Myntbrenning – Brenning av tokens

Hvorfor oss?

Hva er Myntbrenning?

Coin Burning eller Myntbrenning på norsk, er en tilsiktet og permanent fjerning av mynter eller tokens fra en kryptovaluta sin totale sirkulasjonsmengde. Det foregår ved å sende dem til en brenningsadresse permanent, slik at de ikke kan hentes tilbake. Å redusere antallet mynter eller tokens i omløp har en deflatorisk effekt på det samlede faste tilbudet. Grunnen til dette er fordi det ikke opprettes flere etter at det totale antallet er nådd. Dette er utformet for å støtte verdien når etterspørselen øker.

Du vil også se “brenning av krypto”, “token brenning”,”myntforbrenning”, og ytterligere andre oversettelser av coin burning brukt på norske kryptosider.

Hva betyr Myntbrenning?

Myntbrenning kan sammenlignes med tilbakekjøp av aksjer i bedrifter. Selskaper som er børsnoterte, kjøper tilbake egne aksjer. Når selskapet kansellerer aksjene og reduserer det totale antallet aksjer, stiger nettoresultatet per aksje. Dette styrker aksjens verdi for aksjonærene.

Myntbrenning kan også sammenlignes med hvordan sentralbanker tar fysiske mynter eller sedler ut av sirkulasjon. Det bidrar til at en valutas tilgjengelighet og kjøpekraft blir justert.

Flere kryptovalutaprosjekter driver regelmessig med myntbrenning, som permanent ødelegger myntene eller tokens.

Hvordan fungerer myntbrenning?

Kryptovalutaer kjører på blokkjedeteknologi som bruker asymmetrisk kryptografi for å validere og sikre transaksjoner. Kryptovaluta-wallets bruker et par digitale nøkler som genereres automatisk – en offentlig nøkkel og en privat nøkkel.

 • Den offentlige nøkkelen fungerer som lommebokadressen;
 • Den private nøkkelen brukes av kryptolommebokinnehaveren for å få tilgang til innholdet – på samme måte som en e-postadresse brukes til å sende og motta meldinger, og passordet er kun kjent for kontoeieren.

Hver transaksjon mellom kryptovaluta-lommebøker registreres permanent i blokkjeden.

Dette betyr at alle kryptovalutaer kan brennes. Myntbrenning fungerer ved at myntene eller tokens sendes til en såkalt “brenner”-lommebokadresse, eller offentlig nøkkel, med en ukjent privat nøkkel. Lommeboken kan motta mynter eller tokens, men de kan ikke lenger hentes ut eller brukes. En myntforbrenning låser i realiteten bort kryptoen og kaster bort nøkkelen.

Ettersom hver lommebokoverføring registreres i blokkjeden, er det verifiserbart bevis på at myntene eller tokens er sendt til adressen og fjernet fra sirkulasjon.

Blokkjede- og kryptoprosjekter kan ha ulike tilnærminger til myntbrenning. Noen prosjekter beskriver sin intensjon om å brenne mynter i hvitboken i forkant av lanseringen. Andre innfører myntbrenning på et senere tidspunkt når utviklerne endrer planene sine, eller som svar på avstemninger i lokalsamfunnet. Noen prosjektutviklere har brent usolgte mynter og tokens etter en børsnotering (ICO).

Brenning kan være en engangshendelse, foregå i flere etapper eller etter en fast plan. Utviklere eller kryptoinnehavere kan brenne mynter og tokens manuelt, eller protokoller kan brenne dem automatisk.

Noen prosjekter setter av en del av kryptomengden til brenning, andre kjøper mynter eller tokens fra markedet og sender dem til brennerlommebøker, og noen brenner hele eller deler av transaksjonsgebyrene de mottar.

Noen blokkjedeprotokoller har en innebygd konsensusmekanisme for myntforbrenning som brenner kryptovalutaen ved behov.

Algoritmiske stablecoins oppretter automatisk nye mynter og brenner dem for å opprettholde bindingen, for eksempel til amerikanske dollar (USD). Hvis for eksempel etterspørselen etter stablecoin øker og prisen beveger seg over dollarkursen, utsteder smartkontrakten automatisk nye tokens for å øke tilbudet og få prisen ned igjen. Motsatt, dersom prisen beveger seg under dollaren, brenner smartkontrakten mynter for å redusere tilbudet og støtte prisen.

