Hvorfor oss?

Multi-Chain

Hva er Multi-Chain?

Multi-Chain, på norsk kan vi si multikjede, er en prosess der prosjekter distribuerer smartkontrakter på tvers av flere blokkjeder og kobler sammen isolerte kjeder til ett nettverk.

Dette skiller seg fra vanlige kjeder som Bitcoin eller Ethereum, som hver for seg er individuelle kjeder.

Med multikjeder kan du ha mange kjeder som alle er koblet sammen og fungerer samtidig.

Resultatet er at brukerne kan gjøre transaksjoner på tvers av mange kjeder uten å måtte flytte eiendeler fra ett sted til et annet.

Hva er historien til Multi-Chain?

Ethereum var pioneren når det gjaldt å introdusere smartkontrakt-blokkjeder som støtter fullt tilpassbare desentraliserte applikasjoner. Ethereum ble raskt populært på grunn av nettverkets voksende innflytelse, og smartkontrakter fikk sitt første hjem på ethereum.

Nye apper som Compound, MakerDAO, Uniswap og EtherDelta dukket opp og tilbød en ny tilnærming til finansielle tjenester direkte gjennom blokkjedeteknologi.

Den økende populariteten til smartkontrakter på Ethereum har imidlertid ført til at flere ønsker å bruke ressursene, noe som har ført til at transaksjonsgebyrene har økt.

Selv om Ethereum fortsatt er en av de sikreste plattformene for smartkontrakter, er mange brukere nå på utkikk etter billigere alternativer. Noen utviklere ser også en mulighet til å skape andre plattformer for smartkontrakter og konkurrere med Ethereum.

Denne endrede situasjonen har gitt opphav til Multi-Chain økosystemet.

Hvordan fungerer en multikjede?

Multi-Chains er et resultat av blokkjedefragmentering. Fordi hver blokkjede i praksis er en “øy” med liten eller ingen forbindelse til andre blokkjeder eller omverdenen, kan en bruker ikke få tilgang til en applikasjon på en annen blokkjede.

I en flerkjedeapplikasjon konfigurerer utviklerne en separat og isolert forekomst av smartkontraktene sine for hver enkelt blokkjede.

Det umiddelbare målet for enhver applikasjon etter lansering er å få flere brukere, og da er det naturlig å utvide til flere kjeder.

Flerkjedeapplikasjoner er nødvendige fordi desentraliserte applikasjoner (dApps) som kun finnes på én blokkjede, kan gå glipp av millioner av brukere på en annen blokkjede.

En bruker som allerede har tilgang til en annen blokkjede, må ta mange steg for å få tilgang til en ny applikasjon – for eksempel legge til et nytt nettverk eller laste ned en ny lommebok, overføre penger fra én blokkjede til en annen og deretter anskaffe det opprinnelige gasstokenet for å gjennomføre transaksjoner.

Multi-chain utvidelser løser dette problemet ved å møte brukerne i de blokkjedemiljøene de allerede er kjent med.

Hvorfor er Multi-Chain viktig?

Fremveksten av et flerkjedesystem er en positiv utvikling for Web3, der de ulike blokkjedene har hver sine styrker som passer til bestemte typer applikasjoner. Denne konkurransen oppmuntrer til nye ideer og forbedringer.

Flere blokkjeder er også viktig for at brukerne skal ha tilgang til et bredt utvalg av apper. I applikasjoner som brukerne interagerer med, er det opp til utviklerne å sørge for at alt fungerer som det skal.

Det skal være enkelt for brukerne, og det er nettopp det flerkjede- og krysskjedeapplikasjoner sørger for. De gjør det enklere for brukerne ved å bruke de blokkjedene de allerede er kjent med.

Hva er fordelene med multi-chain?

Flerkjedeapplikasjoner har flere fordeler, spesielt med tanke på at skalerbarhet fortsatt er et viktig tema etter hvert som blokkjedeteknologien utvikler seg og tiltrekker seg en større brukerbase, noe som setter noen av de eksisterende nettverkene under press. Flerkjedenettverk tilbyr en løsning ved å muliggjøre parallell behandling, redusere overbelastningen i én enkelt kjede og øke den generelle skalerbarheten.

Multikjedenes allsidighet kommer til syne når det gjelder tilpasning og fleksibilitet. Organisasjoner og utviklere kan designe spesialiserte kjeder som er skreddersydd til deres unike behov. De får muligheten til å justere transaksjonshastighet, personvernnivåer, styringsmodeller og konsensusalgoritmer etter behov.

Personvern og sikkerhet er andre viktige fordeler med flerkjedeplattformer. Disse nettverkene tilbyr funksjoner som gjør det mulig for deltakerne å holde visse transaksjoner private innenfor en bestemt kjede, samtidig som de kan dra nytte av fordelene ved et offentlig nettverk for andre interaksjoner.

Verdien av Multi-Chain plattformer er også knyttet til spesifikke bruksområder. Ulike bransjer og bruksområder krever forskjellige funksjoner. Med multikjeder kan man utvikle skreddersydde blokkjeder for å optimalisere effektiviteten og imøtekomme de spesifikke behovene i sektorer som leverandørkjedestyring, finans og helsevesen.

Interoperabiliteten som flerkjedenettverk legger til rette for, fremmer dessuten samarbeid og integrasjon. Kjeder innenfor samme økosystem kan sømløst overføre eiendeler og informasjon, noe som fremmer samarbeid mellom ulike applikasjoner og plattformer.

