Investeringsfond

Hvorfor oss?

Hva er et investeringsfond?

Et investeringsfond er en samling av kapital som tilhører en rekke investorer som brukes til å investere i verdipapirer som aksjer, obligasjoner, og andre eiendeler. Hver investor i fondet beholder eierskap og kontroll over et visst antall andeler i forhold til beløpet de investerte.

Investeringsfond lar investorer overlate kontrollen over oppgaver som porteføljeallokering og likviditetsstyring til en profesjonell i bytte mot et gebyr.

Hvordan fungerer investeringsfond?

Investeringsfond samler inn penger fra mange investorer og bruker dem til å bygge en portefølje av finansielle instrumenter i tråd med fondets strategi og mål. Disse investeringene er valgt ut og forvaltes av erfarne fagfolk.

Når du investerer i et fond, kjøper du aksjer eller andeler som representerer eierskap i fondets beholdning. Verdien av aksjene vil svinge basert på ytelsen til investeringene som utgjør fondets portefølje.

Som investor har du ikke direkte kontroll over hvilke aktiva fondet kjøper eller selger.

Fondsforvalteren fører tilsyn med porteføljen, utfører analyser og undersøkelser for å bestemme hvilke investeringer som skal inkluderes og i hvilke mengder. De bestemmer når de skal kjøpe eller selge basert på fondets mål. Forvalterens investeringsbeslutninger tar sikte på å gi avkastning for investorer samtidig som de overholder fondets risikoparametere.

I bytte for denne profesjonelle forvaltningen tar fondene gebyrer og utgifter som trekkes fra forvaltningskapitalen. Disse inkluderer forvaltningshonorarer betalt til rådgiveren samt drifts- og transaksjonskostnader.

Gebyrene reduserer fondets nettoavkastning, men gir enkel tilgang til dyktig investeringsforvaltning.

Typer investeringsfond

Nedenfor er de fem vanligste typene investeringsfond:

 • Verdipapirfond: De lar investorer samle penger i et fond som kjøper en mangfoldig portefølje av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer. De tilbyr innebygd diversifisering og profesjonell ledelse. Verdipapirfond selger og innløser aksjer direkte med investorer daglig basert på deres netto aktivaverdi (NAV).
 • Børshandlede fond (ETFer):ETF er investeringsfond som handler intradag på børser som individuelle verdipapirer. ETF-er sporer underliggende indekser, men handler til markedspriser som til tider kan avvike fra deres netto aktivaverdi (NAV). De tilbyr diversifisert eksponering mot markeder og har ofte lavere kostnader enn aksjefond.
 • Hedgefond: Hedgefond er privat organiserte investeringsfond som kun er åpne for akkrediterte investorer med høy nettoverdi. De implementerer fleksible investeringsstrategier rettet mot å generere overdimensjonert avkastning gjennom teknikker som shortsalg, innflytelse og derivathandel. Hedgefond tar mye høyere gebyrer og er mindre regulert enn tradisjonelle fond.
 • Private Equity Funds (PE): Disse fondene samler inn penger fra investorer for å kjøpe børsnoterte selskaper for å optimalisere driften og til slutt øke markedsverdien. Når selskapet har blitt omstrukturert og verdien har utvidet seg, går det ut av investeringen med fortjeneste.
 • Venture Capital Funds: VC-fond strømmer penger inn i virksomheter i tidlig fase – a.k.a.oppstart – som har skapt lovende produkter, tjenester og forretningsmodeller. De tar betydelig risiko, men har en tendens til å investere små beløp i et stort antall forskjellige ventures for å diversifisere porteføljene sine. Mange av disse investeringene vil mislykkes, men en håndfull vil levere enestående avkastning som bør veie opp for de som ikke presterte som forventet.

I tillegg er det bransjespesifikke fond som eiendomsfond,handelsvare fond og vekstmarkedsfond.

Fond kan også forvaltes aktivt hvis forvalteren gjør taktiske spill eller passivt forvaltet hvis de er utformet for å prestere på samme måte som en bestemt referanseindeks som S&P 500 eller Nasdaq 100-indeksen.

Fordeler med investeringsfond

Investeringsfond gir flere fordeler for investorer, inkludert disse:

Fordeler Beskrivelse
Diversifisering Fond investerer i en kurv med verdipapirer for å redusere risiko og volatilitet kontra å eie bare noen få eiendeler.
Profesjonell ledelse Fondsforvaltere har ekspertisen til å undersøke og velge investeringer samt aktivt forvalte porteføljen som svar på endringer i markedsforholdene.
Kostnadseffektivitet Å samle eiendeler i et fond gir kostnadsbesparelser gjennom stordriftsfordeler innen handel, forskning og forvaltning.
Bekvemmelighet En pool av kapital gir fond mer fordelaktig tilgang til markedene og ulike aktivaklasser som ellers kan være utilgjengelige for enkeltpersoner med mindre de har en høy nettoformue.
Likviditet Åpne aksjefond behandler kjøp og innløsninger daglig, slik at investorer enkelt kan gå inn og ut av beholdninger. I mellomtiden kan aksjene til ETF-er enkelt selges som om de var vanlige aksjer.
Åpenhet Fondene offentliggjør viktige detaljer om virksomheten deres, inkludert en fullstendig liste over deres beholdninger, historisk avkastning, gebyrer og investeringsstrategi.
Regulering Verdipapirtilsyns-myndigheter fører tilsyn med fond for å beskytte investorer gjennom krav som regelmessig rapportering og uavhengige revisjoner.

