ICO – “Initial Coin Offering”

Hvorfor oss?

Hva betyr Initial coin offering (ICO)?

En initial coin offering (ICO), eller “første mynttilbud”, på norsk er et begrep innen kryptovaluta som beskriver når et fellesskap samler inn penger til et nytt kryptovalutaprosjekt ved å selge mynter eller tokens. Det er kryptovalutaversjonen av en børsnotering (IPO), men med lite av den reguleringen og den juridiske prosessen som følger den regulerte finansverdenen.

Techopedia forklarer betydningen av ICO

Initial coin offering refererer til en innsamlingsmetode for kryptovalutaprosjekter som er nye, der tokens for prosjektet selges til investorer. De fleste ICO-er bytter den nye mynten eller tokenet mot veletablerte mynter, for eksempel Bitcoin eller Ether.

I et første mynttilbud starter prosessen med et design for en blokkjede- eller protokollprosjekt. Nye selskaper sender ut såkalte “white papers” og andre ressurser for å vise potensielle investorer detaljer om prosjektet. Grunnleggerne bestemmer hvor stor andel av prosjektets tokens som skal tildeles investorene, etterfulgt av en distribusjonsplan for resten.

Flere velkjente kryptoblockchains startet på denne måten, inkludert Ethereum, som solgte sin ether (ETH)-mynt for 0,31 dollar under den første kapitalinnhentingen, og byttet 2000 ETH mot én Bitcoin på det tidspunktet. ETH nådde senere en all-time high på nesten 4 900 dollar i 2021.

ICO-er kan imidlertid også brukes med protokoller, som Wormhole, en meldingsplattform i blokkjeden som samlet inn 225 millioner dollar gjennom privat token salg.

ICO-enes historie

Den første ICO-en var i 2013 for Mastercoin, som senere ble omdøpt til Omni Layer og fortsatt er i bruk i dag, og driver prosjekter som Tether (USDT).

I 2013 kom flere andre mindre ICO-er, blant annet NextCoin (NXT) og CounterParty (XCP).

Ethereums ICO i 2014, den sjette i kryptohistorien, representerer en av de mest lønnsomme investeringene i historien for tidlige investorer. Den opprinnelige ICO-prisen på 31 cent steg til nesten 5 000 dollar på toppen i 2021.

I 2016 kom ICO-en for Cardano, som samlet inn mer enn 62 millioner dollar og ga ICO-investorene 57,6% av ADA-forsyningen.

Kilde: CoinGecko

Men, i likhet med andre typer tidlige investeringer kan initial coin offerings være risikable.

2017 til 2018 markerte ICO-boomen, selv om mange av ICO-ene fra denne perioden til slutt falt i verdi. EOS, den største ICO-en til dags dato, samlet inn rekordhøye 4 milliarder dollar i 2018. Etter å ha nådd en rekordhøy verdi på 22,71 dollar i april 2018, ble EOS omsatt for under 2 dollar i desember samme år.

Kilde: TradingView.com

Mange prosjekter i denne perioden ble aldri realisert, noe som førte til enorme tap for ICO-investorene.

Fra 2017 og utover førte dette til at det ble gjennomført myntintroduksjoner for flere titalls milliarder kroner årlig. Andre bemerkelsesverdige ICO-er inkluderer Solana (SOL), et av dagens største blockchainprosjekter målt etter markedsverdi. Finansieringen av prosjektet begynte i 2018 med et “seed sale” som innbrakte 3,17 millioner dollar. Innsamlingen fortsatte med et Founding Sale, Validator Sale, Strategic Sale og til slutt en offentlig auksjon i 2022, som samlet inn nesten 26 millioner dollar totalt.

Hvordan fungerer ICO?

 1. Privat salg

  Private salg krever vanligvis et minimumsbeløp. Disse midlene brukes ofte til markedsføring for å sikre en vellykket ICO.
 2. Forhåndssalg

  Utvalgte eller tilfeldige investorer får tilbud om å kjøpe før ICO-en åpnes for offentligheten. Forhåndssalg er ofte bare tilgjengelig for akkrediterte investorer, det vil si de som kan vise at de har økonomiske midler til å investere store beløp.
 3. Massesalg

  ICO-en er nå åpent tilgjengelig for en bredere gruppe investorer. Crowdsale krever vanligvis identitetsverifisering for å overholde KYC-bestemmelsene (Know Your Customer) som håndheves i mange land rundt om i verden.

ICO-tokens kan komme med en bindingstid, noe som betyr at investorer ikke kan selge før bindingstiden utløper. Den spesifikke strukturen for hvert tilbud varierer imidlertid fra prosjekt til prosjekt.