Hva er Proof-of-Burn (PoB)?

Proof-of-Burn (PoB) er en type konsensusmekanisme for blokkjeder som ligner på den populære Proof-of-Stake (PoS)-tilnærmingen ved at mynter brukes til å sikre nettverket.

Mens PoS krever at innehaverne låser myntene sine til blokkjeden for å bli validatorer, krever PoB at de brenner et visst antall mynter. Validatorene får en andel av transaksjonsgebyrene og nye mynter som belønning for å ødelegge de gamle myntene sine for å validere transaksjoner og legge til nye blokker i kjeden.

Blokkjeder som bruker PoB-protokoller inkluderer Ripple, Counterparty og Factom.

Hvorfor brenner noen kryptoprosjekter mynter?

Myntbrenning har blitt stadig mer populært siden 2017, da flere prosjekter, inkludert Binance, Bitcoin Cash og Stellar Lumens, brente mynter for å redusere tilbudet og heve prisene.

Nyere prosjekter med et samlet token-tilbud på flere kvadrillioner har tatt i bruk myntforbrenning som en del av utviklingsplanen sin.

Hva er fordelene med myntbrenning?

Å innføre knapphet i en kryptovaluta har som mål å øke verdien av de gjenværende tokens som er i omløp. Det gjør det også mulig for utviklere av kryptoprosjekter å kunstig øke verdien av mynten eller tokenet sitt fra et lavt utgangspunkt når kjøperne har investert.

Andre fordeler er blant annet:

 • Kontrollere tilbudsinflasjonen
 • Øke investorenes tillit
 • Insentiverer validatorer til å fortsette å holde mynter
 • Overholdelse av protokollkonsensus
 • Opprettholde likviditet
 • Beskyttelse mot spam og angrep

Coin Burning eksempler

Nedenfor tar vi en titt på noen av eksemplene på kryptovalutaer som har implementert Coin Burning.

Shiba Inu (SHIB)

Coin Burning har vært sentralt i sirkulasjonen av Shiba Inu (SHIB)-tokenet. SHIB ble lansert i august 2020 på Ethereum-blokkjeden med en maksimal forsyning på én kvadrillion. Prosjektets anonyme utviklere sendte 50% av tilbudet – 500 billioner tokens – den offentlige lommeboknøkkelen til Ethereums medgrunnlegger Vitalik Buterin. Buterin brente imidlertid 40% av forsyningen, da han ikke ønsket ansvaret for å holde en så stor forsyning av tokens fra et annet prosjekt.

SHIB ble lansert til en pris på 0,000000000056 dollar og ble raskt en populær memecoin, som tiltrakk seg et nettsamfunn kjent som ShibArmy. I 2021 introduserte SHIBs utviklere en myntbrenningsmekanisme som svar på tilbakemeldinger fra samfunnet som ba om at det sirkulerende tilbudet skulle reduseres ytterligere for å drive opp verdien. Prisen nådde en historisk toppnotering på 0,00008819 dollar i oktober 2021.

Forbrenningsportalen gjør det mulig for SHIB-innehavere å manuelt brenne tokens i bytte mot belønninger fra RYOSHIS VISION, et annet Ethereum-basert token i Shiba Inu-økosystemet. Eiere av $burntSHIB mottar en fordeling på 0.49% av alle RYOSHIS transaksjonsgebyrer.

Ifølge ShibBurn-nettstedet har mer enn 410 billioner SHIB-tokens blitt brent fra det sirkulerende tilbudet.

BNB Coin

Kryptovaluta-børsen Binance introduserte et automatisert kvartalsvis myntbrenningsprogram i 2017 da de lanserte sin egen Binance Coin (BNB).

BNB har en maksimal forsyning på 200 millioner, og ifølge hvitboken,

Hvert kvartal vil vi bruke 20% av overskuddet vårt til å kjøpe tilbake BNB og ødelegge dem til vi kjøper 50% av alle BNB (100MM) tilbake. Alle tilbakekjøpstransaksjoner vil bli kunngjort på blockchain. Til slutt vil vi ødelegge 100MM BNB, slik at det gjenstår 100 BNB.

BNBs smartkontrakt inkluderer Auto-Burn-mekanismen, som automatisk justerer mengden BNB som brennes basert på myntprisen og antall blokker generert på Binance-blockchain i løpet av kvartalet.

