
 • Samfunnsstøtte: ERC-20 har et sterkt fellesskap av utviklere, brukere og token -entusiaster. Dette aktive fellesskapet tilbyr et vell av ressurser, dokumentasjon og støtte til skapere og brukere av tokener.
 • Smart kontrakt – funksjonalitet: Ettersom ERC-20 tokens er bygget på Ethereums blokkjede, arver de alle de avanserte funksjonene og egenskapene til Ethereums smartkontraktteknologi. Dette gjør det mulig for skapere av tokens å legge til programmerbar funksjonalitet i tokensene sine, for eksempel automatiserte transaksjoner, komplekse tokenomics og integrering med andre smartkontrakter.

Ulemper med ERC-20

Selv om ERC-20-tokens har mange fordeler, er det også noen potensielle ulemper å ta hensyn til:

 • Mangel på fleksibilitet: Selv om ERC-20 gir et standardisert rammeverk for opprettelse av tokens, begrenser det også fleksibiliteten for utviklere til å skape unike og tilpassede token-funksjoner.
 • Sårbarhet for feil (“bugs”) og sikkerhetsrisiko: ERC-20 tokens bygger på smartkontrakter, og eventuelle sårbarheter eller feil i koden kan føre til sikkerhetsrisiko. Det har vært mange tilfeller av hacking av tokener og utnyttelse av smartkontrakter, noe som har ført til betydelige økonomiske tap for tokeninnehavere.
 • Utfordringer med skalerbarhet: Ethereum-blokkjeden, som er vert for ERC-20 tokens, står overfor skalerbarhetsutfordringer, høye transaksjonsgebyrer og overbelastning av nettverket, noe som kan påvirke tokens effektivitet og anvendelighet. I perioder med høy nettverksaktivitet kan transaksjoner oppleve forsinkelser, høyere kostnader og generelt redusert ytelse.
 • Styring og protokolloppgraderinger: ERC-20- tokens er avhengige av Ethereum-nettverkets styring og protokolloppgraderinger for å fungere og utvikle seg. Eventuelle endringer i Ethereums blokkjede kan påvirke tokens, og tokeninnehavere må kanskje gå gjennom migrerings- eller oppgraderingsprosesser.

Konkludert

ERC-20 har blitt en viktig del av det blomstrende Ethereum-økosystemet. Den har standardisert tokeniseringslandskapet i blockchain, noe som har gjort det enklere for utviklere og prosjekter å samarbeide og integrere.

Selv om ERC-20 tokens har både sine fordeler og ulemper, har de opplevd fortsatt vekst og popularitet gjennom årene. De er for tiden den mest populære token-standarden på Ethereum, etterfulgt av ERC-721, ERC-777 og andre.

Relaterte begreper

Ruholamin Haqshanas
Cryptocurrency journalist
Ruholamin Haqshanas
Kryptojournalist

Ruholamin Haqshanas er en kryptovaluta- og finansjournalist med over tre års erfaring i feltet. Han har en bachelorgrad i mekatronikk og en sterk interesse for FinTech. Han startet som frilans teknologiskribent, men gikk over til kryptovaluta da han fordypet seg i industrien i 2019. Ruholamin har vært omtalt i flere finansielle og kryptonyhetskanaler, inkludert Cryptonews, Investing.com, 24/7 Wall St, The Tokenist, Business2Community, ZyCrypto, EthereumPrice.org, Milk Road, for å nevne noen. Ruholamin har også jobbet med store krypto- og DeFi-prosjekter som innholdsprodusent, inkludert Midas Investments, BullPerks/GamesPad og Equalizer Finance.