Governance token

Hvorfor oss?

Hva er en governance token?

En governance token, eller styringstoken på norsk, er en kryptovaluta som gir innehaverne rett til å delta i styringen av en protokoll. Dette er tokens som er bygget på blokkjedeplattformer som Ethereum. Det gjør det mulig for innehavere å delta i beslutningsprosessene i et prosjekt gjennom stemmegivning.

Det finnes en rekke ulike styringsmodeller. I de fleste tilfeller er imidlertid stemmeretten til hver innehaver av en governance token proporsjonal med antallet tokens de har. Jo flere governance tokens en bruker har, desto mer kan vedkommende påvirke prosjektets fremtid.

Den primære grunnen til å overlate kontrollen over et prosjekt til fellesskapet er å gå i retning av desentralisering. Det er et av kjerneprinsippene i kryptomarkedet. Samtidig gir det fellesskapet ansvaret for viktige beslutninger. For eksempel hvordan statskassens midler skal brukes og hvilke nye protokollfunksjoner som skal implementeres.

Hvordan fungerer governance tokens?

Desentraliserte finansprosjekter (DeFi) lanserer vanligvis sine governance tokens på en smartkontraktsbasert blokkjede. Hvert prosjekt beskriver retningslinjene for utstedelse av tokener i en hvitbok, som kan inkludere belønning av medlemmer med tokens for deres bidrag til prosjektets likviditetspooler.

Avstemninger med slike tokens foregår vanligvis på en plattformspesifikk portal, der tokeninnehavere kan koble til lommebøkene sine og delta i aktive og ventende forslag. Desentraliserte autonome organisasjoner (DAO-er) spiller en avgjørende rolle i denne prosessen, slik at brukerne både kan sende inn forslag og telle opp stemmer.

En DAO er en enhet uten sentral ledelse. Denne omfatter alle interessentene i et prosjekt, for eksempel utviklere, validatorer og investorer.

DAO-er er også avhengige av smartkontrakter for å telle stemmer og utføre ordrer for å unngå menneskelig manipulasjon.

Hvordan stemme med governance tokens

Selv om detaljene kan variere fra plattform til plattform, involverer stemmeprosessen generelt tre hovedtrinn:

  • Anskaffelse av governance-tokens
  • Tilgang til governance-forumet (“styringsforum”)
  • Innsetting av tokens i en smartkontrakt eller delegering av dem

I det første trinnet må brukere som ønsker å delta i stemmekjøpet, kjøpe og holde noen governance token. Deretter må de gå over til den tiltenkte DAO-plattformen og koble til sin digitale kryptolommebok. For å begynne å stemme må governance tokens låses i en smartkontrakt eller delegeres.

Å delegere stemmerett til en delegat betyr å gi en betrodd person i fellesskapet i oppdrag å stemme på dine vegne. Dette kan være et godt alternativ for dem som ikke har tid eller ressurser til å delta aktivt i DAO-styringen, men som likevel ønsker å gjøre en forskjell.

Det er verdt å merke seg at ikke alle tokeninnehavere kan delta i en spesifikk avstemning. Derfor har de fleste forslag en minimumsgrense for antall stemmer som må avgis før de kan avgjøres, noe som sikrer at fellesskapet er i stand til å oppnå konsensus før man går videre med en plan.

Fordeler med governance tokens

Fordel Beskrivelse
Decentralization Governance tokens legger til rette for desentralisering ved å gi brukerne mulighet til å påvirke prosjektstyringen, et avgjørende aspekt ved DeFi-økosystemet.
Insentivbasert deltakelse Gir brukerne insentiver til å delta aktivt i et prosjekt, noe som fremmer engasjement og skaper en god sirkel av verdiskaping.
Bedre ressursallokering Ved å tilpasse utviklingen til lokalsamfunnets ønsker, fører styringsmodeller til mer effektiv utvikling og ressursallokering.
Andre fordeler I noen tilfeller kan slike styringstokens ha ytterligere fordeler utover rene styringsrettigheter. De kan brukes til staking, tjene belønninger, delta i DeFi-protokoller, eller få tilgang til visse funksjoner i økosystemet.

Ulemper med governance tokens

Ulempe Beskrivelse
Kompleksitet Governance tokens kan være litt kompliserte, noe som kan avskrekke brukere fra å delta aktivt hvis de sliter med å forstå de kompliserte funksjonene til tokenet.
Maktkonsentrasjon Hvis noen få innehavere klarer å samle opp en stor andel av et prosjekts styrende tokens, kan de bruke stemmeretten sin til å ta beslutninger som ikke gagner prosjektet som helhet.
Ansvarsmangel Et annet potensielt problem med governance tokens er mangelen på ansvarlighet, ettersom ingen enkeltpersoner kan holdes ansvarlig for dårlige beslutninger som tas gjennom stemmeprosessen.
Langsom beslutningsprosess Styringsprosesser kan være tidkrevende og kreve forslag, diskusjoner og avstemningsperioder. Selv om dette gir rom for overveielser og konsensusbygging, kan det også forsinke beslutningsprosessen.

Har styringstoken noen verdi?

Kort sagt har en governance token betydelig verdi. De har først og fremst verdi fordi de gir tokeninnehavere muligheten til å forme fremtiden til et prosjekt og forbedre organisasjonens effektivitet.

I tillegg kan slike styringstokens omsettes, byttes, stakes eller brukes til å tjene passiv inntekt. Å eie et governance token kan minne om å eie en andel av en inntektsstrøm, noe som gir ekstra fordeler innenfor protokollen.

Verdien av kan også øke over tid. Etter hvert som prosjektet oppnår suksess, blir governance tokens mer verdifulle. I tillegg kan prosjekter øke verdien av sine governance tokens ved å implementere tilbakekjøp av tokens, redusere tilbudet av tokens og øke verdien av dem.

Oppsummert

Styringstokener har blitt en integrert del av DeFi-landskapet, slik at brukerne kan delta aktivt i prosjektbeslutninger. De tilbyr fordeler som desentralisering og insentiver, men de kommer også med utfordringer, som kompleksitet og risiko for misbruk.

Ikke desto mindre har en governance token verdi og kan tilby ytterligere fordeler, som en passiv inntektsstrøm til innehaverne. Disse tokens forventes å spille en viktig rolle i utformingen av fremtidens desentraliserte finans, særlig når det gjelder å demokratisere styring på tvers av DeFi.

Relaterte begreper

Ruholamin Haqshanas
Cryptocurrency journalist
Ruholamin Haqshanas
Kryptojournalist

Ruholamin Haqshanas er en kryptovaluta- og finansjournalist med over tre års erfaring i feltet. Han har en bachelorgrad i mekatronikk og en sterk interesse for FinTech. Han startet som frilans teknologiskribent, men gikk over til kryptovaluta da han fordypet seg i industrien i 2019. Ruholamin har vært omtalt i flere finansielle og kryptonyhetskanaler, inkludert Cryptonews, Investing.com, 24/7 Wall St, The Tokenist, Business2Community, ZyCrypto, EthereumPrice.org, Milk Road, for å nevne noen. Ruholamin har også jobbet med store krypto- og DeFi-prosjekter som innholdsprodusent, inkludert Midas Investments, BullPerks/GamesPad og Equalizer Finance.