IEO – “Initial Exchange Offering”

Hvorfor oss?

Hva er en Initial Exchange Offering (IEO)?

En Initial Exchange Offering (IEO), vi kan si “børsintroduksjon” eller “første børstilbud” på norsk, er en populær innsamlingsmetode som brukes av blockchain baserte oppstartsbedrifter for å lansere kryptovalutaer.

Metoden gjør det mulig for kryptoprosjekter å skaffe kapital gjennom etablerte kryptovaluta-børser, noe som gjør at tokenet deres blir presentert for flere potensielle investorer og gir dem en større følelse av sikkerhet.

I motsetning til ICO-er (Initial Coin Offerings) gjennomføres IEO-er på kryptohandelsplattformer, noe som betyr at investorer kan kjøpe tokens direkte ved hjelp av børsens infrastruktur i stedet for å sende midler til prosjektets smartkontrakt eller nettsted. Denne tilnærmingen gir økt sikkerhet for både investorene og prosjektene som ønsker å samle inn penger.

Techopedia forklarer betydningen av Initial Exchange Offering (IEO)

Hva en IEO er, kort sagt
Initial Exchange Offering (IEO)

En enkel definisjon av Initial Exchange Offering er en innsamlingsmekanisme der et nytt kryptovalutaprosjekt selger sine tokens gjennom en samarbeidende børs, i stedet for å gjennomføre salget direkte til investorer.

For prosjektteamene betyr det å gjennomføre en IEO å utnytte børsens etablerte brukerbase og troverdighet, noe som kan gjøre det lettere å skape tillit blant potensielle investorer. Børsen tar seg av mye av markedsføringen, due diligence, og de tekniske aspektene ved token-salget, inkludert selve salget og distribusjonen av tokens.

For investorer tilbyr IEO-er et sikkerhetslag som vanligvis ikke er til stede i ICO-er. Siden børsen gransker prosjektene før de noterer tokens, kan investorene være tryggere på at prosjektene ikke er direkte svindel.

I tillegg skjer alle transaksjoner på børsplattformen, noe som betyr at investorene bruker sine eksisterende kontoer på børsen for å delta i salget. Dette eliminerer behovet for å håndtere potensielt usikre og komplekse oppsett av kryptolommebøker som ICO-er ofte krever.

Historien bak IEO

Konseptet med IEO oppstod som et direkte svar på utfordringene og kontroversene rundt ICO-er. ICO-er, som ble svært populære i 2017 og 2018, ble ofte kritisert på grunn av manglende regulering, svindel og bedrageri, noe som førte til betydelige økonomiske tap for investorer.

IEO-er dukket først opp i begynnelsen av 2019, med store børser som Binance i spissen gjennom Binance Launchpad-plattformen. Denne plattformen var vertskap for vellykkede token-salg for prosjekter som BitTorrent og Fetch.AI, som raskt ble utsolgt og innbrakte millioner av dollar, noe som demonstrerte effektiviteten og investorinteressen for IEO-er.

Etter hvert som det ble mer populært, utviklet en rekke andre børser, inkludert OKEx, Huobi og KuCoin, sine egne plattformer. Denne innsamlingsmetoden ble en viktig trend i kryptomarkedet, og symboliserer et skifte mot mer regulerte og institusjonelt støttede investeringsmetoder i blockchain-industrien.

Hvordan fungerer en børsintroduksjon?

Oversikt hvordan en inital exchange offering fungerer
illustrasjon av hvordan IEO fungerer med 6 sirkler med nummer og tekst

Prosessen innebærer vanligvis et samarbeid mellom et blokkjedeprosjekt og en anerkjent børs for digitale aktiva. Prosjektet sender inn sitt forslag til notering, og når det er godkjent, gjennomfører børsen token-salget på vegne av prosjektet.

Investorer kan deretter delta i IEO ved å kjøpe prosjektets tokens ved hjelp av andre kryptovalutaer, for eksempel Bitcoin (BTC) eller Ether (ETH), direkte fra børskontoen sin. Noen børser tillater også kjøp med fiat-valutaer.

Børsens plattform håndterer due diligence-prosessen og sørger for at kun troverdige prosjekter blir oppført på listen, noe som reduserer risikoen for svindel og bedragerske aktiviteter.

Hvordan lanseres en IEO?

Det er flere viktige trinn som kan sikre at en IEO blir vellykket, samtidig som man overholder regelverket og maksimerer investorenes interesse.

