Human or Not (AI spill)

Hvorfor oss?

Hva er Human or Not?

“Human or Not?” er et nettspill som posisjonerer seg som et “sosialt Turing-spill”.

Spillet er inspirert av Turing testen som ble formulert av matematikeren Alan Turing, og har som mål å evaluere om maskiner kan utvise intelligent atferd som ikke kan skilles fra menneskers.

Deltakerne deltar i to minutter lange tekstsamtaler med en ukjent enhet, som enten kan være et menneske eller en AI-bot, og målet er å finne ut hvem samtalepartneren er.

Spillet bruker en rekke store språkmodeller (Large Language Models, LLM), inkludert GPT-4, Claude, Cohere og AI21 Labs’ Jurassic-2, og viser det siste innen teknologi for behandling av naturlig språk.

Det opprinnelige spillet “Human or Not?” ble utviklet og deretter avsluttet av AI21Labs som en del av et tidsbegrenset forskningsprosjekt. På grunn av spillets enorme popularitet har Humans & Ai Inc. imidlertid utviklet et helt nytt “Human or Not?” fra grunnen av. På denne måten kan fellesskapet fortsette å oppleve spenningen og gleden ved spillet.

Slik spiller du Human or Not?

Det er enkelt å delta i “Human or Not?”. Når du besøker spillets nettside, kan du starte et spill med ett enkelt klikk.

Systemet kobler deretter spilleren tilfeldig sammen med en annen spiller eller en AI-bot, og tildeler også tilfeldig hvem som starter samtalen.

Hver deltaker har en 20-sekunders tidtaker for meldingene sine. Hvis tiden går ut, sendes meldingen som den er. Hvis det ikke skrives noen melding, avsluttes samtalen før tiden.

Etter den to minutter lange dialogen må spillerne avgjøre om de samhandler med et menneske eller en kunstig intelligens, og de får umiddelbar tilbakemelding på om de har gjettet riktig.

Selv om spillet var åpent for alle, var det ikke ment for barn under 18 år, noe som understreker AI21 Labs’ engasjement for ansvarlig spilling.

Hvorfor er Human or Not populært?

Populariteten til “Human or Not?” kan tilskrives flere faktorer. For det første utnytter spillet publikums økende nysgjerrighet og debatt rundt kunstig intelligens og dens muligheter, og gir en direkte, interaktiv plattform for utforskning.

Over 2 millioner deltakere har deltatt i hovedversjonen av spillet, og de er tiltrukket av utfordringen med å skille mellom mennesker og kunstig intelligens.

Spillets resultater, der nesten en tredjedel av deltakerne gjettet feil, understreker hvor avansert moderne kunstig intelligens er, og skaper diskusjoner om kunstig intelligens’ rolle i samfunnet og dens etiske implikasjoner.

I tillegg gir det sosiale eksperimentet i spillet et spennende aspekt som gjør at deltakelsen føles meningsfull og bidrar til en større forståelse av kunstig intelligens.

Hva var resultatet av Human or Not-eksperimentet?

Etter at “Human or Not?”-eksperimentet ble avsluttet, har det blitt produsert en enorm mengde data fra mer enn 15 millioner samtaler i Turing-testspillet.

Så langt har AI21 Studios publisert resultatene fra de to første millionene samtaler og gjetninger som er gjennomgått.

Totalt sett viste det seg at 68% av personene gjettet riktig da de ble bedt om å avgjøre om de samhandlet med en AI-chatbot.

Det viste seg imidlertid også at det var lettere å identifisere et medmenneske i 73% av tilfellene.

Når det gjelder geografiske prestasjoner, scoret Frankrike høyest på riktige gjetninger med 71,3%, sammenlignet med et globalt gjennomsnitt på 68%. India lå lavest med en score på 63,5%.

Når det gjelder demografi, var det en knapp overvekt av kvinner som gjorde det bedre enn menn, mens yngre brukere tenderte til å gjøre det litt bedre enn eldre.

Konklusjonen er at “Human or Not?” er en fascinerende refleksjon over AIs nåværende tilstand og samspillet med samfunnet.

Ved å tilby en direkte, interaktiv plattform der publikum kan engasjere seg i AI, har AI21 Labs ikke bare skapt en viral sensasjon, men også bidratt til den pågående diskursen om AIs muligheter og etiske hensyn.

Spillets resultater bekrefter Alan Turings spådommer og viser at vi har kommet til et punkt der kunstig intelligens på en overbevisende måte kan etterligne menneskelig samtale, noe som utfordrer antagelsene våre og fører til kritiske refleksjoner om hvordan vi ser for oss kunstig intelligens’ rolle i fremtiden.

Enten det er for nysgjerrighetens, debattens eller den vitenskapelige undersøkelsens skyld, har “Human or Not?” etablert seg som et sentralt verktøy for å forstå og navigere i den komplekse AI-verdenen og dens samfunnsmessige konsekvenser.

Det nye spillet, som er utviklet av Humans & Ai Inc. er nå tilgjengelig for alle. Det gir folk en mulighet til å engasjere seg direkte i både AI og menneskelig interaksjon, noe som bidrar til å øke forståelsen og engasjementet for denne teknologien som er i stadig utvikling.

FAQ

Kan jeg fortsatt spille “Human or Not”?

Hvordan vet du om du snakker med en kunstig intelligens eller et menneske?

Relaterte begreper

Sam Cooling
Crypto & Blockchain Writer
Sam Cooling
Teknologiskribent

Sam er en teknologijournalist med fokus på kryptovaluta og AI-markedsnyheter, basert i London - hans arbeid har blitt publisert i Yahoo News, Yahoo Finance, Coin Rivet, CryptoNews.com, Business2Community og Techopedia. Med en mastergrad i utviklingsstyring fra London School of Economics, har Sam tidligere arbeidet som en datateknologikonsulent for The Fairtrade Foundation og som en juniorforskningsfellow for Defence Academy i Storbritannia. Han har aktivt handlet med kryptovaluta siden 2020, og bidrar aktivt til Fetch.ai og Landshare.io. Sams lidenskap for kryptoområdet drives av potensialet i desentraliseringsteknologi til å styrke marginaliserte samfunn over hele verden, med en spesiell interesse for blokkjede-drevne landbruksforsyningskjeder, finansiell…