Kryptering

Hvorfor oss?

Hva er kryptering?

Kryptering er prosessen med å bruke en algoritme for å omdanne vanlig tekst til kryptert tekst for å sikre at sensitive data forblir uleselige for uautoriserte brukere.

Krypterte data ser vanligvis ut som en lang sekvens av tilfeldige bokstaver og tall. Når data er kryptert, kan de bare gjøres om til ren tekst og gjøres lesbare igjen ved hjelp av riktig krypteringsnøkkel.

Kryptering er avgjørende for å sikre pålitelig levering og lagring av sensitiv informasjon. “Stream ciphers”, som hovedsakelig brukes til sanntidskommunikasjon, krypterer data én bit eller byte om gangen. Blokk-kryptering(en.”block ciphers”)  deler opp data i større segmenter, vanligvis rundt 64 bits, før de krypteres.

Techopedia forklarer kryptering 

Det vanskeligste problemet med kryptering er ofte nøkkeladministrasjon, som omfatter generering, bruk, arkivering og sletting av symmetriske og asymmetriske krypteringsnøkler.

Slik fungerer symmetrisk kryptering 

Symmetriske krypteringskoder bruker den samme nøkkelen til å kryptere og dekryptere en melding og er ofte ganske enkelt passord. Denne typen kryptering er rask og effektiv og egner seg godt til kryptering av dokumenter. Den brukes imidlertid ikke ofte til svært sensitiv kommunikasjon, fordi det kreves at begge parter har tilgang til den samme hemmelige nøkkelen.

En velkjent symmetrisk krypteringsalgoritme er Data Encryption Standard (DES), som bruker en 56-biters nøkkel og ikke regnes som angrepssikker. Advanced Encryption Standard (AES) anses som mer pålitelig fordi den bruker en 128-, 192- eller 256-biters nøkkel.

Slik fungerer asymmetrisk kryptering 

Asymmetrisk kryptering (også kalt offentlig nøkkelkryptografi) fungerer ved å generere par av matematisk relaterte nøkler. Den ene nøkkelen brukes til å kryptere en melding, og den andre nøkkelen brukes til å dekryptere meldingen. Avsenderen krypterer en melding ved hjelp av mottakerens offentlig tilgjengelige nøkkel. Meldingen dekrypteres deretter med mottakerens private nøkkel.

Asymmetrisk kryptering sammenlignes ofte med en låst postkasse som har en luke for mottak av meldinger. Alle som kjenner adressen til postkassen (den offentlige nøkkelen) kan sende en melding, men bare eieren av postkassen har den private nøkkelen til å åpne postkassen og lese meldingen.

Slik fungerer homomorf kryptering (Homomorphic encryption)

Homomorf kryptering er en krypteringsteknikk som støttes av en spesiell type algoritme som gjør det mulig å utføre visse typer operasjoner på chifferteksten uten å ha tilgang til en hemmelig nøkkel.

Homomorf kryptering er viktig fordi den gjør det mulig å utføre beregninger på krypterte data uten først å måtte dekryptere dem.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…