Kunstig generell intelligens

Hvorfor oss?

Hva betyr kunstig generell intelligens? 

Kunstig generell intelligens, engelsk “general artificial intelligence” eller også “artificial general intelligence”, viser til en type kunstig intelligens som er bred på lik måte som menneskelige kognitive systemer er brede. Som kan utføre ulike typer oppgaver på en god måte, og som da virkelig simulerer bredden i det menneskelige intellektet i stedet for å fokusere på mer spesifikke eller smalere typer oppgaver. 

Begrepet brukes for å skille ulike typer kunstig intelligens fra hverandre – begrepene “sterk kunstig intelligens” eller “full kunstig intelligens” brukes også for å diskutere bredere mål for kunstig intelligens.

Techopedia forklarer kunstig generell intelligens 

Et av de store spørsmålene innen kunstig intelligens er i hvilken grad maskiner kan bli intelligente, og i hvilken grad de kan speile menneskehjernens evner. 

Noen debatter om kunstig intelligens tar utgangspunkt i Turing-testen, som ble utviklet på 1900-tallet, og som ganske enkelt går ut på om en datamaskin kan lure et menneske til å tro at det kommuniserer med et annet menneske  mens det i virkeligheten kommuniserer med maskinen.

Free Download: AI in the Insurance Industry: 26 Real-World Use Cases

 

Andre diskusjoner om kunstig intelligens går langt videre enn dette. 

– Der noen smalere eller svakere former for kunstig intelligens omfatter spillende-datamaskiner, videre til datamaskiner som refererer til utviklede ontologier for samtale, og datamaskiner som gir veivisninger eller andre instrukser.  Andre former for kunstig intelligens som kan kalles “kunstig generell intelligens” ligne mye mer på menneskers atferd og kommunikasjonsmetoder.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…