Query

Hvorfor oss?

Hva betyr en Query?

En query, vi kan oversette til spørring er en forespørsel om data eller informasjon fra en databasetabell eller en kombinasjon av tabeller. Disse dataene kan genereres som resultater som returneres av Structured Query Language (SQL) eller som bilder, grafer eller komplekse resultater, f.eks. trendanalyser fra data mining-verktøy.

Ett av flere forskjellige spørrespråk kan brukes til å utføre en rekke enkle til komplekse databasespørringer. SQL, som er det mest kjente og brukte spørrespråket, er kjent for de fleste databaseadministratorer (DBA-er).

Techopedia forklarer deg query 

For at en maskin i det hele tatt skal kunne forstå en forespørsel om informasjon, må spørringen være skrevet i et såkalt “query language” – forespørselsspråk. 

SQL er et av standardspråkene som brukes til databaseadministrasjon, mens MySQL er programvaren som bruker dette spesifikke språket. Selv om SQL er et nokså universelt spørrespråk, brukes også DMX, Datalog og AQL.

Databasens spørringsfunksjon (en.“query database”) er like nødvendig som datalagringskapasiteten. Det er derfor utviklet en rekke spørrespråk for ulike databasemotorer og formål, men SQL er uten tvil det mest utbredte og velkjente. Faktisk blir databaseadministratorer ofte overrasket når de får vite at det finnes andre spørrespråk.

Spørrespråk genererer ulike datatyper avhengig av funksjon. SQL returnerer for eksempel data i ryddige rader og kolonner og ligner veldig på Microsoft Excel.

Andre query genererer data i form av grafer eller andre komplekse datamanipulasjoner, f.eks. data mining, som er en dyp analyse av informasjon som avdekker tidligere ukjente trender og sammenhenger mellom ulike eller divergerende data. En SQL-query til en produksjonsbedrift kan for eksempel avsløre at det månedlige salget når en topp i juni og juli, eller at kvinnelige selgere gjør det bedre enn mannlige i feriemånedene.

En database kan spørres av mindre erfarne brukere som ikke er opplært i et spesifikt spørrespråk. Å bruke en forhåndsdefinert spørring skrevet i et spesielt spørrespråk er ikke den eneste måten å be om informasjon fra en database på.

En bruker kan velge tilgjengelige parametere fra en standardmeny som veileder ham eller henne gjennom søket. Dette er en enkel, men mindre fleksibel metode. Systemet kan også gi brukeren en standardoppføring der noen få tomme områder kan fylles ut med feltene og verdiene som definerer søket. Denne metoden kalles “query by example” (QBE).

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…