ICO vs. IPO – børsnotering

Initial coin offerings sammenlignes ofte med initial purchase offerings (IPO), der sistnevnte brukes i aksjemarkedet. Selv om de har samme funksjon, og begge brukes til å skaffe kapital, er det flere viktige forskjeller mellom ICOer og børsnoteringer.

ICOIPO

Regulering

I stor grad uregulert

Eierskap

Selger tokens, hvis nytteverdi (eller mangel på sådan) kan variere sterkt fra prosjekt til prosjekt

Prosjektstruktur

Ofte desentralisert, uten eierskap

Gjennomføringstid

Dager eller uker

Regulering

Må overholde SEC/annet myndighetsorgans krav

Eierskap

Gir delvis eierskap i selskapet

Prosjektstruktur

Sentralisert, eierskap av aksjonærer

Gjennomføringstid

Tidkrevende, krever myndighetsgodkjenning

Typer av ICO

Det finnes to grunnleggende typer initial coin offerings: private og offentlige. Det finnes imidlertid noen flere strukturer og strategier som vi også vil diskutere.

 • Private ICO-er: I en privat ICO er tilgangen begrenset, og inkluderer ofte bare personer med høy nettoverdi (HNWI) og akkrediterte investorer. Security token-tilbud (STO-er) følger ofte denne modellen. Sikkerhetstokener representerer finansielle eiendeler som er utformet for å dele fortjeneste eller betale avkastning.
 • Offentlige ICO-er: I en offentlig ICO fungerer strukturen mer som en crowdfunding-modell, slik at hvem som helst kan delta og kjøpe tokens før de når det brede markedet.
Kilde: Draw.io

Uansett om de er offentlige eller private, er det fortsatt et spørsmål om hvordan tokens når markedet. Det finnes flere strategier.

Initial Exchange Offering (IEO)
En IEO er en ICO som administreres av en kryptobørs. Du kan finne disse oppført under Launchpool på børser som Binance eller Bybit.  ICO-en blir kontrollert av børsen. Denne metoden kan gi bedre sikkerhet for investorenes midler. På norsk kan vi oversette med “første børstilbud”.
Decentralized Autonomous ICO (DAICO)
I en “desentralisert autonom ICO” (DAICO) kan investorene stemme for å trekke tilbake finansieringen av prosjektet hvis prosjektet kommer ut av kurs. Denne strukturen følger strukturen til desentraliserte autonome organisasjoner (DAO-er), der prosjektet styres av fellesskapet.
Security Token Offering (STO)

“Utbud av sikkerhetstokener (STO)” er fullstendig regulert, og tilbys vanligvis bare til akkrediterte investorer. Dette da security tokens representerer finansielle eiendeler som er utformet for å dele fortjeneste eller betale avkastning.

Som et alternativ til en formell ICO kan prosjekter også lansere tokens på en desentralisert børs (DEX). Denne strategien kalles IDO eller initial DEX-tilbud, og innebærer å parre myntede tokens med en annen kryptovaluta i et likviditetsbasseng. Dette gir investorer enkel tilgang, samtidig som prosjektet får mulighet til å samle inn penger.

Eksempler på ICO

Ethereum er fortsatt et av de beste eksemplene på en vellykket ICO. Flere andre prosjekter har imidlertid samlet inn mer gjennom sine ICO-er, og kommende prosjekter gjør det også ganske bra.

EOS

EOS ble lansert på høyden av ICO-boomen i 2017-2018 og samlet inn rekordhøye 4 milliarder dollar i sin ICO. Utviklingen levde imidlertid ikke opp til forventningene, og SEC ila Block.one, selskapet bak EOS-nettverket, en bot på 24 millioner dollar i 2019.

Fellesskapet dannet EOS Network Foundation i 2021. EOS-fellesskapet kontrollerer nå blokkjedens kode, i håp om å gjenopplive prosjektet.

Cardano

Cardano ble grunnlagt i 2015 av den tidligere Ethereum-medgrunnleggeren Charles Hoskinson, og hadde sin ICO i 2016, med lanseringen av ADA-tokenet som nå driver nettverket. Hver ADA ble priset til 0,0024 dollar ved ICO, og det nystartede prosjektet samlet inn 62 millioner dollar i finansiering. Da tokenet ble omsettelig, nådde prisene 0,02 dollar, en 10 ganger avkastning for tidlige ICO-investorer. I dag handles ADA i et område mellom $0,50 og $0,60, etter å ha nådd en heltidshøyde på over $3,00 i 2021.

Telegram

Den krypterte meldingsappen som fungerer som et knutepunkt for kryptobrukere og andre samfunn, lanserte sin ICO i 2018. Forhåndssalget var for GRAM-tokens, med finansieringen planlagt for utviklingen av Telegram Open Network (TON). Totalt ble det samlet inn 1,7 milliarder dollar. Amerikanske tilsynsmyndigheter fra SEC vant imidlertid et påbud som forhindret den planlagte lanseringen av nettverket. I 2020 inngikk Telegram forlik med SEC, og gikk med på å returnere 1,2 milliarder dollar til investorene og betale en bot.

