Hvorfor oss?

Tether (USDT)

Hva er Tether (USDT)?

Tether (USDT) er en stablecoin som skal speile verdien av den amerikanske dollaren. I motsetning til tradisjonelle kryptovalutaer er verdien av tether relativt stabil ettersom den er forankret i en fiat-valuta.

Det primære målet med USDT er å skape stabilitet og likviditet i blokkjedenettverkene, slik at brukerne sømløst kan overføre verdier uten å bli påvirket av kurssvingninger som ofte er forbundet med andre kryptovalutaer.

Tether (USDT) forklart

USDT er en digital valuta som eksisterer på en blokkjede. Nærmere bestemt eksisterer den på Omni Layer-protokollen som er bygget på toppen av Bitcoin blokkjeden og også en rekke andre blokkjeder, inkludert Ethereum og Tron.

Hver USDT token er ment å representere 1 amerikansk dollar, ifølge Tether Limited, selskapet bak Tether.

Hvem skapte Tether?

Tether Limited, et selskap som ble grunnlagt i 2014, er ansvarlig for å skape og administrere tether. Opprinnelig var tether kjent under navnet realcoin før selskapet skiftet navn i november 2014.

Grunnleggerne av tether er Brock Pierce, Reeve Collins og Craig Sellars. Selv om Tether Limited hevder at de etterstreber åpenhet, har de fått kritikk for sitt tidligere pseudonyme team og mangelen på klarhet rundt teammedlemmene. Paradise Papers-lekkasjen avslørte mye av det interne arbeidet i selskapet og viste at morselskapet også eide kryptobørsen Bitfinex.

Hvordan fungerer Tether?

Tether baserer seg på et reservekonsept, der hver USDT-token er ment å være fullt ut støttet av en tilsvarende verdi av USD og andre sikre eiendeler som Tether Limited holder i reserve.

Denne tilnærmingen skal angivelig sikre at verdien av tether forblir stabil, ettersom innehaverne kan løse inn USDT mot tilsvarende verdi i fiat-valuta direkte fra Tether Limited.

Hva kan du gjøre med USDT?

Tethers stabilitet og kompatibilitet med ulike blokkjedenettverk har gjort den svært populær blant tradere, investorer og bedrifter. USDT gjør det mulig for tradere å sikre seg mot ustabile markedsforhold, og tilbyr en relativt trygg havn for å unnslippe markedsturbulens.

USDT bygger dessuten bro mellom tradisjonell finans og kryptomarkedet ved å gjøre det mulig for brukerne å overføre verdier raskt og effektivt på tvers av landegrensene.

Tethers historie og kontroverser

Over årene har Tether vært utsatt for en god del beskyldninger og kontroverser. En av de største bekymringene som har vært knyttet til tether, er spørsmålet om sikkerhetsstillelse. Selskapet hevdet at hver tether-enhet var sikret med 1 USD i årevis etter at dette ikke lenger var tilfelle.

Statsadvokaten i New York fant ut at selskapet løy om innholdet i reservene sine, ga det en bot på 18 millioner USD og tvang det til å offentliggjøre regelmessige rapporter med opplysninger om de faktiske reservene.

I tillegg har Tether vært i søkelyset på grunn av sin tilknytning til kryptobørsen Bitfinex. En av de største kontroversene dreide seg om mistenkelig sammenblanding av midler. Tether har i årevis blitt kritisert for manglende revisjon av reservene og generell mangel på åpenhet, så selskapet bestemte seg for å få en tredjepart til å attestere reservene. Samme morgen som bekreftelsen ble avgitt, overførte Bitfinex 382 millioner dollar til Tethers bankkonto.

Til tross for disse kontroversene er Tether fortsatt en viktig aktør på kryptovalutaområdet. Publiseringen av regelmessige reserveoversikter har bidratt betydelig til å bygge opp tilliten til samfunnet igjen.

Hvordan er Tether støttet?

Tether Limited har tidligere hevdet at hver USDT-token er fullt ut støttet av en tilsvarende mengde fiat-valutareserver, men nå har de for det meste kontantekvivalenter som amerikanske statsobligasjoner, gjenkjøpsavtaler over natten og pengemarkedsfond. En betydelig andel av reservene består også av edle metaller, bedriftslån og til og med bitcoin.

Selv om selskapet offentliggjør regelmessige rapporter om reservene sine på nettstedet sitt, er det fortsatt ikke mye som tyder på at dokumentene er korrekte, og det motsetter seg full tredjepartsrevisjon.

Denne mangelen på verifiserbare bevis har skapt tvil om gyldigheten av Tethers påstander og selskapets evne til å opprettholde den lovede 1:1-støtten.