 1. Innledende forberedelser

  Det aller første trinnet er å tilby en unik og lovende løsning som støttes av et sterkt team, en solid forretningsplan og et tydelig veikart for å kunne lansere en vellykket IEO. En omfattende whitepaper er også avgjørende for å tiltrekke seg potensielle investorer.
 2. Valg av børs

  Prosjektet kan undersøke og velge en utvekslingsplattform som er i tråd med visjonen, målene og målgruppen. Det er viktig å evaluere plattformens merittliste, sikkerhetstiltak, troverdighet og brukerbase for å sikre at IEO-prosessen er trygg.
 3. Innsending av forslag

  Etter å ha valgt riktig børs, må prosjektet sende inn et detaljert forslag med en beskrivelse av konsept, tokenonomi og innsamlingsmål til børsplattformen. Prosjektet må også sørge for å overholde relevante forskrifter for å håndtere eventuelle juridiske eller jurisdiksjonelle utfordringer.
 4. Markedsføring

  Til slutt må prosjektet implementere en sterk markedsføringsstrategi for å skape bevissthet om IEO. Det kan engasjere seg i kryptovalutamiljøet gjennom sosiale medier, fora og partnerskap.

IEO vs. ICO, IPO

IEO, ICO og børsnotering er alle metoder for å hente inn kapital, men de skiller seg betydelig fra hverandre når det gjelder struktur, regelverk og hvilken type investorer de tiltrekker seg.

IPO – “Børsnoteringer” er den tradisjonelle metoden som brukes av selskaper for å gå på børs og hente inn kapital ved å selge aksjer til allmennheten på en børs. Denne prosessen er strengt regulert, og selskapene må oppfylle strenge krav fastsatt av tilsynsorganer som SEC i USA.

ICO-er er en form for folkefinansiering som oppsto med fremveksten av blokkjeder og kryptovalutaer. I en ICO selges en ny kryptovaluta eller et token for å skaffe kapital til prosjektutvikling. ICO-er er vanligvis mindre regulert enn børsnoteringer, noe som historisk sett har gjort dem mer risikable.

IEO-er er derimot en variant av ICO-er, men gjennomføres på en børsplattform for kryptovaluta. Denne metoden gir et ekstra lag med sikkerhet og tillit, ettersom børsene kontrollerer prosjektene før de tillater dem å samle inn penger på plattformen sin. IEO-er tilbyr fortsatt tokens som kan øke i verdi, på samme måte som ICO-er, men med børsens ekstra troverdighet og brukerbase.

Mens børsnoteringer er en mer tradisjonell form for investering i etablerte markeder, henvender ICO-er og IEO-er seg til nyere, teknologikyndige investorer som ser etter muligheter i innovative prosjekter innenfor blokkjede- og kryptovalutaområdet.

Regulering

IEO: Moderat regulert gjennom børsens tilsyn.

ICO: Minimal regulering, stor variasjon etter jurisdiksjon.

IPO: Sterkt regulert av finansmyndigheter (f.eks. SEC i USA).

Investortilgang

IEO: Begrenset til brukere av vertsbørsen.

ICO: Åpent for et globalt publikum med få begrensninger.

IPO: Ofte begrenset til institusjonelle investorer og enkeltpersoner gjennom meglere.

Risikoer

IEO: Redusert risiko på grunn av børsens kontroll.

ICO: Høy risiko på grunn av potensialet for svindel og manglende tilsyn.

IPO: Lavere risiko på grunn av strenge regulatoriske standarder og krav til åpenhet.

Kostnader

IEO: Lavere enn børsnoteringer på grunn av mindre regulatorisk byrde.

ICO: Generelt lave, men varierer avhengig av markedsføring.

IPO: Høye på grunn av regulatoriske, juridiske og garantiavgifter.

Marked

IEO: Markedet for kryptovaluta.

ICO: Kryptovalutamarkedet.

IPO: Tradisjonelt aksjemarked.

Bruk av inntektene

IEO: Utvikling av prosjekter innenfor krypto/blokkjede-området.

ICO: Utvikling av prosjekter innen krypto/blokkjede-området.

IPO: Finansiering av forretningsdrift, ekspansjon, tilbakebetaling av gjeld osv.

Typiske investorer

IEO: Kryptoinvestorer er kjent med utvekslingsplattformer.

ICO: Kryptoentusiaster og private investorer globalt.

IPO: Institusjonelle investorer, sofistikerte investorer.

Tilbudt aksjeandel

IEO: Nei, tilbyr tokens som kan ha nytte eller verdi.

ICO: Nei, tilbyr tokens som kan ha nytte eller verdi.

IPO: Ja, tilbyr aksjer i selskapet.

Beste IEO-plattformer

Noen av de mer populære IEO-plattformene inkluderer Binance Launchpad, Huobi Prime, KuCoin Spotlight og OKEx Jumpstart. Disse plattformene er kjent for sine robuste sikkerhetstiltak, brede brukerbase og vellykkede prosjektlanseringer.