I 2019 frigjorde Telegram koden for TON som åpen kildekode. I dag er TON-blokkjeden live, og den ideelle TON-stiftelsen fokuserer på å støtte og utvikle nettverket.

Fordeler og ulemper med ICO

ICO-er er en ny måte for investorer å finne muligheter på, og for kryptoprosjekter å skaffe kapital til utvikling. ICO-er har imidlertid både fordeler og ulemper.

Fordeler pros

 • Gi rask og enkel tilgang til kapital for nye prosjekter
 • Gjør det mulig for investorer å måle offentlig interesse når de skal ta investeringsbeslutninger
 • Nettsalget av tokens gjør ICO-er tilgjengelige for et globalt publikum

Ulemper cons

 • Regulatorisk usikkerhet om hvordan tokens vil bli klassifisert skaper investeringsrisiko
 • ICO-feltet har rykte på seg for å være preget av svindel og prosjekter som aldri lanseres
 • I de fleste tilfeller har investorene få eller ingen regressmuligheter hvis et prosjekt ikke leverer

ICO regelverk

ICO-er er fortsatt uregulerte i de fleste deler av verden. Det kan imidlertid komme håndhevelse av regelverket før eller etter at det er gjennomført, hvis byråer som det amerikanske finanstilsynet SEC anser ICO-en som et verdipapir.

Både Kina og Sør-Korea har forbudt ICO-er, selv om de fortsatt er lovlige over det meste av verden. Usikkerheten rundt klassifiseringen av ICO-er skaper likevel risiko for både prosjekter og investorer. Børsene står også overfor risikoer, ettersom tokens som anses som verdipapirer av byråer som SEC, kan føre til kostbare bøter for trending-plattformer som selger tokens.

ICO risikoer

Til tross for usikkerheten rundt regelverket er de største risikoene ved ICO-er fortsatt svindel og “rug pull“, der prosjektledere rett og slett forsvinner med pengene. En mindre skummel, men ofte like ødeleggende risiko for investorene, er at prosjektutviklerne ikke klarer å nå de oppsatte målene.

Svindel og “teppetrekk” er utbredt i bransjen, særlig for mindre prosjekter. I 2021 ble en av grunnleggerne av Centra Tech dømt til åtte års fengsel etter å ha avholdt en ICO for et selskap som angivelig skulle tilby finansielle tjenester, inkludert et debetkort. SEC siktet også bokseren Floyd Mayweather Jr. og musikkprodusenten Khaled Khaled for angivelig å ha unnlatt å opplyse om betalinger mottatt for å promotere CTR tokenet.

Volatilitet medfører også risiko for ICO-investorer. Prosjekter med mindre markedsverdi kan være utsatt for mer volatil prisutvikling og til og med prismanipulasjon. Etter hvert som prosjektene modnes og markedsverdien øker, blir manipulasjon mer kostbart, noe som reduserer risikoen fra denne vektoren. Hvert prosjekt står imidlertid fortsatt overfor et overfylt felt av konkurrenter.

Oppsummering

Initial coin offerings er en måte for prosjekter å få rask finansiering på, samtidig som de tilbyr investorer spekulative investeringer som kan gi imponerende avkastning. Området er imidlertid fortsatt i stor grad uregulert, noe som gir rom for uredelige aktører.

Nyere strategier, som desentraliserte autonome ICO-er, kan bidra til å opprettholde et tryggere miljø for investorer, samtidig som de gir sårt tiltrengt finansiering til nye prosjekter.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en Initial Coin Offering enkelt sagt?

Hva er risikoen ved en Initial Coin Offering?

Hva er forskjellen mellom IPO og ICO?

Er det lov i Norge å delta i ICO-er?

Relaterte begreper

Eric Huffman
Editor
Eric Huffman
Kryptoskribent

Eric Huffman har en allsidig bakgrunn som spenner fra bedriftsledelse til forsikring og personlig økonomi. I løpet av de siste årene har Erics interesse for økonomiske emner og for å gjøre personlig økonomi tilgjengelig ført til et fokus på kryptovaluta. Eric har spesialisert seg på guider om krypto, blockchain og finans som gjør disse viktige temaene lettere å forstå. Han har blant annet publisert for Milk Road, Benzinga, CryptoNews.com, Motor Trend og CoverWallet. Eric, som alltid lærer, har flere sertifiseringer knyttet til krypto og finans, inkludert sertifikater fra Blockchain Council, Duke University og SUNY. Når han ikke skriver, kan du…