Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Hvorfor oss?

Hva er Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) er det språket en datamaskin bruker for å få tilgang til Internett. Det består av en rekke protokoller som er utformet for å etablere et nettverk av nettverk for å gi en vert tilgang til Internett.

TCP/IP er ansvarlig for fullverdig Internett datatilkobling og overføring av data fra ende til ende ved å tilby andre funksjoner, inkludert adressering, mapping og bekreftelse. TCP/IP består av fire lag, som avviker noe fra OSI-modellen.

Teknologien er så vanlig at man sjelden bruker det fulle navnet. Med andre ord er akronymet blitt selve begrepet i dagligtalen.

Tabell som viser forskjeller på OSI og TCP/IP

Techopedia forklarer begrepet

Nesten alle datamaskiner i dag støtter TCP/IP. TCP/IP er ikke én enkelt nettverksprotokoll. Det er en pakke med protokoller som har fått navn etter de to viktigste protokollene eller lagene i den – Transmission Control Protocol og Internet Protocol.

Som med alle former for kommunikasjon er det to ting som trengs: en melding som skal overføres, og midler til å overføre meldingen på en pålitelig måte. TCP-laget håndterer meldingsdelen.

Meldingen brytes så ned i mindre enheter, såkalte pakker, som deretter sendes over nettverket. Pakkene mottas av det tilsvarende TCP-laget i mottakeren og settes sammen igjen til den opprinnelige meldingen.

IP-laget tar seg først og fremst av selve overføringsdelen. Dette gjøres ved hjelp av en unik IP-adresse som tildeles hver eneste aktive mottaker i nettverket.

Når en melding sendes, blir den med andre ord delt opp i mange pakker som skal nå frem til bestemmelsesstedet. IP-delen av TCP/IP sørger for at de kommer frem til riktig sted ved å gå forskjellige veier. Hver pakke videresendes gjennom alle gateway-noder i nettverket ved å sjekke IP-adressen til mottakeren.

TCP-delen sørger først for at forbindelsen mellom avsender og mottaker opprettholdes fra før den første pakken sendes til den siste er satt sammen igjen. TCP er deretter ansvarlig for å sette sammen alle pakkene i riktig rekkefølge, be om at manglende pakker sendes tilbake, og gir deretter en bekreftelse til avsenderen om at meldingen ble mottatt korrekt.

TCP/IP regnes som en tilstandsløs protokollpakke fordi hver klienttilkobling opprettes på nytt uten hensyn til om en tidligere tilkobling har blitt opprettet.

Vanlige TCP/IP-protokoller omfatter Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) og Secure HTTP (HTTPS) for å håndtere kommunikasjon mellom en nettleser og en webserver, og File Transfer Protocol (FTP) for å håndtere overføring av data mellom datamaskiner.

TCP/IP-modellene er delt inn i fire lag:

  • Applikasjonslag: Håndterer detaljene i kommunikasjonen på applikasjonsnivå.
  • Transportlag: Oppretter og opprettholder en dataforbindelse og -utveksling mellom to enheter.
  • Nettverkslag: Også kjent som Internett-laget, og håndterer bevegelsen av pakker rundt i nettverket og på tvers av andre nettverk.
  • Fysisk lag: Håndterer de fysiske delene av kommunikasjonen mellom verter i samme nettverk ved hjelp av trådløse tilkoblinger, Ethernet-kabler og så videre. Det kalles også datalink-laget eller grensesnittlaget.

Relaterte begreper

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknologiekspert

Margaret Rouse er en prisbelønt teknisk skribent og lærer som er kjent for sin evne til å forklare kompliserte tekniske emner for et ikke-teknisk, forretningsmessig publikum. I løpet av de siste tjue årene har forklaringene hennes blitt publisert på TechTarget-nettsteder, og hun har blitt sitert som en autoritet i artikler i New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine og Discovery Magazine. Margarets idé om en morsom dag er å hjelpe IT- og forretningsfolk med å lære å snakke hverandres høyt spesialiserte språk. Hvis du har forslag til en ny definisjon eller ønsker å forbedre en teknisk forklaring,…