Syn Flooding

Hvorfor oss?

Hva betyr Syn Flooding?

SYN Flooding er en type nettverks- eller serverforringelsesangrep der et system sender kontinuerlige SYN-forespørsler til målserveren. Disse forespørslene bidrar til å overbelaste den slik at den ikke responderer.

Dette angrepet brukes vanlgivis av hackere for å begrense målsystemet i å oppfylle brukerforespørsler og/eller til slutt krasje det.

Et annet begrep som ofte brukes SYN-angrep.

Techopedia forklarer begrepet

SYN er først og fremst en type tjenestenektangrep (DoS) som benytter en påfølgende strøm av SYN-forespørsler. I et typisk scenario sender angriperen SYN-forespørsler på hver port på serveren.

Serveren må i sin tur svare på hver av forespørslene med en bekreftelsespakke (ACK) fra åpne porter og en tilbakestillingspakke (RST) fra alle lukkede porter. På samme måte må angriperen/hackeren svare tilbake med en ACK-pakke til serveren. Det gjør den derimot ikke og holder i stedet forbindelsen åpen. Samtidig sender den ytterligere SYN-forespørsler/-pakker til serveren.

På grunn av det store og kontinuerlige antallet falske eller unødvendige SYN-forespørsler og ACK-pakker og de åpne forbindelsene, blir serveren derfor opptatt og kan ikke betjene legitime forespørsler. Derfor er det viktig å være klar over risikoen og har beskyttelsestiltak for å hindre SYN Flooding på plass.

 

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…