SharePoint

Hvorfor oss?

Hva er SharePoint?

Microsoft SharePoint er en populær forretningsplattform som støtter en rekke ulike prosjekter, fra enkle dokumenthåndteringsløsninger til nettverksportaler og nettsteder. Siden lanseringen i 2001 har SharePoint utviklet seg til å bli en felles IT-ressurs for ulike virksomheter.

Techopedia forklarer SharePoint

Dagens MS SharePoint omfatter flere produkter, deriblant SharePoint Foundation, SharePoint Online for webfunksjonalitet, SharePoint Server, SharePoint Designer og SharePoint Workspace; de øvrige SharePoint-modulene tilbyr egne funksjoner for design av nettsteder eller nettverk.

MS SharePoint har tradisjonelt blitt brukt som et dokumenthåndteringsverktøy, et innholdsstyringssystem (CMS), eller til å opprette et intranett.

Etter hvert som stadig mer avansert teknologi gir bedriftene flere fordeler, er mange av disse, for eksempel spesifikke ERP-verktøy og CRM-grensesnitt (Customer Relationship Management), SharePoint-kompatible, slik at de kan legges til et eldre SharePoint-system.

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…