Metaverse

Hvorfor oss?

Hva er metaverse?

Metaverse er et oppslukende, interaktivt miljø generert av en datamaskin. Selv om det ikke finnes noen enhetlig definisjon av metaverse, hvordan det skal se ut – eller hvordan enkeltpersoner skal samhandle med det – brukes ofte Star Treks holodekk som eksempel for å forklare konseptet. Vi kan og si metaverdenen på norsk, for dette er en meta – verden som skapes rundt brukeren.

Etter å ha verifisert identiteten sin, bruker metaverse-besøkende en avatar (som kan være mer eller mindre lik deres virkelige motpart) for å utforske det nye virtuelle miljøet.

Teknologier som støtter denne typen oppslukende databehandling inkluderer:

 • Headset for virtuell virkelighet (VR)
 • Haptiske grensesnitt
 • Intelligente sensorer
 • Hjerne-datamaskingrensesnitt (BCI)
 • Kryptovaluta
 • Blockchain distribuerte hovedbøker
 • Non-fungible tokens (NFT)
 • Hologrammer
 • Digitale tvillinger
 • Utvidet virkelighet (AR)

Techopedia forklarer metaverse

I oktober 2021 kunngjorde Facebook at de endret navn til Meta for å fokusere på å bygge metaverse. Mark Zuckerberg omtalte metaverse som et legemliggjort Internett der brukeren er en del av opplevelsen. Zuckerberg har sagt at metaverse vil bli etterfølgeren til det mobile Internett og dramatisk endre måten folk jobber og kommuniserer på. Han er ikke alene om å mene dette. Goldman Sachs’ analytiker Eric Sheridan kalte metaverse for en markedsmulighet på 8 billioner dollar.

Metaverse forventes å skape nye inntektsstrømmer fordi det vil gi selskaper en ny måte å markedsføre varer og tjenester på, samtidig som de kan samle inn nye typer data som genereres av brukerinteraksjoner. Det er imidlertid fortsatt mange teknologiske utfordringer og sosiale utfordringer som må løses før selskapene kan forvente høy avkastning på investeringen (ROI) for denne typen forretningsinitiativ.

Microsoft, Meta, Nvidia og Roblox trekkes ofte frem som pionerer innen metaverse. Disse leverandørene er kjent for sin forskning og utvikling av teknologier for blandet virkelighet, og de utforsker for tiden måter å tjene penger på hodesporing og andre typer brukergenererte data i metaverse.

Mye av den opprinnelige hypen rundt metaverse-aktiviteten har imidlertid avtatt.

Fremtidig forskning forventes å fokusere på å overvinne de nåværende problemene med båndbredde, hodesett og haptiske egenskaper som setter begrensninger for dagens metaverse-applikasjoner.

Hvordan fungerer metaverset?

Metaverse fungerer ved hjelp av en kombinasjon av virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR) og andre omsluttende teknologier. Brukerne får tilgang til metaverse gjennom spesialiserte plattformer eller applikasjoner som lar dem skape avatarer, samhandle med andre og navigere sømløst i digitale rom.

Flere elementer spiller sammen for å gjøre metaverse-applikasjoner mulige:

 • Virtuelle miljøer og plattformer: Disse sammenkoblede plattformene utnytter avansert teknologi som virtuell virkelighet, utvidet virkelighet og blandet virkelighet (MR) for å skape oppslukende, tredimensjonale digitale rom som simulerer fysisk tilstedeværelse i virtuelle miljøer. Disse enhetene sporer brukernes bevegelser og gester, slik at de kan utforske virtuelle rom, samhandle med objekter og kommunisere med andre brukere gjennom avatarene sine.
 • Romliggjort lyd, “Spatialized Audio”: Romliggjorte lydteknologier forsterker følelsen av innlevelse ved å gi realistiske lydbilder som gjenspeiler den romlige plasseringen av objekter og brukere i det virtuelle miljøet.
 • Avatarer og identitet: Digitale representasjoner av brukere som gjør det mulig for dem å navigere, samhandle og uttrykke seg i virtuelle miljøer, er sentrale i metaverse-konseptet. Brukerne kan tilpasse avatarene sine med funksjoner som utseende, klær, tilbehør og animasjoner, noe som gjør det mulig å uttrykke seg selv og skape en identitet.
 • Sosial interaksjon: Avatarer fungerer som det primære kommunikasjonsmiddelet og det sosiale samspillet i metaverse, slik at brukerne kan delta i samtaler, gester og uttrykk med andre i sanntid.
 • Nettverk og interoperabilitet: Sammenkobling er avgjørende for at metaverset skal fungere, og muliggjør sømløs kommunikasjon, samarbeid og handel på tvers av ulike virtuelle miljøer og plattformer.
 • Interoperable standarder: Standardiserte protokoller og formater, som Metaverse API (MVAS) og interoperable NFT-standarder som ERC-721 og ERC-1155, legger til rette for interoperabilitet mellom ulike metaverse-plattformer, økosystemer og virtuelle ressurser. Dette gjør det mulig for brukerne å overføre digitale ressurser, avatarer og identiteter på tvers av flere plattformer, noe som gjør opplevelsen mer smidig.
 • Integrering på tvers av plattformer: Noen metaverse-plattformer gir brukerne tilgang til virtuelle opplevelser og innhold fra ulike enheter og miljøer. Dette gir en sømløs overgang mellom VR, AR, stasjonære og mobile grensesnitt.
 • Verktøy for innholdsproduksjon: Metaverse-plattformene tilbyr intuitive verktøy og grensesnitt for innholdsproduksjon, inkludert programvare for 3D-modellering, animasjonsverktøy og skriptspråk. Med disse verktøyene kan brukerne designe og bygge virtuelle objekter, miljøer og opplevelser i metaverse.
 • Inntektsgenerering og eierskap: Brukerne kan tjene penger på innholdet sitt gjennom ulike mekanismer, for eksempel ved å selge virtuelle varer, arrangere arrangementer eller tilby virtuelle tjenester.