Fordeler med USDT

Til tross for kontroverser har Tether flere fordeler, blant annet:

  1. Stabilitet: En av de viktigste fordelene med tether er stabiliteten. Som stablecoin er den designet for å opprettholde en fast verdi i forhold til en tradisjonell valuta, typisk amerikanske dollar.
  2. Redusert risiko: Å eie USDT kan være som å eie amerikanske dollar, som er verdens viktigste reservevaluta. Dette kan bidra til å redusere eksponeringen mot risikoen forbundet med å holde andre fiat-valutaer, for eksempel inflasjon og devaluering.
  3. Likviditet: Tether har en betydelig tilstedeværelse i kryptovalutamarkedet, med høye handelsvolumer og utbredt aksept på de fleste kryptobørser. Dette gjør USDT svært likvide, slik at brukerne enkelt kan konvertere dem til andre kryptovalutaer eller fiat-valutaer ved behov.
  4. Global tilgjengelighet: USDT er tilgjengelig for brukere over hele verden uten geografiske begrensninger. Dette gjør det mulig for personer på tvers av landegrenser å gjøre transaksjoner i en stabil digital valuta og omgå utfordringene knyttet til internasjonale pengeoverføringer.
  5. Tilgjengelighet: Tether kan enkelt integreres i ulike kryptovaluta-lommebøker, plattformer og desentraliserte applikasjoner (dApps). Kompatibiliteten med flere blockchain-nettverk gir brukerne fleksibilitet og bekvemmelighet ved bruk av USDT til ulike formål.

Ulemper med USDT

Samtidig er det også noen ulemper med USDT, blant annet:

  1. Sentralisert kontroll: USDT utstedes og forvaltes av ett enkelt selskap, Tether Limited, noe som betyr at de har full kontroll over tilbudet og forvaltningen av USDT. Denne sentraliserte kontrollen gir grunn til bekymring når det gjelder åpenhet, ansvarlighet og muligheten for manipulasjon.
  2. Mangel på regulatorisk tilsyn: USDT opererer utenfor tradisjonelle bank- og finansreguleringer, noe som gjør den utsatt for potensielle regulatoriske risikoer. Dette betyr også at økonomien ikke revideres regelmessig.
  3. Motpartsrisiko: USDT innebærer en betydelig grad av motpartsrisiko, ettersom den er avhengig av Tether Limiteds pålitelighet og soliditet. Hvis Tether Limited skulle få økonomiske problemer eller gå konkurs, kan det potensielt føre til verditap for USDT-innehavere.
  4. Mangel på åpenhet: Tether Limited har blitt kritisert for manglende åpenhet om reservene som ligger bak USDT, hovedsakelig på grunn av tidligere kontroverser og fordi selskapet har nektet å la tredjepartsrevisjoner gjennomføre.
  5. Potensial for hvitvasking av penger og svindel: Den anonyme og pseudonyme bruken av USDT kan legge til rette for ulovlige aktiviteter som hvitvasking av penger eller falske transaksjoner. Ettersom USDT opererer utenfor tradisjonelle finansielle systemer og regulatorisk tilsyn, kan det være attraktivt for dem som driver med ulovlige aktiviteter.

Kan Tether stå seg over tid?

Tether har vokst frem som den ledende stablecoinen på markedet, med en sirkulerende mengde på mer enn 82 milliarder dollar. Til tross for sin popularitet har USDT tidligere vært gjenstand for kontroverser og gransking når det gjelder åpenhet, reserver for å sikre myntene og overholdelse av regelverket, noe som har ført til diskusjoner om dens levedyktighet på lang sikt.

Om USDT kan opprettholde sin posisjon i markedet, vil trolig avhenge av flere faktorer. Tethers respons på regulatoriske krav, økt åpenhet og oppbygging av tillit i kryptovalutamiljøet vil være avgjørende. I tillegg kan konkurranse fra andre stablecoins og potensielle fremskritt innen desentralisert finansiering (DeFi) også påvirke Tethers fremtid.

Relaterte begreper

Ruholamin Haqshanas
Kryptojournalist

Ruholamin Haqshanas er en kryptovaluta- og finansjournalist med over tre års erfaring i feltet. Han har en bachelorgrad i mekatronikk og en sterk interesse for FinTech. Han startet som frilans teknologiskribent, men gikk over til kryptovaluta da han fordypet seg i industrien i 2019. Ruholamin har vært omtalt i flere finansielle og kryptonyhetskanaler, inkludert Cryptonews, Investing.com, 24/7 Wall St, The Tokenist, Business2Community, ZyCrypto, EthereumPrice.org, Milk Road, for å nevne noen. Ruholamin har også jobbet med store krypto- og DeFi-prosjekter som innholdsprodusent, inkludert Midas Investments, BullPerks/GamesPad og Equalizer Finance.