Merk at dette ikke betyr at alle kryptovalutaer som lanseres på disse plattformene er trygge eller gode investeringer. Gjør alltid din egen research før du handler kryptovaluta.

Fordeler og ulemper

IEO tilbyr en moderne måte å skaffe kapital på i kryptovalutamarkedet, med visse fordeler og ulemper.

Fordeler pros

 • Økt sikkerhet og tillit
 • Øyeblikkelig likviditet
 • Brukervennlighet
 • Fellesskap og markedsføringsstøtte

Ulemper cons

 • Begrenset investorpool
 • Noteringsgebyrer
 • Regulatoriske utfordringer

Juridiske risikoer

IEO-er utgjør en unik juridisk risiko, først og fremst fordi de opererer i et relativt nytt regelverk som er i rask utvikling. Selv om IEO-er forsøker å løse noen av de regulatoriske problemene knyttet til ICO-er ved å involvere kryptovalutabørser som mellommenn, støter de likevel på betydelige juridiske utfordringer.

En av de største juridiske risikoeneer behovet for å overholde ulike regelverk i ulike jurisdiksjoner. Regelverket for kryptovaluta er svært forskjellig fra land til land, og det som kan være tillatt i én region, kan være ulovlig i en annen.

Dersom for eksempel et token som utstedes under en IEO, klassifiseres som et verdipapir av visse reguleringsorganer (som SEC i USA), må IEO-en overholde verdipapirlovene, noe som innebærer registrering eller søknad om unntak. Manglende overholdelse kan føre til store bøter og rettslige skritt mot både tokenutstederne og børsen.

Siden kryptovalutabørser som driver IEO-er kan ha brukere fra flere land, er det dessuten utfordrende å sikre at alle juridiske standarder er oppfylt i hver jurisdiksjon. Denne globale rekkevidden kan eksponere en IEO for ulike rettssystemer, noe som potensielt kan gjøre utstederne ansvarlige i flere land i tilfeller av tvister, svindel eller manglende overholdelse av lokale lover.

En annen juridisk risiko er knyttet til forbrukerbeskyttelse. Det er en iboende risiko for svindel, ettersom ondsinnede aktører kan bruke IEO-er til å utnytte investorer. Børsene gjennomfører due diligence-undersøkelser, men effektiviteten og grundigheten i disse prosessene kan variere betydelig, noe som kan gjøre investorene sårbare.

Fremtiden til IEO

IEO-er har vokst frem som en populær innsamlingsmetode for blokkjedeprosjekter, noe som gir investorer økt sikkerhet og tilgjengelighet. Denne metoden skaper et samarbeid mellom anerkjente børser og lovende blockchain-startups, noe som fremmer et miljø som sikrer åpenhet, likviditet og tillit.

Selv om de fortsatt har noen utfordringer og ulemper, har de fått betydelig gjennomslag i kryptovalutamarkedet som en alternativ innsamlingsmetode. De er spesielt foretrukket sammenlignet med ICO-er, der brukerne må gjøre all due diligence selv.

Konklusjon

IEO-er representerer en betydelig utvikling i måten blokkjedeprosjekter sikrer finansiering på. Ved å utnytte infrastrukturen og brukerbasen til etablerte kryptovalutabørser gir IEO-er et sikrere og mer regulert miljø sammenlignet med tradisjonelle ICO-er.

Men selv om IEO-er reduserer noen av risikoene forbundet med direkte myntutstedelser, er de ikke uten utfordringer. Kompleksiteten i lov- og regelverket utgjør fortsatt et betydelig hinder, og det krever nøye etterlevelse og forståelse av internasjonale lover som kan variere dramatisk mellom ulike jurisdiksjoner.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en Initial Exchange Offering enkelt sagt?

Hvordan fungerer IEO?

Hva er forskjellen mellom ICO og IEO?

Hva er forskjellen mellom IPO og IEO?

Hva betyr IEO i kryptovaluta?

Relaterte begreper

Ruholamin Haqshanas
Cryptocurrency journalist
Ruholamin Haqshanas
Kryptojournalist

Ruholamin Haqshanas er en kryptovaluta- og finansjournalist med over tre års erfaring i feltet. Han har en bachelorgrad i mekatronikk og en sterk interesse for FinTech. Han startet som frilans teknologiskribent, men gikk over til kryptovaluta da han fordypet seg i industrien i 2019. Ruholamin har vært omtalt i flere finansielle og kryptonyhetskanaler, inkludert Cryptonews, Investing.com, 24/7 Wall St, The Tokenist, Business2Community, ZyCrypto, EthereumPrice.org, Milk Road, for å nevne noen. Ruholamin har også jobbet med store krypto- og DeFi-prosjekter som innholdsprodusent, inkludert Midas Investments, BullPerks/GamesPad og Equalizer Finance.