Historien til metaverse

Begrepet “metaverse” ble først brukt av Neal Stephenson i science fiction-romanen Snow Crash fra 1992. Romanen beskriver en virtuell 3D-verden som hovedpersonen får tilgang til via en personlig terminal som projiserer bilder til brillene hans. Avataren hans interagerer med andres avatarer.

Spillbransjen har vært en av de første bransjene som har omfavnet metaverse-konseptet. Pokémon Go, som ble lansert i 2016, inkorporerte utvidet virkelighet i mobilspill, og siden den gang har spill som Decentraland, Minecraft og Roblox utviklet virtuelle miljøer der spillerne kan ta i bruk avatarer for å samhandle med hverandre.

Mange bransjeeksperter spår at metaverse vil bli den neste utviklingen av sosiale medier og gi studenter, forbrukere og ansatte nye måter å komme i kontakt og tilbringe tid sammen på.

Metaverse-konseptet har utviklet seg i årenes løp, og tidlige virtuelle verdener som Second Life la grunnlaget for mer oppslukende opplevelser. Nyere teknologiske fremskritt, som virtual reality-briller og blockchain, har satt fart på utviklingen av metaverdenen.

Forskjellen mellom metaverse og internett

Metaverse skiller seg fra det tradisjonelle internett i funksjonaliteten og dybden i brukerengasjementet.

Metaverse overskrider internettets todimensjonale natur ved å gi brukerne mulighet til å fordype seg i tredimensjonale virtuelle miljøer. Internett er vanligvis basert på en modell for statisk konsum av todimensjonalt innhold, der brukerne passivt konsumerer informasjon eller deltar i begrenset interaksjon.

I motsetning til dette fremmer metaverse et dynamisk og deltakende miljø der brukerne aktivt former og bidrar til den virtuelle verdenen gjennom brukergenerert innhold, virtuelle økonomier og samarbeidsaktiviteter. Denne deltakende opplevelsen fremmer en følelse av eierskap og handlekraft.

Metaverdenen legger vekt på sosial interaksjon og fellesskapsbygging som sentrale komponenter i opplevelsen. Selv om internett gjør det mulig å kommunisere gjennom tekst, bilder og video, finnes det ikke noe metaverse-nettsted i tradisjonell forstand – metaverse legger til rette for mer oppslukende og virkelighetsnære interaksjoner gjennom avatarer og romlig lyd. Brukerne kan delta i sanntidssamtaler, samarbeide om prosjekter, delta på virtuelle arrangementer og danne meningsfulle relasjoner i den virtuelle verdenen. Denne vektleggingen av sosial tilstedeværelse og interaksjon skaper en følelse av samhørighet og løfter metaverdenen ut over internettets primært informasjons- og transaksjonsbaserte karakter.

Teknologiene bak metaverse

Virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR), blokkjede og kunstig intelligens (AI) er noen av de viktigste teknologiene som driver metaverse. VR-hodesett, utstyrt med høyoppløselige skjermer, bevegelsessensorer og romlige lydsystemer, transporterer brukerne inn i virtuelle verdener med en økt følelse av tilstedeværelse for å skape oppslukende opplevelser.

AR-enheter, som smartbriller og mobile enheter, bruker kameraer og sensorer til å registrere brukerens omgivelser og legge på virtuelle objekter, informasjon eller opplevelser i sanntid. Denne integreringen av digitalt innhold i den fysiske verden muliggjør nye former for interaksjon, utforskning og historiefortelling i metaverdenen, og bygger bro mellom den virtuelle og den fysiske verdenen.

