Google Bard

Hvorfor oss?

Lær deg hva Google Bard er og hvordan denne avanserte språkmodellen brukes på samme linje med OpenAI’s GPT-serie.

Hva er Goolge Bard?

Google Bard er en dialogbasert AI-chatbot som bruker maskinlæring (ML), naturlig språkbehandling (NLP) og generativ AI til å forstå brukerens spørsmål og gi tekstsvar. I motsetning til ChatGPT har Bard tilgang til Internett og kan inkludere informasjon hentet fra nylig publisert innhold i svarene.

Bard ble opprinnelig trent med en stor språkmodell – Large Language Model (LLM) kalt Google LaMDA. I mai 2023 ble Bard trent på nytt med en ny LLM kalt Pathways Language Model 2 (PaLM 2).
Ifølge Google kan PaLM 2 behandle informasjon opptil 500 ganger raskere enn LaMDA og er opptil 10 ganger mer nøyaktig.

Funksjon Bard med LaMDA Bard med PaLM 2
Opplæringsdata 137 milliarder parametere 1,3 billioner parametere
Opplæringsalgoritme Transformer-XL Pathways
Internett-tilgang Nei Ja

Hva kan Google Bard gjøre?

Her er noen eksempler på hva Google Bard trent med PaLM 2 kan gjøre:

 • Forstå og svare på spørsmål på engelsk, japansk og koreansk.
 • Svare på spørsmål i detalj.
 • Beholde konteksten for et begrenset antall spørsmål og/eller en begrenset tidsperiode; generere originaltekst i flere tekstformater; Generere tekst i ulike skrivestiler.
 • Omformulere eller oppsummere en lang tekstforespørsel.
 • Følge en URL i en forespørsel og oppsummere innholdet på en nettside.
 • Generere diagrammer fra detaljerte tekstforespørsler.
 • Generere kode i Python, Java og C++.
 • Generere HTML (Hypertext Markup Language).

Hvem som kan og ikke kan bruke Google Bard

Google Bard er tilgjengelig for alle som har en gratis Google-konto eller en avgiftsbasert Google Workspace-konto, og er minst 18 år gamle (det er uklart hvordan Google avgjør om noen som bruker Bard, er minst 18 år gamle).

Bard er underlagt både Googles tjenestevilkår og Googles tilleggsvilkår for generativ AI. Det er forbudt for brukere å bruke Bard til å utvikle egne maskinlæringsmodeller eller relatert teknologi.

Foreløpig kan chatboten brukes av Google-kontoinnehavere i over 180 land og territorier. Det er imidlertid verdt å merke seg at Bard ikke er tilgjengelig i Den europeiske union (EU) eller Canada på grunn av regulatoriske forhold i disse regionene.

Google Bard og personvern

Når brukere samhandler med Bard, samler Google inn data om samtaler, plassering og bruk, og ber om valgfri tommel opp/tommel ned-tilbakemelding på svarene. Ifølge Google brukes disse dataene til å forbedre chatbotens nøyaktighet og nytteverdi.

Samtaler lagres som standard i opptil 18 måneder, men chatbot-brukere kan endre standardinnstillingen ved å klikke på “Bard Activity”. Google Bard gir også brukerne mulighet til å gå gjennom chattehistorikken sin og slette enkeltsamtaler når som helst.

EU AI Act, et lovforslag som ble lagt frem i mai 2023, har ført til økt interesse for at Google må være mer åpen om hvordan dataene som Bard samler inn, lagres, brukes og deles.

Initiativtakerne bak lovforslaget håper å tilpasse AI-styringsinitiativene til personvernforordningen – “General Data Protection Regulation”(GDPR), et omfattende regelverk som gir enkeltpersoner større kontroll over personopplysningene sine.

Slik bruker du Bard

Her er stegene Google-kontoinnehavere må ta for å prøve Bard:

 1. Gå til Bard-nettsiden: https://bard.google.com.
 2. Logg inn på en personlig Google- eller Google Workspace-konto.
 3. Skriv inn en oppgave – “prompt” i tekstboksen på nettsiden.
 4. Vurder svaret (merk: Dette trinnet er valgfritt).
 5. Eksporter oppgaven og svaret til en e-postadresse eller et Google-dokument (merk: Dette trinnet er valgfritt).
 6. Klikk på “Google It”-knappen for å se relaterte søk (merk: Dette trinnet er også valgfritt).

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…