Modem

Hvorfor oss?

Hva er et modem?

Et modem er en nettverksenhet som både modulerer og demodulerer analoge bæresignaler (kalt sinusbølger) for koding og dekoding av digital informasjon. Modemer utfører begge disse oppgavene samtidig, og derfor er begrepet modem en kombinasjon av “modulere” og “demodulere”.

Techopedia forklarer modem

Det vanligste bruksområdet for modemer er både sending og mottak av digital informasjon mellom personlige datamaskiner. Tidligere ble denne informasjonen overført over telefonlinjer ved hjelp av V.92, den siste oppringingsstandarden, til et analogt modem som konverterte signalet tilbake til et digitalt format som datamaskinen kunne lese.

Nå skjer tilgangen til Internett i større grad ved hjelp av høyhastighetsbredbåndsmodemer.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…