Risikoer og ulemper ved fondsinvestering

Investeringsfond kommer også med noen potensielle ulemper:

Ulemper Beskrivelse
Market Risk Fond med eksponering mot aksjer og visse høyrisiko verdipapirer er fortsatt sårbare for markedsvolatilitet og kan generere betydelige tap.
Leder underytelse Et aktivt forvaltet fond kan mislykkes i å slå sin referanseindeks etter at gebyrene er trukket fra.
Høye kostnader Fondsspesifikke utgifter som forvaltningshonorarer kan redusere totalavkastningen sammenlignet med passiv indeksinvestering.
Mangel på kontroll Investorer kan ikke påvirke beslutningen til fondets forvalter på noen måte.
Mindre likviditet Noen fond, som hedgefond og private equity-fond, kan pålegge bindingsperioder eller innløsningsbegrensninger.
Skattemessig ineffektivitet Investorer kan pådra seg kapitalgevinstskatt når fondet kjøper og selger beholdningene som utgjør porteføljen. En høy porteføljeomløpshastighet kan skade fondets avkastning.

Eksempler på populære investeringsfond

Nedenfor er ulike kategorier av investeringsfond.

Aksjefond

 • Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX): Et av de største aksjefondene som sporer S&P 500-aksjeindeksen med over 800 milliarder USD i eiendeler. VFIAX tilbyr bred markedseksponering til en svært lav kostnad, siden dets årlige forvaltningshonorar er 0,04%.
 • Fidelity Magellan: Et aktivt forvaltet verdipapirfond med stor kapital som ble drevet av den anerkjente investoren Peter Lynch på 1980-tallet da det leverte en årlig avkastning på 29%. For øyeblikket forvalter den rundt 25 milliarder USD og krever et årlig gebyr på 0,52%.
 • T. Rowe Price Blue Chip Growth: Aktivt forvaltet aksjefond fokusert på å investere i store vekstaksjer innen teknologi-, forbruker-, helse- og finanssektorene. Dens eiendeler under forvaltning er på rundt 50 milliarder USD, og kostnadsforholdet er 0,71%

Børshandlede fond

 • SPDR S&P 500 ETF (SPY): Dette var den første ETFen som ble gjort tilgjengelig i USA. Den ble lansert i 1993, og den sporer ytelsen til S&P 500-indeksen. Dens eiendeler under forvaltning (AUM) overstiger 400 milliarder USD, og kostnadsforholdet er 0,09%.
 • Invesco QQQ Trust (QQQ): Denne ETFen sporer ytelsen til Nasdaq 100-indeksen, en referanseindeks som hovedsakelig består av store ikke-finansielle aksjer notert på Nasdaq-børsen.
 • iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): En ETF som investerer i et bredt spekter av store og mellomstore vekstmarkedsaksjer.

Hedgefond

 • Bridgewater Associates: Det største hedgefondet i verden med 100 milliarder USD i aktiva under forvaltning og drevet av den berømte investoren Ray Dalio. Fondet vedtar en strategi kalt “Pure Alpha”, utviklet av Dalio selv.
 • Renaissance Technologies: Et fond som var pioner innen kvantitativ handel. Det er basert i New York og drives av James Simons. Flaggskipet Medallion-fondet genererte 39% årlig avkastning før gebyrer fra 1988 til 2018 ved å bruke komplekse matematiske modeller.
 • Paulson & Co.: Dette hedgefondet forvaltes av milliardærinvestoren John Paulson som genererte milliarder ved å shorte subprime-lån før finanskrisen i 2008.

Bunnlinjen

Investeringsfond gir individuelle investorer tilgang til profesjonell kapitalforvaltning og porteføljediversifisering. Ved å forstå de forskjellige fondstypene og strategiene de engasjerer seg i for å gi positiv avkastning, kan investorer velge de mest passende fondene i tråd med deres finansielle mål og risikotoleranse.

Å opprettholde en balansert portefølje med forsiktige fondsvalg bidrar til å redusere de naturlige risikoene forbundet med å investere i finansmarkedene.

Relaterte begreper

Alejandro Arrieche Rosas
Financial Reporter
Alejandro Arrieche Rosas
Finansskribent

Alejandro er en finansanalytiker, forretningsekspert og frilansskribent som har fulgt markedene og skrevet informativt nyhetsinnhold i mer enn syv år, og som dekker den siste utviklingen og viktige emner innen næringsliv, markedsføring, krypto og aksjer. I tillegg til Business2Community har Alejandro også skrevet for blant annet The Modest Wallet, Buyshares, Capital.com og LearnBonds. Hans daglige nyhetsdekning omfatter teknisk innhold om økonomi, finans, investeringer og eiendom, og han har hjulpet finansbedrifter med å bygge opp sin digitale markedsføringsstrategi. Alejandros favorittemner er verdiinvesteringer og finansanalyse. Alejandro er utdannet ved Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE Business School).