I november 2021 la Binance til en ny mekanisme for også å brenne en del av BNB Chain-transaksjonsgebyrene for å fremskynde prosessen, som hadde vært tregere enn forventet.

I tillegg kan noen BNB-innehavere som har mistet tokens ved å feilaktig sende dem til feil adresse, telle dem mot brenningen og motta refusjon under BNB Pioneer-programmet.

Andre kryptovalutaer

 • Ethereum (ETH): Ethereum implementerte en gebyrforbrenningsmekanisme gjennom oppgraderingen til Ethereum 2.0 og overgangen til en PoS-konsensusalgoritme. En del av avgiftene fra hver transaksjon brennes, noe som effektivt reduserer det totale tilbudet av ETH.
 • Ripple (XRP): Ripple brenner med jevne mellomrom tokener av sin opprinnelige XRP-mynt ved å legge en liten avgift på hver transaksjon som gjøres i XRP-hovedboken. Ripple fjerner de innkrevde avgiftene permanent fra sirkulasjon, noe som reduserer det totale XRP-tilbudet.
 • TRON (TRX): TRON gjennomfører jevnlig myntbrenningshendelser for å redusere tilbudet, og brenner en del av TRX som eies av TRON Foundation for å øke knappheten og potensielt øke verdien av de gjenværende tokens.
 • VeChain (VET): VeChain gjennomfører jevnlig brenning av tokens som en del av sin økonomiske modell for å bidra til å kontrollere inflasjonen og sikre knapphet på VET-tokens over tid.

Hva er begrensningene ved Coin Burning?

Selv om den primære grunnen til å brenne kryptovalutamynter og -tokens er å drive opp verdien, finnes det ingen bevis for en direkte sammenheng mellom myntbrenning og høyere priser. Andre faktorer, som markedssentimentet og bruken av blokkjedeapplikasjoner, kan ha større innflytelse på en kryptovalutas verdi.

Noen av de andre bekymringene inkluderer:

Opplevelse av manipulasjon Myntbrenning for å kunstig øke verdien på de gjenværende tokens kan oppfattes som manipulasjon, noe som kan påvirke prosjektets omdømme og troverdighet negativt.
Regulatoriske bekymringer Myndigheter kan granske myntbrenning, særlig hvis det anses som et middel til å manipulere tokenprisene.
Potensiell tilbudsubalanse Overdreven eller hyppig myntbrenning uten nøye planlegging kan skape ubalanse i kryptoøkosystemet. Hvis tilgangen ikke håndteres på riktig måte, kan det påvirke kryptos funksjonalitet og nytteverdi.
Manglende reversibilitet Når tokens brennes, fjernes de permanent fra sirkulasjon, noe som kan utgjøre en risiko hvis det oppstår utilsiktede konsekvenser eller endringer i prosjektets behov i fremtiden.

Oppsummert

Myntbrenning tar kryptovaluta-tokens og -mynter permanent ut av sirkulasjon, på samme måte som når selskaper kjøper tilbake aksjer fra aksjemarkedet. Brenning kan utføres manuelt eller automatisk av både brukere og utviklere.

Målet er å øke knappheten ved å redusere tilbudet, øke kryptoverdien og oppmuntre brukerne til å beholde kryptovalutaen på lang sikt.

Det er imidlertid verdt å merke seg at en kryptokurs ikke nødvendigvis stiger umiddelbart etter en burn, ettersom andre nyheter og hendelser kan ha større innvirkning på markedet. Det kan også oppfattes som manipulerende, avhengig av stemningen blant investorer og brukere og hvordan brenningen gjennomføres.

Relaterte begreper

Nicole Willing
Technology Journalist
Nicole Willing
Teknologiskribent

Nicole Willing har to tiårs erfaring med å skrive og redigere innhold om teknologi og finans. Hun har utviklet ekspertise i å dekke råvare-, aksje- og kryptovalutamarkedene, samt de nyeste trendene i hele teknologisektoren, fra halvledere til elektriske kjøretøy. Hennes bakgrunn fra rapportering om utviklingen innen telekomnettverksutstyr og -tjenester og industriell metallproduksjon gir henne et unikt perspektiv på konvergensen mellom tingenes internett-teknologi og produksjon.