QR Kode

Hvorfor oss?

Hva er en QR kode?

En QR kode, forkortelse for engelsk “Quick Response Code”, er en type todimensjonal strekkode som består av firkantede svarte moduler på hvit bakgrunn.
QR koder er utformet for å kunne leses av smarttelefoner. Fordi de kan bære informasjon både vertikalt og horisontalt, kan de gi tilgang til en stor mengde informasjon, inkludert lenker, tekst og andre data.

QR koder ble utviklet av Denso Wave, et datterselskap av Toyota, i 1994. Selv om de opprinnelig ble brukt til å spore deler i bilproduksjon, fortsetter bruken av QR koder i mobiltelefonapplikasjoner å øke.
QR koder finnes ofte på skilt, i trykte publikasjoner, på visittkort eller i andre sammenhenger der brukerne kan søke etter mer informasjon.

Tidligere måtte forbrukerne laste ned en spesiell leser for å kunne tolke en QR kode. I dag er det bare å rette kameraet på smarttelefonen eller nettbrettet mot QR koden, så tolker kameraets programvare automatisk informasjonen koden inneholder. Denne muligheten bidro til å utvide bruken av QR koder for å dele informasjon og foreta kontaktløse betalinger under covid-19 pandemien.

Hvis du retter mobilkameraet mot QR koden nedenfor, får du en lenke til Techopedias (engelskspråklige) hjemmeside.

Techopedia forklarer QR koder

Sammenlignet med en strekkodes begrensning på 20 alfanumeriske tegn, kan en QR kode inneholde tusenvis av tegn med data. Derfor kan en slik kode brukes til å dele multimedieinnhold, for eksempel en landingsside på et nettsted eller en hel e-bok.

QR koder kan også brukes til å få en datamaskin til å utføre bestemte handlinger. Et teaterselskap kan for eksempel tilby en QR kode som ikke bare sender personen som skanner den, til selskapets nettsted for å få informasjon om forestillinger og billetter, men som også legger inn informasjon om dato, klokkeslett og sted for kommende forestillinger i sluttbrukerens foretrukne kalender.

I dag er det svært enkelt å lage en QR kode ved hjelp av en QR-kodegenerator. Brukerne kan ganske enkelt legge inn dataene de ønsker at koden skal vise, og generatoren gjør dem om til et symbol som enten kan skrives ut eller deles i elektronisk form. Mange QR-kodegeneratorer er tilgjengelige gratis på nettet.

Populære bruksområder for QR-koder er blant annet

  • Lede kunder til en nettside.
  • Dele en digital meny.
  • Gi nettkunder tilgang til personlige kupongkoder.
  • Lede kunder til en trinnvis instruksjonsvideo.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…