Natural language processing (naturlig språkbehandling)

Hvorfor oss?

Hva innebærer NLP natural language processing?

Naturlig språkbehandling, på engelsk “Natural Language Processing” som ofte forkortes til NLP er et dataprograms evne til å forstå talt og skrevet menneskespråk.

NLP programmering automatiserer oversettelsesprosessen mellom datamaskiner og mennesker ved å manipulere ustrukturerte data (ord) i forbindelse med en spesifikk oppgave (samtale). Et viktig mål med NLP er å hjelpe datamaskinen til å forstå intensjonen – og betydningen – av et menneskes skrevne eller talte ord.

NLP er et tverrfaglig felt som spenner over flere fagområder, blant annet lingvistikk, informatikk, statistikk og kunstig intelligens. NLP, natural language processing spiller en viktig rolle når det gjelder å hjelpe chatbotprogrammer med naturlig språkgenerering (NLG) med å svare på muntlig eller skriftlig kommunikasjon og oversette tekst fra ett språk til et annet.

NLP er vanskelig fordi det menneskelige språket er fullt av tvetydigheter. Nylige fremskritt innen dyp læring og kunstig intelligens (AI) har hatt en betydelig positiv innvirkning på naturlig språkbehandling.

Techopedia forklarer deg naturlig språkbehandling (NLP)

Et viktig mål med Natural Language Processing er å gjøre det mulig for datamaskiner å forstå ustrukturert tekst og få meningsfull informasjon ut av den. Systemer for naturlig språkbehandling bruker både lingvistisk kunnskap og domenekunnskap for å tolke input.

På sitt beste vil NLP-applikasjoner kontinuerlig forsøke å forstå konteksten til det skrevne eller talte språket og justere utdataene deretter. Populære bruksområder for NLP er blant annet

  • Resultatsider for søkemotorer (SERP)
  • Sosiale medier og nyhetsstrømmer
  • Korrektur av grammatikk og rettskriving
  • Filtre for søppelpost
  • Oversettelsesmotorer
  • Stemningsanalyse

Natural language toolkit (NLTK) er et Python-bibliotek for behandling av naturlig språk og støttes av et stort fellesskap av utviklere.

 

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…