Hva er utfordringene med multikjeder?

Multikjedeapplikasjoner gjør det mulig for utviklere å nå ut til en bredere brukergruppe, men det fører også med seg noen utfordringer.

Isolert likviditet

Å øke likviditeten utløser en syklus som forsterker seg selv. En desentralisert børs (DEX) med topplikviditet kan gi jevnere transaksjoner med mindre prispåvirkning, et mer omfattende utvalg av alternativer for likviditet og bedre belønning for de som gir likviditet. Dette aspektet skiller ulike DeFi-plattformer fra hverandre.

Fraværet av koblinger mellom separate deler av en flerkjedeapplikasjon forårsaker imidlertid et betydelig problem for desentraliserte finans (DeFi) – apper. Dette skjer fordi det splitter opp den tilgjengelige likviditeten. I det nåværende oppsettet har DeFi-applikasjoner med flere kjeder forskjellige likviditetsbassenger for hver blokkjede, noe som deler opp den totale likviditeten som brukerne har tilgang til.

Tekniske utfordringer

Å utvikle, vedlikeholde og forbedre en flerkjedeapplikasjon krever mye arbeid. Denne oppgaven er svært krevende ettersom det stadig dukker opp nye blokkjeder. For hver ny blokkjede må utviklerne tilpasse koden til de unike tekniske reglene for den aktuelle blokkjeden. De må også sørge for at koden er godt laget og sikker, og deretter administrere hver versjon separat.

Derfor holder mange applikasjoner med flere kjeder seg vanligvis innenfor en bestemt gruppe av blokkjeder. Denne tilnærmingen reduserer de tekniske problemene knyttet til å lansere en ny applikasjon. Det er for eksempel mer sannsynlig at applikasjoner som starter på Ethereum, utvides til kjeder som bruker Ethereums virtuelle maskin (EVM).

Flerkjede vs. tverrkjede

Både multi-chain- og cross-chain -teknologier har et felles mål: å gjøre det mulig å utveksle informasjon og data mellom ulike blokkjedesystemer.

En blokkjede med flere kjeder, multi-chain, betyr at et prosjekt distribueres på tvers av flere nettverk slik at de kan kommunisere med hverandre.

Krysskjedeteknologi, cross-chain, er et verktøy som gjør det mulig å utveksle verdier mellom blokkjeder som ikke er relatert til hverandre. Den bruker smartkontrakter for å la nettverkene samhandle med hverandre. Ledger.com bruker analogien med en “blokkjedebro”.

Likevel forfølger de dette målet på forskjellige måter som viser hva de ønsker å oppnå.

For å benytte seg av flerkjedeteknologi må prosjekter settes opp på minst to forskjellige blokkjeder samtidig.

Disse blokkjedene inkluderer Binance Smart Chain, Ethereum eller Polkadot. Denne tilnærmingen gjør det mulig for ulike kjeder å snakke med hverandre og forsterker desentraliseringskonseptet.

Multi-Chain Cross-Chain
Har separate og isolerte smarte kontrakter på hver blokkjede Har et enhetlig sett med smarte kontrakter som kommuniserer sømløst på tvers av kjeder.
Før de får tilgang til data som er lagret i en annen kjede, må brukere sikre tillatelse fra spesifikke gatewayer. Konstruert basert på ideen om interoperabilitet, der alle medlemmer i nettverket kan engasjere seg i transaksjoner med hverandre, uavhengig av den spesifikke blokkjeden de er knyttet til.
Vedlikehold av nettverk kan være kostbart siden hvert nettverk trenger sin egne dedikerte maskinvare ressurser. Transaksjoner krever vanligvis større beregningerressurser og energi enn enkeltkjedeprosesser, noe som reduserer kostnadseffektiviteten over lengre perioder.
Transaksjoner kan muligens bli forsinket på grunn av deres begrensede adgangstilnærming og kravet om enstemmig enighet mellom alle involverte noder. Gir raskere transaksjonsvarighet ved å muliggjøre rask dataoverføring mellom flere hovedbøker.

Hva er fremtiden for Multi-Chain?

Selv om det ikke er sikkert at fremtiden for blokkjeder vil innebære flere kjeder, tyder utviklingen av verktøy som bridges, wrapped asset-protokoller og protokoller for kommunikasjon mellom ulike blokkjeder på en potensiell utvikling i den retningen.

Selv om det ikke er sikkert at én enkelt blokkjede blir dominerende, er det en mulighet for at en blokkjede som er i stand til å inkorporere ulike aktiva og kjeder, kan bli fremtredende.

Det virker likevel mer sannsynlig at flere blokkjedenettverk vil eksistere side om side, og at hvert av dem vil ha sitt eget unike økosystem samtidig som de kan samhandle med andre. Tanken om en fremtid med flere sammenkoblede blokkjeder er allerede i gang.

Relaterte begreper

John Isige
Kryptoskribent

John er en kryptoekspert og teknisk skribent som dekker de nyeste trendene og utviklingen i den digitale industrien. Han utforsker ulike emner som dataanalyse, NFT, DeFi, CeFi, metaverse, teknologitrender som AI og maskinlæring med klarhet og innsikt. Han brenner for å informere og engasjere leserne med sine kryptonyheter og datastøttede synspunkter på teknologitrender og nye teknologier. Med over et halvt tiårs erfaring har John bidratt til ledende medieplattformer som FXStreet, Business2Community, CoinGape, Vauld Insights, InsideBitcoins, Cryptonews og ErmoFi m.fl.