Microsoft Word

Hvorfor oss?

Hva er Microsoft Word?

Microsoft Word er et mye brukt kommersielt tekstbehandlingsprogram utviklet av Microsoft. Microsoft Word er en del av Microsoft Office-pakken med produktivitetsprogramvare, men kan også kjøpes som et frittstående produkt.

Microsoft Word ble opprinnelig lansert i 1983, og har siden blitt revidert flere ganger. Programmet er tilgjengelig for både Windows- og Apple-operativsystemer.

Microsoft Word kalles ofte bare Word eller MS Word.

Techopedia forklarer Microsoft Word

I 1981 ansatte Microsoft Charles Simonyi for å utvikle et tekstbehandlingsprogram. Den første versjonen ble lansert i 1983.

Til å begynne med var MS Word ikke særlig populært, fordi det så radikalt annerledes ut enn WordPerfect, datidens ledende tekstbehandlingsprogram. Microsoft forbedret imidlertid Word kontinuerlig i løpet av årene, og i 1985 kom det blant annet en versjon som kunne kjøres på Mac. Den andre store utgaven av Word, i 1987, inneholdt en oppgradering av de viktigste funksjonene, i tillegg til nye funksjoner som støtte for RTF (Rich Text Format).

I 1995 økte Microsoft sin markedsandel i tekstbehandlingsbransjen med lanseringen av Windows 95 og Office 95, som inneholdt en pakke med kontorprogramvare.

MS Word har blant annet WYSIWYG-visning (“what-you-see-is-what-you-get”) som sikrer at alt som vises på skjermen, vises på samme måte når det skrives ut eller flyttes til et annet format eller program.

Muligheten til å kopiere og lime inn MS Word-innhold på mange andre plattformer uten vesentlige formateringstap er en av grunnene til at programvaren har vært så populær de siste to tiårene.

I tillegg har MS Word en innebygd ordbok for stavekontroll, og feilstavede ord markeres med en rød strek. MS Word har funksjoner på tekstnivå som fet skrift, understreking, kursiv og gjennomstreking, og funksjoner på sidenivå som innrykk, avsnittsinndeling og linjeføring. Word er kompatibelt med mange andre programmer, og de vanligste er de andre programmene i Office-pakken.

I 2007 ble .docx standard filformat og erstattet filtypen “.doc”.

Etter hvert som Microsoft Word ble modernisert, ble også Microsofts operativsystemer det. Siden Microsoft Office-pakken er knyttet til Microsofts operativsystem, var bruken av Office-pakken en del av brukernes frustrasjon i forbindelse med utfasingen av Microsoft XP og de påfølgende versjonene av Vista og Windows 7, 8 og 10.

Samtidig begynte Microsoft å satse på nettskyen. Det nye tilbudet, Microsoft Office 365, erstatter de gamle lisensieringsmetodene for enkeltmaskiner med et skybasert sett med programvareapplikasjoner som brukerne kan få tilgang til hvor som helst.

Med abonnementspriser får mange kunder nå tilgang til Microsoft Word og Office-pakkene gjennom Office 365 i stedet for å kjøpe dem gjennom nedlastinger med lisensnøkler. I teorien gir nettskyen mulighet for mer allsidig bruk på flere enheter, selv om enkelte brukere har rapportert om problemer med å få autorisert nye enheter.

Et annet populært aspekt ved skyleveransene er at det ikke er nødvendig å laste programvaren inn på den lokale harddisken, noe som gjør at sluttapparatet blir mindre overfylt av drivere og annen programvareinfrastruktur.

Samtidig har Microsoft lagt til andre komplementære skyapplikasjoner som OneNote, OneDrive og SharePoint for bedriftsbrukere, samt en mobil Office-pakke for Apple og Android.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…