Blokkjedeteknologi og kryptovaluta muliggjør sikre transaksjoner og eierskap av virtuelle eiendeler i virtuelle verdener.

Hva består metaverdenen av?

Metaverdenen består av virtuelle miljøer, digitale eiendeler, avatarer, sosiale interaksjoner og økonomiske systemer. Brukerne kan delta i et bredt spekter av aktiviteter, inkludert spilling, sosialt samvær, deltakelse på virtuelle arrangementer, shopping og skaping av innhold.

NFT og kryptovalutas rolle i metaverse

Non-fungible tokens (NFT-er) og kryptovalutaer er avgjørende for at metaverse-økonomien skal fungere. Siden digitale gjenstander lett kan kopieres, må det finnes en måte å identifisere autentiske gjenstander på.

NFT-er er kryptografiske tokens som representerer eierskap eller ekthetsbevis for unike digitale eiendeler, for eksempel virtuelle landområder, kunstverk eller samleobjekter, og ettersom de lagres i en uforanderlig distribuert hovedbok som registrerer hver transaksjon, kan de spore og verifisere eierskapet. Dette gjør det mulig for skaperne å tjene penger på det digitale innholdet sitt direkte, og brukerne kan trygt handle, samle på og vise frem unike digitale gjenstander. De kan omgå tradisjonelle mellomledd og etablere direkte relasjoner med publikum, beholde eierrettighetene og motta royalties fra videresalg.

NFT-standarder som ERC-721 og ERC-1155 muliggjør interoperabilitet på tvers av ulike metaverse-plattformer og økosystemer, noe som muliggjør sømløs overføring og interoperabilitet av digitale eiendeler. Brukere kan eie NFT-er på tvers av flere virtuelle verdener, noe som øker likviditeten og nytten av deres digitale eiendeler.

Samtidig er kryptovalutaer et middel for å forenkle transaksjoner og muliggjøre virtuell handel i metaverdenen.

Kryptovalutaer muliggjør desentraliserte finansielle tjenester, applikasjoner og virtuelle økonomier i metaverdenen, der brukerne kan kjøpe, selge og handle digitale varer, tjenester og eiendeler ved hjelp av egne tokens eller stablecoins.

De legger også til rette for styringsmekanismer som desentraliserte autonome organisasjoner (DAO-er) og tokenbaserte stemmesystemer, slik at brukerne kan delta i beslutningsprosesser, samfunnsstyring og protokollutvikling for virtuelle verdener og plattformer.

Hvordan kommer du inn i metaverdenen?

For å komme inn i metaverdenen må man ha tilgang til kompatibel maskinvare, for eksempel VR-briller, og programvareplattformer som støtter virtuelle opplevelser. Deretter kan man opprette en avatar, utforske virtuelle rom og samhandle med andre gjennom dedikerte metaverse-plattformer og -applikasjoner.

Er det trygt å oppholde seg i metaverse?

Sikkerheten i metaverse avhenger av flere faktorer, blant annet plattformens retningslinjer, brukeratferd og sikkerhetstiltak. Selv om det finnes risikoer som identitetstyveri, trakassering og svindel, iverksetter plattformene sikkerhetstiltak for å beskytte brukerne og sikre en trygg og hyggelig opplevelse.

Hvordan vil folk oppleve metaverse?

Folk kommer til å oppleve metaverse gjennom oppslukende virtuelle miljøer der de kan delta i aktiviteter som spenner fra underholdning og sosialt samvær til utdanning og arbeid. Metaverse vil by på muligheter for kreativitet, samarbeid og utforskning, og grensene mellom fysisk og digital virkelighet vil viskes ut.

Sammenfattet

Ideen om metaverse representerer et paradigmeskifte i måten vi samhandler med den digitale verdenen på, og tilbyr oppslukende og sammenkoblede opplevelser som overskrider tradisjonell Internett-bruk. Etter hvert som den tredje generasjonen av Internett (Web3) utvikler seg, har metaverse potensial til å bli en integrert del av hverdagen for mange mennesker og påvirke hvordan de jobber, leker og kommuniserer med andre i den digitale tidsalderen.

Hva er metaverse, enkelt forklart?

Hvordan kommer du inn i metaverse?

Lever vi allerede i et metaverse?

Hva er et eksempel på et metaverse?

Relaterte begreper

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknologiskribent

Nicole Willing har to tiårs erfaring med å skrive og redigere innhold om teknologi og finans. Hun har utviklet ekspertise i å dekke råvare-, aksje- og kryptovalutamarkedene, samt de nyeste trendene i hele teknologisektoren, fra halvledere til elektriske kjøretøy. Hennes bakgrunn fra rapportering om utviklingen innen telekomnettverksutstyr og -tjenester og industriell metallproduksjon gir henne et unikt perspektiv på konvergensen mellom tingenes internett-teknologi og produksjon.